An tAcht um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018

/static/images/base/harp.jpg


AN ACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT (CION A AISGHAIRM ARB ÉARD É NÍ DIAMHASLACH A FHOILSIÚ NÓ A AITHRIS), 2018


CLÁR AN ÁBHAIR

Alt

1. Airteagal 40 den Bhunreacht a leasú

2. Lua

/static/images/base/harp.jpg


AN ACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT (CION A AISGHAIRM ARB ÉARD É NÍ DIAMHASLACH A FHOILSIÚ NÓ A AITHRIS), 2018


Acht chun an Bunreacht a leasú.

[18 Samhain 2018]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 40 den Bhunreacht a leasú:

Achtaítear ag an Oireachtas ar an ábhar sin mar a leanas: