An tAcht um an gCúigiú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1995.

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN gCÚIGIÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1995


RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú.

2.

Lua.


AN SCEIDEAL

CUID I

CUID II

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN gCÚIGIÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1995


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEAS. [17 Meitheamh, 1996]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: