An tAcht um Choimisiú Thithe an Oireachtais (Leasú) 2013

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 3 de 2013


AN tACHT UM CHOIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS (LEASÚ), 2013


RIAR NA nALT

Alt

1. Míniú.

2. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

3. Leasú ar alt 4 den Phríomh-Acht.

4. Leasú ar alt 10A den Phríomh-Acht.

5. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003

2003, Uimh. 28

Na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2012

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 3 de 2013


AN tACHT UM CHOIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS (LEASÚ), 2013


ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS, 2003 CHUN FEIDHMEANNA BREISE A THABHAIRT DO CHOIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[26 Feabhra, 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: