An tAcht um an Séú Leasú ar an mBunreacht (Uchtáil) 1979

AN tACHT UM AN SÉÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT (UCHTÁIL), 1979


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ. [3 Lúnasa, 1979]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 37 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: