An tAcht um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2012

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT (LEANAÍ), 2012


RIAR NA nALT

Alt

1. An Bunreacht a leasú.

2. Lua.

AN SCEIDEAL

Cuid 1

Cuid 2


/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT (LEANAÍ), 2012


ACHT CHUN AN BUNREACHT A LEASÚ.

[28 Aibreán, 2015]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe an Bunreacht a leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: