An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 1993

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 2 de 1993


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1993


RIAR NA nALT

Alt

1.

Mínithe.

2.

Deontais don Údarás.

3.

Airleacain don Údarás.

4.

Gearrtheideal agus comhlua.


NA HACHTANNA DÁ DTAGRAÍTEAR

Na hAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1977

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5

Na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta, 1979 go 1989

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 2 de 1993


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1993


ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979. [6 Márta, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: