S.I. No. 599/2011 - Placenames (Ceantair Ghaeltachta) Order 2011.


Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 25th November, 2011.

Ordaímse, JIMMY DEENIHAN, TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugtar dom le halt 32(1) de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003), agus tar éis dom comhairle a fháil ón gCoimisiún Logainmneacha agus an chomhairle sin a bhreithniú, mar seo a leanas:

1. (a) Féadfar An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2011 a ghairm den Ordú seo.

(b) Tagann an tOrdú seo i ngníomh ar 1ú Samhain 2011.

2. Dearbhaítear gurb é logainm a shonraítear ag aon uimhir tagartha i gcolún (2) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo an leagan Gaeilge den logainm a shonraítear i mBéarla i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os comhair an uimhir tagartha sin.

3. Tá an téacs i mBéarla den Ordú seo (seachas an Sceideal leis) leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Ordú seo.

TABLE

I, JIMMY DEENIHAN, TD, Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, in exercise of the powers conferred on me by section 32 (1) of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003), and having received and considered advice from An Coimisiún Logainmneacha, make the following order:

1. (a) This Order may be cited as the Placenames (Ceantair Ghaeltachta) Order 2011.

(b) This Order comes into operation on 1st November 2011.

2. A placename specified in column (2) of the Schedule to this Order at any reference number is declared to be the Irish language version of the placename specified in column (1) of the Schedule to this Order opposite that reference number in the English language.

3. The text in the English language of this Order (other than the schedule) is set out in the Table to this Order.

Sceideal

(Schedule)

Cuid 1

(Part 1)

Contae na Gaillimhe

(County Galway)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English Language)

Colún 2Gaeilge(Column 2

Irish language)

SO(OS)

Baile fearainn(Townland)

1

Aghnakirkafree Stream

Sruthán Áth na Circe Fraoigh

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

2

Aharla

An Eatharla

110

Eoghanacht

3

Aharla (in ruins)

An Eatharla

111

Cill Éinne

4

Aharla (site of)

An Eatharla

110

Cill Mhuirbhigh

5

Ailleablauka

Aill an Bhlácaigh

90

Ros an Mhíl

6

Ailleaphuca

Aill an Phúca

68

Cnocán Raithní

7

Aillecluggish Point

Aill an Chlogáis

90

An Caorán Beag

8

Aillenamarnagh

Aill na mBairneach

110

Cill Mhuirbhigh

9

Aillenamorna

Aill na mBairneach

110

Cill Mhuirbhigh

10

Ailleteentallin

Teach an tSalainn

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

11

Aillewee

An Aill Bhuí

65

Cill Bhreacáin

12

Aillewore

An Aill Mhór

90

An Máimín

13

Aillinera

Aill an Fhéir

119

Ceathrú an Teampaill

14

Aillyhaloo

An Ceann

119

Ceathrú an Teampaill

15

Allianare

Aill an Ára Thoir

110

Cill Éinne

16

Allintober

Baile an Tobair

26

Dubhachta

17

America

Baile Mheiriceá

26

An Chloch Bhreac Láir

18

Anchor Rock

Carraig an Ancaire

65

An tOileán Iarthach

19

Angliham Island

Oileán Ghort an Chalaidh

82

Gort an Chalaidh

20

Annagh Islands

Oileáin na hEanaí

81

Cluain Duibh

21

Annaghballowna

Eanach Bhéal Abhna

81

Cluain Duibh

22

Annaghdown castle (ruin)

Caisleán Eanach Dhúin

69

Baile Uí Laoigh

23

Annaghdown Islands

Oileáin Eanach Dhúin

69

Oileán an Aoil

24

Annaghdown Quay

Céibh Eanach Dhúin

69

Eanach Dhúin

25

Annaghminnoge

Eanach Míonóige

40

An Chorr Riabhach

26

Apple Rock

Carraig na nÚll

65

Ros Cíde

27

Ard Bay

Cuan na hAirde

76

An Aird Thoir

28

Ard Castle

Caisleán na hAirde

76

An Aird Thoir

29

Ard Rock

Carraig na hAirde

76

An Coillín

30

Ardderroo Lough

Loch na nArd-doiriú

80

Na hArd-doiriú

31

Ardillaun Rock

Carraig Ardoileáin

27

Ardoileán

32

Ardmore Point

Cora na hAirde Móire

77

An Aird Mhóir

33

Ardmore Point Rocks

Carraigeacha Chora na hAirde Móire

77

An Aird Mhóir

34

Arkin Castle (in ruins)

Caisleán Aircín

119

Cill Éinne

35

Athknockmore

Áth an Chnoic Mhóir

54

An Baile Nua

36

Attaghasagh

Leac na gCarrachán

119

Cill Éinne

37

Aubwee Lough

Loch an Átha Buí

81

An tÁth Buí [T: Maigh Cuilinn]

38

Autaghnaveen

Áit an Chnáimhín

119

Ceathrú an Teampaill

39

Autahoon

Áit an Chuain

119

Inis Oírr

40

Avogh Rock

Cloch Abhach

64

Loch Conaortha

41

Ballard

An Baile Láir

91

Cor na Rón

42

Ballast Rocks

An Baláiste

77

An Aird Mhóir

43

Ballinafad Island

Oileán Bhéal an Átha Fada

37

Doire na bhFlann

44

Ballindeonagh Castle

Caisleán Bhaile Inneonach

27

Ceapach na gCapall

45

Ballindooley Lough

Loch an Dúlaigh

82

Baile an Dúlaigh

46

Ballindooly Castle (ruin)

Caisleán Bhaile an Dúlaigh

82

Baile an Dúlaigh

47

Ballindoon

Baile an Dúna

119

Ceathrú an Teampaill

48

Ballindoonta

Baile an Dúin

111

Cill Éinne

49

Ballinlisheen

Baile an Lisín

119

Ceathrú an Lisín

50

Ballinluggaun

Baile an Logáin

91

Cor na Rón

51

Ballintaggart

Baile an tSagairt

92

An Spidéal Thoir

52

Ballintaggart Stream

Sruthán Bhaile an tSagairt

92

An Spidéal Thoir

53

Ballinteemore

An Teach Mór

91

Cor na Rón

54

Ballintemple

Baile an Teampaill

119

Ceathrú an Teampaill

55

Ballintleva

Baile an tSléibhe

92

An Coilleach

56

Ballyconnamara

Baile Chonamara

92

An Spidéal Thiar

57

Ballycuirke Lough

Loch Bhaile Uí Chuirc

81

Baile Uí Chuirc Thoir

58

Ballydonnellan

Baile an Dónalláin

92

An Spidéal Thoir

59

Ballydoo Lough

Loch Bhaile Dhúlocha

26

Baile Dhúlocha

60

Ballyedmondshaun

Baile Éamainn

92

An Spidéal Láir

61

Ballyfanagh

An Baile Fánach

92

An Cnoc [T: Sailearna]

62

Ballyglass

An Bhuaile Ghlas

120a

Inis Oírr

63

Ballyhees

An Baile Thíos

120

Inis Oírr

64

Ballykine Rock

Carraigíní Bhaile Uí Chadhain

27

Cnoc Rois

65

Ballylinaghaun

Baile Uí Luinneacháin

119

Ceathrú an Lisín

66

Ballylower

An Baile Láir

78

Béal an Daingin

67

Ballylower

An Baile Láir

92

An Coilleach

68

Ballymoneen Stream

Sruthán Bhaile an Mhóinín

93

Baile an Mhóinín Thoir

69

Ballynaboleyglassa

Baile na Buaile Glaise

24

Fionasclainn

70

Ballynacragga

Baile na Creige

110

Eochaill

71

Ballynahinch Lake

Loch Bhaile na hInse

37

Doire na bhFlann

72

Ballynahoonagh

Baile na hUamhnach

92

An Coilleach

73

Ballynahowna

Baile na hAbhna

92

Both Chuanna Thoir

74

Ballynakill Lough

Loch Bhaile na Cille

89

An Máimín

75

Ballynew

An Baile Nua

91

Cor na Rón

76

Ballyvoddy

Baile an Bhodaigh

93

Cnocán an Bhodaigh

77

Ballywilliam

Baile Liam

92

An Spidéal Láir

78

Bar of Aran

Barra Árann

111

Cill Éinne

79

Bar Rock

Carraig an Bharra

78

Béal an Daingin

80

Barally

Barr Aille

119

Cill Éinne

81

Bare Island

An tOileán Lom

92

Both Loiscthe Íochtair

82

Bare Rock

An Charraig Lom

40

Inis an Ghaill

83

Barfeenta

Barr an Phointe

111

Cill Éinne

84

Barley Hill

Cnoc na hEorna

52

Cnoc an Daimh

85

Barley Rock

Carraig na hEorna

65

An Turlach

86

Barna Castle (antiquity)

Caisleán Bhearna

93

Bearna

87

Barr Island

Oileán an Bharra

52

Doire Bhanbh

88

Barracrumpaun

Barr an Chrompáin

78

Claídeach

89

Barrlugrevagh

Barr Log Riabhach

24

Fionasclainn

90

Beagha Lough

Loch Bheitheach Chatha

64

Beitheach Chatha

91

Beaghgivereen Lough

Loch Bheitheach Ghaibhnín

51

An Gabhlán Thoir

92

Beaghy Rocks

Carraigeacha na mBeitheach

78

An Bheitheach

93

Bealacallygar

Béal an Chalaidh Ghearr

92

Both Chuanna Thoir

94

Bealanabrack River

Abhainn Bhéal Átha na mBreac

25

An Chorr, Cartrún an Phóna, Tír na Cille Thuaidh

95

Bealanachree Rock

Carraig Bhealach an Chraoi

65

An tOileán Iarthach

96

Bealanachree Rock West

Carraig Bhealach an Chraoi Thiar

65

An tOileán Iarthach

97

Bealdangan Bridge

Droichead an Daingin

78

Béal an Daingin

98

Bealnacarra River

Abhainn Bhéal na Cora

37

Cúil na Ceártan

99

Beggarmans Lough

Loch an Amadáin

81

Poll na Cloiche

100

Bellahalla

Béal an Chalaidh

119a

Inis Oírr

101

Benadolug

Binn idir an Dá Log

24

Fionasclainn

102

Benaharnaun

Binn an Charnáin

119

Cill Éinne

103

Benaluss

Binn an Ghlais

110

Eoghanacht

104

Benbaun

Binn Bhán

24

Bearna na nEang

105

Benbreen

Binn Braoin

37

Gleann Chóchan

106

Bencollaghduff

Binn Dhubh

24

Gleann Chóchan

107

Bencorr

Binn an Choire

37

Gleann Chóchan

108

Bencorragh

An Bhinn Charrach

26

An Tuar Logach

109

Bencorrbeg

Binn an Choire Bhig

24

Gleann Eidhneach

110

Bencullagh

An Chailleach

23

Bearna na nEang

111

Bengower

Binn Gabhar

37

Doire na bhFlann

112

Benlevy

Binn Shléibhe

Disc. 37(26)

Cualann

113

Bennaderreen Rock

Binn an Doirín

37

Gleann Chóchan

114

Bensheefrontee

Binn an Phrúntaigh

119

Cill Éinne

115

Bensheegipson

Binse Ghibson

119

Cill Éinne

116

Bentlevemore

Binn an tSléibhe Mhóir

110

Eoghanacht

117

Benwee

An Bhinn Bhuí

110

Eochaill

118

Benwee

Binn Bhuí

12 & 13

Seanadh Farracháin

119

Beo Island

Oileán na mBeo

24

Gleann Eidhneach

120

Bertragh

Beirtreach

40

Cluain Brón

121

Bertraghboy Bay

Cuan na Beirtrí Buí

64

Glinsce

122

Big Island

An tOileán Fada

66

Muiceanach Choille

123

Big Island

An tOileán Mór

27

An Choill Bheag Íochtair

124

Big Island

An tOileán Mór

39

Farnocht

125

Big Island

An tOileán Mór

52

Doire Bhanbh

126

Big Island

An tOileán Mór

80

Leitir Péic

127

Big Island

An tOileán Mór

89

Inis Bearachain

128

Bilberry Island

Oileán na bhFraochóg

39

Gleann Loiscthe

129

Bilberry Island

Oileán na bhFraochóg

92

Both Loiscthe Íochtair

130

Bilberry Rock

Carraig na bhFraochóg

39

Gleann Loiscthe

131

Billew Grave Yard

Reilig na mBiliú

25

An Camanach

132

Billybeg Island

Bile Beag

69

Oileán an Aoil

133

Birane Rock

Biorán

89

Inis Múscraí

134

Birbeg Rocks

Carraigeacha Bhior Beag

77

Bior Beag

135

Bird Rock

Carraig na nÉan

78

Inis Treabhair

136

Birmore Rock

Na Briolla

77

Bior Mór

137

Birmore Rock

Na hIfearnáin

89

Bior Mór

138

Black Island

An tOileán Dubh

52

An Turlach

139

Black Lough

Loch an Dúigh

64

Dúleitir Thiar

140

Black Lough (South)

Loch an Dúigh Theas

64

Dúleitir Thiar

141

Black Pool

An Lochán Dubh

64

Dúleitir Thoir

142

Black Rock

An Charraig Dhubh

27

Ard na Gaoithe

143

Blackhaven or Cloonile Bay

Cuan Chluain Aidhle

50

Inis Ní

144

Blind Sound

An Sunda Caoch

110

Cill Mhuirbhigh

145

Bobs Rock

Carraig Bab

78

Inis Loiscthe

146

Boghilmore Island

An Buachaill Mór

69

Oileán an Aoil

147

Bohernacullia

Bóthar na Coille

92

Both Chuanna Thoir

148

Bohernaillaun Pass

Bóthar na nOileán

89

Inis Bearachain

149

Bohoona

Both Chuanna

92

Both Chuanna Thoir

150

Boleycluggaun

Buaile Chlogáin

119

Ceathrú an Teampaill

151

Boliska Lough

Loch Bhoth Loiscthe

80, 92

Both Loiscthe Íochtair, Leitir Péic, Seanadh Gharráin

152

Bonroecolidaun

Banrach Choladán

90

An Caorán Beag

153

Boreennacloghy

Bóithrín na Cloiche

92

An Cnoc [T: Sailearna]

154

Bovorughaun Hill

Cnoc Bhoth Bhrocháin

79

Both Bhrocháin

155

Bovroughaun Bog

Caorán Bhoth Bhrocháin

79

Seanadh Phéistín

156

Bovroughaun Lough

Loch Leacrach

79

Both Bhrocháin

157

Brandy Harbour

An Crompán Mór

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

158

Brannock Island Middle

An tOileán Thoir

110

Oileán Dá Bhranóg

159

Brannock Island South

An tOileán Thiar

110

Oileán Dá Bhranóg

160

Broad Island

An tOileán Leathan

52

Doire Bhanbh

161

Broad Rock

An Charraig Leathan

39

Farnocht

162

Brown Island

An tOileán Donn

52

An Turlach

163

Brownes Island

Oileán na mBrúnach

69

Oileán an Aoil

164

Buck Island

Oileán an Phocaide

52

An Turlach

165

Buck Islands

Oileáin an Phocaide

56

Eanach Dhúin

166

Buddaghgroom

An Bodach Crom

110

Oileán Dá Bhranóg

167

Bullaunanchaeath-rairalainn

Ballán an Cheathrair Álainn

110

Eochaill

168

Bullaunmalore

Ballán Mhaolodhair

110

Cill Mhuirbhigh

169

Bulrush Island

Oileán na Luachra

37

Doire na bhFlann

170

Bunaghroe

Bun na Cruaiche

119

Ceathrú an Lisín

171

Bunclinefuleen

An Chuinneog

119

Inis Oírr

172

Bungowla

Bun Gabhla

110

Eoghanacht

173

Bunnacliffa Lough

Loch Bhun na Cluife

76

An Más [T: An Cnoc Buí]

174

Bunnacunneen

Binn Uí Chuinneáin

25

Na Grigíneacha

175

Bunnahown

Bun na hAbhann

91

An Tulaigh, Baile na hAbhann Theas

176

Bunnakill

Bun na Cille

78

Béal an Daingin

177

Bunnasruffaun

Bun an tSrutha

92

Na hAille [T: Sailearna]

178

Burned Island

An tOileán Dóite

52

An Turlach

179

Burned Island

An tOileán Dóite

79

Muiceanach Choille

180

Bush Island

Oileán na Sceach

39

Gleann Loiscthe

181

Bush Island

Oileán na Sceach

56

Eanach Dhúin

182

Bush Island

Oileán na Sceach

92

Both Loiscthe Íochtair

183

Caher

An Chathair

92

Coill Rua Thoir

184

Caherard

An Chathair Ard

81

Lios an Gharráin

185

Caheratoother

Cathair an tSúdaire

27

An Cheathrú Chaol

186

Cahernaman

Cathair na mBan

120

Inis Oírr

187

Calamore

An Caladh Mór

119

Ceathrú an Teampaill

188

Calf Island

Oileán an Lao

77

Caladh Mhaínse

189

Callahanafamona

Caladh na Feamainne

93

An Baile Nua

190

Callaherick Lough

Loch Chaladh an Chnoic

64

Caladh an Chnoic

191

Callowansha

Caladh Ainnse

90

Caorán na gCearc Theas

192

Callowmore

An Caladh Mór

92

An Cnoc [T: Sailearna]

193

Callownalecka

Caladh na Leice

90

An Máimín

194

Camus Bay

Cuan Chamais

78

Ros Muc

195

Camus Hill

Cnoc Chamais

65

Camas Uachtair

196

Canal Bridge

Droichead na Canálach

37

Gleann Chóchan

197

Cannon Rock

Carraig Cheanainne

90

Caorán na gCearc Theas

198

Carnabruff

Ceann an Bhroibh

119

Ceathrú an Teampaill

199

Carnaminagh

Carn na Muimhneach

111

Eochaill

200

Carnanrevagh

Carnán na bhFiach

111

Eochaill

201

Carnscrigeen

Scroigín

120a

Inis Oírr

202

Carra Island

Oileán na Cara

76

Maínis

203

Carradaclogh

Cora Dá Chloch

27

Ceapach Chorcóige Thoir

204

Carrafinla

Cara Fionnla

78

Leitir Mucú

205

Carranalauba

Cara na Láibe

24

Fionasclainn

206

Carraveg Bay

Cuan Chara Bheag

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

207

Carrickabrandy

Carraig an Bhranda

50

Inis Ní

208

Carrickacashlaun

Cora an Chaisleáin

91

Na Mine

209

Carrickadda

An Charraig Fhada

111

Cill Éinne

210

Carrickadda

An Charraig Fhada

90

Caorán na gCearc Theas

211

Carrickadirraght

Carraig an Doireachta

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

212

Carrickadoolagh

Dúleac

89

[Farraige]

213

Carrickaghateen

Carraigeacha an tSín

93

An Léana Riabhach

214

Carrickagun

Carraig na gCon

76

Oileán Máisean

215

Carrickaher Beg

Carraig Uí Chaollaigh Bheag

76

Cruach na Cara

216

Carrickaher More

Carraig Uí Chaollaigh Mhór

76

Cruach na Cara

217

Carrickalegaun

Carraig an Liagáin

90

Inis Mhic Cionaith

218

Carrickalegaun Bridge

Droichead Charraig an Logáin

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

219

Carrickalusk

Carraig Uí Loinscigh

89

Inis Múscraí

220

Carrickamimeraughy

Cora na Creathnaí

119

Cill Éinne

221

Carrickana

Carraig Anna

27

Dúráithe

222

Carrickanella Rocks

Carraig na nGarrántaí

77

Leitir Calaidh

223

Carrickanevneen

Carraig an Aibhnín

78

Muiceanach idir Dhá Sháile

224

Carrickanimma

Carraig an Ime

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

225

Carrickanoge

Carraig an Óig

93

An Léana Riabhach

226

Carrickapheebera

Carraig an Phíobaire

119

Inis Oírr

227

Carrickaree

Carraig Tíre

77

Leitir Calaidh

228

Carrickavalla

Carraig an Bhaile

65

Camas Íochtair

229

Carrickavallaun

Carraig an Bhalláin

110

Eoghanacht

230

Carrickavogull

Carraig an Mhogaill

89

Leitir Mealláin

231

Carrickawatal

Carraig an Mhatail

91

Cor na Rón

232

Carrickbealnahowna

Carraig Bhéal na hAbhann

92

Coill Rua Thiar

233

Carrickbealnew

Carraig Bhéal Nua

92

Coill Rua Thiar

234

Carrickboy Rocks

An Charraig Bhuí

65

An Turlach

235

Carrickeltia

Carraig Eilte

65

Cladhnach

236

Carrickeltia East

Carraig Eilte Thoir

65

Cladhnach

237

Carrickeltia North

Carraig Eilte Thuaidh

65

Cladhnach

238

Carrickemonmac-donagha

Carraig Éamainn Mhic Dhonncha

110

Oileán Dá Bhranóg (An tOileán Iarthach)

239

Carrickemonroe

Carraig Éamainn Rua

110

Oileán Dá Bhranóg

240

Carrickfadda

An Charraig Fhada

64

Caladh an Chnoic

241

Carrickillaunnascalp

Carraig Oileán na Scailpe

65

Doire Bhanbh

242

Carrickjacob

Carraig Iacób

110

Oileán Dá Bhranóg (An tOileán Iarthach)

243

Carricklahan

An Charraig Leathan

89

Leitir Mealláin

244

Carricklaur

An Charraig Láir

89

Leitir Mealláin

245

Carrickleagh

An Charraig Liath

64

Glinsce

246

Carrickliffabauty

Carraig Chloiche Báite

110

Oileán Dá Bhranóg (An tOileán Iarthach)

247

Carrickmarian

Carraig Marian

90

An Caorán Beag

248

Carrickmartin

Carraig Mháirtín

93

Doire Locháin Thoir

249

Carrickmore

An Charraig Mhór

77

Cill Chiaráin

250

Carrickmore

An Charraig Mhór

90

Caorán na gCearc Theas

251

Carrickmore

An Charraig Mhór

93

Na Forbacha Garbha

252

Carricknabishoge Point

Carraig na bPiseog

110

Oileán Dá Bhranóg

253

Carricknaburtaun Rocks

Carraig na bPortán

77

Fínis

254

Carricknagower Islands

Carraig na nGabhar

51

Leitheanach Theas

255

Carricknahalliaboy

Carraig na hAille Buí

65

Cill Bhreacáin

256

Carricknalacka Beg

Carraig na Leac Bheag

89

Leitir Mealláin

257

Carricknalacka More

Carraig na Leac Mhór

89

Leitir Mealláin

258

Carricknaluggaun

Carraig an Logáin

119

Ceathrú an Lisín

259

Carricknaluinga

Carraig na Loinge

92

An Pháirc [T: An Spidéal]

260

Carricknamackan

Carraige Meacain

89

Farraige

261

Carricknamackan Little or Bullaunabawd

Mullán na mBod Gorm

89

Farraige

262

Carricknaman

Carraig na mBan

76

Maínis

263

Carricknamurherny

Carraig na Murtharnaí

89

Leitir Mealláin

264

Carricknaneane

Carraig na nÉan

92

An Spidéal Thiar

265

Carricknasrugh

Carraig na Sruth

51

Leitheanach Theas

266

Carricknatraw

Carraig an tSnámha

91

Indreabhán

267

Carrickonoma Islands

Carraig an Ime

76

Inis Srathair

268

Carrickonoma Rocks

Carraigeacha Charraig an Ime

76

An Coillín

269

Carrickooagh

Carraig Fhuathach

111

Eochaill

270

Carrickooaun

Carraig Dhuáin

110

Oileán Dá Bhranóg (An tOileán Iarthach)

271

Carrickrory

Carraig Ruairí

93

Doire Locháin Thiar

272

Carrickroudy

Carraig Ruaidí

91

Indreabhán

273

Carricksin

Carraig Sín

78

Inis Treabhair

274

Carrickurra

Carraig an Bhrutha

119

Cill Éinne

275

Carrickview

Carraig an Mhiú

76

Oileán Máisean

276

Carrickvristandrue

Carraig Bhriste

93

Aill an Phréacháin

277

Carrickwilliamodonnell

Carraig Liam Uí Dhónaill

93

Doire Locháin Thoir

278

Carrickworaillawota

Carraig Mhór Aill an Mhóta

91

Indreabhán

279

Carrickwore

An Charraig Mhór

119

Ceathrú an Teampaill

280

Carrickymonaghan

Carraig Uí Mhuimhneacháin

111

Cill Éinne

281

Carrigeen

An Carraigín

26

An Chloch Bhreac Láir

282

Carrigeenabunny

Carraigín na Buinní

39

Gleann Loiscthe

283

Carrigeenamuck Islands

Carraigín na Muc

26

An Chloch Bhreac Uachtair

284

Carrigeenaskehy

Carraigín na Sceiche

26

An Chloch Bhreac Uachtair

285

Carrigeenlewee

Carraigín Leamhaigh

26

An Chloch Bhreac Láir

286

Carrowcastle

Ceathrú an Chaisleáin

120

Inis Oírr

287

Carrowdrumarlaman

Ceathrú Droim Arlamáin

120

Inis Oírr

288

Carrowkeel

An Cheathrú Chaol

83

Cathair Ghabhann

289

Carrownlough

Ceathrú an Locha

120

Inis Oírr

290

Carrownpholleen

Ceathrú an Phoillín

120

Inis Oírr

291

Carrygad

An Charraig Fhada

110

Oileán Dá Bhranóg

292

Cartronkeel

An Cartúr Caol

91

Na Mine

293

Casheen Bay

Cuan Chaisín

89

Daighinis, An Cnoc

294

Cashel

An Caisleán

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

295

Cashla

Casla

77

Leitir Calaidh

296

Cashla Bridge

Droichead Chasla

91

Na Doiriú Theas

297

Cashla or Costelloe Bay

Cuan Chasla

90

Ros an Mhíl

298

Cashla Point

Cora Chasla

78

Leitir Calaidh

299

Cashla River

Abhainn Chasla

66, 79

Formaoil, Doire an Fhéich

300

Cashuil

Loch an Charra

111

Cill Éinne

301

Castle (in ruins)

Caisleán Uí Bhriain

110

Eoghanacht

302

Castle Point

Cora an Chaisleáin

91

Na Mine

303

Castlegar Burial Ground

Reilig an Chaisleáin Ghearr

82

An Caisleán Gearr

304

Castlekirk (in ruins)

Caisleán na Circe

39

An Cheathrú Gharbh

305

Castleminna

Caiseal an Ime

110

Eoghanacht

306

Cavenue

An Chéibh Nua

92

Coill Rua Thiar

307

Chapel Island

Oileán an Teampaill

37

Doire na bhFlann

308

Cheese Rock

Carraig na Cáise

65

Doire Bhanbh

309

Clayderg

Claí Dearg

119

Ceathrú an Teampaill

310

Cleenillaun

Claonoileán

40

Cluain Brón

311

Clinewalee Point

An Coirnéal

119

Cill Éinne

312

Clochan-na-Carraige

Clochán na Carraige

110

Cill Mhuirbhigh

313

Clodrummin

Cló Droma

110

Oileán Dá Bhranóg

314

Cloghaboy

Na Clocha Buí

93

An Léana Riabhach

315

Cloghanaphuca (in ruins)

Clochán an Phúca

110

Eochaill

316

Cloghanavillaun

Clochán an Mhealláin

120

Inis Oírr

317

Cloghancalticaunien

Clochán

110

Eochaill

318

Cloghaneany (site of)

Clochán Éinne

119

Inis Oírr

319

Cloghanylane

Cloch an Fhaoileáin

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

320

Cloghanylane Island

Oileán Chloch an Fhaoileáin

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

321

Clogharone

Cloch an Róin

119

Ceathrú an Lisín

322

Cloghaun

An Clochán

68

Maigh Cuilinn

323

Cloghaun Br.

Droichead an Chlocháin

68

Cill Ráine

324

Clogher

An Clochar

82

Cathair Ghabhann

325

Clogheraspeckane

Clochar an Spiacáin

76

Maínis

326

Clogherbeg

An Clochar Beag

110

Eoghanacht

327

Clogherbrandy

Clochar an Bhranda

51

Leitheanach Theas

328

Clogherbrandy South

Clochar an Bhranda Theas

51

Leitheanach Theas

329

Clogherkinnalougha

Loch Chlochar Cheann an Locha

53

Gleann Trasna

330

Cloghernagun Lough

An Loch Buí

79

Clochar na gCon

331

Clogherrine

Cloichrinn

92

Both Chuanna Thiar

332

Cloghmoyle Castle (ruin)

An Chloch Mhaol

83

An Carn Mór Thiar

333

Cloghree Hill

Cnoc na nIníonacha

91

An Tulaigh

334

Cloghskolty

An Chloch Scoilte

110

Oileán Dá Bhranóg

335

Cloghvally

An Clochbhaile

67

Cnoc Raithní

336

Cloonboo Castle

Caisleán Chluain Bú

69

Cluain Bú

337

Cloonbrone Rock

Carraig Chluain Brón

40

Cluain Brón

338

Cloonbur River

Abhainn Bhaile Uí Chadhain

27

An Fhairche, Cnoc Rois

339

Clooncartan Lough

Loch Chúil na Ceártan

37

Cúil na Ceártan

340

Cloonloppeen Bridge

Droichead Chluain tSoipín

38

Seanadh Chaola

341

Cluddaghatootee

Cladach an tSiúite

119

Ceathrú an Teampaill

342

Clybaun Stream

Sruthán an Chlaí Bháin

93

Seanghort

343

Clynagh Bay

Cuan Chladhnach

78

Claídeach

344

Cnoc Mordáin

Cnoc Mordáin

Disc 44 (64)

Loch Conaortha

345

Coad Island

Comhad

27

Páirc na bhFia

346

Coad Island

Oileán na bhFraochóg

40

Inis Mhic an Trír

347

Coarse Isd. Rock

Carraig an Oileáin Ghairbh

78

Illaunard

348

Coarse Rock

Oileán an Chartha

76

Oileán Máisean

349

Coarse Rock East

Carraig an Oileáin Ghairbh Thoir

78

Illaunard

350

Coast Guard Rock

Carraig an Gharda Cósta

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

351

Coddu Rock

An Codú

90

Caorán na gCearc Theas

352

Cooankeel

An Cuan Caol

90

An Caorán Beag

353

Cooanskaltha Bay

Cuan na Scolba

91

An Chloich Mhór Theas

354

Coolhanigra Lough

Loch na Tulaí Buí

64, 77

Leitir Padhbram

355

Coolin Lough

Loch Chualainn

26

Cualann

356

Cooltra

An Chúltrá

92

Coill Rua Thiar

357

Cooltra

An Trá Bheag

93

Aill an Phréacháin

358

Coonawilleen Bay

Cuan an Mhuilinn

89

An Caolach

359

Cora Point

An Córa

119

Ceathrú an Lisín

360

Corcogemore or Leckavrea Mountain

Corcóg

38

Tír na Cille Thuaidh

361

Corhoor

An Corrthuar

26

An Chloch Bhreac Íochtair

362

Corker

An Charcair

110

Eochaill

363

Corkisland Rocks

Carraigeacha Chorcaí

77

Oileán na Circe

364

Cormacs Well

Tobar Cormaic

69

Baile Uí Laoigh

365

Cormorant Rock

Carraig na gCailleach Dubh

39

Dúros

366

Corn Hill

Tulach na Reilige

52

Úraid

367

Corn Island

Oileán an Choirce

51

Dún Riacháin

368

Corn Island

Oileán an Choirce

64

Caladh an Chnoic

369

Cornadraghta

Cor na dTráchta

78

Eanach Mheáin

370

Cornamona River

Abhainn Chorr na Móna

26

Corr na Móna

371

Cornarona Point

Dumhaigh Léireabháin

91

Cor na Rón

372

Corrabeg Valley

Log an Choire Bhig

24

Gleann Eidhneach

373

Corraglen

Corrghleann

92

Coill Rua Thoir

374

Corrahowna Point

Cora na Céibhe

92

Both Chuanna Thoir

375

Corrakinknock Loughs

Lochanna Chora Chinn Cnoic

64

Gabhla

376

Corrasillagh River

Abhainn Chora Saileach

53

An Léim Thiar

377

Corraunnacloghy

Corrán na Cloiche

92

Both Chuanna Thiar

378

Cospeinnacalliagh

Coiscéim na gCailleach

27

Creig an Rí

379

Course Rock

An Charraig Fhada

78

Inis Treabhair

380

Cow Rock

Carraig na gCoileach

40

Inis Dúrois

381

Cowragh

Corrúch

110

Eochaill

382

Craghalaun

An Creachoileán

119

Cill Éinne

383

Craghalmon

An Creachoileán

110

Cill Mhuirbhigh

384

Crahalaun

An Creachoileán

110

Eoghanacht

385

Craigadoo

Na Creaga Móra

119

Ceathrú an Teampaill

386

Craignalatin

Creig na Leatan

110

Cill Mhuirbhigh

387

Crappagh Rocks

Carraigeacha an Chnapaigh

89

An Chnapach

388

Creduff

An Chré Dhubh

92

Both Chuanna Thiar

389

Creelough Lough

Loch an Chaolaigh

89

An Caolach

390

Creenagh Point

Croiminne

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

391

Creenaghmore Lough

Loch na nÁthanna Móra

64

Caladh an Chnoic

392

Creenaun

An Chaonach

119

Ceathrú an Lisín

393

Cregablughaun

Creig an Bhlaocháin

110

Eochaill

394

Cregg River

Abhainn na Creige

69

Gort Chluain Mór

395

Creggacareen

Creig an Chéirín

110

Eoghanacht

396

Cregganard

Creagán Ard

120

Inis Oírr

397

Creggankeel

An Creagán Caol

120

Inis Oírr

398

Creggankeel Fort

Dún an Chreagáin Chaoil

120

Inis Oírr

399

Creggatemple

Creig an Teampaill

120

Inis Oírr

400

Creggaun

Na Creagáin

52

An Turlach

401

Creggoogaun

Creig Dhúgáin

110

Eochaill

402

Crocklissoughter

Cnoc Lios Uachtair

37

Cúil na Ceártan

403

Croghankillaun

Cruachán Coilleán

120

Inis Oírr

404

Crooked Bar Rock

Carraig an Bharra Chaim

78

Béal an Daingin

405

Crows Island

Oileán an Phréacháin

24

Gleann Eidhneach

406

Cruckaballagh

Cnoc Ballach

90

Claídeach

407

Cruices Rocks

Carraigeacha an Chrúisigh

78

Inis Treabhair

408

Crumlin Bridge

Droichead Chromghlinne

91

Cor na Rón

409

Crumlin River

Abhainn Chromghlinne

91

Cor na Rón

410

Crummel

An Cromall

119

Ceathrú an Lisín

411

Crummel

An Cromall

119

Ceathrú an Teampaill

412

Crumpaun

An Crompán

78

Claídeach

413

Crumpaunanomeeny

Crompán na nUaimíní

89

An Máimín

414

Crumpaunmore

An Crompán Mór

78

Eanach Mheáin

415

Crusheen

An Croisín

78

Claídeach

416

Crusheen Bridge

Droichead an Chroisín

78

Claídeach

417

Cuildermot Wood

Coill Tearmaid

69

Eanach Dhúin

418

Cuilleen

Cnoc an Choillín

76

An Coillín

419

Culoogarrow

An Colbha Garbh

119

Cill Éinne

420

Cummer Rock

Carraig an Chomair

65

An tOileán Iarthach

421

Cummerkilsalla Rock

Carraig an Chomair

64

Coill Sáile

422

Curlew Island

Oileán an Chrotaigh

37

Doire na bhFlann

423

Curnaclea

Cora na Cleithe

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

424

Curnahallia

Cora na hAille

119

Ceathrú an Teampaill

425

Curraghateemore

Currach an Tí Móir

92

An Cnoc [T: Sailearna]

426

Curraghballywilliam

Cora Bhaile Liam

92

An Spidéal Láir

427

Curraghduff [East]

An Chora Dhubh Thoir

110

Eoghanacht

428

Curraghduff [West]

An Chora Dhubh Thiar

110

Eoghanacht

429

Curragherbola Rock

Carraig Churrach Earballach

76

Maínis

430

Curraghshaun

Cora Sheáin

93

An Lipe

431

Curraglass

An Chora Ghlas

90

Barr an Doire

432

Curranageehy

Cora na Gaoithe

65

Muiceanach idir Dhá Sháile

433

Curranatella

Cora na Teorann

92

Coill Rua Thoir

434

Curranavilla

Caorán an Bhiorla

91

An Tulaigh

435

Curreighnabannov

Currach na mBanbh

27

Creig an Rí

436

Curryroe Rocks

Carraigeacha Chora Rua

26

An Charraig Thoir

437

Cush

An Chois

111

Cill Éinne

438

Cushnahown

Cois na hAbhann

92

An Spidéal Thiar

439

Cuthberts Well

Tobar Cuitbeirt

40

An Chorr Riabhach

440

Daisy Island

Oileán na Nóiníní

65

Snámh Bó

441

Daleys Island

Oileán Uí Dhálaigh

69

Oileán an Aoil

442

Dangan West

An Daingean Thiar

78

Laidhean

443

Dead Isd.

Oileán na Marbh

64

Caladh an Chnoic

444

Dead Island

Carraigín na nDaoine Marbha

26

Droinn

445

Dead Island

Oileán na nDaoine Marbha

39

Dúros

446

Dead Island

Oileán na nDaoine Marbha

68

Maigh Cuilinn

447

Deans Island

Oileán an Déin

37

An Gharmain

448

Deer Island

Oileán an Fhia

24

Gleann Eidhneach

449

Deerreennabreena

Doirín na Bruíne

38

Tír na Cille Thuaidh

450

Deraght Pass

An Doirtheacht

78

Leitir Calaidh

451

Derbys Rock

Carraig Darbaí

76

Leitir Deiscirt

452

Dermot & Granias Bed

Leaba Dhiarmada agus Ghráinne

110

Eochaill

453

Dermot & Granias Bed

Leaba Dhiarmada agus Ghráinne

119

Ceathrú an Lisín

454

Derreennasligga

Doirín na Slige

65

Glinn Chatha

455

Derrooghter

Doire Uachtair

52

Na Doiriú Thuaidh

456

Derry Rock

Carraig Dhoire

40

Cluain Brón

457

Derry Rock South

Carraig Dhoire Theas

40

Cluain Brón

458

Derryclare [Mountain] (2222)

Binn Doire Chláir

37

Gleann Chóchan

459

Derrycrih Stream

Sruthán Doire Chrith

93

Doire Chrith

460

Derrygauna River

Sruthán Doire Ghamhna

53

An Léim Thiar

461

Derrynacorra Fort

Doire na Cathrach

26

An Chloch Bhreac Íochtair

462

Derrynea Lough

Loch Dhoire an Fhéich

79

Doire an Fhéich

463

Dilither Church (in ruins)

Teampall an Oilithir

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

464

Dirraughtcolley

Aill na mBád

111

Cill Éinne

465

Doan

An Dún

119

Ceathrú an Teampaill

466

Dog Island

Oileán an Mhada

52

An Turlach

467

Dog Island

Oileán an Mhada

89

Leitir Mealláin

468

Dog Island Rock

Carraig Oileán an Mhada

52

An Turlach

469

Dog Island Rock

Carraig Oileán an Mhada

65

Ros Cíde

470

Dogs Bay

Cuan an Mhada

63

Iorras Beag Thiar

471

Dogs Head

Ceann an Mhada

111

Cill Éinne

472

Doire Fhatharta

Doire Fhatharta

Disc. 45(90)

An Cheathrú Rua Thuaidh

473

Doleen Harbour

An Dóilín

90

An Caorán Beag

474

Doocaher

Dún Dúchathair

119

Cill Éinne

475

Dooghta River

Abhainn Dhubhachta

26

Dubhachta

476

Dooghtaknockbaun

An Cnoc Bán

26

Dubhachta

477

Dooleenagower

Dóilín an Ghabhair

92

Coill Rua Thiar

478

Dooletter

Dúleitir

92

Na hAille [T: Sailearna]

479

Dooletter Lough

Loch Dhúleitir

64

Dúleitir Thoir

480

Dooletterbeg Lough

Loch Dhúleitir Beag

64

Dúleitir Thiar

481

Doon

An Dún

39

Droim Snámha

482

Doon Rocks

Carraigeacha an Dúin

39

Droim Snámha

483

Doon Wood

Coill an Dúin

39

Droim Snámha

484

Doonaghard

Dúnach Ard

119

Cill Éinne

485

Doonbeg

An Dún Beag

110

Eochaill

486

Doonconor

Dún Chonchúir

119

Ceathrú an Teampaill

487

Dooneen Island

An Dúinín

26

Bothán

488

Doonfarvagh

Dún Fearbhaí

119

Ceathrú an Lisín

489

Doonmanus Island

Dún Mhánas

65

Snámh Bó

490

Doonmanus Rock

Carraig Dhún Mhánas

65

Snámh Bó

491

Doonnakilla Bridge

Droichead Dún na Cille

68

Cnocán Raithní

492

Doughatna

Dabhach an tSnámha

119

Cill Éinne

493

Drehidanookera Bridge

Droichead an Úcaire

38

Seanadh Chaola

494

Drim (School)

An Droim

90

An Caolach

495

Drimeen River

Abhainn an Droimín

67

Cnocán Raithní

496

Druids Altar

Cloch an Draoi

91

An Tulaigh

497

Drum Lough

Loch an Droma

81

An Droim Thiar

498

Drum Lough West

Loch an Droma Thiar

81

An Droim Thiar

499

Drumalegaun

Droim an Liagáin

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

500

Drummartinaun

Droim Arlamáin

120

Inis Oírr

501

Drummindaroo

Droim an Dá Rú

40

An Chorr Riabhach

502

Drumminnashinnagh

Droimín na Sionnach

78

Muiceanach idir Dhá Sháile

503

Duck Rock

Carraig Lachan

40

Inis Dúrois

504

Duck Rock

Carraig Oileán Lachan

76

Maínis

505

Duiggal Burial Ground

Reilig Choigéil

89

Leitir Mealláin

506

Dun Onaght

Dún Eoghanachta

110

Eoghanacht

507

Dunaengus

Dún Aonghasa

110

Cill Mhuirbhigh

508

Eagle Islands

Oileáin an Iolra

24

Gleann Eidhneach

509

Eagle Rock

Carraig an Iolra

89

Farraige

510

Eagle Rock North

Carraig an Iolra Thuaidh

77

An Aird Mhóir

511

Eararna

Iaráirne

119

Cill Éinne

512

Earawalla Point

Gob Iarthar an Bhaile

63

Iorras Beag Thiar

513

Eighternahallia

Íochtar na hAille

92

An Cnoc [T: Sailearna]

514

Ellechrissaun

Aill an Chrosáin

27

Creig an Rí

515

Eskyvig

An Easca Bheag

82

Mionlach

516

Failmore River

Abhainn Thír na Cille

38

Tír na Cille Thuaidh

517

Fairy Hill

Cnoc na Sióg

37

An Gharmain

518

Fairy Hill

Cnoc na Sióg

68

An Pollach [T: Maigh Cuilinn

519

Fardurris

Fardoras

120a

Inis Oírr

520

Fardurris Point

Fardoras

120a

Inis Oírr

521

Farnaght Rocks

Carraigíní Fharnochta

39

Farnocht

522

Farnaght Roeillaun

Rua-oileáin Fharnochta

39

Farnocht

523

Farrannagan

Fearann na gCeann

110

Cill Mhuirbhigh

524

Farrnacurka or Oatquarter

Fearann an Choirce

110

Cill Mhuirbhigh

525

Farvagh

An Fhearbhach

119

Ceathrú an Lisín

526

Faughnakilla Burial Ground

Faiche na Cille

40

An Chorr Riabhach

527

Feliban Rocks

Carraigeacha Philibín

40

Cluain Brón

528

Feraun North

Na Foiriúin ó Thuaidh

89

Farraige

529

Feraun South

Na Foiriúin ó Dheas

89

Farraige

530

Fiddaunateemore

Sruthán Chor na Rón

91

Cor na Rón

531

Finish Point Rock

Carraig Bhaird

77

Fínis

532

Finish Point Rock South

Carraig Chora Fínse Theas

77

Fínis

533

Finish Rocks

Carraigeacha Fínse

77

Fínis

534

Finnillaun

Fionnoileán

39

Dúros

535

Finny River

Abhainn Fhionnaithe

12 & 13, 26

Droinn

536

Fish Rock

Maol an Éisc

89

Farraige

537

Fishermans Island

Cora an Iascaire

26

An Charraig Thoir

538

Fishermans Rocks

Carraigeacha an Iascaire

90

An Caorán Beag

539

Flannery Bridge

Droichead Uí Fhlannabhra

64

Coill Sáile

540

Flat Rock

An Charraig Leathan

76

Leitir Deiscirt

541

Flat Rock

An Charraig Leathan

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

542

Flat Rock

An Charraig Leathan

80

Leitir Péic

543

Fogartys Rock

Carraig na Muineál

39

An Cheathrú Gharbh

544

Foinick Rock

Carraig Fainic

78

Inis Treabhair

545

Fooey River

Abhainn na Fuaiche

12 & 13

An Gabhlán, Srath na hÁithe

546

Forramoyle

Na Foraí Maola

93

Na Foraí Maola Thiar

547

Foul Sound

An Sunda Salach

119

Farraige

548

Fox Island

Oileán an tSionnaigh

51

Dún Riacháin

549

Fraghan Rock

Carraig Fraochán

76

Cruach na Cara

550

French Strand

Trá na bhFrancach

111

Cill Éinne

551

Friars Well

Tobar na mBráthar

119

Cill Éinne

552

Furbogh Bridge

Droichead na bhForbach

93

Baile na hAbhann

553

Furbogh River

Abhainn na bhForbach

93

Baile na hAbhann

554

Furbogh Strand

Trá na bhForbach

93

Baile na hAbhann

555

Furmina

An Formna

120

Inis Oírr

556

Furmina Castle (in ruins)

Caisleán Uí Bhriain

120

Inis Oírr

557

Furze Island

Oileán an Aitinn

52

Doire Bhanbh

558

Gale Rocks

Na Cocalóidí

76

Maínis

559

Garrowman or Glendollagh Lough

Loch Ghleann Dá Loch

37

An Gharmain

560

Garrynacarta

Garraí na Ceárta

92

Na hAille [T: Sailearna]

561

Garryroe

An Garraí Rua

90

Cladhnach

562

Garrytrissaun

Garraí an Treasáin

24

Fionasclainn

563

Garveys Island

Oileán Uí Ghairbhíth

52

An Turlach

564

Garvoge

Geabhróg

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

565

Gattaedmonddweeny

Geata Éamainn Mhuimhnigh

53

Gleann Trasna

566

Glascolane Island

An Glasoileán

76

Leitir Deiscirt

567

Glashnacally

Glaise na Caillí

90

Cladhnach

568

Glasnasheeoge

Glais na Síobóg

81

Leamhchoill

569

Glassan Rock

Aill na nGlasóg

119

Cill Éinne

570

Glenagh Rocks

Carraigeacha Ghleanneach

76

Leitir Deiscirt

571

Glenaghaun

An Gleannachán

110

Eoghanacht

572

Glenaruidmore Lough

Loch Ghleann na Rod Mór

64

Gleann na Rod

573

Glencoaghan River

Abhainn Ghleann Chóchan

37

Doire na bhFlann

574

Glenglosh River

Abhainn Ghleann Ghlaise

24

Bun an Mheascáin

575

Glenicmurrin Lough

Loch Ghleann Mhac Muirinn

79

Gleann Mhac Muirinn

576

Gleninagh River

Abhainn Ghleann Eidhneach

24

Gleann Eidhneach

577

Gleninagh Stream

Sruthán Ghleann Eidhneach

24

Gleann Eidhneach

578

Glenlusk

Gleann Ghlaise

25

Na Cnocáin Bhána

579

Glenmore

An Gleann Mór

90

Barr an Doire

580

Glennaun Lough

Loch Fhada Ghleannáin

64

Gleannán [T: Scainimh]

581

Glentrasna

Gleann Trasna

90

An Máimín

582

Goat Island

Carraigín na nGabhar

26

An Chloch Bhreac Uachtair

583

Goat Island

Oileán an Ghabhair

52

Doire Bhanbh

584

Goat Islands

Oileáin na nGabhar

56

Eanach Dhúin

585

Golam

Gólam

89

An Chnapach

586

Golam Head

Ceann Gólaim

89

An Chnapach

587

Golam Rock

Carraig Ghólaim

89

An Chnapach

588

Golden Bay

Bá Golden

27

Ard na Gaoithe

589

Golden Island

Oileán Golden

27

Ard na Gaoithe

590

Gortaree

Gort an Fhraoigh

110

Cill Mhuirbhigh

591

Gortcarrickaphubble

Gort Charraig an Phobail

110

Cill Mhuirbhigh

592

Gorteen Bay

Port na Feadóige

63

Iorras Beag Thiar

593

Gorteen Point

Gob an Ghoirtín

63

Iorras Beag Thiar

594

Gorteennacarrig

Goirtín na Carraige

39

Droim Snámha

595

Gortgar

An Gort Gearr

81

Cnoc ar Easair

596

Gortmore

An Gort Mór

68

An Pollach [T: Maigh Cuilinn

597

Gortnahaglish

Gort na hEaglaise

27

An Choill Bheag Íochtair

598

Gortnakilla Grave Yard

Gort na Cille

26

Dubhachta

599

Gowlabeg Bridge

Droichead Ghabhla Beag

64

Gabhla

600

Gowlabeg River

Abhainn Ghabhla Beag

64

Gabhla

601

Grave of the Seven Daughters

Cill na Seacht nIníon

120

Inis Oírr

602

Great Fort

Dún Formna

120

Inis Oírr

603

Great Island

An tOileán Mór

27

Ard na Gaoithe

604

Great Rock

An Charraig Mhór

78

Béal an Daingin

605

Greatmans Bay

Cuan an Fhir Mhóir

78, 90

Farraige

606

Green Island

An tOileán Glas

56

Eanach Dhúin

607

Green Island

An tOileán Glas

76

An Aird Thoir

608

Green Island

An tOileán Glas

92

Seanadh Gharráin

609

Green Island

Oileán an Eanaigh

39

Corr na Móna

610

Green Islands

Glasoileán

51

Leitheanach Theas

611

Green Rock

An Charraig Ghlas

76

An Aird Thoir

612

Greeve Island Rock

Carraig Oileán na Craoibhe

78

Oileán na Craoibhe

613

Gregorys Sound

Sunda Ghríora

111

Farraige

614

Grey Rock

An Charraig Liath

37

An Gharmain

615

Griffins Island

Oileán Uí Ghríofa

77

Roisín an Bholgáin

616

Griffins Rock

Carraig Uí Ghríofa

77

Roisín an Bholgáin

617

Griffins Rock

Carraig Uí Ghríofa

89

Leitir Mealláin

618

Grouse Island

Oileán na Circe Fraoigh

52

An Turlach

619

Gubnageeha

Gob na Gaoithe

24

Fionasclainn

620

Heath Island

Oileán an Fhraoigh

39

Farnocht

621

Height of Mary

Ardán Mháire Báine

93

Baile an Mhóinín Thoir

622

High Island

Oileán Ghabhar Sheoirse

66

Muiceanach Choille

623

Holly Island

Oileán an Chuilinn

52

Doire Bhanbh

624

Holly Island

Oileán Cuileann

79

Leitir Mucú

625

Holy Island

Oileán an Chuilinn

80

Leitir Péic

626

Holy Well

Tobar an Bhalláin

90

An Cheathrú Rua Theas

627

Horse Hole or Pollahopple

Poll an Chapaill

27

An Clochar

628

Horse Island

Oileán na gCapall

39

Corr na Móna

629

Horse Island

Oileán na gCapall

50

Inis Ní

630

Horse Rock

Carraig an Chapaill

65

An tOileán Mór

631

Horse Rock

Carraig an Chapaill

77

An Aird Mhóir

632

Horse Rock West

Carraig an Chapaill Thiar

65

An tOileán Mór

633

Illaun More

An tOileán Mór

81

Fionasclainn

634

Illaunabucka

Oileán na Brice

77

Roisín an Bholgáin

635

Illaunabucka Rock

Carraig Oileán na Brice

77

Roisín an Bholgáin

636

Illaunabuckedia

Oileán na bPocaidí

27

Ceapach Chorcóige Thoir

637

Illaunacarnaun

Oileán an Charnáin

77

Cill Chiaráin

638

Illaunacashlaun

Oileán an Chaisleáin

68

An Cnoc Bán

639

Illaunacorka

Oileán an Choirce

50

Inis Ní

640

Illaunacorra

Oileán an Churraigh

82

Cúil Each (T: Mionlach)

641

Illaunacroghnut

Oileán Cruachnaite

51

Leitheanach Theas

642

Illaunacurranroe

Oileán an Chorráin Rua

76

Leitir Deiscirt

643

Illaunaganny

Oileán an Ghainimh

69

Oileán an Aoil

644

Illaunagawna

Ré Gamhna

40

Cluain Brón

645

Illaunaguroge

Oileán na nGiúróg

63

Inis Ní

646

Illaunanarroor

Oileán an Arbhair

89

Fornais

647

Illaunanarrow

Oileán an Arbhair

40

Cluain Brón

648

Illaunanaur

Oileán na nDeor

119

Cill Éinne

649

Illaunanieskerra

Oileán an Iascaire

92

Both Chuanna Thiar

650

Illaunansha

Oileán Ainnse

90

Caorán na gCearc Theas

651

Illaunapuickada

Oileán an Phocaide

37

An Gharmain

652

Illaunard

An tOileán Ard

65

Doire Bhanbh

653

Illaunashinnagh

Oileán na Sionnach

69

Oileán an Aoil

654

Illaunasrugh

Oileán na Sruth

51

Leitheanach Theas

655

Illaunatee Islands

Oileán na Tuí

69

Oileán an Aoil

656

Illaunatee More

Oileán an Tí Mhóir

26

An Chloch Bhreac Láir

657

Illaunatee More Rocks

Carraigeacha Oileán an Tí Mhóir

26

An Chloch Bhreac Láir

658

Illaunavautia

Oileán an Bháite

93

Coisméig Mór

659

Illaunbaun

An tOileán Bán

39

An Cheathrú Gharbh

660

Illaunbeg

An tOileán Beag

51

An Gharmain

661

Illaunbeg

An tOileán Beag

68

Tom na Sraithe

662

Illaundooren

Oileán Dúrinn

78

Ros Muc

663

Illaunee Islands

Oileán Aodha

51

Leitheanach Theas

664

Illaunfadda

An tOileán Fada

92

Both Chuanna Thiar

665

Illaunfadda Islands

Oileán na Faide

64

Caladh an Chnoic

666

Illaunglass

An tOileán Glas

26, 39

An Charraig Thoir

667

Illaunglass Islands

An tOileán Glas

39

Dúros

668

Illaungorm

An tOileán Gorm

77

Leitir Calaidh

669

Illaungorm

An tOileán Gorm

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

670

Illaungreasy

Oileán an Ghréasaí

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

671

Illauninagh

Oileán Eidhneach

24

Fionasclainn

672

Illauniska

Oileán Uisce

69

Oileán an Aoil

673

Illaunmore

An tOileán Mór

68

Tom na Sraithe

674

Illaunmore

An tOileán Mór

78

Cladhnach

675

Illaunmoredonnellan

An tOileán Mór

92

An Spidéal Thoir

676

Illaunnacolish

Oileán na Colaise

65

Doire Bhanbh

677

Illaunnaheltia

Oileán na hEilte

39

An Cheathrú Gharbh

678

Illaunnamang

Oileán na mBan

40

Cluain Brón

679

Illaunnamang Rock

Carraig Oileán na mBan

40

Cluain Brón

680

Illaunnanoran

Oileán na nÓrán

64

Caladh an Chnoic

681

Illaunnanunra

Oileán na nIonradh

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

682

Illaunnascalp

Oileán na Scailpe

65

Doire Bhanbh

683

Illaunnaskeagh

Oileán na Sceach

80

Both Loiscthe Íochtair

684

Illaunnawathee

Oileán an Bháite

65

Doire Bhanbh

685

Illaunnawullagh Islands

Oileán an Mhullaigh

39

An Cheathrú Gharbh

686

Illaunnedmond

Oileán Éamainn

81

Claídeach

687

Illion Lough

Loch na hUilleann

38

An Uillinn Thoir

688

Inaghbeg Island

Oileán Eidhneach Beag

37

Doire na bhFlann

689

Inaghbeg Path

Cosán Eidhneach Beag

37

Doire na bhFlann

690

Inaghbeg Rock

Carraig Eidhneach Beag

37

Doire na bhFlann

691

Inchaghaun Point

Gob Inis an Ghainimh

77

Inis an Ghainimh

692

Inish

Inis

76

Leitir Deiscirt

693

Inishdauwee Shallows

Tanaí Inis Dáith Bhuí

27

An tArdán Thiar

694

Inishmuskerry Rock

Carraig Inis Múscraí

77

Fínis

695

Inishragher Beg

Inis Srathair Beag

76

Inis Srathair

696

Inverbeg Lough

Loch Inbhear Beag

52, 65

An Turlach

697

Invermore Lough

Loch Inbhear Mór

52, 65

An Turlach

698

Invermore River

Abhainn Inbhear Mór

52

Doire Iorrais

699

Invermore River

Abhainn Inbhear Mór

65

An Turlach

700

Iron Rock

Carraig an Iarainn

76

Maínis

701

Iron Rock

Carraig an Iarainn

76

Oileán Máisean

702

Islandagrissaun Point

Ulán na gCrosán

110

Eoghanacht

703

Islandareefa

An Creachoileán Dubh

110

Eoghanacht

704

Islandareefa

An Creachoileán Dubh

110

Eoghanacht

705

Islandareefa

Oiléan Uí Ghríofa

110

Oileán Dá Bhranóg

706

Islandaughnish

Oileán Eachnais

110

Oileán Dá Bhranóg

707

Johns Island

Oileán Sheáin

52

Doire Bhanbh

708

Johns Island

Oileán Sheáin

92

Both Loiscthe Íochtair

709

Johns Rock

Carraig Sheáin

89

Inis Bearachain

710

Joyces River

Abhainn an tSeoighigh

12&13, 25

Na Lí, Muintir Eoghain Láir

711

Joyces Rock

Carraig an tSeoighigh

40

Inis Dúrois

712

Joyces Rock

Carraig an tSeoighigh

77

Roisín an Bholgáin

713

Keeagh Loughs

Lochanna na Caothaí

81

An Chaothach

714

Keelogenabreena (Infants Burial Ground)

Caológ na Bruíne

39

Dúros

715

Keeranassonagh

Caorán na Sonnach

91

An Chloich Mhór Thuaidh

716

Keeraun Lough

Loch an Chaoráin

91

Caorán na gCearc Theas

717

Keeraunacussaun

Caorán an Chosáin

79

Leitir Mucú

718

Keeraunaphullaghaun

Caorán Puiteacháin

91

An Cartúr Leathan

719

Keeraunatooreen

Caorán an Tuairín

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

720

Keerauncarrafinla

Caorán Chara Fionnla

78

Leitir Mucú

721

Keeraunduff

An Caorán Dubh

78

Leitir Mucú

722

Keeraunduff

An Caorán Dubh

80

Leitir Péic

723

Keeraunduff

An Caorán Dubh

91

Gleannán [T: Sailearna]

724

Keeraunduff

Na Caoráin Dubha

79

Gleann Mhac Muirinn

725

Keeraunduff

Na Caoráin Dubha

92

Seanadh Gharráin

726

Keeraunduff Hill

Cnoc na gCaorán Dubh

92

Seanadh Gharráin

727

Keeraunduff Lough

Loch na gCaorán Dubh

92

Seanadh Gharráin

728

Keeraunmahoona Hill

Cnocán na nGiorriacha

91

Caorán na gCearc Theas

729

Keeraunmore

An Caorán Mór

90

Barr an Doire

730

Kid Island

Oileán na Meannán

52

Doire Bhanbh

731

Kiggaul Bay

Cuan Choigéil

89

Leitir Mealláin

732

Kiggaul Bridge

Droichead Choigéil

89

An Máimín

733

Kilbrickan Church (in ruins)

Cill Bhreacáin

65

Cill Bhreacáin

734

Kilcanonagh Church (in ruins)

Cill Cheanainn

119

Ceathrú an Lisín

735

Kilcartron

Cartún na Cille

63

Inis Ní

736

Kilcharna

Cill Charna

110

Cill Éinne

737

Kilcholan

Cill Chomhla

110

Eoghanacht

738

Kilkieran Bay

Cuan Chill Chiaráin

64, 90

Coill Sáile

739

Kilkieran Point

Cora Chill Chiaráin

77

Cill Chiaráin

740

Killeany Bay

Cuan Chill Éinne

111, 119

Cill Éinne

741

Killeenmore

An Cillín Mór

90

Barr an Doire

742

Killough Stream

Sruthán an Choilligh

92

An Spidéal Thoir, An Coilleach

743

Killowen Burial ground

Cill Eoin

65

An Turlach

744

Kilronan

Cill Rónáin

111

Cill Éinne

745

Kinbally

Cinn an Bhaile

119

Ceathrú an Teampaill

746

Kinbally Lower

Cinn an Bhaile Íochtarach

119

Ceathrú an Teampaill

747

Kinbally Upper

Cinn an Bhaile Uachtarach

119

Ceathrú an Teampaill

748

Kinereigh

Cinn ar Aghaidh

110

Eochaill

749

Kinnelly Rocks

Carraigeacha Chionlaí

77

Leitir Calaidh

750

Knocaphreaghaun

Cnoc an Phréacháin

90

An Caorán Beag

751

Knock Burial Ground

Reilig an Chnoic

92

An Cnoc [T: Sailearna]

752

Knock Island

Oileán an Chnoic

39

Dúros

753

Knock River

Abhainn an Chnoic

80, 92, 93

An Cnoc [T: An Spidéal]

754

Knocka Lough

Loch Chnoc an Locha

80

Cnoc an Locha

755

Knockadrehid Bridge

Droichead Chnoc an Droichid

80

An Cnoc [T: An Spidéal]

756

Knockafoska

Cnoc na Fosca

79

Na Doiriú Theas

757

Knockagur

Cnoc na Corra

25

An Chorr

758

Knockagurraun

Cnoc an Gharráin

92

An Coilleach

759

Knockanaman (Grave Yd.)

Cnocán na mBan

110

Cill Mhuirbhigh

760

Knockatee

Cnoc an Tí

80

Sliabh an Aonaigh

761

Knockatee Lough

Loch Chnoc an Tí

80

Cnoc an Locha

762

Knockaunakit East

Cnocán an Chait Thoir

93

Na Forbacha Garbha

763

Knockaunakit West

Cnocán an Chait Thiar

93

Coisméig Mór

764

Knockaunaphautroon

Cnocán an Phatrúin

65

Cill Bhreacáin

765

Knockaunateeskeal

Cnocán an tSoiscéil

66

Leitir Móir na Coille [T: Cill Chuimín]

766

Knockaunawacky Hill

Cnocán Mhaicín

91

Indreabhán

767

Knockaunawaddy

Cnocán an Bhodaigh

53

Gleann Trasna

768

Knockaunglass

An Cnocán Glas

93

Rinn na Mara

769

Knockaunnabausty Infants Burial Ground

Cnocán na bPáistí

26

An Chloch Bhreac Láir

770

Knockaunnaglogh

Cnocán na gCloch

65

Camas Uachtair

771

Knockaunnakella

Cnocán na Coille

27

An Cheathrú Chaol

772

Knockaunnalia

Cnocán na Lao

66

Muiceanach Choille

773

Knockaunnamona

Cnocán na Móna

65

An Turlach

774

Knockaunranny Eighter

An Baile Íochtair

68

Cnocán Raithní

775

Knockaunranny Oughter

An Baile Thuas

68

Cnocán Raithní

776

Knockaunranny Stream

Sruthán Chnocán Raithní

67, 68

Cnocán Raithní

777

Knockaunvracka

Na Cnocáin Bhreaca

78

Cladhnach

778

Knockavranka Rock

Carraig na bhFreangach

65

An tOileán Iarthach

779

Knockayarragh

Cnoc an Ghearrtha

82

An Caisleán Gearr

780

Knockbane River

Abhainn an Chnoic Bháin

68

An Cnoc Bán

781

Knockboy

Cnoc Glinsce

63

Glinsce

782

Knockbrack

Na Cnoic Bhreaca

25

Cromghlinn Thiar

783

Knockcarragh

Cnoc Carrach

90

Barr an Doire

784

Knockduff

Cnoc Dabhach

91

An Bhánrainn Bhán Thuaidh

785

Knockeighter

An Cnoc Íochtair

92

An Cnoc [T: Sailearna]

786

Knockfin

Cnoc Fionn

89

An Máimín

787

Knockflaherty

Cnoc Uí Fhlaitheartaigh

90

Barr an Doire

788

Knockgarrynaskeagh

Cnocán Gharraí na Sceach

80

Leitir Meas

789

Knockgarve

An Cnoc Garbh

81

Leamhchoill

790

Knockgrannie

Cnoc Raithní

120

Inis Oírr

791

Knocklaughilbeg

Cnoc Leamhchoille Beag

81

Leamhchoill

792

Knocklaur

An Cnoc Láir

12 & 13

Tamhnaigh an Lín

793

Knockmelia

Cnoc Méile

110

Cill Mhuirbhigh

794

Knockmoyle

An Cnoc Maol

53

An Léim Thoir

795

Knocknabrocky Lough

Loch an Bhealaigh

64

Caladh an Chnoic

796

Knocknafaughy

Cnoc na Fuaiche

12 & 13

An Gabhlán

797

Knocknagussy

Cnoc an Mháma

26

An Móinín Mór

798

Knocknahillion

Cnoc na hUilleann

24

An Uillinn

799

Knocknalee

Cnocán na Lao

79

Clochar na gCon

800

Knocknalee Hill

Cnocán na Lao

67

Ogúil [T: Sliabh an Aonaigh]

801

Knocknaloughera Lough

Loch Chnoc na Luachra

64

Glinsce

802

Knocknasellagh

Cnoc na Saileach

40

An Chorr Riabhach

803

Knocknasilloge

Cnoc na Saileog

66

Leitir Móir na Coille [T: Cill Chuimín]

804

Knocknaskeha

Cnoc na Sceiche

79

Leitir Mucú

805

Knockpasheemore

Binn Charrach

24

Gleann Eidhneach

806

Knockshannavagh

Cnoc Sheanadh Mhach

79

Leitir Mucú

807

Knocksruffaunavana

Cnoc Shruthán an Bheannaithe

90

Barr an Doire

808

Knokaunavrick

Clochar an Bhroic

66

Log an Ime

809

Labbanakinneriga

Eatharla Chinndeirge

119

Ceathrú an Lisín

810

Labbavicknagart

Leaba Mhic na gCuan

119

Ceathrú an Teampaill

811

Lacka

An Leaca

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

812

Lackadawsa

Leac an Damhsa

92

Coill Rua Thiar

813

Lackadunna

Leaca Donna

66

Leitir Móir na Coille [T: Cill Chuimín]

814

Lackalisteen

Leac an Duilisc

92

Coill Rua Thoir

815

Lackanacranny

Leic na Creathnaí

110

Oileán Dá Bhranóg

816

Lackannoanshagh

Leac na nÓinseach

93

An Lipe

817

Lackatragall

Leac an tSeagail

65

An Turlach

818

Lackaturlough Point

Leic an Turlaigh

110

Eoghanacht

819

Lacknaruaga

Leic na Ruaige

119

Ceathrú an Lisín

820

Lackshinnagh Altar (site of)

Leac Síonach

63

Maíros

821

Laghtaunglass

An Leachtán Glas

91

An Cartúr Leathan

822

Laghtavarna

Leachta Bhearna

82

An Caisleán Gearr

823

Laghtnagliboge

Leac na Gibeoige

92

An Coilleach

824

Lanahee

Lannacha

24

Log an Tairbh

825

Large Island

An tOileán Mór

51

Leitheanach Theas

826

Largy

Baile an Lorgáin

120

Inis Oírr

827

Laughil Bridge

Droichead Leamhchoille

81

Leamhchoill

828

Laughil Stream

Abhainn Leamhchoille

81

Leamhchoill

829

Launageeraun

Lána na gCaorán

110

Cill Mhuirbhigh

830

Leaba Patrick

Leaba Phádraig

27

Ceapach na gCapall

831

Leabaancheathranaloinn (in ruins) Grave of the Four Comely Saints.

Leaba an Cheathrair Álainn

110

Eochaill

832

Leacarrick

Liathcharraig

89

Leitir Mealláin

833

Leaf Island

Oileán an Duilliúir

27

Ceapach Chorcóige Thoir

834

Leaillaun

An Liathoileán

26

An Chloch Bhreac Uachtair

835

Leckin Rock

Carraig Mhór an Leacáin

65

Loch Conaortha

836

Lees Rock

Carraig Risteaird Uí Laoigh

76

Cruach na Cara

837

Lehanagh Lough

Loch Leitheanach

37

Leitheanach Thuaidh

838

Lehanaghbeg Lough

Loch Rua

37

Leitheanach Thuaidh

839

Lemon Rock

Carraig Líomáin

78

Inis Treabhair

840

Lettaghcurragh

Leic an Churaigh

110

Eoghanacht

841

Letterclogh

Leitir Cloch

68

Cnoc Raithní

842

Letterdiffel

Leic an Doichill

110

Oileán Dá Bhranóg (An tOileán Iarthach)

843

Lettergunnet Lough

Loch Leitir Gungaid

81

Cnoc ar Easair, Leitir Gungaid

844

Lettermore Point

Gob Leitir Móir

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

845

Lettermore Rock

Carraig Leitir Móir

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

846

Letterneaska

Leitir Naosc

67

Cnoc Raithní

847

Letterscanlaun

Leic Uí Scanláin

110

Oileán Dá Bhranóg

848

Leynabricka

Log na Brice

12 & 13

Seanadh Farracháin

849

Liberty Point

Cora na Líbeirtí

93

Cnoc na Gréine

850

Liberty Stream

Sruthán na Líbeirtí

93

Na Foraí Maola Thoir, Cnoc na Gréine

851

Librace

Liabrás

76

Oileán Aimhréidh

852

Limekiln Island

Oileán na Tornóige

37

Doire na bhFlann

853

Limpid Rock

Carraig na mBairneach

78

An tOileán Garbh

854

Lisheen (Childrens Burial Ground)

An Lisín

91

An Chloich Mhór Thuaidh

855

Lisheenard Fort

An Lisín Ard

27

Ceapach Chorcóige Thoir

856

Lisheennacaheragh

Lisín na Cathrach

27

Tom Naíonán

857

Lissoughter [Hill](1314)

Cnoc Lios Uachtair

37

Lios Uachtair

858

Lobinish

Láibinis

78

Cladhnach

859

Loch Nahalliagh

Loch na hAille

80

Both Loiscthe Uachtair

860

Loch Parkyflaherty

Loch Pháirc Uí Fhlaitheartaigh

67

Cnocán Raithní

861

Loghaun

An Lochán

24

Gleann Eidhneach

862

Long Rock

An Charraig Fhada

39

Gleann Loiscthe

863

Long Rock

An Charraig Fhada

78

Inis Loiscthe

864

Lotha or Lop Rock

Na Lotaí

37

Gleann Chóchan

865

Lough Acallawore

Loch an Chalaidh Mhóir

119

Ceathrú an Teampaill

866

Lough Acaringe

Loch an Loigín Beag

52

An Turlach

867

Lough Aceelagh

Loch an Chaolaigh

81

Eadargúil

868

Lough Aclogher

Loch an Chlochair

66

Log an Ime

869

Lough Acogga

Loch Conga

66

Seanadh Doláin

870

Lough Aconeera

Loch Conaortha

65

Loch Conaortha

871

Lough Acreera

Loch an Chriathraigh

66

Leitir Mucú

872

Lough Adav

Loch an Daimh

52

Cnoc an Daimh

873

Lough Aderreen

Loch an Doirín

65

Doire Iorrais

874

Lough Aderreen

Loch an Doirín

68

Cnoc Raithní

875

Lough Adooey

Loch an Dúigh

77

Dúleitir Thoir

876

Lough Adooraun

Loch an Dobhráin

91

Na Mine

877

Lough Adrehid

Loch an Droichid

53

An Léim Thiar

878

Lough Afoor

Loch an Phúir

69

Cluain Leannáin

879

Lough Aghara

Loch an Ghearraidh

77

Carna

880

Lough Agilky

Loch an Ghiolcaigh

64

Caladh an Chnoic

881

Lough Aglanna

Loch Ghleann Daimh

91

An Bhánrainn Bhán Thuaidh

882

Lough Aheeran

Loch an Chaoráin

63, 64

Glinsce

883

Lough Aillewartin

Loichín na hAille

79

Both Bhrocháin

884

Lough Ailtdarra

Loch na hAille Daraí

52

An Turlach

885

Lough Akeeraunmore

Loch an Chaoráin Mhóir

90

Barr an Doire

886

Lough Aleandillure

Loch Aill an Duillúir

90

Barr an Doire

887

Lough Aleckin

Loch an Leacáin

65

Loch Conaortha

888

Lough Aleen

Loch an Lín

68

Cnocán Raithní

889

Lough Aliggan

Loch an Loigín

52

Doire Iorrais

890

Lough Alougary

Loch an tSeangharraí

63

An Coillín

891

Lough Amurvy

Loch an Mhuirbhigh

110

Eoghanacht

892

Lough Anoughlacka

Loch Leacrach

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

893

Lough Aphastia

Loch an Pháiste

91

An Bhánrainn Bhán Thuaidh

894

Lough Apheebera

Loch an Phíobaire

64

Gabhla

895

Lough Aphuca

Loch an Phúca

76

An Aird Thiar

896

Lough Arasser

Loch ar Easair

81

Cnoc ar Easair

897

Lough Ardanmore

Loch Cloichrigh

91

An Tulaigh

898

Lough Aresna

Loch na Liathróide

64

Glinsce

899

Lough Aroolagh

Loch Oiriúlach

65

An Turlach

900

Lough Arusheen

Loch an Roisín

52

An Turlach

901

Lough Astickeen

Loch Chloch an Staicín

91

Caorán na gCearc Theas

902

Lough Atalia

Loch an tSáile

111

Cill Éinne

903

Lough Atavabeg

Loch an tSamhaidh Beag

81

Sliabh an Aonaigh

904

Lough Atavamore

Loch an tSamhaidh Mór

81

Droim an Mhúcháin

905

Lough Atawny

Loch na Tamhnaí

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

906

Lough Ateesky

Loch an Taosca

77

Carna

907

Lough Aterriff

Loch an Tairbh

79

Doire Choill

908

Lough Atinnyadda

Loch Fhada

78

An Cheathrú Rua Thiar

909

Lough Atooreen

Loch an Tuairín

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

910

Lough Atrista

Loch an Phaiste

52

An Turlach

911

Lough Atrohaunderg

Loch an tSrutháin Dheirg

77

Carna

912

Lough Aughagaddy

Loch an Ghadaí

78

An Cheathrú Rua Thuaidh, An Cheathrú Rua Thiar

913

Lough Aughawoolia

Loch Achadh Bhuaile

53

Na hUillinní, Cnoc an Daimh

914

Lough Avally

Loch an Bhaile

65

Doire Iorrais

915

Lough Awaallia

Loichín Phádraig Éamainn

89

An Máimín

916

Lough Awallia

Loch an Bhalla

90

An Máimín

917

Lough Awee

Loch an Bhuí

64

Loch an Bhuí

918

Lough Barrnahask

Loch Barr na hEasca

52

An Turlach

919

Lough Bealacooan

Na Lochanna Móra

80

Leitir Fir

920

Lough Bealanambrack

Loch an Bhéaláin Uachtair

80

Fionnán

921

Lough Beg

An Loch Beag

51

An Gharmain

922

Lough Beg

An Loch Beag

68

An Pollach [T: Maigh Cuilinn

923

Lough Beg

An Loch Beag

68

Cnocán Raithní

924

Lough Beg

An Loch Beag

80

Na hArd-doiriú

925

Lough Beg

An Loch Beag

81

An Chaothach

926

Lough Beg

An Loch Beag

81

Fionasclainn

927

Lough Beg

An Loch Beag

81

Leitir Gungaid

928

Lough Begananny

Loch Beag an Eanaigh

92

An Spidéal Thiar

929

Lough Begglenmore

Loichín an Ghleanna Mhóir

80

Leitir Péic

930

Lough Begnavreaghoge

Loch na bhFraochóg Beag

78

Cladhnach

931

Lough Begtruskaunnagappul

Loch Beag Trosca na gCapall

92

An Spidéal Thoir

932

Lough Bofin

Loch Bó Finne

53

An Léim Thiar

933

Lough Bola

Loch Buaile

63

Maíros

934

Lough Bonramush

Loch Bhantracha Muiris

79

Both Bhrocháin

935

Lough Bran

Loch Bran

90

An Máimín

936

Lough Bunnahask

Loch Bun na hEasca

52

An Turlach

937

Lough Cam

Loch Cam

63

Maíros

938

Lough Cam

Loch Cam

80

Cnoc an Locha,Sliabh an Aonaigh

939

Lough Canagun

Loch na nOileán

79

Clochar na gCon

940

Lough Carrafinla

Loch Cara Fionnla

78

Leitir Mucú

941

Lough Carraundahy

Loch na Cora Dóite

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

942

Lough Carrickillawalia

Loch Charraig Choill an Bhalla

66

Formaoil

943

Lough Caunamadda

Loch Cheann an Mhada

81

Poll na Cloiche

944

Lough Cloonadoon

Loch na Coille

79

Gleann Mhac Muirinn

945

Lough Cloondola

Loch an Roisín

79

Gleann Mhac Muirinn

946

Lough Clooshgirea

Loch Chluais Ghiorria

77

Carna

947

Lough Clugacomeen

Loch an Roisín

64

Glinsce

948

Lough Clurra

Loch Cloichrigh Beag

91

An Tulaigh

949

Lough Collantrave

Loch Thulaigh an Taoibh

76

An Aird Thiar

950

Lough Corrib

Loch Coirib

26

An Charraig Thoir

951

Lough Creary

Loch Criathraigh

80

Leitir Péic

952

Lough Creevagh

Loch na Craoibhe

66

Formaoil

953

Lough Creggaun

Loch na gCreagán

52

An Turlach

954

Lough Crockaillenalee

Loch Chnocán na Lao

79

Both Bhrocháin

955

Lough Crockaillenalee South

Loch an Ghiolcaigh

79

Clochar na gCon

956

Lough Cromlec

Loch na Léime

53

An Léim Thoir

957

Lough Damboo

Loch an Damba

66

Cnoc na Gairfine

958

Lough Derreenacummer

Loch an Doirín

79

Formaoil

959

Lough Derreenanearla

Loch Doirín an Iarla

63

Glinsce

960

Lough Derreenanivla

Loch Bharr an tSrutháin

63

Maíros

961

Lough Derreendarra

Loch Doirín Darach

81

Leamhchoill

962

Lough Derrynaboha

Loch Dhoire na Boithe

66

Cnoc na Gairfine

963

Lough Dohola

Loch Dúthulach

77

Carna

964

Lough Doo

An Loch Dubh

81

Cnoc ar Easair

965

Lough Doo

An Loch Dubh

92

An Cnoc [T: An Spidéal]

966

Lough Doo

An Loch Dubh

93

Na Poillíní

967

Lough Doocamphill

Loch an Champa

81

Poll na Cloiche

968

Lough Down

An Loch Domhain

68

Cill Ráine

969

Lough Duff

An Loch Dubh

77

Roisín na Mainiach

970

Lough Eder

Loch idir Dhá Loch

81

Cnoc ar Easair

971

Lough Ederaucruck

Loch idir Dhá Chnoc

66

Leitir Mucú

972

Lough Ederdauslieve

Loch Barr an Ghoibín

79

Leitir Mucú

973

Lough Ennahower

Loch Eanach Fhuar

51

An Gabhlán Thoir

974

Lough Enoer

Loch an Óir

66

An Seanbhaile

975

Lough Ergooa

Loch na hAille Móire

79

Both Bhrocháin

976

Lough Fada

An Loch Fhada

80

Sliabh an Aonaigh

977

Lough Fadda

Loch Fada

51

An Gharmain

978

Lough Fadda

Loch Fada

67

Na hArd-doiriú

979

Lough Fadda

Loch Fhada Ghleannáin

91

Gleannán [T: Sailearna]

980

Lough Faddacrussan

Loch Fada Crosáin

78

Cladhnach

981

Lough Faddanagrav

Loch Fada na gCnámh

52

Seanadh Bhéara

982

Lough Fiddaunnavreaghlee

Loch Fhada na bhFraochlaí

79

Fionnán

983

Lough Formoyle

Loch Fhormaoil

79

Formaoil

984

Lough Glannanirwarve

Loch Ghleann an Fhir Mhairbh

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

985

Lough Glenn

Loch an Ghleanna

67

Ogúil [T: Sliabh an Aonaigh]

986

Lough Hawnaghaneekyne

Loch Uí Chadhain

78

Cladhnach

987

Lough Hemushmaconry

Loch Shéamais Mhic Conraoi

68

Cnoc an tSeanbhaile

988

Lough Hemushyerraghty

Loch Shéamais Uí Oireachtaigh

68

Cnocán Raithní

989

Lough Hibbert

Loch Thoirbirt

90

An Máimín

990

Lough Ierin

Loch an Iarainn

77

Caladh Mhaínse

991

Lough Illaun

Loch an Oileáin

81

Fionasclainn

992

Lough Illauntrasna

Loch Ghleann Trasna

90

An Máimín

993

Lough Inagh

Loch Eidhneach

24

Fionasclainn,Gleann Eidhneach

994

Lough Inch

Loch Inse

93

An Aill [T: Bearna]

995

Lough Invernagleragh

Loch Inbhir

52

An Turlach

996

Lough Keamnacally

Loch Céim na Caillí

77

Carna

997

Lough Keeraun

Loch an Chaoráin

77

Carna

998

Lough Killa

Loch an Chaolaigh

77

Roisín na Mainiach

999

Lough Kilraunamulroe

An Loch Fhada

91

Na Mine

1000

Lough Kip

Loch an Chip

81

Cnoc ar Easair, Poll na Cloiche

1001

Lough Kip

Loch an Chip

81

Fionasclainn, Sliabh an Aonaigh

1002

Lough Kip River

Abhainn Loch an Chip

81

Cill Ogúla

1003

Lough Kit

Loch Cait

67

Cnocán Raithní

1004

Lough Knockaunawaddy

Loch Chnocán an Bhodaigh

52, 53

Gleann Trasna

1005

Lough Knockaunawaddy

Loch Chnocán an Bhodaigh

66

Doire Bhanbh

1006

Lough Knockboy

Loch na Scinín

63

Maíros

1007

Lough Knocknagapple

Loch Cnocán na gCapall

63

Glinsce

1008

Lough Lacknavreaghly

Loch na mBantracha

79

Both Bhrocháin

1009

Lough Lawna

Loch Tana

51

An Gabhlán Thoir

1010

Lough Lonan (antiquity)

Loch Lónáin

68

An Cnoc Bán

1011

Lough Mask

Loch Measca

26, 27 & 14

Ceapach na gCapall

1012

Lough Minnaun

Loch na Meannán

90

An Caorán Beag

1013

Lough More

An Loch Mór

120

Inis Oírr

1014

Lough More

Loch Mhór Mháire

80

Clochar na gCon, Leitir Fir

1015

Lough Morenavreaghoge

Loch na bhFraochóg

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

1016

Lough Naboleybeg

Loch na Buaile Bige

77

Caladh Mhaínse

1017

Lough Naboreeny

Loch na mBóithríní

80

Leitir Péic

1018

Lough Nabrocky

Loch na Brocaí

81

Tóin na Brocaí

1019

Lough Nabrocky or Bunnow Lough

Loch na Brocaí

64

An Gabhlán Thoir

1020

Lough Nabrough

Loch na mBruach

92

Both Loiscthe Uachtair, Both Loiscthe Íochtair, Coill Rua Thiar

1021

Lough Nacalaga

Loch na Calgaí

63

Leitreach Ard

1022

Lough Nacallaghy

Loch na nÁthanna Buí

64

Beitheach Chatha

1023

Lough Nacallagy

Loch na Calgaí

64

Caladh an Chnoic

1024

Lough Naclogh

Loch an Chlaí

79

Both Bhrocháin

1025

Lough Nacloghabanna

Loch na Cloiche Báine

80

Sliabh an Aonaigh

1026

Lough Nacreeva

Loch na Craoibhe

79

Leitir Mucú

1027

Lough Nacreggaun

Loch na gCreagán

91

Indreabhán

1028

Lough Nacrimina

Loch na Croiminne

78

An Cheathrú Rua Thiar

1029

Lough Nadullagh

Loch na Dúlocha

64

Dúleitir Thoir

1030

Lough Nafaha

Loch na Faiche

76

An Aird Thoir

1031

Lough Nafatha

Loch na Faiche

78

Béal an Daingin

1032

Lough Nafiddaun

Loch na Feannóige

90

An Máimín

1033

Lough Nafiddaun

Loch Tan

89

An Caolach

1034

Lough Nafiddaun

Loch Tan

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

1035

Lough Nafooey

Loch na Fuaiche

12

Sraith na hÁithe

1036

Lough Nafranka

Loch na bhFreangach

66

Leitir Mucú

1037

Lough Nafurnace

Loch na Foirnéise

66

Camas Íochtair

1038

Lough Nagapple

Loch na gCapall

51

An Gabhlán Thoir

1039

Lough Nagarrivhan

Loch na Gairfine

66

Doire Bhriosc

1040

Lough Nageeron

Loch na gCaor

76

An Aird Thoir

1041

Lough Nagilky

Loch na Giolcaí

66

Muiceanach Choille

1042

Lough Nagilky

Loch na Giolcaí

67

Páirc na bhFia

1043

Lough Nagowan

Loch na gCeann

89

An Caolach

1044

Lough Nagraigue

Loch na Gráige

64

Caladh an Chnoic

1045

Lough Nagravin

Loch na Creibhinne

91

An Bhánrainn Bhán Theas

1046

Lough Nahallia

Loch na hAille

79

Leitir Mucú

1047

Lough Nahasleam

Loch na hEasléime

52

Na Doiriú Thuaidh

1048

Lough Nahavnygarriva

Loch na hAbhna Gairbhe

52

Cnoc an Daimh

1049

Lough Nahoga

Loch na hÓige

91

Na Doiriú Theas

1050

Lough Nahoulartia

Loch na hOlltóra

53

An Léim Thoir

1051

Lough Nahownbigga

Loch na hAbhann Bige

77

Carna

1052

Lough Nakirkafree

Loch na Circe Fraoigh

53

An Léim Thoir

1053

Lough Nalannagh

Loch na Lannach

65

Camas Íochtair

1054

Lough Nalawney

Loch Roisín na Róige

50

Iorras Beag Thoir

1055

Lough Namackanbeg

Loch na Meacan

80

Leitir Péic, Seanadh Gharráin

1056

Lough Namacken

Loch na Meacan

66

Cnoc na Gairfine

1057

Lough Namanfin

Loch na mBan Fionn

81

An Corrbhaile

1058

Lough Namanoga

Loch na Mónóg

80

Leitir Meas

1059

Lough Nambrackkeagh

Loch na mBreac Caoch

80

Seanadh Gharráin,Sliabh an Aonaigh

1060

Lough Nambrackmore

Loch an Bhric Mhóir

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

1061

Lough Nambrackmore

Loch Chlochar na gCon

91

Clochar na gCon

1062

Lough Nambrackmore

Loch Chlochar na gCon

92

Clochar na gCon

1063

Lough Nambrackmore

Loch na mBreac Mór

51

An Gharmain

1064

Lough Namordeen

Loch na Muirdín

67

Páirc na bhFia

1065

Lough Namroughania

Loch na mBruaichíní

79

Leitir Mucú

1066

Lough Nanaghin

Lochán na gCeann

53

Seanabhán

1067

Lough Nanaugh

Loch na nEach

79

Seanadh Phéistín

1068

Lough Naneeve

Loch na Naomh

90

Barr an Doire

1069

Lough Naneeve or Saints Lough

Loch na nAobh

64

Gabhla

1070

Lough Napark

Loch na Páirce

68

Cnoc an tSeanbhaile

1071

Lough Nasaun

Loch na Sáinne

37

An Gharmain

1072

Lough Nascortaun

Loch na Scardán

81

Tóin na Brocaí

1073

Lough Nasheehoge

Loch na Sióg

77

Cill Chiaráin

1074

Lough Naskanniva

Loch Uachtair na Tulaí

91

An Tulaigh, Baile na hAbhann Theas

1075

Lough Naskeha

Loch na Sceiche

79

Leitir Mucú

1076

Lough Nasona

Loch na Sáinneach

77

An Aird Mhóir

1077

Lough Natawneighter

Loch na Tamhnaí Íochtair

80

Both Loiscthe Uachtair

1078

Lough Natawnymore

Loch na Tamhnaí Móire

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

1079

Lough Natoran

Loch na Teorann

64

Coill Sáile

1080

Lough Natullybeg

Loch na Tulaí Bige

37

Cúil na Ceártan

1081

Lough Naulla

Loch Niollach

92

Both Loiscthe Íochtair

1082

Lough Navreaghly

Loch na bhFraochlaí

79

Gleann Mhac Muirinn

1083

Lough Naweelan

Loch na bhFaoileán

67,80

Na hArd-doiriú

1084

Lough Naweelaun

Loch na bhFaoileán

77

Dúleitir Thoir

1085

Lough Oorgowla

Loch Bhun Gabhla

110

Eoghanacht

1086

Lough Oran

Loch Órna

76

Maínis

1087

Lough Oughter

Loch Thulaigh na Neá

80

Fionnán

1088

Lough Oughterapastia

Loch Uachtar an Phaiste

79

Caorán na gCearc Thuaidh

1089

Lough Oughterglanna

Loch Uachtair

91

An Chloich Mhór Thuaidh

1090

Lough Owran

Loch na nÓrán

52

Úraid

1091

Lough Paddy

Loch Pheadaí

81

An Corrbhaile

1092

Lough Parkyflaherty

Loch Pháirc Uí Fhlaitheartaigh

68

Cnocán Raithní

1093

Lough Peastia

Loch na Péiste

64

Glinsce

1094

Lough Pibrum

Loch Padhbram

64

Leitir Padhbram

1095

Lough Poll

Loch an Phoill

80

Sliabh an Aonaigh

1096

Lough Sallagh

Loch Salach

64

Cill Chiaráin

1097

Lough Sallaghaclogher

Loch Salach

52

Úraid

1098

Lough Scalpdonnell

Loch Scailp Dhónaill

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

1099

Lough Seecon

Loch Suí Con

54

An Baile Nua

1100

Lough Seecon or Derrylaura River

Abhainn Loch Suí Con

54

An Baile Nua

1101

Lough Shancullen

Loch Seanadh Chuilinn

80, 81

Fionasclainn, Sliabh an Aonaigh

1102

Lough Sheedagh

Loch Síodumhach

77

Roisín na Mainiach

1103

Lough Shemus

Loch na Séamas

76

An Aird Thiar

1104

Lough Skannive

Loch Scainimh

77

Caladh Mhaínse

1105

Lough Tawnaghboy

Loch na Tulaí Buí

63

An Coillín

1106

Lough Tawnaghnaborane

Loch Thamhnach na mBiorán

77

Carna

1107

Lough Tawnybeg

Loch na dTamhnacha Beaga

81

Poille

1108

Lough Tealawaun

Loch an tSealbháin

53

An Léim Thoir

1109

Lough Termiska

Loch Tirimuisce

93

An Chorrbhuaile (Morgan)

1110

Lough Truskan

Loch Troscan

77

Caladh Mhaínse

1111

Lough Truskeena

Loch Throiscín

64

An Cnoc Buí

1112

Lough Ugga Beg

Loch Chonga Beag

91

Gleannán [T: Sailearna]

1113

Lough Ugga More

Loch Chonga Mór

91

Cor na Rón

1114

Lough Vauratruffaun

Loch Bharr an tSrutháin

79

Doire an Fhéich

1115

Lough Wirrabee

Loch na gCadhan nó Loch an Mhuirbhigh

119

Ceathrú an Teampaill

1116

Lough Yvaneen

Loch Uí Mhainnín

51

An Gharmain

1117

Loughaclogher

Loch an Chlochair

66

An Chloich Mhór Thuaidh, An Chloich Mhór Theas

1118

Loughaconeera

Loch Conaortha

64

Loch Conaortha

1119

Loughahalia North

Loch an tSáile Thuaidh

52

Cnoc an Daimh

1120

Loughahalia South

Loch an tSáile Theas

65

Doire Bhanbh

1121

Loughana

Loch Anna

64

Glinsce

1122

Loughanacolga

Lochán an Cholga

90

Caorán na gCearc Theas

1123

Loughaneena

Loch an Fhíona

110

Oileán Dá Bhranóg (An tOileán Iarthach)

1124

Loughanillaun

Loch an Aon Oileáin

51

Gabhla

1125

Loughanillaun

Loch an Oileáin

52

Doire Iorrais

1126

Loughanillaun

Loch na nOileán

51

Gabhla, An Gabhlán Thoir

1127

Loughanillaunmore

Loch an Oileáin Mhóir

80

Both Loiscthe Uachtair

1128

Loughaughtavalla

Loch an tSeanbhaile

91

Caorán na gCearc Theas

1129

Loughaun

An Lochán

90

An Máimín

1130

Loughaunacoona

Lochán Uí Chuanna

90

An Máimín

1131

Loughaunadoon

Loch na Dumhaí

76

An Aird Thiar

1132

Loughaunalyer

Loch an Áiléir

64, 77

Dúleitir Thoir, Dúleitir Thiar

1133

Loughaunalyer

Loch an Aon Oileáin

64

Dúleitir Thoir

1134

Loughaunanillaun

Loch an Oileáin

52

An Turlach

1135

Loughaunanilra

Loch an Iolra

89

An Caolach

1136

Loughaunavhin

Loch an Aifrinn

37

An Gharmain

1137

Loughaunavneen

Loch an Aibhnín

78

Béal an Daingin

1138

Loughaunbeg Point

Cora an Locháin Bhig

92

An Lochán Beag

1139

Loughaundoonan

Lochán Dúnáin

37

Lios Uachtair

1140

Loughauneala

Loch an Dá Eala

90

An Caorán Beag

1141

Loughauneanillaun

Loch na nÉan

63

An Coillín

1142

Loughauneeghaun

Loch an Níocháin

65

Camas Uachtair

1143

Loughaunemlagheask

Loch an Imligh

51

An Gharmain

1144

Loughaunevneen

Loch na nOileán

91

An Bhánrainn Bhán Theas

1145

Loughaunfree

Loch an Fhraoigh

52

Cnoc an Daimh

1146

Loughaunierin

Loch an Iarainn

64

Loch an Bhuí

1147

Loughaunierin

Loch an Iarainn

66

Log an Oifrinn

1148

Loughaunilra

Loch an Iolra

91

Na Doiriú Theas

1149

Loughaunliniveen

Loch an Linbhín

66

Muiceanach Choille

1150

Loughaunnacrossy

Loch Sheanadh Croise

79

Caorán na gCearc Thuaidh

1151

Loughaunnadooey

Lochán an Dúigh

51

An Gharmain

1152

Loughaunnadown

Loch na dTamhnach

63

Glinsce

1153

Loughaunnagrevagh

Lochán na gCraobhach

24

Fionasclainn

1154

Loughaunnagun

Loch Bhéal na Comhlann

80, 92

Clochar na gCon, Clochar na Lára

1155

Loughaunnamackan

Lochán na Meacan

51

An Gharmain

1156

Loughaunnamuckmore

Lochán na Muc Mór

68

Cnocán Raithní

1157

Loughaunnashingaun

Loch Sheanadh Seangán

66

Doire Bhriosc

1158

Loughaunore

Loch an Óir

77

Cill Chiaráin

1159

Loughauntollagh

Lochán tSalach

78

Cladhnach

1160

Loughaunultera

Loch na hOlltóra

65

Camas Uachtair

1161

Loughaunweeny

Loch an Mhianaigh

79

Leitir Mucú, Doire an Fhéich

1162

Loughaunweeny

Loch an Mhuimhnigh

66

Doire Bhanbh

1163

Loughaunwillin

Loch an Mhuilinn

89

An Cnoc [T: Garmna]

1164

Loughaunwillin

Loch an Mhuilinn

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

1165

Loughbeg

An Loch Beag

37

An Gharmain

1166

Loughbeg

An Loch Beag

80

Both Loiscthe Uachtair

1167

Loughbeg

An Loch Beag

80

Seanadh Gharráin

1168

Loughbeg

An Loch Beag

80

Sliabh an Aonaigh

1169

Loughbeg

An Loch Beag

93

An Cnoc [T: An Spidéal]

1170

Loughbegcanadroma

Loch Beag Cheann an Droma

37

Gleann Chóchan

1171

Loughbegnagrav

Loch na gCnámh

52

Seanadh Bhéara

1172

Loughcarrick Island

Moiltín an Oileáin

89

Oileán an Anama

1173

Loughinch River

Abhainn Loch Inse

93

Na Poillíní

1174

Loughnahillion

Loch na nUilleann

53

Na hUillinní

1175

Loughnambluckan or Boydeal Lough

Loch na mBlocán

37

Cúil na Ceártan

1176

Loughpark Island

Oileán Pháirc an Locha

27

Ceapach Chorcóige Thoir

1177

Loughpollalahy

Loch Poll Lathaí

68

Cnoc an tSeanbhaile

1178

Loughs Nahaskanabaunia

Loch na Sceiche Báine

80

Cnoc an Locha

1179

Loughyanaghoin

Loch Uí Annacháin

37

An Gharmain

1180

Loughyvangan

Loch Uí Mhongáin

37

An Gharmain

1181

Lugacurry

Log an Choire

26

An Móinín Mór

1182

Lugbaun

An Log Bán

24

Fionasclainn

1183

Luggaharriff (=Luggatarriff)

Log an Tairbh

24

Log an Tairbh

1184

Luggarevaun

Log an Riabháin

24

Log an Tairbh

1185

Luggaun

An Logán

38

Tír na Cille Thuaidh

1186

Lugnabrick

Log na Brice

25

An Mám Thoir

1187

Luig

Poll an Loig Mór

119

Cill Éinne

1188

Mace Head

Ceann Mhása

76

An Leathmhás

1189

Malmore

An Meall Mór

92

An Spidéal Thoir

1190

Mangan Rock

An Mongán

78

Illaunard

1191

Marino Point

Pointe Marino

93

Coisméig Mór

1192

Martins Rock

Carraig Mhártain

77

An Aird Mhóir

1193

Marys Island

Carraig Mháire

51

Leitheanach Theas

1194

Maum

An Mám

25

An Mám Thoir

1195

Maum Bridge

Droichead an Mháma

25

Tír na Cille Thuaidh

1196

Maumahoge

Mám Ochóige

24

An Uillinn Thiar

1197

Maumcloghaloon

Mám Chloch an Leamhain

26

Dubhachta

1198

Maumeen

Mám Éan

38

Doire Bhéal an Mháma

1199

Maumeenmaunragh Lough

Loch Mháimín Manrach

64

Loch an Bhuí

1200

Maumgeeha

Mám Gaoithe

23

Bearna na nEang

1201

Maumina

Mám Eidhneach

24

Bearna na nEang

1202

Maumina Stream

Sruthán Mhám Eidhneach

24

Gleann Eidhneach

1203

Maumturk Mountains

Sléibhte Mhám Toirc

Disc. 37

Doire Bhéal an Mháma,Fionasclainn

1204

Medery Rock

Carraig na Meidre

39

Gleann Loiscthe

1205

Menlough Castle (ruin)

Caisleán Mhionlaigh

82

Mionlach

1206

Mickeen

Muicín

40

Inis Mhic an Trír

1207

Mill Lough

Loch an Mhuilinn

76

An Aird Thiar

1208

Minnaun Beg

An Mionnán Beag

92

An Pháirc [T: An Spidéal]

1209

Minnaun More

An Mionnán Mór

92

An Pháirc [T: An Spidéal]

1210

Moher

Baile an Mhothair

119

Ceathrú an Lisín

1211

Monasterkieran or Monastercomraughlagh

Teampall Chiaráin

111

Eochaill

1212

Moneennaruaga

Móinín na Ruaige

119

Ceathrú an Lisín

1213

Mooltia

Trá na mBuailte

111

Cill Éinne

1214

Moontiaugh

Leic na Mantaí

119

Ceathrú an Teampaill

1215

Morgans Island

Oileán Uí Mhuireagáin

40

Inis an Ghaill

1216

Moyascragh

Maigh Eascrach

68

An Pollach [T: Maigh Cuilinn]

1217

Muckanagh Lough

Loch Mhuiceanach

66, 79

Muiceanach Choille

1218

Muckanagh Point

Barr na Cora

65

Muiceanach idir Dhá Sháile

1219

Muckanaght

Mucanacht

23

Bearna na nEang

1220

Mucknasalia

Muiceanach idir Dhá Sháile

65

Muiceanach idir Dhá Sháile

1221

Muckrush Island

Oileán na nGiúróg

69

Oileán an Aoil

1222

Muinggarrybunnahown

Moing Gharraí Bhun na hAbhann

24

Fionasclainn

1223

Muingly

Moing Liath

24

Fionasclainn

1224

Mulknockarush Island

Maolchnoc an Rois

78

Inis Treabhair

1225

Mullanawinna Rock

Mullán an Bhuinne

65

An tOileán Iarthach

1226

Mullanegerne

Mullán na gCearn

76

Maínis

1227

Mullaun Rocks

Na Mulláin

77

Roisín na Mainiach

1228

Mullenawerna

Muileann an Bhearnaigh

91

Indreabhán

1229

Mussel Rock

An Diúilicín

65

Doire Bhanbh

1230

Mussel Rock

An Diúilicín

65

Ros Cíde

1231

Mussel Rock Little

An Diúilicín Beag

65

Ros Cíde

1232

Mussel Rock North

An Diúilicín Thuaidh

65

Doire Bhanbh

1233

Mussel Rock West

An Diúilicín Thiar

65

Doire Bhanbh

1234

Mutton Island

Oileán Moilt

63

Iorras Beag Thiar

1235

Mweeleenareeva

Maoilín an Ghríora

110

Eoghanacht

1236

Mweenish Lough

Loch na Creige Móire

76

Maínis

1237

Mweerovognacrusha

Maorbhóg na Croise

110

Cill Mhuirbhigh

1238

Naghtons Rock

Carraig Uí Neachtain

78

Leitir Móir [T: Leitir Móir]

1239

Nalaughahee

Na Lathacha

24

Log an Tairbh

1240

Nalhea

Altóir na Binne Buí

110

Eochaill

1241

Nalhear

Aill an Ára Thiar

110

Eochaill

1242

Neds Rocks

Mullán Éamainn

76

An Coillín

1243

Needle Island

Snáthadán

40

Cluain Brón

1244

Newtown Hill

Cnoc an Bhaile Nua

68

An Baile Nua

1245

North Sound

An Sunda ó Thuaidh

111

Farraige

1246

Oak Island

Oileán Darach

39

Farnocht

1247

Object Rock

Mullán na bhFreangach

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

1248

Oghery Castle (ruins)

Caisleán Eochaire

68

An Cnoc Bán

1249

Oghil Fort

Dún Eochla

110

Eochaill

1250

Oghil Lough

Loch Phort Eochla

110

Eochaill

1251

Oghilnagarroge

Eochaill na gCaróg

110

Cill Mhuirbhigh

1252

Ooanavoher

Uamhain an Bhóthair

119

Ceathrú an Teampaill

1253

Ooanraghtagh

Uamhain Ghríora

119

Ceathrú an Teampaill

1254

Oorid Lough

Loch Úraid

52

Úraid

1255

Otter Island

Oileán an Mhadra Uisce

24

Gleann Eidhneach

1256

Otter Islands

Oileán an Mhadra Uisce

69

Oileán an Aoil

1257

Otter Rock

Carraig an Mhada Uisce

65

Ros Cíde

1258

Otter Rock

Carraig an Mhada Uisce

92

Seanadh Gharráin

1259

Ourtnagapple

Gort na gCapall

110

Cill Mhuirbhigh

1260

Owenanookera

Abhainn an Úcaire

38

Seanadh Chaola

1261

Owenardderroo

Abhainn na nArd-doiriú

80

Na hArd-doiriú

1262

Owenawillin River

Abhainn an Mhuilinn

26

Tír an Fhia [T: Conga]

1263

Owenboliska

Abhainn Bhoth Loiscthe

80

Both Loiscthe Uachtair

1264

Owengowla

Abhainn Ghabhla

51

Bun na hAbhann

1265

Owenhid River

Sruthán na mBreac

63

Maíros

1266

Owenknockawillin

Abhainn Chnoc an Mhuilinn

68

Eochaire

1267

Owenmore

Abhainn Sheanadh Croise

79

Cnoc Aduaidh

1268

Owenriff

Abhainn an Chnoic

92

An Cnoc [T: Sailearna], Coill Rua Thiar

1269

Owentooey River

Abhainn Tua

37

Lios Uachtair

1270

Oyster Rock

Carraig an Oisre

76

An Aird Thiar

1271

Oyster Rock

Carraig na nOisrí

65

An Turlach

1272

Palm Island

Oileán na Pailme

52

An Turlach

1273

Palm Island Rock

Carraig Oileán na Pailme

52

An Turlach

1274

Parkmore

An Pháirc Mhór

82

An Pháirc Mhór

1275

Peggy Nee

Peigíní

78

Inis Treabhair

1276

Peggy Nee North

Peigíní Thuaidh

78

Inis Treabhair

1277

Pig Islands Small

Oileáin na Muice

27

An Choill Bheag Íochtair

1278

Pigeon Hole

Poll na gColm

27

An Clochar

1279

Pipers Rock

Na Píobairí

89

Leitir Mealláin

1280

Pointa

An Pointe

90

An Caorán Beag

1281

Poll

An Poll

80

Sliabh an Aonaigh

1282

Poll Leibin

Poll Leibín

27

Creig an Rí

1283

Pollaclogher

Poll an Chlochair

27

Ceapach Chorcóige Thoir

1284

Pollacuarteale

Poll an Chuairtéil

27

Creig an Rí

1285

Polladoo

An Poll Dubh

110

Eoghanacht

1286

Polladooey Loughs

Loichíní Pholl an Dúigh

91

Na Mine

1287

Pollaharragha Stream

Sruthán Bhuaile Shorcha

93

Coisméig Mór

1288

Pollahonipa

Poll an Chonfa

27

Creig an Rí

1289

Pollahostia

Poll an Chóiste

27

Creig an Rí

1290

Pollalinea

Poll na Loinge

110

Cill Mhuirbhigh

1291

Pollavurleen

Poll an Mhuirnín

82

An Caisleán Gearr

1292

Polldick

Poll Dic

119

Cill Éinne

1293

Polleen

An Púirín

92 (1ú eagrán)

Coill Rua Thoir

1294

Polleeny Stream

Sruthán na bPoillíní

93

Na Poillíní

1295

Pollfadda

Poll Fada

63

Inis Ní

1296

Pollgorm

An Poll Gorm

110

Eochaill

1297

Pollgurm

An Poll Gorm

110

Oileán Dá Bhranóg

1298

Pollheely

Poll Shíle

110

Cill Mhuirbhigh

1299

Pollinapreaghaun

Poll na bPréachán

82

An Caisleán Gearr

1300

Pollnabriskenagh

Poll na Brioscarnach

110

Cill Éinne

1301

Pollnagark

Poll na gCearc

89

An Máimín

1302

Pollnamarycoyne

Poll Mháire Ní Chadhain

81

Cluain Duibh

1303

Pollnameeltoge Harbour

Poll na Míoltóg

91

Cor na Rón

1304

Pollnamona

An Cró

110

Eochaill

1305

Pollnarelick

Poll na Reilige

119

Ceathrú an Lisín

1306

Pollnasaggart

Poll na Sagart

27

An Fhairche

1307

Pollnashedaun

Poll an tSéideáin

119

Ceathrú an Teampaill

1308

Pollneevha

An Poll Naofa

27

Páirc na bhFia

1309

Polltoofil

Poll Tuathail

27

Creig an Rí

1310

Pollveracoo

Poll an Bhráca

110

Oileán Dá Bhranóg

1311

Pollwalter

Linn an Mhuilinn

27

Baile Mhic Fhlannchaidh

1312

Portacurra

Port na Cora

119

Ceathrú an Teampaill

1313

Portacurra Lough

Loch Phort na Cora

119

Ceathrú an Teampaill

1314

Portcowrugh

Port Chorrúch

110

Eochaill

1315

Portcowrugh Lough

Loch Phort Chorrúch

110

Eochaill

1316

Portdeha

Port Daibhche

119

Cill Éinne

1317

Portmurvy

Port Mhuirbhigh

110

Cill Mhuirbhigh

1318

Portnafeddoge (= Gorteen Bay q.v.)

63

Iorras Beag Thiar

1319

Portnakilla

Port na Cille

120

Inis Oírr

1320

Portnamonastragh

Port na Mainistreach

111

Eochaill

1321

Portoghil

Port Eochla

110

Eochaill

1322

Portveeladone

Port Bhéal an Dúin

110

Cill Mhuirbhigh

1323

Pound

An Garraí Gabhann

81

Coill Bhruachláin

1324

Powermore

An Poll Mór

111

Cill Éinne

1325

Pressooncamus

Príosún Chamais

65

Camas Uachtair

1326

Puffing Hole

Poll an tSéideáin

110

Cill Éinne

1327

Puffing Hole

Poll an tSéideáin

119

Cill Éinne

1328

Purthoon Rock

Carraig na bPortán

78

Inis Léith

1329

Quarry Island

Oileán an Chairéil

37

Doire na bhFlann

1330

Quay

Caladh Thaidhg

90

An Cheathrú Rua Thuaidh

1331

Quay Rock

Carraig na Céibhe

52

An Turlach

1332

Quay Rock

Carraig na Céibhe

90

Ros an Mhíl

1333

Queens Rock

Carraig na Banríona

65

Ros Cíde

1334

Queens Rock

Carraig na Banríona

78

Oileán na Craoibhe

1335

Rabbit Island North

Oileán na gCoiníní Thuaidh

69

Rinn na hAirne

1336

Rat Island

Oileán na bhFrancach

50

Iorras Beag Thoir

1337

Raven Island

Oileán an Fhéich

92

Both Loiscthe Íochtair

1338

Raven Island

Oileán an tSeabhaic

66

Muiceanach Choille

1339

Ravens Island

Oileán an Fhéich

52

An Turlach

1340

Recess River

Abhainn Shraith Salach

37

Lios Uachtair

1341

Red Island

An tOileán Rua

12 & 13

Ceann Garbh

1342

Red Island

An tOileán Rua

26

An Tuar Logach

1343

Red Island

Rua-oileán

51

Leitheanach Theas

1344

Red Lake

Loch Dearg

110

Eoghanacht

1345

Red Williams Rock

Carraig Liam Rua

89

Leitir Mealláin

1346

Redflag Island

Leac Dhearg

89

Farraige

1347

Rin Point Rock

Carraig na Ronna

90

An Cheathrú Rua Theas

1348

Rinavore

Roighne Mhór

25

Muintir Eoghain Thoir

1349

Rinveigh

An Rinn Mhéith

119

Cill Éinne

1350

River Clare

Abhainn an Chláir

69, 82

An Móinteach Theas

1351

River Corrib

Abhainn na Gaillimhe

82

Mionlach

1352

River Island

Oileán Abhainn an Roisín

79

Muiceanach Choille

1353

Rock Island

An Chloch Bhán

79

Leitir Mucú

1354

Rock Island

An tOileán Iarthach

110

Oileán Dá Bhranóg

1355

Rock Island

Oileán na Carraige

56

Eanach Dhúin

1356

Rocklane Island

Oileán Charraig Leathan

76

Leitir Deiscirt

1357

Rocklane Rock

Carraig Leathan

76

Leitir Deiscirt

1358

Roeillaun

Na Rua-oileáin

40

Cluain Brón

1359

Roeillaun

Rua-oileáin

39

Gleann Loiscthe

1360

Roeillaun East

Rua-oileán Thoir

40

Cluain Brón

1361

Roeillaun South

Rua-oileáin Theas

39

Gleann Loiscthe

1362

Roeillaunbaun

An tOileán Bán

40

Inis Dúrois

1363

Roeillaundoo

Rua-oileán Dubh

40

Inis Dúrois

1364

Rosaveel Hill

Cnoc Ros an Mhíl

90

Ros an Mhíl

1365

Roscom Point

Ros Cam

64

Coill Sáile

1366

Ross

An Ros

77

Leitir Calaidh

1367

Ross Duff

Ros Dubh

65

An Turlach

1368

Rossalough

Ros an Locha

65

An Turlach

1369

Rossaveal Lough

Loch Ros an Mhíl

90

Ros an Mhíl

1370

Rossduggan Point

Ros na gCon

77

Cill Chiaráin

1371

Rosshill Abbey (in ruins)

Mainistir Chnoc Rois

27

An Choill Bheag Íochtair

1372

Rough Rock

An Charraig Gharbh

76

Cruach na Cara

1373

Rough Rocks

Garbhcharraig

76

Leitir Deiscirt

1374

Round Rock

An Charraig Chruinn

76

Leitir Deiscirt

1375

Round Rock

An Charraig Chruinn

77

An Aird Mhóir

1376

Rush Island

Oileán an Rois

56

Eanach Dhúin

1377

Rush Island

Páircín

40

An Chorr Riabhach

1378

Rusheen Point

An Roisín

93

An Roisín

1379

Rusheennamanagh Point

Cora Roisín na Mainiach

77

Roisín na Mainiach

1380

Rusheennamanagh Rocks

Carraigeacha Roisín na Mainiach

77

Fínis

1381

Rusheenyvulligan Rocks

Carraigeacha Roisín an Bholgáin

77

Roisín an Bholgáin

1382

Rye Rock

Carraig an tSeagail

65

An Turlach

1383

Saineaghmore Lough

Loch Chnocán na Mná Mairbhe

64

Caladh an Chnoic

1384

Saleen

An Sáilín

90

An Máimín, Tír an Fhia [T: Garmna]

1385

Saliahoona

Sáile Chuanna

92

Both Chuanna Thiar

1386

Saliahoona Point

Cora Sáile Chuanna

78

Leitir Calaidh

1387

Saliahoona Point

Cora Sháile Chuanna

92

Both Chuanna Thiar

1388

Salialea

Sáile Lao

65

An Turlach Beag

1389

Sallow Bush Island

Oileán na Sailí

39

Corr na Móna

1390

Sallow Island

Oileán na Sailí

92

Seanadh Gharráin

1391

Salt Island

Carraig na Sailiú

27

Cnoc Rois

1392

Sandhead

Ceann Gainimh

119

Ceathrú an Lisín

1393

Sandhead Lough

Loch Ceann Gainimh

119

Ceathrú an Lisín

1394

Scalpaconnaun

Scailp an Chonáin

78

An Cheathrú Rua Thiar

1395

Scalpadda

An Scailp Fhada

110

Cill Mhuirbhigh

1396

Scalpaluig

Scailp an Loig

119

Cill Éinne

1397

Scalpaynawaun

Scailp Oireamháin

110

Cill Mhuirbhigh

1398

Scalpfriary

Scailp Bhrady

119a

Inis Oírr

1399

Scalpmallaghmore

Scailp na mBallach

110

Oileán Dá Bhranóg

1400

Scalpnakeeny

Scailp an Chaonaigh

119

Ceathrú an Lisín

1401

Scattered Rocks

Na Carraigeacha Scaipthe

27

Ceapach Chorcóige Thoir

1402

Scolbillaun or Scollop Island

Scolboileán

27

Ceapach Chorcóige Thiar

1403

Screeb (Bridge)

Scríb

65

Doire Bhanbh

1404

Seagull Rock

Carraig na bhFaoileán

76

An Aird Thoir

1405

Seals Rock

Mullán an Róin

77

Fínis

1406

Sedge Island

Oileán na Cíbe

92

Both Loiscthe Íochtair

1407

Segewee

Lig Bhuí

120a

Inis Oírr

1408

Seven Churches (in ruins)

Na Seacht dTeampaill

110

Eoghanacht

1409

Shallow Lough

Loch Tana

63

Maíros

1410

Shanafaraghaun Beg

Seanadh Farracháin Beag

12 & 13

Seanadh Farracháin

1411

Shanafaraghaun More

Seanadh Farracháin Mór

12 & 13

Seanadh Farracháin

1412

Shanasheeaun

Seanadh Sián

24

Fionasclainn

1413

Shanaweeleen

Seanadh Mhaoilín

66

An Seanbhaile

1414

Shanballyoghery

Seanbhaile Eochaire

68

Eochaire

1415

Shancullen

Seanadh Chuilinn

80

Sliabh an Aonaigh

1416

Shannadonnell Lough

Loch Seanadh Mhac Dónaill

64

Loch an Bhuí

1417

Shannadullaghaun Lough

Loch Sheanadh Dolacháin

66

Seanadh Dolacháin

1418

Shannaghcloontippen Lough

Loch Chluain tSoipín

52

Úraid

1419

Shannanashingaun

Seanadh Seangán

66

Doire Bhriosc

1420

Shannavara Lough

Loch Sheanadh Bhéara

52

Seanadh Bhéara

1421

Shannawona Lough

Loch Sheanabháin

53

Seanabhán

1422

Shanvally

An Seanbhaile

24

Log an Tairbh

1423

Shaughnessys Bridge

Droichead an Easa

38

Tír na Cille Theas

1424

Shean Island

Oileán Síon

37

Doire na bhFlann

1425

Sheeaun

An Sián

92

An Spidéal Thoir

1426

Sheegan

Oiléan an Chnaipe

27

An tArdán Thiar

1427

Sheep Rock

Carraig Chaorach

77

Fínis

1428

Sheskra

Seiscrigh

110

Eoghanacht

1429

Shintilla

An Sindile

26

Droinn

1430

Ship Rock

Carraig na Loinge

65

An tOileán Iarthach

1431

Showery Island

Oileán Ceathach

39

Droim Snámha

1432

Skeadda Rocks

An Scoth Fhada

92 (1ú eagrán, 1841)

Coill Rua Thiar

1433

Slieve Navinnoge

Sliabh na bhFeannóg

54

An Baile Nua

1434

Slieveaneena Lough

Loch Shliabh an Aonaigh

80

Sliabh an Aonaigh

1435

Sligagh

Sligeach

40

An Chorr Riabhach

1436

Small Rocks

Na Carraigeacha Beaga

76

Leitir Deiscirt

1437

Snipe Island

Oileán na Naosc

37

Doire na bhFlann

1438

Soleen (Burial Gnd.)

An Sáilín

92

Coill Rua Thoir

1439

Soul Island

Oileán na nAnam

27

Ceapach Chorcóige Thoir

1440

South Sound

An Sunda ó Dheas

120A

Farraige

1441

Speakgortatober

Spíoc Ghort an Tobair

110

Eochaill

1442

Speeroge Rock

Spioróg

77

Leitir Calaidh

1443

Split Rock

Cloch an Traighlic

90

An Máimín

1444

Srashouke

Sraith Seabhac

37

Cúil na Ceártan

1445

Sruffaun

Sruthán

110

Cill Mhuirbhigh

1446

Sruffaun Pier

Céibh an tSrutháin

90

Cladhnach

1447

Sruffaun River

An Sruthán

38

An Uillinn Thiar

1448

Sruffaunaderry

Sruthán an Doire

37

Gleann Chóchan

1449

Sruffaunambrack

Sruthán na mBreac

80

Seanadh Gharráin

1450

Sruffaunatava

Sruthán an tSamhaidh

81

Sliabh an Aonaigh

1451

Sruffaunatidura

Sruthán an tSaighdiúra

81

Poll na Cloiche

1452

Sruffaunatinny

Sruthán an tSionnaigh

24

Gleann Eidhneach

1453

Sruffaunatooreencam

Sruthán an Tuairín Chaim

24

Fionasclainn

1454

Sruffaunatoran

Sruthán na Teorann

81

Ogúil [T: Maigh Cuilinn]

1455

Sruffaunavana

Sruthán an Bheannaithe

90

Cladhnach

1456

Sruffaunbeg

An Sruthán Beag

67

Ogúil [T: Sliabh an Aonaigh]

1457

Sruffaunbeg

An Sruthán Beag

80

Cnoc an Locha

1458

Sruffaunbeg

An Sruthán Beag

80

Leitir Meas

1459

Sruffaunbeg

An Sruthán Beag

80

Seanadh Gharráin

1460

Sruffaunbeg

An Sruthán Beag

93

An Cnoc [T: An Spidéal]

1461

Sruffaunboheratleva

Sruthán Bhóthar an tSléibhe

81

Coill Bhruachláin

1462

Sruffaunboy

An Sruthán Buí

67

Cnoc Raithní

1463

Sruffaunboy

An Sruthán Buí

80

Sliabh an Aonaigh

1464

Sruffaunboy

An Sruthán Buí

81

Cnoc ar Easair

1465

Sruffaunboy

An Sruthán Buí

92

Na hAille [T: Sailearna]

1466

Sruffaunboy River

An Sruthán Buí

53

An Léim Thiar

1467

Sruffaunbrack

An Sruthán Buí

92

Seanadh Gharráin

1468

Sruffauncam

An Sruthán Cam

80

Cnoc an Locha

1469

Sruffauncogree

Sruthán Chuilinneach

27

An tArdán Thoir

1470

Sruffaundernacony

Sruthán Doire na Coinne

68

An Baile Nua

1471

Sruffaunduff

An Sruthán Dubh

24

Log an Tairbh

1472

Sruffaunduff

Sruthán Ghleann Dónaill

80

Leitir Meas

1473

Sruffaunfreaghoge

Sruthán Sheanadh Fhraochóg

93

An tSaoirsin

1474

Sruffaunglass

An Sruthán Glas

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

1475

Sruffaunglass

An Sruthán Glas

81

Fionasclainn

1476

Sruffaunglass

An Sruthán Glas

93

Na Poillíní

1477

Sruffaungolinluggatavhin

Sruthán Góilín Log an Tafainn

37

Gleann Chóchan

1478

Sruffaunlugganiveg

Sruthán Lochán na bhFiach

24

Gleann Eidhneach

1479

Sruffaunluggatoora

Sruthán Log an tSamhraidh

37

Gleann Chóchan

1480

Sruffaunmaumderg

Sruthán Mhám Dearg

37

Gleann Chóchan

1481

Sruffaunmaumnavonsee

Sruthán Mhám na bhFonsaí

24

Gleann Eidhneach

1482

Sruffaunmaumnavonsee

Sruthán Mhám na bhFonsaí

37

Gleann Chóchan

1483

Sruffaunnacloghgal

Sruthán na gCloch Geal

92

An Spidéal Thiar

1484

Sruffaunnambrackdeony

Sruthán na mBreac Deamhnaí

68

Eochaire

1485

Sruffaunnatoran

Sruthán na Teorann

81

An Cnoc [T: An Spidéal]

1486

Sruffaunnatornog

Sruthán na Tornóige

81

Claídeach

1487

Sruffaunnavonseebegga

Sruthán na bhFonsaí Beaga

37

Gleann Chóchan

1488

Sruffaunoskilta

Sruthán Oscailte

37

Gleann Chóchan

1489

Sruffaunoughterluggatoora

Sruthán Uachtar Log an tSamhraidh

37

Gleann Chóchan

1490

Sruffaunpoll

Sruthán an Phoill

80

Sliabh an Aonaigh

1491

Sruffaunpollagh

Sruthán an Phollaigh

80

Sliabh an Aonaigh

1492

Sruffaunree

Sruthán na Teorann

92

Coill Rua Thoir

1493

Sruffaunrulardheemore

Sruthán Rolardaí Mór

37

Gleann Chóchan

1494

Sruffaunscalpnagollum

Sruthán Scailp na gColm

24

Gleann Eidhneach

1495

Sruffaunshannadivha

Sruthán Seanadh Daibhche

37

Gleann Chóchan

1496

Sruffaunsranamoe

Sruthán Sraith na mBó

24

Gleann Eidhneach

1497

Sruffauntonacrick

Sruthán Tóin an Chnoic

24

Gleann Eidhneach

1498

Sruffaunweirs

Sruthán Mhaírois

91

An Chloich Mhór Theas

1499

Sruffnaconneelagh

Sruthán na gConaolach

52

Úraid

1500

Sruffnaconneelagh Lough

Loch Shruthán na gConaolach

52

Úraid

1501

St. Brecans Grave

Leaba Bhreacáin

110

Eoghanacht

1502

St. Brendans Holy Well

Tobar Bhréanainn

50

Inis Ní

1503

St. Cavans Church (in ruins)

Teampall Chaomháin

120

Inis Oírr

1504

St. Cavans Grave

Leaba Chaomháin

120

Inis Oírr

1505

St. Columbkilles Altar

Altóir Cholm Cille

111

Cill Éinne

1506

St. Columkills Burial Ground

Reilig Mhaírois

91

An Chloich Mhór Theas

1507

St. Columkills Well

Tobar Cholm Cille

91

An Chloich Mhór Theas

1508

St. Columkills Well

Tobar Cholm Cille

91

An Chloich Mhór Theas

1509

St. Cyprians Well (antiquity)

Tobar Naomh Ciprian

69

Ceathrú an Chaisleáin

1510

St. Eanys Grave

Leaba Éinne

119

Cill Éinne

1511

St. Eanys Round Tower

Clogás Éinne

119

Cill Éinne

1512

St. Eanys Well

Dabhach Éinne

119

Cill Éinne

1513

St. Gobnets Church (in ruins)

Cill Ghobnait

120

Inis Oírr

1514

St. Keelans Church (in ruins)

Teampall Caoláin

76

Cruach na Caoile

1515

St. Keelans Well

Tobar Caoláin

76

Cruach na Caoile

1516

St. Kierans Church

Cill Chiaráin

77

Cill Chiaráin

1517

St. Kierans Well

Tobar Chiaráin

111

Eochaill

1518

St. Patricks Bed

Leaba Phádraig

38

Doire Bhéal an Mháma

1519

St. Patricks Church (in ruins)

Teampall Phádraig

40

Inis an Ghaill

1520

St. Patricks Holy Well

Tobar Phádraig

38

Tír na Cille Theas

1521

St. Patricks Well (antiquity)

Tobar Phádraig

81

Cluain Duibh

1522

St. Soorneys Bed

Leaba Asurnaí

110

Eochaill

1523

St. Soorneys Bush

Sceach Asurnaí

110

Eochaill

1524

St. Soorneys Well

Tobar Asurnaí

110

Eochaill

1525

St. Thomass Well

Tobar Tomás

78

An Cheathrú Rua Thiar

1526

Still Island

Oileán na Stile

26

Baile Dhúlocha

1527

Still Lough

Loch na Stileach

81

An Corrbhaile

1528

Straddle Rock

Mullán an Bhealaigh

76

Oileán Máisean

1529

Straheeny

Sraithíní

40

An Chorr Riabhach

1530

Straw Island or Illaunatee

Oileán na Tuí

111

Cill Éinne

1531

subdivision (unnamed) (W. of Ballynakill Lough)

Baile na Cille

89

An Máimín

1532

subdivision (unnamed)

Baile na mBrobhach

92

Coill Rua Thiar

1533

Swallow Island

Oileán na bhFáinleog

52

Doire Bhanbh

1534

Taunabruff

Coirnéal an Phráca

119

Ceathrú an Teampaill

1535

Tawnaghard Lough

Loch na Tamhnaí Airde

81

An Corrbhaile

1536

Tawnaghloughra

Tamhnach Luachra

78

Eanach Mheáin

1537

Tawnaghvalnougha

Tamhnach Bhaile Dhonncha

81

Cnoc Raithní

1538

Tawnrawer Cartron

An Ceann Ramhar

63

Inis Ní

1539

Tawnybeg

Na Tamhnacha Beaga

80, 81

Sliabh an Aonaigh

1540

Teernakill Bridge

Droichead Thír na Cille

38

Tír na Cille Theas

1541

Temple Benan

Teampall Bheanáin

119

Cill Éinne

1542

Templeambraher

Teampall na mBráithre

119

Cill Éinne

1543

Templeanchaeathrair-alainn

Teampall an Cheathrair Álainn

110

Eochaill

1544

Templeaneeve

Teampall na Naomh

40

Inis an Ghaill

1545

Templeaphoyle

Teampall an Phoill

110

Eoghanacht

1546

Templebeg (antiquity)

An Teampall Beag

81

Cluain Duibh

1547

Templebrecan (in ruins)

Teampall Bhreacáin

110

Eoghanacht

1548

Templeinishmackauv Church (in ruins)

Teampall Inis Mac Ádhaimh

90

Barr an Doire

1549

Templemacduagh (in ruins)

Teampall Mhic Dhuach

110

Cill Mhuirbhigh

1550

Templemurry

Teampall Mhuire

119

Ceathrú an Teampaill

1551

Templenaneeve (in ruins)

Teampall na Naomh

110

Cill Mhuirbhigh

1552

Templesaghtmacree (in ruins)

Teampall na Seacht Mac Rí

119

Ceathrú an Lisín

1553

Templesoorney

Teampall Asurnaí

110

Eochaill

1554

Terryland Castle (ruin)

Caisleán Thír Oileáin

82

Tír Oileáin

1555

The Callagh

An Caladh

110

Oileán Dá Bhranóg

1556

The Lag

An Lag

110

Eochaill

1557

The Twelve Pins or Benna Beola

Beanna Beola

23

Bearna na nEang

1558

Tievegarriff

An Taobh Garbh

92

Na hAille [T: Sailearna]

1559

Tievenagarriff

Taobh na Gairbhe

24

Gleann Eidhneach

1560

Tighlagheany

Teaghlach Éinne

119

Cill Éinne

1561

Tillawneea

An tUlán Liath

119

Ceathrú an Teampaill

1562

Tobar Brendan

Tobar Bréanainn

69

Eanach Dhúin

1563

Tobareany

Tobar Éinne

119

Inis Oírr

1564

Tobarmurey

Tobar Muirí

26

Dubhachta

1565

Tober Feheen

Tobar Feichín

25

An Camanach

1566

Tober Patrick

Tobar Phádraig

66

Doire Bhriosc

1567

Toberadrehid

Tobar an Droichid

81

Ogúil [T: Maigh Cuilinn]

1568

Toberanspiritneeve

Tobar an Spioraid Naoimh

110

Eoghanacht

1569

Toberbrecan

Tobar Bhreacáin

110

Eoghanacht

1570

Toberbrickan

Tobar Breacáin

65

Cill Bhreacáin

1571

Tobercanonagh

Tobar Cheanainn

119

Ceathrú an Lisín

1572

Tobereany

Tobar Éinne

81

Cill Ogúla

1573

Toberenda (antiquity)

Tobar Éinne

93

Bearna

1574

Toberfeheen

Tobar Feichín

26

Dubhachta

1575

Toberfeheen (site of)

Tobar Feichín

39

Droim Snámha

1576

Toberfeheen Holy Well

Tobar Feichín

38

Tír na Cille Thuaidh

1577

Tobergallankillade

Tobar Cholm Cille

76

Maínis

1578

Toberkieran

Tobar Chiaráin

77

Cill Chiaráin

1579

Tobermacduagh

Tobar Mhic Duach

110

Cill Mhuirbhigh

1580

Tobermacduagh

Tobar Mhic Duach

81

Na Tuairíní

1581

Tobermacduagh

Tobar Mhic Duach

82

An Poll Caoin

1582

Tobernakinneriga

Tobar Chinndeirge

119

Ceathrú an Lisín

1583

Tobernaneeve

Tobar na Naomh

40

Inis an Ghaill

1584

Tobernashaghtninneen

Tobar na Seacht nIníon

25

Muintir Eoghain Thoir

1585

Toberoran (antiquity)

Tobar Odhráin

81

Cnoc Odhráin

1586

Toberoran Stream

Sruthán Tobar Odhráin

81

Cnoc Odhráin

1587

Toberronan

Tobar Rónáin

111

Cill Éinne

1588

Tobersheenagh Holy Well

Tobar Síonach

63

Maíros

1589

Tonaghcamree

An Gramar

119

Ceathrú an Teampaill

1590

Tonaghmore

An Tamhnach Mhór

79

Clochar na gCon

1591

Tonaglana

Tóin an Ghleanna

26

Cromghlinn Thiar

1592

Tonahardia

Tóin na hAirde

78

Cladhnach

1593

Tonalee

Tóin na Lí

25

Na Lí

1594

Tonaminna

Tóin na Mine

91

Na Mine

1595

Tonarammer

Tóin an Ghramair

119

Ceathrú an Teampaill

1596

Tonatleva

Tóin an tSléibhe

91

Baile an tSléibhe

1597

Tonefeehney

Ceann na Faochanaí

119a

Inis Oírr

1598

Tooluradaun

Tua Lúradán

24

Log an Tairbh

1599

Tooreen Rock Big

Carraig Mhór an Tuairín

78

An Cheathrú Rua Thiar

1600

Tooreen Rocks

Carraigeacha an Tuairín

78

An Cheathrú Rua Thiar

1601

Tooreenacoona River

Abhainn Tuairín Uí Chuanna

24

Log an Tairbh

1602

Tooreengarve

An Tuairín Garbh

78

An Cheathrú Rua Thuaidh

1603

Tooreenmeen

An Tuairín Mín

78

An Cheathrú Rua Thiar

1604

Trabane (School)

An Trá Bháin

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

1605

Travore Bay

An Trá Mhóir

91

Indreabhán

1606

Trawantemple

Trá na Reilige

90

An Caorán Beag

1607

Trawatober

Trá an Tobair

91

An Chloich Mhór Theas

1608

Trawbaun Point

Gob na Trá Báine

90

Tír an Fhia [T: Garmna]

1609

Trawcrockcarragh

Trá Cnoc Carrach

90

Barr an Doire

1610

Trawglannamona

Trá Ghleann na Móna

90

An Caorán Beag

1611

Trawhaunawoneen

Trá Sheanadh Mhóinín

90

An Caorán Beag

1612

Trawheashon

Trá Sheisiúin

90

Caorán na gCearc Theas

1613

Trawkeera (2)

Trá Caorach

120

Inis Oírr

1614

Trawkeera Point

Gob na Cora

120

Inis Oírr

1615

Trawletteragh

Trá Leitreach

119

Ceathrú an Lisín

1616

Trawmore

An Trá Mhóir

92

An Spidéal Láir

1617

Trawmore

An Trá Mhóir

92

Coill Rua Thiar

1618

Trawmore

An Trá Mhór

119

Cill Éinne

1619

Trawmore

An Trá Mhór

93

Aill an Phréacháin

1620

Trawmweel

Trácht Míl

119a

Inis Oírr

1621

Trawnacarrigaleha

Trá na Carraige Léithe

90

An Caorán Beag

1622

Trawnahown

Trá na hAbhann

92

An Spidéal Thiar

1623

Trawndaleen

Trá Mhaindlín

119

Ceathrú an Teampaill

1624

Trawtagh

Trácht Each

119

Ceathrú an Teampaill

1625

Trawtagh

Trácht Each

120

Inis Oírr

1626

Trawvarraderry

Trá Bharr an Doire

90

Barr an Doire

1627

Tree Island

Oileán an Chrainn

51

Leitheanach Theas

1628

Trout Island

Oileán na mBreac

37

An Gharmain

1629

Trout Island

Oileán na mBreac

52

An Turlach

1630

Trusky

Troscaigh

93

Troscaigh Thiar

1631

Trusky Hill

An Trosca Mór

91

Na Mine

1632

Tullaghalaher Hill

Tulach an Leathair

91

An Lochán Beag

1633

Tullaghalaher Lough

Loch an Locháin Bhig

91, 92

An Lochán Beag

1634

Tullagharone Lough

Loch Thulach an Róin

80

Na hArd-doiriú

1635

Tullaghmore Hill

An Tulaigh Mhór

91

An Cartúr Leathan

1636

Tullaghnahermishna Hill

Tulach na hIrmisne

52

An Leathchartúr

1637

Tullaghnamona

Tulach na Móna

24

Log an Tairbh

1638

Tullaghnanoon

Tulaigh na nUan

80

Sliabh an Aonaigh

1639

Tullaghnanoon Lough

Loch Thulaigh na nUan

80

Sliabh an Aonaigh

1640

Tullaghnanoonbeg Lough

Loch Beag Thulaigh na nUan

80

Na hArd-doiriú Sliabh an Aonaigh

1641

Tullanvy Lough

Loch na Tulaí Buí

80

Clochar na Lára

1642

Tullatee Hill

Tulaigh an Tí

67

Na hArd-doiriú

1643

Tully Lough

Loch na Tulaí

91

Baile na hAbhann Theas

1644

Tullymore

An Tulaigh Mhór

91

Baile na hAbhann Theas

1645

Tullynaman Lough

Loch Thulaigh na mBan

64

Caladh an Chnoic

1646

Tullynasheoy

Tulaigh na Sióg

79

Fionnán

1647

Tullywee Bridge

Droichead na Tulaí Buí

37

Lios Uachtair

1648

Turlin

An Duirling

93

An Léana Riabhach

1649

Turlinbaun

An Duirling Bhán

93

An Baile Nua

1650

Turlinbawn

An Duirling Bhán

93

Cnocán an Bhodaigh

1651

Turlough Point

Gob an Turlaigh

65

An Turlach

1652

Turloughmore

An Turlach Mór

111

Cill Éinne

1653

Turmartin Tower (in ruins)

Túr Máirtín

119

Cill Éinne

1654

Twomileditch

Claí an Dá Mhíle

82

An Poll Caoin

1655

Uggool Lough

Loch Ogúla

67

Ogúil [T: Sliabh an Aonaigh]

1656

Ullinacuigha

Na hOllainneacha

91

Indreabhán

1657

Varleys Island

Oileán an Bhearshúiligh

40

Cluain Brón

1658

Walshes Island

Oileán an Bhreatnaigh

69

Oileán an Aoil

1659

Waterdale River

Abhainn Eochalla

69

Eochaill

1660

Wedge Rock

Carraig na Ginge

65

Doire Bhanbh

1661

Well of the Seven Daughters

Tobar na Seacht nIníon

76

Maínis

1662

Wheat Rock

Carraig na Cruithneachta

65

An Turlach

1663

Wherroon Island

Na Foiriúin

76

Cruach na Cara

1664

Whirpeas

An Pointe Fiáin

110

Eochaill

1665

Whiskey Rock

Oileán na Stile

39

Corr na Móna

1666

White Island

An tOileán Bán

24

Gleann Eidhneach

1667

White Island

An tOileán Bán

52

Doire Bhanbh

1668

White Rock

An Charraig Bhán

39

An Cheathrú Gharbh

1669

White Seal Rock

Carraig an Róin Bháin

65

An tOileán Mór

1670

White Strand

An Trá Bhán

93

Bearna

1671

Whitegoat Rock

Oileán an Ghabhair Ghil

39

Corr na Móna

1672

Whitegoat Rock North

Oileán an Ghabhair Ghil Thuaidh

39

Corr na Móna

1673

Williams Rocks

Carraigeacha Liam

90

Cladhnach

1674

Wood Island

An tOileán Mór

80

Both Loiscthe Uachtair

1675

Wood Island

Oileán an Adhmaid

39

Gleann Loiscthe

1676

Wood Island

Oileán na Coille

79

Muiceanach Choille

1677

Woody Lough

Loch na Coille

37

An Gharmain

1678

Wormhole, The

Poll na bPéist

110

Cill Mhuirbhigh

1679

Yellow Flag Rock

An Leac Bhuí

78

Eanach Mheáin

1680

Yellow Rock

An Charraig Bhuí

76

Leitir Deiscirt

1681

Yellow Rock

An Charraig Bhuí

78

Eanach Mheáin

1682

Yellow Rocks

An Charraig Bhuí

76

An Aird Thoir

1683

Yellow Rocks

Na Carraigeacha Buí

76

Leitir Deiscirt

Cuid 2

(Part 2)

Contae Mhaigh Eo

(County Mayo)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English Language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

SO(OS)

Baile fearainn(Townland)

1

Achill Br.

Droichead Acla

55

Poll Raithní (Sweeny)

2

Achill Monastery

Mainistir Acla

55

Bun an Churraigh

3

Altabuckaun

Allt an Bhacáin

33A

Dubhoileán Mór

4

Altapheebera

Allt an Phíobaire

66

Buaile an Ghleanna

5

Altard

An tAllt Ard

6

Béal Deirg Mór

6

Altasnaghta

Allt an tSneachta

23

Inis Gé Theas

7

Altavehy Stream

Sruthán Allt an Bheithigh

55, 65

Poll Raithní (Sweeny)

8

Altcarricknagooag

Allt Charraig na gCabhóg

23

Inis Gé Theas

9

Altderg

An tAllt Dearg

54

Dumha Éige

10

Altderg

An tAllt Dearg

43

Tóin an tSeanbhaile

11

Altduff

An tAllt Dubh

23

Inis Gé Theas

12

Altmore

An tAllt Mór

33

An Fál Mór

13

Altmore

An tAllt Mór

23

Inis Gé Theas

14

Altnacranny

Allt na Coróine

33A

Dubhoileán Mór

15

Altnamarnagh

Allt na mBairneach

33A

Dubhoileán Mór

16

Altnapastia

Allt na bPéiste

4

Port Durlainne

17

Altnaslat

Allt na Slat

75

Buaile an Ghleanna

18

Ancient Tombstone

An Leic Mhór

23

Inis Gé Theas

19

Annagh Head

Ceann an Eanaigh

9

An tEanach

20

Annagh Island

Oileán an Eanaigh

9

An tEanach

21

Annagh Point

Barr Eanaigh

117

An Trian

22

Ard

An Aird

65[1ú eag.]

Gob na hAirde

23

Ardelly Point

Aird Oilí

24

Oiligh

24

Ardmore Lough

Loch na hAirde Móire

16

An Geata Mór, An Chrois (Wallace) Thoir

25

Ardmore Point

Gob na hAirde Móire

16

Gob na hAirde Móire

26

Ardnagower

Ard na nGabhar

23

Inis Gé Theas

27

Ardnamona

Ard na Móna

23

Inis Gé Theas

28

Ashleam

An Aisléim

65

Dumha Éige

29

Assaundoo

An tEasán Dubh

55

An Cartún

30

Ballinapark

Baile na Páirce

5

Gaobhrán

31

Ballyhawny Harbour

Bun na hAbhna

54A

Dumha Éige

32

Barnahowna

Barr na hAbhna

116A

Ceapaigh na Creiche

33

Barnarinnia

Barr na Rinne

116A, 120A

Cill Bhríde

34

Barnynagappul Strand

Trá Bhearna na gCapall

43

Tóin an tSeanbhaile

35

Barradeegin

Barr an Dígín

4

An Corrán Buí

36

Barranagh Castle (in Ruins)

Caisleán Bhearanach

16

Bearanach Thoir

37

Beacon

Leachta an Chnoic

23

Inis Gé Theas

38

Belcung

Béal Conga

23

Inis Gé Thuaidh

39

Belcung

Béal Conga

16

Inis Caorach

40

Belderg Harbour

Cuan Bhéal Deirg

5

Gaobhrán

41

Belderg River

Abhainn Bhéal Deirg

6

Béal Deirg Beag, Béal Deirg Mór

42

Belderra Strand

Trá Bhéal Doire

16

Baile Mhic Shéathrúin, An Chrois

43

Belfarsad Bridge

Droichead Bhéal Feirste

65

Béal Feirste

44

Belfarsad River

Abhainn Bhéal Feirste

65

Béal Feirste

45

Bellacragher Bay

Béal an Chreachaire

66

Coill an Locháin

46

Bellagunamore

Béal an Ghunna Mhóir

10

Achadh Ghlaisín

47

Bellanaboy Bridge

Droichead Bhéal an Átha Buí

11

Béal an Átha Buí

48

Bellatnauve

Béal an tSnámha

23

Inis Gé Theas

49

Belmullet

Béal an Mhuirthead

10

Talach

50

Belnaglass

Béal na Glaise

65

An Cheathrú Gharbh

51

Belnaglea

Béal na gCliath

65

Acaill Bheag

52

Benbeg

An Bhinn Bheag

5

Gaobhrán

53

Benderg

An Bhinn Dearg

75

Buaile an Ghleanna

54

Benmore

An Bhinn Mhór

6

An Bheithigh

55

Benmore

An Bhinn Mhór

Disc. 23

Gleann Each

56

Benwee

An Bhinn Bhuí

75

Buaile an Ghleanna

57

Benwee Geevraun Point

Binn Bhuí Ghaobhráin

5

Gaobhrán

58

Benwee Head

An Bhinn Bhuí

1

Ceathrú na gCloch

59

Bingham Castle

Caisleán Bingham

24

Oiligh

60

Bingham Lodge

Teach Bingham

9

An tEanach

61

Binghamstown

An Geata Mór

16

An Geata Mór

62

Binnaw

Binn Fheá

116A

An Doire

63

Bird Hill

Cnoc na nÉan

120A

Cill Bhríde

64

Birraunbaun

An Biorán Bán

34

Tulachán Dubh

65

Black Island

An tOileán Dubh

116A

An Gort Mór

66

Black Island

An tOileán Dubh

116A

Mám Trasna

67

Black Island

An tOileán Dubh

109

An tSraith

68

Black Islands

Na hOileáin Dhubha

109

An tSraith

69

Black Lough

An Loch Dubh

55

Dumha Éige

70

Black Rock

An Carraigín Dubh

117

An Trian

71

Black Rocks

An Charraig Dhubh

116A

An Gort Mór

72

Blacksod Bay

Cuan an Fhóid Duibh

33a, 33

Farraige

73

Blacksod Pier

Cé an Fhóid Duibh

24

An Fál Mór

74

Blacksod Point

Gob an Fhóid Duibh

24

An Fál Mór

75

Bleannahooey Strand

Bléan na hUaiche

55

Sáile

76

Bleantygarveen

Bléinte Ghairbhín

55

Poll Raithní (Sweeny)

77

Blind Harbour

An Cuan Caoch

10

Achadh Ghlaisín

78

Boleycloghagh

Buaile Chlochach

55

Poll Raithní (Sweeny)

79

Bolinglanna Stream

Sruthán Bhuaile an Ghleanna

65

Buaile an Ghleanna

80

Boorfuagh

An Bhúirfeach

12

Gleann Chalraí Íochtarach

81

Breams Hole

Poll na Smaol

5

Gaobhrán

82

Breanaskil

An Ascaill

43

Bun an Churraigh

83

Breanaskil

Bréanascaill

65

An Doirín

84

Broad Haven

Cuan an Inbhir

3

Farraige

85

Buckaun

An Bocán

116A

Ceapaigh na Creiche, Páirc an Doire

86

Buddagh

An Chailleach

1

Ceathrú na gCloch

87

Bulliganurlad

Boilg an Urláir

41A

An Tor

88

Bulls Mouth

Béal an Bhulláin

43

Dún Ibhir

89

Bunacurry Harbour

Cuan Bhun an Churraigh

55

Bun an Churraigh

90

Bunanioo River

Abhainn Bhun na nAeú

65

Bun na nAeú

91

Bunatruffaun

Bun an tSrutháin

2

Achadh Dúin

92

Bunatruffaun

Bun an tSrutháin

75

Buaile an Ghleanna

93

Bunatruffaun

Bun an tSrutháin

65

An Cheathrú Gharbh

94

Bunclady River

Abhainn Thaobh Cláidí

66

Buaile an Ghleanna, An Dumhach Bheag

95

Bunflestoge

Bun Phléisteoige

34

Tulachán Dubh

96

Bungurra

Bun Gora

18

Gleann Toirc Mór

97

Bunnaclassy Point

Gob Bhun na Clasaí

16

Plota an Bhairéadaigh Thoir

98

Bunnafahy

Bun na Faiche

54

Dumha Éige

99

Bunnahowna

Bun na hAbhna

6

An Bheithigh

100

Bunnahowna

Bun na hAbhna

55

Poll Raithní (Sweeny)

101

Bunnahownabigga

Bun na hAbhna Bige

55

Sáile

102

Bunnapullida

Bun na Pollaide

65

Maigh Mhuilinn

103

Bunsooey

Bun Sumhaí

120A

Cill Bhríde

104

Burkes Castle (Site of)

Caisleán an Bhúrcaigh

9

An Chorrchloch

105

Cabaundoo

An Cábán Dubh

6

Béal Deirg Mór

106

Callownvaud

Caladh an Bháid

65

Maigh Mhuilinn

107

Camport

Camport

54A

Dumha Éige

108

Camport Bay

Bá Champoirt

54A

Dumha Éige

109

Caraun Point

Rinn na Leanbh

43

Tóin an tSeanbhaile

110

Carrick

An Charraig

9

An Carn (Nash)

111

Carrickabrown

Biorúnach

41A

An Tor

112

Carrickachuit

Carraig an Chait

34

Tulachán Dubh

113

Carrickacloggy

Na Slogaigh Bheaga

3

Cill Ghallagáin

114

Carrickadoo

Carraig Dhubh an Phollaigh

5

Sraith an tSeagail

115

Carrickalaveen

Carraig an Láimhín

23

Inis Gé Theas

116

Carrickaltdorragha

An tAllt Dorcha

23

Inis Gé Theas

117

Carrickaport

Carraig an Phoirt

23

Inis Gé Thuaidh

118

Carrickarone

Carraig an Róin

56

Tóin re Gaoth Thoir

119

Carrickawilt

Carraig an Mhoilt

23A

Carraig an Mhoilt

120

Carrickbaun

An Chreig Bhán

66

An Dumhach Bheag

121

Carrickbelfarsad

Carraig Bhéil Feirste

65

Béal Feirste

122

Carrickbrucka

Carraig an Bhrutha

23

Inis Gé Theas

123

Carrickduff

An Charraig Dhubh

41A

An Tor

124

Carrickduff

An Charraig Dhubh

23A

Carraig an Mhoilt

125

Carrickduff

An Charraig Dhubh

5

Sraith an tSeagail

126

Carrickfad

An Charraig Fhada

23A

Farraige

127

Carrickgormal

Carraig Ghormaoil

23, 33A

Farraige

128

Carrickgubnahalbion

Gob Charraigín an tSalainn

23

Inis Gé Theas

129

Carrickgubneptune

Leac na mBó

23

Inis Gé Theas

130

Carrickhesk

Carraig Sheisc

2

Farraige

131

Carrickhire

Carraig Thaidhir

23A

Farraige

132

Carrickibbert

Carraig Hibeirt

6

Béal Deirg Mór

133

Carricklahan

An Charraig Leathan

24

An Eachléim

134

Carricklaur

An Charraig Láir

23A

Farraige

135

Carrickmaddyiska

Carraig na Madaí Uisce

33A

Dubhoileán Mór

136

Carrickmoneagh

Carraig na Mainíoch

23A

Inis Caorach

137

Carrickmoylenacurhoga

Carraig Bhéal na gCaróg

23A

Carraig an Mhoilt

138

Carrickmuntermadden

Carraig Mhuintir Mhadáin

55

Sáile

139

Carricknabream

Carraig na mBréam

41A

An Tor

140

Carricknacruboge

Carraig na gCrúbóg

65

Dumha Éige

141

Carricknadiffa

Carraig an Doichill

6

Béal Deirg Mór

142

Carricknafannoge

Carraig na bhFeannóg

23

Inis Gé Theas

143

Carricknagalliaghduff

Carraig na gCailleach Dubh

33A

Dubhoileán Mór

144

Carricknagawna

Carraig na nGamhna

23

Inis Gé Thuaidh

145

Carricknaguroge

Carraig na nGiúróg

6

Béal Deirg Mór

146

Carricknahelty

Carraig na hEilte

75

Buaile an Ghleanna

147

Carricknanean

Carraig na nÉan

66

An Dumhach Bheag

148

Carricknaronty

Carraig na Róinte

41A

An Tor

149

Carricknaronty

Carraig na Róinte

16

Farraige

150

Carricknaronty

Carraig na Rón

55

Sáile

151

Carricknaronty North

Na Carraigíní Beaga

16

Farraige

152

Carricknaronty Rocks

Carraig na Rón

16

Farraige

153

Carricknaroun

Carraig na Rón

9

An tEanach

154

Carricknasalia

Carraigín an tSalainn

23

Inis Gé Theas

155

Carricknashasry

Carraig na Seasraí

33A

Dubhoileán Mór

156

Carricknaweelion

Carraig na bhFaoileán

23

Inis Gé Thuaidh

157

Carricknaweeloge

Carraig na bhFaoileog

2

Gort an Éadain

158

Carrickneill Island

Carraig Néill

6

Béal Deirg Mór

159

Carrickoultaun

Carraig Amhltáin

75

Buaile an Ghleanna

160

Carrickshaneyainy

Carraig Sheáin Uí Éanú

55

Sáile

161

Carrickteige

Carraig Thaidhg

66

An Dumhach Bheag

162

Carrigan Island

Carraigín

56

Tóin re Gaoth Thoir

163

Carrigee

Carraig Aodha

23A

Carraig an Mhoilt

164

Carrigeen Islands

Carraigín Buí

109

An tSraith

165

Carrigeenaballa

Carraigín na mBallach

23

Inis Gé Theas

166

Carrigeenaturlinna

Carraigín na Tuirlinge

23

Inis Gé Theas

167

Carrigeenbunnahown

Carraigín Bhun na hAbhna

116A

Mám Trasna

168

Carrigeenduff

An Carraigín Dubh

23

Inis Gé Theas

169

Carrigeenemon

Carraig Éamainn

33

Cartúr Ghilbeirt

170

Carrigeenfair Island

Carraigín Féir

116A

Mám Trasna

171

Carrigeenlimroge

Carraigín na Limreog

23

Inis Gé Theas

172

Carrigeenmaumtrasna

Carraigín Mhám Trasna

116A

Mám Trasna

173

Carrigeenmore

An Carraigín Mór

23

Inis Gé Thuaidh

174

Carrigeenmore

An Carraigín Mór

24

An Tearmann

175

Carrigeenmoylenanagh

Carraig Mheall na nEach

23

Inis Gé Theas

176

Carrigeennacrossan

Carraigín na gCrosán

41A

An Tor

177

Carrigeennagappul

Carraigín na gCapall

23

Inis Gé Theas

178

Carrigeennagool

Carraigín na gCúl

116A

Mám Trasna

179

Carrigeennamart

Carraigín na Mart

23

Inis Gé Theas

180

Carrigeentontaur

Carraigín Thóin an Toir

41A

An Tor

181

Carrigfad

An Charraig Fhada

41A

An Tor

182

Carrowgarve

An Cheathrú Gharbh

65

An Cheathrú Gharbh

183

Carrowmore Lake

Loch na Ceathrún Móire

18

Idirghleann

184

Carrysalia

Caraidh Sháile

55

Sáile

185

Cartron Point

An Gobán

24

An Cartúr

186

Cartron River

Abhainn an Chartúin

55, 56

An Cartún, An Abhainn Dubh

187

Cashlanawullaun

Cuiséal na mBallach

23

Inis Gé Theas

188

Cashlanicrobin Rock

Caisleán Mhic Roibín

6

Gleann Lasra

189

Church (in Ruins)

An Iothlainn

23

Inis Gé Theas

190

Claddagharone

Cladach an Róin

1

Port Durlainne

191

Claddaghnahowna

Cladach na hAbhna

6

Conach Réidh

192

Claggan

An Cloigeann

65

Dumha Éige

193

Claggan

An Cloigeann

17

An tSraith

194

Claggan Point

Gob an Chloiginn

17

An tSraith

195

Clochbrack

An Chloch Bhreac

11

Cnoc na Lobhar

196

Cloghgormleel

Cloch Ghormlaoill

33A

Dubhoileán Mór

197

Cloghlea

An Chloch Liath

10

Imleach Beag Thuaidh

198

Cloghmore

An Chloch Mhór

24

An Tearmann

199

Cloghnacallydivva

Cloch na Caillí Duibhe

23

Inis Gé Thuaidh

200

Cloghnahakilla

Cloch na hAicille

33

Tóin na hOlltaí

201

Cloodaloughgall

Clúid an Locha Ghil

56

An Abhainn Dubh

202

Cloodnaroonta

Clúid na Rónta

56

An Abhainn Dubh

203

Cloodowenroe

Clúid Eoghain Rua

55

Poll Raithní (Lynchaghan)

204

Cloodscanavy

Clúid Scainimhe

65

Maigh Mhuilinn

205

Cloon River

Abhainn Chluana

109

An tSraith

206

Cone Island

Oileán an Chuain

3

Gleann Lára

207

Cone Island South

Oileán an Chuain Theas

3

Gleann Lára

208

Cone Rock

Carraig an Chuain

4

Port Durlainne

209

Coolnaboley

Cúl na Buaile

23

Inis Gé Theas

210

Coolnabrackloonagh

Cúl na Breac-chluanaí

23

Inis Gé Theas

211

Cormorant Rock

Na Carraigeacha Dubha

33A

Dubhoileán Beag

212

Corraduff

An Cófra

1

Port an Chlóidh

213

Corraun Point

Gob an Chorráin

16

Coimín na Croise

214

Corraun Point

Gob an Chorráin

25

An tSraith

215

Corrybeg

An Coire Beag

65

An Cartún

216

Corrydoo

Abhainn an Choire Dhuibh

65

An Cartún

217

Corvuck

Corrbhuaic

3

Cill Ghallagáin

218

Cregaun

An Creagán

10

Seanachaidh

219

Cregaun

An Creagán

17

An Tuar Glas

220

Creggaunasruffaun

Creagán na Sruthán

56 (1ú eag.)

An Abhainn Dubh

221

Cregnarullah

Sceir na Roilleach

23

Inis Gé Thuaidh

222

Cromlech

Cromleac

4

Dún Ceartáin nó Gleann an Ghad

223

Cross Abbey (in Ruins)

Mainistir na Croise

16

An Chrois

224

Cross Lough

Loch Raithin

16

An Chrois, An Chrois (Wallace) Thiar, An Droim Riabhach, Rinneanach

225

Cross Point

Gob na Croise

16

An Chrois

226

Cross Rock

An Charraig Dhubh

2

Farraige

227

Cruach-na-Cloiche

Cruach na Croiche

10

Cnocán na Líne

228

Cuillaloughaun [River]

Sruthán Log an Ghearráin

66

Coill an Locháin

229

Curlew Hill

Cnoc an Chrotaigh

10

Béal an Mhuirthead

230

Curraghlea

An Currach Liath

5

Sraith an tSeagail

231

Curraunboy

An Corrán Buí

4

An Corrán Buí

232

Cushealagavna

Cuiséal an Ghamhna

23

Inis Gé Thuaidh

233

Cushealnabeaty

Cuiséal na Biataí

23

Inis Gé Thuaidh

234

Cushealnasilloge

Cuiséal na Saileog

23

Inis Gé Thuaidh

235

Danish Cellar

An Soiléar

3

Gleann Lára

236

Darbys Point

Gob Dhiarmada

65

An Chloich Mhóir

237

Dash Island

Oileán na Loine

116A

An Gort Mór

238

Dawaur Islands

Oileáin Dá Bharr

109

An tSraith

239

Dermot & Granias Bed

Leaba Dhiarmada agus Ghráinne

4

Dún Ceartáin nó Gleann an Ghad

240

Derryoula

Doire Abhla

55

Sáile

241

Dirkbeg Lough

Loch na Deirce Bige

116A

Páirc an Doire, An Deirc Bheag

242

Domhnaills Grave

Uaigh Dhónaill

17

Gleann Chaisil

243

Doobeg

Dumhach Bheag

56

Tóin re Gaoth Thoir

244

Doobeg Point

Gob na Dumhaí Bige

24

An Tearmann

245

Dooega Head

Ceann Dumha Éige

54A

Dumha Éige

246

Dooega River

Abha Dhumha Éige

54

Dumha Éige

247

Dookeeghan Castle (site of)

Caisleán Dhún Chaocháin

4

Cill Ghallagáin

248

Doolough Point

Gob Dhumha Locha

25

Dumha Locha

249

Doon

An Dún

23

Inis Gé Thuaidh

250

Doon Lough

Loch an Dúin

23

Inis Gé Thuaidh

251

Doon Rock

Carraig an Dúin

120A

Cill Bhríde

252

Doonaderg

Dún na Deirge

9

Tearmann Caithreach

253

Doonamo

Dún na mBó

9

Eochair na gCailleach

254

Doonamo Point

Gob Dhún na mBó

9

Eochair na gCailleach

255

Doonaneanir

Dún an Aon Fhir

9

An Ghleadraigh

256

Doonanierin

Dún an Iarainn

3, 4

Cill Ghallagáin

257

Dooncarton

Dún Ceartáin

4

Dún Ceartáin nó Gleann an Ghad

258

Dooniver Loughs

Lochanna Dhún Ibhir

43

Dún Ibhir

259

Dooniver or Sruhill Lough

Loch Dhún Ibhir

43

Dún Ibhir, Tóin an tSeanbhaile

260

Dooniver Strand

Trá Dhún Ibhir

43

Dún Ibhir

261

Doonmara

Dún Mháire

4

Port Durlainne

262

Doon-na-dell

Dún an Daill

10

Poll an Chapaill

263

Doonty Eighter

Na Dúinte Íochtair

54A

Dumha Éige

264

Doonty Oughter

Na Dúinte Uachtair

54A

Dumha Éige

265

Doonvinalla

An Dúna

1

Ceathrú na gCloch

266

Doorary Point

Dairbhre

55

Na Sraithíní

267

Drimadrin

Droim an Draighin

117

An Cheapaigh Dhuibh Thiar

268

Drimbawn House

An Droim Bán

109

An Cheapaigh Dhuibh Thoir

269

Drumacappul

Droim an Chapaill

23

Inis Gé Thuaidh

270

Drumacappul Islands

Droim an Chapaill

33A

Dubhoileán Mór

271

Drumnagowna Lough

Loch Dhroim na nGamhna

5

Béal Deirg Mór

272

Duffur Rock

Dufar

23A

Inis Caorach

273

Duffur Rock West

Dufar Thiar

23A

Inis Caorach

274

Dun Domhnaill (in Ruins)

Dún Dónaill

17

Gleann Chaisil

275

Dunminulla Fort

An Dúna

1

Ceathrú na gCloch

276

Dunnagcurrogh (Fort & Huts)

Dún Corrach

65

Acaill Bheag

277

Dunnaglas Fort

Dún na Glaise

65

An Cheathrú Gharbh

278

Duveel Point

Gob Dhumha Mhíle

3

Poll an Chapaill

279

Duvillaun Beg

Dubhoileán Beag

33

Dubhoileán Beag

280

Duvillaun Clogher

Dubhoileán an Chlochair

24

An Clochar

281

Elly Bay

Cuan Oilí

24

Oiligh

282

Erris Head

Ceann Iorrais

3

Gleann Lára

283

Fallmore

An Fál Mór

33

An Fál Mór

284

Fallmore Church (in Ruins)

Teampall an Fháil Mhóir

33

An Fál Mór

285

Feorin

An Fheorainn

24

An Eachléim

286

Feorin

An Fheorainn

24

An Tearmann

287

Feorinyeeo Bay

Trá Fheorainn Uí Eo

24

An Mullach Rua

288

Ferry Bridge

Droichead an tSnámha

120A

Cill Bhríde

289

Fiddanebinley

Feadán Binnlí

6

Béal Deirg Mór

290

Fiddaun

Feadán na Seascadh

55

Poll Raithní (Lynchaghan), Tóin re Gaoth Thiar

291

Fiddaunacushnane

Feadán an Chuisneáin

12

Gleann Chalraí Uachtarach

292

Fiddaunagorrew

Feadán na gCoireadh

12

Gleann Chalraí Íochtarach

293

Fiddaunasna

Feadán Sméar

55

Poll Raithní (Lynchaghan)

294

Fiddaunaveeny

Feadán an Mhianaigh

65(1 eag.)

An Doirín

295

Fiddaunawillin

Feadán an Mhuilinn

12

Gleann Chalraí Íochtarach

296

Fiddaunballyknock

An Feadán Láir

12

Gleann Chalraí Uachtarach

297

Fiddaunbristy

Feadán an Bhriste

12

Gleann Chalraí Uachtarach

298

Fiddaunbristy

Feadán an Bhriste

12

Sraith na Pláighe

299

Fiddauncathleen

Feadán Chaitlín

12

Sraith Lathaí

300

Fiddaundoo

An Feadán Dubh

6

Conach Réidh

301

Fiddaundoo

An Feadán Dubh

13

Ráth Aibhistín

302

Fiddaunflugh

An Feadán Fliuch

65

Poll Raithní (Sweeny)

303

Fiddaunflugh

An Feadán Fliuch

55

Poll Raithní (Sweeny)

304

Fiddaunfrankagh

Feadán Francach

13

Log na Leitean

305

Fiddaunglan

An Feadán Glan

6

Béal Deirg Mór

306

Fiddaunluganass

Feadán Log an Easa

12

Sraith Lathaí

307

Fiddaunnadrishoge

Feadán na Driseoige

65

Béal Feirste

308

Fiddaunnatramore

Feadán an tSratha Móir

65

An Srath Mór

309

Fiddaunrinroe

Feadán Fionnrua

65

Bun na nAeú

310

Fiddauntawnanoneen

Feadán Thamhnach Nóinín

6

Béal Deirg Mór

311

Fiddauntawnynagalloge

Feadán na nGealóg

6

Béal Deirg Mór

312

Fiddauntrasna

An Feadán Trasna

13

Ráth Aibhistín

313

Fiddauntuckletaun

Feadán Tochlatáin

12

Sraith Lathaí

314

Finny River

Abhainn Fhionnaithe

120A

An Comar

315

Fish Curing Station

Tip

10

Achadh Ghlaisín

316

Fish Rock

Maol an Éisc

41A

An Tor

317

Foheranamore

Fothair Eanach Mór

55

Sáile

318

Fohergarve

An Fhothair Gharbh

3

Achadh Ghlaisín

319

Foherglass

An Fhothair Ghlas

6

Gleann Lasra

320

Foherlin

Fothair Lín

6

Béal Deirg Mór

321

Fohermoltglass

Fothair Mhoilt Ghlais

6

Béal Deirg Mór

322

Fohernadeevaun

Fothair na dTaobhán

6

Conach Réidh

323

Fohernagappul

Fothair na gCapall

6

Conach Réidh

324

Fohernamarnagh

Fothair na mBairneach

10

Achadh Ghlaisín

325

Fohernasmeel

Fothair na Smaol

5

Sraith an tSeagail

326

Fox Hill

Cnoc an tSionnaigh

116A

Cill Bhríde

327

Fox Hill

Meall an tSionnaigh

116A

Seanbhaile Chathail

328

Garrynacladdy

Garraí an Chladaigh

55

An Caiseal

329

Garrynkeeran

Garraí an Chaorthainn

66

An Abhainn Dubh

330

Garvecarrick

Garbhcharraig

16

Oiligh

331

Garveport

An Garbhphort

23

Inis Gé Theas

332

Glash Island

Oileán na Glaise

10

An Baile Glas

333

Glash Signal Tower (in Ruins)

Túr na Glaise

33

Tóin na hOlltaí

334

Glassillaun

An Glasoileán

65

Bun na nAeú

335

Glassillaun

An Glasoileán

4

Port Durlainne

336

Glenagh River

Abhainn Ghleann Each

12, 13

Gleann Each

337

Glenamoy Br.

Droichead Ghleann na Muaidhe

12

Béal an Ghoile Thuaidh

338

Glenamoy River

Abhainn Ghleann na Muaidhe

11, 12

Béal an Ghoile Thuaidh, Béal an Ghoile Theas, Gort Liatuile, Sraith na Pláighe

339

Glencastle Hill

Cnoc Ghleann Chaisil

17

Gleann Chaisil

340

Glencastle River

Abhainn Ghleann Chaisil

17

Gleann Chaisil

341

Glencullin River

Abhainn Ghleann Chuilinn

18

Gleann Chuilinn Íochtarach

342

Glendarary Ho.

Gleann Dairbhre

55

Na Sraithíní

343

Glendorragh Point

Gob Ghleann Dorcha

2

Eochair na gCailleach

344

Glenglassera River

Abhainn Ghleann Lasra

6

Gleann Lasra

345

Glenloss Point

Gob Ghleann Lasra

6

Gleann Lasra

346

Glennafrankagh

Gleann na bhFrancach

13

Log na Leitean

347

Glennanaff

Gleann na nDamh

54

Dumha Éige

348

Glennanean

Gleann na nÉan

66

Coill an Locháin

349

Glennanean Br.

Droichead Ghleann na nÉan

66

Coill an Locháin

350

Glenribbon Lodge

Lóiste Ghleann Roibín

10

An Carn (Fowler)

351

Glensaul

Gleann Sál

116A

Garbhdhoire, An Grianán

352

Glensaul River

Abhainn Ghleann Sál

108, 109

An Cheapaigh Dhuibh Thiar, An Cheapaigh Dhuibh Thoir, Garbhdhoire, An Grianán

353

Goat Island

Oileán an Reithe

116A

An Gort Mór

354

Goat Island

Oileán an Ghabhair

117

An Trian

355

Goat Rock

Carraig an Ghabhair

117

An Trian

356

Goat Rocks

Carraigeacha an Ghabhair

116A, 117

An Trian

357

Gortnahonnagh

Gort an Chonnaidh

43

Bun an Churraigh

358

Granaghan

An Greanachán

65

An Doirín

359

Granaghanmore

An Greanachán Mór

55

Sáile

360

Grass Island

Oileán an Fhéir

4

Cill Ghallagáin

361

Grave of Eanir

Uaigh an Aon Fhir

9

An Ghleadraigh

362

Green Island Small

An Glasoileán Beag

116A

Mám Trasna

363

Gubacarrigan

Gob an Charragáin

75

Buaile an Ghleanna

364

Gubacashel

Gob an Chaisil

10

An Baile Glas

365

Gubadasna

Gob Fheadán Sméar

55

Poll Raithní (Lynchaghan)

366

Gubadoon

Gob an Dúin

54A

Dumha Éige

367

Gubadoon

Gob an Dúin

10

Maigh Raithin

368

Gubadrum

Gob an Droma

65

An Doirín

369

Gubagranaghan

Gob an Ghreanacháin

55

An Caiseal

370

Gubagranaghan

Gob an Ghreanacháin

65

An Doirín

371

Gubaknockan

Gob an Chnocáin

10

Cnocán na Líne

372

Gubalinchy

Gob an Loingsigh

55

Tóin re Gaoth Thoir

373

Gubaloughaun

Gob an Locháin

55

Sáile

374

Gubanalt

Gob an Aillt

75

Buaile an Ghleanna

375

Gubanardmore

Gob an Aird Mhóir

55

Poll Raithní (Sweeny)

376

Gubanillanbeg

Gob an Oileáin Bhig

56

An Abhainn Dubh

377

Gubaphumba

Gob an Phumpa

33

Cartúr Ghilbeirt

378

Gubardascanaveen

Gob Aird an Scainmhín

55

Sáile

379

Gubardletter

Gob Ardleitreach

55

Poll Raithní (Lynchaghan)

380

Gubarusheen

Gob an Roisín

16

An Léim

381

Gubasna

Gob an tSnámha

23

Inis Gé Thuaidh

382

Gubastore

Gob an Stóir

55

Tóin re Gaoth Thiar

383

Gubastore Bay

Bá Ghob an Stóir

55

Tóin re Gaoth Thiar

384

Gubastuckaun

Gob an Stucáin

3

Gleann Lára

385

Gubavilla

Gob an Villa

25

Dumha Dhearc

386

Gub-a-Vruni

Gob Uaigh Bhríde

10

Greamhchoill

387

Gubaweelan

Gob na bhFaoileán

54A

Dumha Éige

388

Gubbach

Gobach

54A

Dumha Éige

389

Gubbaun

Gobán

55

An Caiseal

390

Gubbaun Point

Gobán

66

An Dumhach Bheag

391

Gubbaunbunclady

Gobán Bhun Cláidí

66

Buaile an Ghleanna

392

Gubbealfarragy

Gob na Fargaile

56

Tóin re Gaoth Thoir

393

Gubbleannahooey

Gob Bhléan na hUaiche

55

Sáile

394

Gubboy

An Gob Buí

54

Dumha Éige

395

Gubboy

An Gob Buí

56

An Abhainn Dubh

396

Gubbunanioo

Gob na hOitreach

55

Poll Raithní (Lynchaghan)

397

Gubdermot

Gob Dhiarmada

56

An Abhainn Dubh

398

Gubdnahardin Fort

Dún Ghob na hAirde

65

An Chloich Mhóir

399

Gubgarve

An Gob Garbh

65

An Cloigeann [T: Dumha Éige]

400

Gubglass

An Gob Glas

54A

Dumha Éige

401

Gubillannawaud

Gob Oileán an Bháid

56

Tóin re Gaoth Thoir

402

Gubnabinniaboy

Gob na Binne Buí

75

Buaile an Ghleanna

403

Gubnacallyduff

Gob na gCailleacha Dubha

23

Inis Gé Thuaidh

404

Gubnacarrickmore

Gob na Carraige Móire

56

Tóin re Gaoth Thoir

405

Gubnaclaglee

Gob na Deaglaí

23

Inis Gé Thuaidh

406

Gubnacliffamore

Gob na Cléithe Móire

65

Gob na hAirde

407

Gubnacusha

Gob Bharr an Scátha

23

Inis Gé Thuaidh

408

Gubnadoogha

Gob na Dumhcha

43

Inis Bigil

409

Gubnadruy

An Gob Rua

56

An Abhainn Dubh

410

Gubnafarsda

Gob na Feirste

65

Na Sraithíní

411

Gubnagalliagh

Gob na gCailleach

66

An Dumhach Bheag

412

Gubnageeragh

Gob na gCaorach

33A

Dubhoileán Mór

413

Gubnahamoda

Gob na hAmaide

55

Na Sraithíní

414

Gubnahardia

Gob na hAirde

17

An Aird Mhór

415

Gubnahardia