Ninth Amendment of the Constitution Act, 1984.

SCHEDULE

Part I

2° i. Gach uile shaoránach, agus

ii. cibé daoine eile sa Stát a cinnfear le dligheadh,

cibé aca fir nó mná, ag a bhfuil ocht mbliadhna déag slán agus ná cuirtear fá dhícháilidheacht le dligheadh, agus a choimhlíonas coingheallacha an dlighidh i dtaobh toghcháin comhaltaí do Dháil Éireann, tá ceart bhótála aca i dtoghchán comhaltaí do Dháil Éireann.

Part II

2° i. All citizens, and

ii. such other persons in the State as may be determined by law,

without distinction of sex who have reached the age of eighteen years who are not disqualified by law and comply with the provisions of the law relating to the election of members of Dáil Éireann, shall have the right to vote at an election for members of Dáil Éireann.