An tAcht um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2019

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN OCHTÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT (SCAOILEADH AR PHÓSADH), 2019


CLÁR AN ÁBHAIR

Alt

1. Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú

2. Lua

AN SCEIDEAL

CUID 1

CUID 2

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN OCHTÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT (SCAOILEADH AR PHÓSADH), 2019


Acht chun an Bunreacht a leasú.

[11 Meitheamh 2019]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú:

Achtaítear ag an Oireachtas ar an ábhar sin mar a leanas: