An tAcht um an Aonú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001

An tAcht um an Aonú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001

Twenty-first Amendment of the Constitution Act, 2001

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ IS FICHE AR AN mBUNREACHT, 2001


RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagail 13, 15, 28 agus 40 den Bhunreacht a leasú.

2.

Lua.

AN SCEIDEAL

Cuid 1

Cuid 2

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ IS FICHE AR AN mBUNREACHT, 2001


ACHT CHUN AN BUNREACHT A LEASÚ. [27 Márta, 2002]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagail 13, 15, 28 agus 40 den Bhunreacht a leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: