An tAcht um an Naoú Leasú ar an mBunreacht, 1984.

ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ

Acht um an Naoú Leasú ar an mBunreacht, 1984

An tAcht um an Naoú Leasú ar an mBunreacht, 1984

RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagal 16 den Bhunreacht do leasú.

2.

Lua.

AN SCEIDEAL

CUID I

CUID II


Acht um an Naoú Leasú ar an mBunreacht, 1984


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ [2 Lúnasa, 1984]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 16 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: