Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 49 de 2021


ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021


CL?R AN ?BHAIR

Alt

1. Míniú

2. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

3. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 4A agus 4B a chur isteach

4. Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht

5. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 9A go 9E a chur isteach

6. Fógraíocht ag comhlachtaí poiblí

7. Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht

8. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 18A go 18F a chur isteach

9. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 19A go 19D a chur isteach

10. Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht

11. Leasú ar alt 29 den Phríomh-Acht

12. Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht

13. Leasú ar an bPríomh-Acht - ailt 31A go 31C a chur isteach

14. Leasú ar alt 32 den Phríomh-Acht

15. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht

16. Leasú ar alt 12 d’Acht na nGiúiréithe, 1976

17. Aisghairm

18. Deireadh a chur leis an gCoimisiún Logainmneacha

19. Foráil idirthréimhseach

20. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme


Acts Referred to

An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2008 (Uimh. 14)

Acht na gCuideachtaí, 2014 (Uimh. 38)

Achtanna na gCuideachtaí

Acht na Gaeltachta, 2012 (Uimh. 34)

Acht na nGiúiréithe, 1976 (Uimh. 4)

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Uimh. 32)

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 49 de 2021


ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021


Acht do leasú agus do leathnú Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 ; do leasú Acht na nGiúiréithe, 1976 ; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[22nd Nollaig, 2021]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas: