An tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú) 1974


Uimhir 13 de 1974


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1974


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957 GO 1971. [12 Meitheamh, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 26 den Acht um Thionscail na Gaeltachta, 1957.

1957, Uimh. 29.

1971, Uimh. 7.

1.—Leasaítear leis seo alt 26 (1) den Acht um Thionscail na Gaeltachta, 1957, trí “deich milliún punt” a chur in ionad “sé mhilliún punt” (a cuireadh isteach leis an Acht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1971), agus tá an t-alt sin 26 (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

An Tábla

26.—(1) Chun a chumasú don Bhord a fheidhmeanna d'fheidhmiú nó a chomhlíonadh, féadfaidh an tAire Airgeadais, ar mholadh an Aire, pé suimeanna (nach mó san iomlán ná deich milliún punt) a iarrfas an Bord ó am go ham d'airleacan ó am go ham chun an Bhoird as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

Gearrtheideal agus comhlua.

2.—(1) Féadfar an tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1974, a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1974, a ghairm de na hAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1971, agus den Acht seo le chéile.