Hotel Proprietors Act, 1963

FIRST SCHEDULE

Section 7 .

Fógra

Notice

Damáiste do Mhaoin Aoi, nó Cailleadh nó Díothú Maoine Aoi

Faoin Acht um Dhílseánaigh Óstán, 1963, féadfaidh dílseánach óstáin, mar a mhínítear sin leis an Acht sin, bheith faoi dhliteanas, in imthosca áirithe, damáiste do mhaoin aoi, nó cailleadh nó díothú maoine aoi, a shlánú, cé nach locht ar bith ar thaobh dhílseánach nó fhoireann an óstáin ba chúis leis.

Ní ghabhann an dliteanas sin, áfach—

(a) thar mhaoin daoine a bhfuil cóiríocht chodlata curtha in áirithe acu san óstán;

(b) thar £100 i gcás aon duine áirithe, ach amháin i gcás mótarfheithiclí agus i gcás maoine a taisceadh, nó a tairgeadh chun a taiscthe, lena slánchoimeád.

Is é is óstán ann, mar a mhínítear sin leis an Acht um Dhílseánaigh Óstán, 1963, bunachas a sholáthraíonn, nó a thugann le tuiscint go soláthraíonn sé, cóiríocht chodlata, bia agus deoch ar luaíocht do gach duine dá dtagann gan chonradh speisialta agus folaíonn sé gach bunachas atá cláraithe mar óstán le Bord Fáilte Éireann.

Damage to, or Loss or Destruction of, Guests' Property

Under the Hotel Proprietors Act, 1963, the proprietor of a hotel, as defined by that Act, may in certain circumstances be liable to make good damage to, or loss or destruction of, a guest's property even though it was not due to any fault of the proprietor or staff of the hotel.

This liability, however—

(a) extends only to the property of persons who have engaged sleeping accommodation at the hotel;

(b) is limited to £100 in the case of any one person, except in the case of motor vehicles and of property which has been deposited, or offered for deposit, for safe custody.

A hotel, as defined by the Hotel Proprietors Act, 1963, is an establishment which provides or holds itself out as providing sleeping accommodation, food and drink for reward for all comers without special contract and includes every establishment registered as a hotel with Bord Fáilte Éireann.