An tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú) 1974


Uimhir 13 de 1974


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1974


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957 GO 1971. [12 Meitheamh, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: