I.R. Uimh. 525/2003 -An tOrdú Logainmneacha (Contae Uibh Fhailí) 2003


Ordaímse, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugtar dom le halt 32(1) de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003), agus tar éis dom comhairle a fháil ón gCoimisiún Logainmneacha agus an chomhairle sin a bhreithniú, mar seo a leanas:

1.   (a)        Féadfar An tOrdú Logainmneacha (Contae Uíbh Fhailí) 2003 a ghairm den Ordú seo.

(b)        Tagann an tOrdú seo i ngníomh ar 30 Deireadh Fómhair 2003.

2.   Dearbhaítear gurb é logainm a shonraítear ag aon uimhir tagartha i gcolún (2) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo an leagan Gaeilge den logainm a shonraítear i mBéarla i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os comhair an uimhir tagartha sin.

3.   Tá an téacs i mBéarla den Ordú seo (seachas an Sceideal leis) leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Ordú seo.

TABLE

I, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, in exercise of the powers conferred on me by section 32 of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003), and having received and considered advice from An Coimisiún Logainmneacha, make the following order:

1.   (a)        This Order may be cited as the Placenames (Co. Offaly) Order 2003.

(b)        This Order comes into operation on 30 October 2003.

2.   A placename specified in column (2) of the Schedule to this Order at any reference number is declared to be the Irish language version of the placename specified in column (1) of the Schedule to this Order opposite that reference number in the English language.

3.   The text in the English language of this Order (other than the schedule) is set out in the Table to this Order.

Sceideal

(Schedule)

Roinn A

(Section A)

Aonaid riaracháin

(Administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Bailte Fearainn

(Townlands)

(Tugtar an toghroinn ceantair [TRC], agus ceantar contae [CC] nuair is gá, chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The district electoral division [DED] is given, and the county district [CD] when necessary, to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Acantha

Áth an Chiontaigh

2

Adruel

Eadrúill

3

Agall

Áth Gall

4

Aghaboy

Achadh Buí

5

Aghadonagh

Achadh Donncha

6

Aghadouglas

Achadh Dúghlas

7

Aghafin

Achadh Fionn

8

Aghagoogy

Ard Guaige

9

Aghagurty

Áth an Ghorta

10

Aghalusky

Achadh Loiscthe

11

Aghameelick

Achadh Milic

12

Aghamore [DED: Clara]

Achadh Mór [TRC: Clóirtheach]

13

Aghamore [DED: Croghan]

An tÁth Mór [TRC: Cruachán]

14

Aghancarnan

Achadh an Charnáin

15

Aghancon

Achadh Cinn Chon

16

Aghanrush

Achadh an Rois

17

Aghanvilla

Achadh an Bhile

18

Aghnagross

Áth na gCros

19

Aghnananagh

Achadh na nEanach

20

Aghody

Áth Odach

21

Aghraboy

An tAcra Buí

22

Aharney

Áth Airne

23

Alderborough

Baile an Troim

24

Annagharvey

Eanach Fhormhaí

25

Annaghbrack Glebe

Eanach Breac

26

Annaghmore [DED: Huntston]

Eanach Mór [TRC: Baile Hunstain]

27

Annaghmore [DED: Rathrobin]

Eanach Mór [TRC: Ráth Roibín]

28

Annaghmore and Annaghbeg

Eanach Mór agus Eanach Beag

29

Annamoe

Áth na mBó

30

Ard

An tArd

31

Ardan

An tArdán

32

Ardavagga

Ard an Mhagaidh

33

Ardbash

Ard Bhais

34

Ardnurcher Glebe

Gléib Áth an Urchair

35

Ardra

Ard Rátha

36

Armyhill

Cnoc Armála

37

Ashfield

Gleann na bhFuinseog

38

Attiblaney

Áit Tí Bléine

39

Attinkee

Áit Tí an Chaoich

40

Backsteel

Baicstiall

41

Backwood

Bac-chraobh

42

Ballaghaderry

Bealach an Doire

43

Ballaghanoher

Bealach an Fhothair

44

Ballaghassaan

Bealach Asáin

45

Ballaghboy

An Bealach Buí

46

Ballard

An Baile Ard

47

Balleek

Baile Liag

48

Balleek Beg

Baile Liag Beag

49

Ballickmoyler

Baile Mhic Mhaoilir

50

Ballicknahee

Baile Mhic na hOíche

51

Ballina [DED: Bawn]

Baile an Átha [TRC: An Bán]

52

Ballina [DED: Cappancur]

Béal an Átha [TRC: Ceapach an Churraigh]

53

Ballinagar

Béal Átha na gCarr

54

Ballinaminton East

Béal Átha na Meantán Thoir

55

Ballinaminton West

Béal Átha na Meantán Thiar

56

Ballinamoe

Béal Átha na mBó

57

Ballincloghan [DED: Kilcormac]

Baile an Chlocháin [TRC: Cill Chormaic]

58

Ballincloghan [DED: Rahan]

Baile an Tulcháin [TRC: Raithean]

59

Ballincloghan Little

Baile an Chlocháin Beag

60

Ballincor Demesne

Baile an Churraigh

61

Ballincur [DED: Kinnitty]

Baile an Churraigh [TRC: Cionn Eitigh]

62

Ballincur [DED: Rahan]

Baile an Churraigh [TRC: Raithean]

63

Ballindarra

Béal Átha na Darach

64

Ballindown

Baile an Dúnaidh

65

Ballindrinan

Baile an Draighneáin

66

Ballindrinnan

Baile an Daingin

67

Ballingorraun

Baile an Gharráin

68

Ballingowan Glebe

Gléib Bhaile an Ghabhann

69

Ballinla

Baile an Leá

70

Ballinloman

Baile an Lomáin

71

Ballinlough [DED: Cullenwaine]

Baile an Locha [TRC: Cúil Ó nDubháin]

72

Ballinlough [DED: Ettagh]

Baile an Locha [TRC: Eiteach]

73

Ballinowlart North

Baile an Abhalloirt Thuaidh

74

Ballinowlart South

Baile an Abhalloirt Theas

75

Ballinrahin

Baile an Raithin

76

Ballinrath

Baile an Rátha

77

Ballinree [DED: Birr Rural]

Baile an Fhraoigh [TRC: Biorra (Tuath)]

78

Ballinree [DED: Killyon]

Baile an Fhraoigh [TRC: Cill Liaine]

79

Ballintemple [DED: Rathfeston]

Baile an Teampaill [TRC: Ráth Phiastúin]

80

Ballintemple [DED: Templeharry]

Baile an Teampaill [TRC: Teampall na hAithrí]

81

Ballintogher

Baile an Tóchair

82

Ballinvally

Baile an Bhealaigh

83

Ballinvoher

Baile an Bhóthair

84

Balliver

Baile Íomhair

85

Ballyatty

Béal Átha Eitigh

86

Ballyavill

Baile Ábhail

87

Ballybeg [DED: Croghan]

An Baile Beag [TRC: Cruachán]

88

Ballybeg [DED: Ettagh]

An Bealach Beag [TRC: Eiteach]

89

Ballyboughlin

Béal Átha Bóchluana

90

Ballybought

An Baile Bocht

91

Ballyboy [DED: Kilcormac]

Baile Átha Buí [TRC: Cill Chormaic]

92

Ballyboy [DED: Mounterin]

An Balla Buí [TRC: Bealach an Fhothair]

93

Ballybrack

An Baile Breac

94

Ballybrackan Little

Baile Uí Bhreacáin Beag

95

Ballybrackan or Ridgemount

Baile Uí Bhreacáin

96

Ballybritt

Baile an Bhriotaigh

97

Ballybrittan

Baile Bhriotáin

98

Ballybruncullin

Buaile Chromuilleann

99

Ballybryan

Baile Bhriain

100

Ballyburly

Baile an Bhuirléigh

101

Ballycallaghan

Baile Uí Cheallacháin

102

Ballychristal

Baile Mhic Criostail

103

Ballyclare

Béal Átha Cláir

104

Ballyclery

Baile Uí Chléirigh

105

Ballycolgan

Baile Mhic Colgan

106

Ballycollin [DED: Cappancur]

Baile Mhic Coillín [TRC: Ceapach an Churraigh]

107

Ballycollin [DED: Eglish]

Baile an Cholláin [TRC: An Eaglais]

108

Ballycollin Lower

Baile Uí Choileáin Íochtarach

109

Ballycollin Upper

Baile Uí Choileáin Uachtarach

110

Ballycommon

Baile Uí Chomáin

111

Ballycon

Baile an Chonnaidh

112

Ballycore

Baile Cór

113

Ballycormick

Baile Uí Chormagáin

114

Ballycosney

Baile Chosnamhaigh

115

Ballycowan

Baile Mhic Comhainn

116

Ballycrumlin

Baile Cromghlinne

117

Ballycue

Baile Mhic Aodha

118

Ballycumber

Béal Átha Chomair

119

Ballycurragh

Baile Mhic Mhurchú

120

Ballydaly

Baile Uí Dhálaigh

121

Ballydermot

Baile Mhic Dhiarmada

122

Ballydonagh

Baile Dhonncha

123

Ballydownan

Baile Uí Dhúnáin

124

Ballydrohid

Béal an Droichid

125

Ballyduff [DED: Durrow]

An Baile Dubh [TRC: Darú]

126

Ballyduff [DED: Gorteen, CD: Roscrea No. 2 Rural]

An Baile Dubh [TRC: An Goirtín, CC: Ros Cré (Uimh. 2 Tuath)]

127

Ballyduff [DED: Hinds]

An Bhuaile Dhubh [TRC: Sráid Uí Eidhin]

128

Ballyduff [DED: Rathfeston]

Baile Uí Dhuibh [TRC: Ráth Phiastúin]

129

Ballyduff South

Baile Uí Dhuibh Theas

130

Ballyealan

Baile Uidhilín

131

Ballyegan

Baile Uí Aogáin

132

Ballyeighter

An Baile Íochtarach

133

Ballyfarrell

Baile Fearaíl

134

Ballyfore

Baile Fobhair

135

Ballyfore Big

Baile Ford Mór

136

Ballyfore Little

Baile Ford Beag

137

Ballygaddy [DED: Kilcolman]

Baile Uí Aidín [TRC: Cill Cholmáin]

138

Ballygaddy [DED: Seirkieran]

Baile an Ghadaí [TRC: Saighir Chiaráin]

139

Ballygarrett

Baile Ghearóid

140

Ballyheashill

Baile Éisill

141

Ballyhugh

Baile Mhic Aodha

142

Ballyhugh or Springfield

Baile Mhic Aodha

143

Ballykealy

Baile Uí Chaollaí

144

Ballykean

Baile Uí Chéin

145

Ballykeenaghan

Baile Uí Choinneacháin

146

Ballykelly

Baile Uí Cheallaigh

147

Ballykilcross

Baile Giolla Chroise

148

Ballykilleen [DED: Edenderry]

Baile an Chillín [TRC: Éadan Doire]

149

Ballykilleen [DED: Kilcumreragh]

Baile an Choillín [TRC: Cill Chruimthir Fhiachrach]

150

Ballykilleen [DED: Shinrone]

Baile an Choillín [TRC: Suí an Róin]

151

Ballykilmurry

Baile Mhic Giolla Mhuire

152

Ballyknockan [DED: Ettagh]

Baile an Chnocáin [TRC: Eiteach]

153

Ballyknockan [DED: Geashill]

Baile an Chnocáin [TRC: Géisill]

154

Ballyleakin

Baile an Leacainn

155

Ballylennon

Baile Uí Leannáin

156

Ballylevin

Baile an Leamhain

157

Ballylier

Baile Laidhre

158

Ballylin

Baile Uí Laighin

159

Ballylonnan [DED: Kilcormac]

Baile Uí Luanaim [TRC: Cill Chormaic]

160

Ballylonnan [DED: Shinrone]

Baile Uí Lonáin [TRC: Suí an Róin]

161

Ballyloughan

Baile an Locháin

162

Ballymacmurragh

Baile Mhic Mhurchú

163

Ballymacoolaghan

Baile Mhic Uallacháin

164

Ballymacrossan

Baile Mhic Crosáin

165

Ballymacwilliam

Baile Mhic Liam

166

Ballymaddock

Baile Madóg

167

Ballymooney

Béal Átha Uí Mhaonaigh

168

Ballymoran

Baile Uí Mhóráin

169

Ballymullen

Baile an Mhuilinn

170

Ballynacanty

Baile an Cheantaigh

171

Ballynacard

Baile an Chearda

172

Ballynacarrig

Baile na Carraige

173

Ballynacurra

Baile an Churraigh

174

Ballynagh

Baile an Átha

175

Ballynaguilsha

Béal Átha na Gailsí

176

Ballynahinch

Baile na hInse

177

Ballynakill [DED: Cullenwaine]

Baile na Coille [TRC: Cúil Ó nDubháin]

178

Ballynakill [DED: Monasteroris]

Baile na Cille [TRC: Mainistir Fheorais]

179

Ballynakill [DED: Rathfeston]

Baile na Cille [TRC: Ráth Phiastúin]

180

Ballynakill Big

Baile na Coille Mór

181

Ballynakill Little

Baile na Coille Beag

182

Ballynalack

Baile na Leacan

183

Ballynamire

Baile na Maor

184

Ballynamona [DED: Ballyburly]

Baile na Móna [TRC: Baile an Bhuirléigh]

185

Ballynamona [DED: Durrow]

Baile na Móna [TRC: Darú]

186

Ballynamona Glebe

Baile na Móna

187

Ballynanum

Baile an Anama

188

Ballynasrah [DED: Killeigh]

Baile na Sraithe [TRC: Cill Aichidh]

189

Ballynasrah [DED: Lusmagh]

Baile na Sraithe [TRC: Lusmhaigh]

190

Ballynasrah [DED: Rahan]

Baile na Sraithe [TRC: Raithean]

191

Ballynasrah or Tinnycross

Baile an Sraithe nó Tigh na Croise

192

Ballyneena

Baile an Aonaigh

193

Ballyoran

Baile Uí Odhráin

194

Ballyowen

Baile Eoghain

195

Ballyphilip

Baile Philib

196

Ballyrickard Beg

Baile Riocaird Beag

197

Ballyrickard More

Baile Riocaird Mór

198

Ballyrihy

Baile Riche

199

Ballyroe

An Baile Rua

200

Ballyshane [DED: Bracknagh]

Baile Sheáin [TRC: Breacánach]

201

Ballyshane [DED: Cloghan]

Baile Sheáin [TRC: An Clochán]

202

Ballyshane [DED: Kinnitty]

Baile Sheáin [TRC: Cionn Eitigh]

203

Ballysheil

Baile Uí Shiail

204

Ballyslavin

Baile an Lábáin

205

Ballystanly

Baile an Stónailigh

206

Ballystrig

Baile Screige

207

Ballyteige Big

Baile Thaidhg Mór

208

Ballyteige Little

Baile Thaidhg Beag

209

Ballytoran

Baile an Torainn

210

Ballyvlin

Baile Bhilín

211

Ballyvora

Baile Mhaolmhóra

212

Ballywilliam [DED: Aghancon]

Baile Liam [TRC: Achadh Cinn Chon]

213

Ballywilliam [DED: Birr Rural]

Baile Liam [TRC: Biorra (Tuath)]

214

Ballywilliam [DED: Kilcormac]

Baile Liam [TRC: Cill Chormaic]

215

Ballywilliam [DED: Mountheaton]

Baile Liam [TRC: Baile Sceanach]

216

Ballywilliam [DED: Roscomroe]

Baile Liam [TRC: Ros Chorca Mrua]

217

Ballywilliamreagh

Baile Liam Riabhaigh

218

Barcam

An Barr Cam

219

Barlahan

An Barr Leathan

220

Barna

Bearna Chlaí Chosnaigh

221

Barnaboy [DED: Broughal]

An Bhearna Bhuí [TRC: Brothlach]

222

Barnaboy [DED: Kilclonfert]

An Bhearna Bhuí [TRC: Cill Chluana Fearta]

223

Barnagrotty

Bearna na gCrochtaí

224

Barnan

An Bearnán

225

Barranaghs

Barr Eanach

226

Barrysbrook

Sruthán an Bharraigh

227

Bawnmore

An Bábhún Mór

228

Beagh

An Bheitheach

229

Beggarstown

Baile na mBacach

230

Behernagh

Beithearnach

231

Bellair or Ballyard

An Baile Ard

232

Bellhill

Cnoc an Chloig

233

Bellmount or Lisderg

An Lios Dearg

234

Benfield

Gort na Pónaire

235

Bigwood

An Choill Mhór

236

Bishopswood

Coill an Easpaig

237

Blackbull

An Tarbh Dubh

238

Blackwood

An Choill Dubh

239

Bogderries

Móin an Doire

240

Boggaunreagh

An Bogán Riabhach

241

Bogtown

Doire na Buaile

242

Boheradurrow

Bóthar an Doire

243

Boherboy

An Bóthar Buí

244

Boherdeel

Bordaíol

245

Bohernagrisna

Buaile na nDrisneach

246

Bolart North

Buaile Airt Thuaidh

247

Bolart South

Buaile Airt Theas

248

Boolakeel

An Bhuaile Chaol

249

Boolinarig Big

Buaile na nArg Mhór

250

Boolinarig Little

Buaile na nArg Bheag

251

Boolinarig School Land

Fearann na Scoile

252

Borderreen

Bóthar an Doirín

253

Boultry

Bualtraigh

254

Boveen

Both Mhín

255

Brackagh [DED: Ballaghassaan]

An Bhreacach [TRC: Bealach Asáin]

256

Brackagh [DED: Bawn]

An Bhreacach [TRC: An Bán]

257

Brackagh [DED: Kilcumreragh]

An Bhreacach [TRC: Cill Chruimthir Fhiachrach]

258

Brackagh [DED: Killoughy]

An Bhreacach [TRC: Cill Achaidh]

259

Brackagh [DED: Tullamore Rural]

An Bhreacach [TRC: Tulach Mhór (Tuath)]

260

Bracklin Big

Breaclainn Mhór

261

Bracklin Little

Breaclainn Bheag

262

Bracknagh

Breacánach

263

Breaghmore

Bréachmhaigh

264

Bredagh

An Bhréadach

265

Brehoge

Bréachóg

266

Brickanagh

Breacánach

267

Brockernagh

Brocraigh

268

Brookfield

Baile an tSrutháin

269

Brosna

An Bhrosnach

270

Broughal

Brothlach

271

Brownhills

An Cnoc Rua

272

Brownstown

Baile an Bhrúnaigh

273

Bullock Island

Oileán an Bhulláin

274

Bun

An Bun

275

Bunakeeran

Bun an Chaorthainn

276

Bunaterin

Bun an tSoirn

277

Bunnagappagh

Bun na gCeapach

278

Bunrevan

Bun an Riabháin

279

Bunsallagh

Buaile na Saileach

280

Burrow

An Coinicéar

281

Burrow or Glennanummer

Gleann an Umair

282

Busherstown

Baile an Bhúiséaraigh

283

Cadamstown

Baile Mhic Ádaim

284

Camus

Camas

285

Cangort Demesne

An Camghort

286

Cangort Park

Páirc an Chamghoirt

287

Cannakill

Cill Mhic Caille

288

Caplevane

Ceapaigh an Leamháin

289

Cappagh [DED: Bracknagh]

An Cheapach [TRC: Breacánach]

290

Cappagh [DED: Kilclonfert]

An Cheapach [TRC: Cill Chluana Fearta]

291

Cappagowlan

Ceapaigh an Ghabhláin

292

Cappaloughan

Ceapaigh an Locháin

293

Cappanageeragh

Ceapach na gCaorach

294

Cappanalosset

Ceapaigh na Losad

295

Cappanamorath

Ceapaigh na Moiréadach

296

Cappancur

Ceapach an Churraigh

297

Cappydonnell Big

Ceapaigh Dhónaill Mhór

298

Cappydonnell Little

Ceapaigh Dhónaill Bheag

299

Cappyroe

Ceapach Aodha Rua

300

Carrick [DED: Knockdrin]

An Charraig [TRC: Cnoc Droinne]

301

Carrick [DED: Shannon Harbour]

An Charraig [TRC: Caladh na Sionainne]

302

Carrigeen [DED: Derryad]

Na Carraigíní [TRC: Doire Fhada]

303

Carrigeen [DED: Killooly]

An Carraigín [TRC: Coill Úllaigh]

304

Carrowkeel

An Cheathrú Chaol

305

Carrowmanagh

An Cheathrú Mheánach

306

Cartron

An Cartrún

307

Cartron East

An Cartrún Thoir

308

Cartron Glebe

Gléib an Chartrúin

309

Cartron West

An Cartrún Thiar

310

Castlearmstrong

Baile an Chaisleáin

311

Castlebarnagh Big

Caisleán Bearnach Mór

312

Castlebarnagh Little

Caisleán Bearnach Beag

313

Castlefield

Páirc an Chaisleáin

314

Castlereagh

An Caisleán Riabhach

315

Castleroan

Caiseal Ruáin

316

Castletown [DED: Bawn]

Trodóg [TRC: An Bán]

317

Castletown [DED: Dromoyle]

Baile an Chaisleáin [TRC: An Droim Maol]

318

Castletown and Glinsk

Baile an Chaisleáin agus Glinsce

319

Charlestown

Baile Chathail

320

Charleville Demesne

Baile an Bhóthair

321

Chevychase or Derrynadarragh

Doire na Darach

322

Church Hill

Cnoc na Seanchille

323

Churchland

Saighir

324

Clara [DED: Clara]

Clóirtheach [TRC: Clóirtheach]

325

Claragh [DED: Screggan]

Clóirtheach [TRC: An Screagán]

326

Clareen

An Cláirín

327

Claremount

Cnocán Chlára

328

Clarkville

Baile Uí Chléirigh

329

Clashagad Lower

Glaise an GhadaÍ Íochtarach

330

Clashagad Upper

Glaise an Ghadaí Uachtarach

331

Clashroe

An Chlais Rua

332

Clogh

An Chloch

333

Cloghabrack

Na Clocha Breaca

334

Cloghal Beg

An Chúlchoill Bheag

335

Cloghal More

An Chúlchoill Mhór

336

Cloghan [DED: Cloghan]

An Clochán [TRC: An Clochán]

337

Cloghan [DED: Ettagh]

An Clochán [TRC: Eiteach]

338

Cloghanamina

Tulchán na Muimhneach

339

Cloghanbane

An Tulchán Bán

340

Cloghan Beg

An Clochán Beag

341

Cloghan Demesne

An Clochán

342

Cloghanmore

An Tulchán Mór

343

Cloghatanny

Tulchán na Bruíne

344

Cloghmoyle

An Chloch Mhaol

345

Clonad [DED: Clonbulloge]

Cluain Fhada [TRC: Cluain Bolg]

346

Clonad [DED: Daingean]

Cluain Fhada [TRC: An Daingean]

347

Clonad [DED: Killeigh]

Cluain Fhada [TRC: Cill Aichidh]

348

Clonaderg

Cluain Deirg

349

Clonagannagh

Cluain na gCeannach

350

Clonagh

Cluanach

351

Clonagh East

Cluanach Thoir

352

Clonagh West

Cluanach Thiar

353

Clonahenoge

Cluain Fheannóg

354

Clonarrow or Riverlyons

Cluain Arbhach

355

Clonascra

Cluain Eascrach

356

Clonavoe

Cluain Dá Bhó

357

Clonbeale Beg Glebe

Cluain Béala Beag

358

Clonbeale More

Cluain Béala Mór

359

Clonbeg

Cluain Beag

360

Clonbonniff

Cluain Banbh

361

Clonbrennan

Cluain Bréanainn

362

Clonbrin

Cluain Brain

363

Clonbrock Lower

Cluain Broc Íochtarach

364

Clonbrock Upper

Cluain Broc Uachtarach

365

Clonbrone

Cluain Brónaigh

366

Clonbrown

Cluain Brón

367

Clonbulloge

Cluain Bolg

368

Cloncanon

Cluain Canann

369

Cloncant

Cluain Ciontach

370

Cloncarban

Cluain Corbáin

371

Cloncassan

Cluain Caisín

372

Cloncoher

Cluain Chathaoir

373

Cloncollog

Cluain Calga

374

Cloncon

Cluain Con

375

Cloncraff

Cluain Cabha

376

Cloncraff or Bloomhill

Cluain Creamha

377

Cloncreen

Cluain Críon

378

Clondallow

Cluain Dala

379

Clondelara

Cluain Dá Lára

380

Clondonnell Glebe

Cluain Dónaill

381

Clondoolusk

Cluain Dúloiscthe

382

Clonearl

Cluain Oirill

383

Clonearl Demesne

Diméin Chluain Oirill

384

Cloneen

An Cluainín

385

Clonever

Cluain Íomhair

386

Clonfinlough

Cluain Fionnlocha

387

Clongarret

Cluain Gearóid

388

Clongawny

Cluain Gamhna

389

Clongawny Beg

Cluain Gamhna Beag

390

Clongawny More

Cluain Gamhna Mór

391

Cloniff

Cluain Duibh

392

Cloniffeen

Cluain Ifín

393

Clonin

An Cluainín

394

Clonkeen

Cluain Caoin

395

Clonkelly

Cluain Coille

396

Clonlack

Cluain Leac

397

Clonlee

Cluain Lao

398

Clonlisk

Cluain Leisc

399

Clonlyon Castlequarter

Baile Caisleáin Chluain Laighean

400

Clonlyon (Gerald)

Cluain Laighean (Gerald)

401

Clonlyon Glebe

Gléib Chluain Laighean

402

Clonmacnoise

Cluain Mhic Nóis

403

Clonmeen

Cluain Mín

404

Clonmel

Cluain Meala

405

Clonminch

Cluain Minse

406

Clonmore

Cluain Mór

407

Clonmore [DED: Bracknagh]

Cluain Mór [TRC: Breacánach]

408

Clonmore [DED: Cappancur]

Cluain Mór [TRC: Ceapach an Churraigh]

409

Clonmore [DED: Seirkieran]

Cluain Mór [TRC: Saighir Chiaráin]

410

Clonoghill Lower

Cluain Achaille Íochtarach

411

Clonoghill Upper

Cluain Achaille Uachtarach

412

Clonony Beg

Cluain Damhna Beag

413

Clonony More

Cluain Damhna Mór

414

Clonrah and Glaster

Cluain Rátha agus Glasdair

415

Clonroosk Big

Cluain Rúisc Mór

416

Clonroosk Little

Cluain Rúisc Beag

417

Clonsast Lower

Cluain Sosta Íochtarach

418

Clonsast Upper

Cluain Sosta Uachtarach

419

Clonseer

Cluain Saor

420

Clonshannagh

Cluain Seannach

421

Clonshannon

Cluain Seanáin

422

Clonshanny

Cluain Sionnach

423

Clontaglass

Cluain Dá Ghlas

424

Clonterlough

Cluain Toirealaigh

425

Clontotan

Cluain Tóiteáin

426

Clonygowan

Cluain na nGamhan

427

Clonyhurk

Cluain Dá Thorc

428

Clonymohan

Cluain Ó mBuacháin

429

Clonyquin

Cluain Uí Chuinn

430

Cloonacullina

Cluain na Colna

431

Cloonaheen

Cluain Eichín

432

Cloonalisk

Cluanach Leisc

433

Cloonaloughan

Cluain an Locháin

434

Clooneen

An Cluainín

435

Clooneencapullagh

Cluainín Cabla

436

Clorhane

An Cloichreán

437

Clucka North

An Cloigtheach Thuaidh

438

Clucka South

An Cloigtheach Theas

439

Clyduff [DED: Kilclonfert]

An Claí Dubh [TRC: Cill Chluana Fearta]

440

Clyduff [DED: Mountheaton]

An Claí Dubh [TRC: Baile Sceanach]

441

Clynoe

An Claí Nua

442

Coagh Lower

An Cuach Íochtarach

443

Coagh Upper

An Cuach Uachtarach

444

Codd

Cod

445

Cogran

Cográn

446

Coldblow [DED: Barna]

Coldblow [TRC: Bearna Chlaí Chosnaigh]

447

Coldblow [DED: Gorteen, CD: Roscrea No. 2 Rural]

Coldblow [TRC: An Goirtín, CC: Ros Cré (Uimh. 2 Tuath)]

448

Colehill

An Chúlchoill

449

Coleraine

Cúil Raithin

450

Colgagh

An Cholgach

451

Colmanstown

Baile an Cholmaraigh

452

Conicker

An Coinicéar

453

Coniker

An Coinicéar

454

Conspark

Páirc Choinn

455

Coolacrease

Cúil an Chraois

456

Coolagary

Cúl an Gharraí

457

Coolaghansglaster

Glasdair Mhic Uallacháin

458

Coolanarney

Cúil an Airne

459

Coolanure

Cúil an Iúir

460

Coolcor

Cúil Chorra

461

Coolcreen

An Chúil Chríon

462

Coolderry [DED: Banagher]

Cúldoire [TRC: Beannchar]

463

Coolderry [DED: Ettagh]

Cúldoire [TRC: Eiteach]

464

Cooldorragh [DED: Aghancon]

Cúil Dorcha [TRC: Achadh Cinn Chon]

465

Cooldorragh [DED: Doon]

Cúil Dorcha [TRC: An Dún]

466

Cooldorragh Glebe [DED: Rathrobin]

An Chúil Dorcha [TRC: Ráth Roibín]

467

Coole [DED: Croghan]

Cúil an Chnapaire [TRC: Cruachán]

468

Coole [DED: Ferbane]

An Chúil [TRC: An Féar Bán]

469

Coole [DED: Killyon]

An Chúil [TRC: Cill Liaine]

470

Cooleeshill

An Chúil Íseal

471

Coolfin

An Chúil Fhionn

472

Coolfin Glebe

An Chúil Fhionn

473

Coolnagrower

Cúil na gCreabhar

474

Coolnahely

Cúil na hEidhle

475

Coolnahinch

Cuar Leithinse

476

Coologe

An tSaileog

477

Coolreagh Glebe

An Caladh Riabhach

478

Coolreagh or Cloghanhill

An Chúil Riabhach nó Cnoc an Chlocháin

479

Coolroe [DED: Barna]

An Chúil Rua [TRC: Bearna Chlaí Chosnaigh]

480

Coolroe [DED: Ettagh]

An Chúil Rua [TRC: Eiteach]

481

Cooltycanon

Coillte Canann

482

Coolville

Baile na Cúile

483

Coolygagan

Cúil an Ghéagáin

484

Coraknock Glebe

Corr an Chnoic

485

Corbane

An Chorr Bhán

486

Corbetstown

Baile Chorbait

487

Corclogh

An Chorr Chlochach

488

Corcush

An Churchais

489

Corgarve North

An Chorr Gharbh Thuaidh

490

Corgarve South

An Chorr Gharbh Theas

491

Cormeen

An Chorr Mhín

492

Cor More and Cor Beg

An Currach Mór agus An Currach Beag

493

Cornafurrish and Corrabeg

Corr na Foraoise agus An Currach Beag

494

Cornagark

Corr na gCearc

495

Cornalaur

Corr an Urláir

496

Cornamona

Corr na Móna

497

Corndarragh

Corr na Darach

498

Corraclevin

Corr an Chliabháin

499

Corracullin

Corr an Chuilinn

500

Cortullagh or Grove

An Chorr Chealgach

501

Courtland or Viewmount

Talamh na Cúirte

502

Cranasallagh

Greanach Salach

503

Crancreagh

An Crann Criothach

504

Cree

An Chroithigh

505

Creevagh

An Chraobhach

506

Creggan

An Creagán

507

Creggan and Glosterboy

An Creagán agus Clais tSearbhóg

508

Crinkill

Críonchoill

509

Croghan Demesne

Diméin Chruacháin

510

Croghanhill

Cnoc Chruacháin

511

Croughil

Cruachoill

512

Cruit

An Chruit

513

Cuba

Cúba

514

Culleen

An Coillín

515

Cullenwaine

Cúil Ó nDubháin

516

Cully

An Choillidh

517

Cumber Lower

An Comar Íochtarach

518

Cumber Upper

An Comar Uachtarach

519

Cummeen

An Coimín

520

Currabeg

An Currach Beag

521

Curragh [DED: Ettagh]

An Currach [TRC: Eiteach]

522

Curragh [DED: Geashill]

An Currach [TRC: Géisill]

523

Curraghalassa

Currach an Leasa

524

Curraghanana

Corr an Eanaigh

525

Curraghavarna and Portavrolla

Currach an Bhréanra agus Port an Bhrollaigh

526

Curraghboy or Woodfield

An Currach Buí

527

Curraghlahan

An Currach Leathan

528

Curragh Lower

An Currach Íochtarach

529

Curraghmeelagh

An Currach Míolach

530

Curraghmore [DED: Kilcormac]

An Currach Mór [TRC: Cill Chormaic]

531

Curraghmore [DED: Shannon Bridge]

An Currach Mór [TRC: Droichead na Sionainne]

532

Curragh Upper

An Currach Uachtarach

533

Curraghwheery

Currach Fhoíre

534

Curralanty

Currach an Leantaigh

535

Currygurry

Corrdhoire

536

Cush [DED: Cloghan]

An Chois [TRC: An Clochán]

537

Cush [DED: Eglish]

An Chois [TRC: An Eaglais]

538

Cushaling

Cois Loinge

539

Cushcallow or Cloncallow

Cois Calaidh nó Cluain Calaidh

540

Cush East

An Chois Thoir

541

Cushina

Cois Eidhní

542

Dalgan

An Dealgain

543

Danganbeg

An Daingean Beag

544

Danganreagh

Daingean Riacháin

545

Davistown

Baile an Dáibhisigh

546

Deerpark [DED: Bawn]

Páirc na bhFianna [TRC: An Bán]

547

Deerpark [DED: Huntston]

Páirc na bhFianna [TRC: Baile Hunstain]

548

Deerpark [DED: Letter]

Páirc na bhFianna [TRC: Leitir]

549

Dernafanny

Doire na Feadhna

550

Derreen

An Doirín

551

Derrica Beg

Doire Íce Beag

552

Derrica More

Doire Íce Mór

553

Derries [DED: Bawn]

Na Doirí [TRC: An Bán]

554

Derries [DED: Edenderry]

Doire Chod [TRC: Éadan Doire]

555

Derries [DED: Ferbane]

Na Doirí [TRC: An Féar Bán]

556

Derries [DED: Kilclonfert]

Na Doirí [TRC: Cill Chluana Fearta]

557

Derries [DED: Killooly]

Doire Beag [TRC: Coill Úllaigh]

558

Derrinboy

An Doirín Buí

559

Derrinclare

Doire an Chláir

560

Derrinduff

An Doirín Dubh

561

Derrinlough

Doirín an Locha

562

Derrinvullig

Doire an Bhoilg

563

Derrooly

Doire Abhla

564

Derryad [DED: Derryad]

Doire Fhada [TRC: Doire Fhada]

565

Derryad [DED: Killeigh]

Doire Fhada [TRC: Cill Aichidh]

566

Derryarkin

Doire Aircean

567

Derrybeg [DED: Killeigh]

Doire Beag [TRC: Cill Aichidh]

568

Derrybeg [DED: Seirkieran]

Doire Beag [TRC: Saighir Chiaráin]

569

Derrycarney

Doire Uí Chatharnaigh

570

Derryclure

Doire Cluthar

571

Derrycoffey

Doire Uí Chofaigh

572

Derrycooly

Doire Cúile

573

Derrycricket

Doire Croitheach

574

Derrydolney

Doire Dalnaigh

575

Derryesker

Doire Eiscreach

576

Derrygarran

Doire an Gharráin

577

Derrygolan

Doire an Ghabhláin

578

Derrygreenagh

Doire Dhraighneach

579

Derrygrogan Big

Doire Uí Ghruagáin Mór

580

Derrygrogan Little

Doire Uí Ghruagáin Beag

581

Derrygunnigan

Doire Uí Chonnagáin

582

Derryharney

Doire Chearráin

583

Derryhask

Doire Sheasc

584

Derryholmes or Timolin and Derryharan

Dairtheach Sháráin

585

Derryiron

Doire Iarainn

586

Derrykeel

Doire Caol

587

Derrylahan [DED: Killoughy]

Doire Leathan [TRC: Cill Achaidh]

588

Derrylahan [DED: Lumcloon]

Doire Leathan [TRC: Lomchluain]

589

Derry Lower

Doire Íochtarach

590

Derrymacedmond

Doire Mhic Éamainn

591

Derrymore [DED: Clonbulloge]

Doire Mór [TRC: Cluain Bolg]

592

Derrymore [DED: Killoughy]

Doire Mór [TRC: Cill Achaidh]

593

Derrymullin and Loughderry

Doire an Mhuilinn agus Loch an Doire

594

Derrynagall or Ballydaly

Doire na nGall nó Baile Uí Dhálaigh

595

Derrynagun

Doire na gCon

596

Derrynanagh

Doire an Fheá

597

Derryounce

Doire Fhuinsigh

598

Derry Upper

Doire Uachtarach

599

Derryvilla

Doire an Bhile

600

Derryweelan

Doire Mhaoláin

601

Doon Demesne

An Dún

602

Doorosheath

Dúros

603

Doory

Dúire

604

Dovegrove

Cluanachán

605

Dovehill

Dúchoill

606

Down [DED: Clonygowan]

Dún na hEidhní [TRC: Cluain na nGamhan]

607

Down [DED: Mountbriscoe]

Domhain [TRC: Maol Locha]

608

Drinagh

Draighneach

609

Drishoge or Strawberryhill

Driseog

610

Dromoyle

An Droim Maol

611

Droughtville

Baile Uí Dhrochtaigh

612

Drumakeenan

Droim Cianáin

613

Drumbane

An Droim Bán

614

Drumcaw or Mountlucas

Droim Cáithe

615

Drumcooly

Droim Cúile

616

Druminduff

An Dromainn Dubh

617

Drummin

An Dromainn

618

Drumroe

An Droim Rua

619

Dunard

An Dún Ard

620

Dungar

Dún Gair

621

Dunville

Baile Uí Dhuinn

622

Durrow Demesne

Darú

623

Earlscartron

Cartrún an Iarla

624

Edenderry

Éadan Doire

625

Eglish

An Eaglais

626

Emmel

Imeall

627

Emmel East

Imeall Thoir

628

Emmel West

Imeall Thiar

629

Enaghan

Eanachán

630

Endrim

Aondroim

631

Erry (Armstrong)

Oiridh (Armstrong)

632

Erry (Maryborough)

Oiridh (Maryborough)

633

Esker

An Eiscir

634

Esker Beg

An Eiscir Bheag

635

Esker More

An Eiscir Mhór

636

Faddan Beg

An Feadán Beag

637

Faddan More

An Feadán Mór

638

Faheeran

Faiche Chiaráin

639

Fahy

An Fhaiche

640

Fairfield

Fairfield

641

Falsk

Failsce

642

Fanbeg

An Fán Beag

643

Fancroft

Fionnchora

644

Farranmacshane

Fearann Mhic Sheáin

645

Fearaghalee

Fiarachadh Liath

646

Fearboy

Fiar Buí

647

Feargarrow

Fiar Garbh

648

Fearnamona

Fearann na Móna

649

Feeghroe or Mountcarteret

An Fiodh Rua

650

Feeghs

Na Feá

651

Ferbane

An Féar Bán

652

Fertaun

An Feartán

653

Finter

Finntír

654

Forelacka

Fuarleaca

655

Fortel

Foirtil

656

Fortwilliam

Dún Liam

657

Fortyacres [DED: Daingean]

Ceithre Acra Déag [TRC: An Daingean]

658

Fortyacres [DED: Kilclonfert]

Daichead Acra [TRC: Cill Chluain Fearta]

659

Foxburrow

Dromainn na Sionnach

660

Franckfort

An Chúlóg

661

Frankford

Cill Chormaic

662

Freagh

An Fraoch

663

Galbally

An Gallbhaile

664

Gallen

Gailinne

665

Galros

Gallros

666

Galros East

Gallros Thoir

667

Galros West

Gallros Thiar

668

Garbally [DED: Killooly]

An Garbhaile [TRC: Coill Úllaigh]

669

Garbally [DED: Mounterin]

An Garbhaile [TRC: Bealach an Fhothair]

670

Garbally or Foxglen

Garbhaile nó Gleann na Sionnach

671

Garr

An Gearradh

672

Garrycastle

Garraí an Chaisleáin

673

Garryhinch

Garraí Inse

674

Garrymona

Garraí Móna

675

Garrymore

An Garraí Mór

676

Garrysallagh Glebe

Garraí Salach

677

Gayfield

Gayfield

678

Geashill

Géisill

679

Glascloon [DED: Aghancon]

Glaslochán [TRC: Achadh Cinn Chon]

680

Glascloon [DED: Mountheaton]

Glaschluain [TRC: Baile Sceanach]

681

Glasderry Beg

Glasdoire Beag

682

Glasderry More

Glasdoire Mór

683

Glaskill [DED: Cullenwaine]

An Ghlaschoill [TRC: Cúil Ó nDubháin]

684

Glaskill [DED: Screggan]

An Ghlaschoill [TRC: An Screagán]

685

Glasshouse [DED: Derrycooly]

Teach na Gloine [TRC: Doire Cúile]

686

Glasshouse [DED: Mountheaton]

Teach na Gloine [TRC: Baile Sceanach]

687

Glaster

Glasdair

688

Glebe [DED: Aghancon]

An Ghléib [TRC: Achadh Cinn Chon]

689

Glebe [DED: Cangort]

An Ghléib [TRC: An Camghort]

690

Glebe [DED: Clonmacnoise]

An Ghléib [TRC: Cluain Mhic Nóis]

691

Glebe [DED: Doon]

An Ghléib [TRC: An Dún]

692

Glebe [DED: Ettagh]

An Ghléib [TRC: Eiteach]

693

Glebe [DED: Ferbane]

An Ghléib [TRC: An Féar Bán]

694

Glebe [DED: Seirkieran]

An Ghléib [TRC: Saighir Chiaráin]

695

Glebe East

An Ghléib Thoir

696

Glenacurragh

Gleann na Cora

697

Glenafelly

Gleann na Feille

698

Glenamony Glebe

Gleann an Mhuine

699

Glendine [DED: Cullenwaine]

Gleann Doimhin [TRC: Cúil Ó nDubháin]

700

Glendine [DED: Tulla]

Gleann Doimhin [TRC: An Tulach]

701

Glendossaun

Gleann Dosán

702

Glenduff

An Gleann Dubh

703

Glenletter

Gleann Leitreach

704

Glenns

Na Gleannta

705

Glenregan

Gleann Riagáin

706

Glyn

An Gleann

707

Goldsmithslot

Lota Goldsmith

708

Gormagh

Gormach

709

Gorraun [DED: Gorteen, CD: Roscrea No. 2 Rural]

An Garrán [TRC: An Goirtín, CC: Ros Cré (Uimh. 2 Tuath)]

710

Gorraun [DED: Templeharry]

An Garrán [TRC: Teampall na hAithrí]

711

Gortachallow

Gort an Chalaidh

712

Gortacur

Gort an Churraigh

713

Gortanisky

Gort an Uisce

714

Gortarevan

Gort an Chraoibhín

715

Gortavally

Gort an Bhealaigh

716

Gortcreen

An Gort Críon

717

Gorteen [DED: Gorteen, CD: Roscrea No 2 Rural)]

An Goirtín [TRC: An Goirtín, CC: Ros Cré (Uimh 2 Tuath)]

718

Gorteen [DED: Gorteen, CD: Tullamore Rural)]

An Goirtín [TRC: An Goirtín, CC: Tulach Mhór (Tuath)]

719

Gorteen [DED: Killeigh]

An Goirtín [TRC: Cill Aichidh]

720

Gorteen [DED: Mountbriscoe]

An Goirtín [TRC: Maol Locha]

721

Gorteenafoly or Newhall

Goirtín na Fallainge

722

Gorteenard

Goirtín an Aird

723

Gorteenkeel

An Goirtín Caol

724

Gortnacrannagh

Gort na Cranncha

725

Gortnamuck

Gort na Muc

726

Gortskeha

Gort Sceiche

727

Graffan

Grafainn

728

Graigue

An Ghráig

729

Grange

An Ghráinseach

730

Greenhills

An Cnoc Glas

731

Greenville or Garryduff

An Garraí Dubh

732

Grogan and Corroe

An Gruagán agus An Chorr Rua

733

Grovesend

Cuid Groves

734

Grovesend or Moneysland

Fearann Uí Mhaonaigh

735

Guernal

Grinneall

736

Gurrawirra

Garbhdhoire

737

Haughton's Island

Oileán Uí Neachtain

738

Hawkswood

Coill na Seabhac

739

Heath [DED: Ettagh]

An Fraoch [TRC: Eiteach]

740

Heath [DED: Screggan]

An Fraoch [TRC: An Screagán]

741

Hollimshill

Loch Toirc

742

Hundredacres

Céad Acra

743

Huntston

Baile Hunstain

744

Incherky

Inis Eirce

745

Irishtown [DED: Barna]

An Baile Gaelach [TRC: Bearna Chlaí Chosnaigh]

746

Irishtown [DED: Dromoyle]

An Baile Gaelach [TRC: An Droim Maol]

747

Island [DED: Cullenwaine]

An tOileán [TRC: Cúil Ó nDubháin]

748

Island [DED: Daingean]

An tOileán [TRC: An Daingean]

749

Island [DED: Dromoyle]

An tOileán [TRC: An Droim Maol]

750

Jonestown

Baile Mhic Sheoin

751

Keeloge [DED: Ferbane]

Caológ na Cloiche [TRC: An Féar Bán]

752

Keeloge [DED: Gorteen, CD: Roscrea No. 2 Rural)]

An Chaológ [TRC: An Goirtín, CC: Ros Cré (Uimh. 2 Tuath)]

753

Keeloge [DED: Mountheaton]

Na Caológa [TRC: Baile Sceanach]

754

Keraun

An Caorán

755

Kilballyskea

Coill Bhéal Átha Sceach

756

Kilbeg

An Choill Bheag

757

Kilbride [DED: Clara]

Cill Bhríde [TRC: Clóirtheach]

758

Kilbride [DED: Silverbrook]

Cill Bhríde [TRC: Abhainn Airgid]

759

Kilcamin

Cill Chaimín

760

Kilcappagh

Coill Cheapach

761

Kilclare

Coill an Chláir

762

Kilcloncorkry

Coill Chluana Corcra

763

Kilclonfert

Cill Chluana Fearta

764

Kilcolgan Beg

Cill Cholgan Bheag

765

Kilcolgan More

Cill Cholgan Mhór

766

Kilcollin

Coill an Choillín

767

Kilcolman

Cill Cholmáin

768

Kilcomin

Cill Chuimín

769

Kilcooney

Cill Chuana

770

Kilcorbry

Cill Chorbaí

771

Kilcoursey

Cill Chuairsí

772

Kilcreman

Coillín Mhic Réamainn

773

Kilcruttin

Cill Chruitín

774

Kilcumber

Coill Chomair

775

Kilcummin

Cill Chomainn

776

Kilcurley

Cill Choirill

777

Kildangan

An Choill Daingean

778

Kildrumman

Coill Dromainne

779

Kilduff

An Choill Dubh

780

Kilfoylan

Cill Fhialáin

781

Kilfrancis

Coill Phroinsias

782

Kilgolan Lower

Coill an Ghabhláin Íochtarach

783

Kilgolan Upper

Coill an Ghabhláin Uachtarach

784

Kilgortin

Coill Ghoirtín

785

Kilkeeran

Cill Chiaráin

786

Killaderry

Cill Rátha Dairthí

787

Killadrown

Coill idir Dhá Abhainn

788

Killagally Glebe

Cill Eaglaigh

789

Killaghintober

Cill Achaidh an Tobair

790

Killananny

Coill an Eanaigh

791

Killaphort

Coill an Phoirt

792

Killaranny

Coill Raithní

793

Killarles

Coill Ardleasa

794

Killaun

An Coilleán

795

Killavilla

Cill an Bhile

796

Killeen [DED: Aghancon]

An Cillín [TRC: Achadh Cinn Chon]

797

Killeen [DED: Esker]

An Coillín [TRC: An Eiscir]

798

Killeen [DED: Hammerlane]

An Cillín [TRC: Hammerlane]

799

Killeen [DED: Mountbriscoe]

An Cillín [TRC: Maol Locha]

800

Killeen and Lugnaboley

An Cillín agus Log na Buaile

801

Killeenboy

An Coillín Buí

802

Killeenbreaghan

Cillín Breacháin

803

Killeenmore

An Cillín Mór

804

Killeigh

Cill Aichidh

805

Killellery

Cill Oilithre

806

Killeshil

An Choill Íseal

807

Killina

Coill an Átha

808

Killinure

Coill an Iúir

809

Killiskea

Coill Uisce

810

Killistristane

Coill Ros Dristean

811

Killoneen

Coill Eoghainín

812

Killooly

Coill Úllaigh

813

Killoughy

Cill Achaidh

814

Killowen

Coill Eoghain

815

Killowney Beg

Cill Urnaí Bheag

816

Killowney More

Cill Urnaí Mhór

817

Killurin

Cill Iúirín

818

Killyon

Cill Liaine

819

Kilmacuddy

Cill Mochuda

820

Kilmaine

Coill Mheáin

821

Kilmalady Big

Coill Mhaoiléidigh Mhór

822

Kilmalady Little

Coill Mhaoiléidigh Bheag

823

Kilmalogue

Coill Molaga

824

Kilmanaghan

Cill Mhancháin

825

Kilmeelchon

Cill Ó Míolchon

826

Kilmochonna

Cill Mochonna

827

Kilmore

An Choill Mhór

828

Kilmucklin

Coill Mhic Luain

829

Kilmurragh

Coill Mhurcha

830

Kilmurry

Cill Mhuire

831

Kilmurryely

Cill Mhuire Éile

832

Kilnabinnia

Coill na Binne

833

Kilnacarra

Coill na Cora

834

Kilnagall

Coill na nGall

835

Kilnagarnagh

Coill na gCarnach

836

Kilnaglinny

Coill na Gloine

837

Kilnagoolny

Coill na Gualainne

838

Kilnalacka

Coill na Leaca

839

Kilnantoge Lower

Coill Neantóige Íochtarach

840

Kilnantoge Upper

Coill Neantóige Uachtarach

841

Kilpatrick

Cill Phádraig

842

Kiltubbrid Island

Cill Tiobrad

843

Kincora

Cionn Cora

844

Kinnafad

Cionn Átha Fada

845

Kippeenduff

An Cipín Dubh

846

Knock

An Cnoc

847

Knockarley

Cnoc Airle

848

Knockaspur

Cnoc na Sop

849

Knockballyboy

Cnoc an Bhaile Bhuí

850

Knockbane

An Cnoc Bán

851

Knockbarron

Cnoc Barrainn

852

Knockbrack

An Cnoc Breac

853

Knockdrin

Cnoc Droinne

854

Knockearl

Cnoc Oirill

855

Knockhill and Drinagh

An Cnoc agus Draighneach

856

Knockloughlin

Cnoc Lochlainn

857

Knocknahorna

Cnocán na hEorna

858

Knocknamase or Goldengrove

Cnoc na Mias

859

Kyle

Coill Chluain Cuas

860

Kylebeg or Banagher

An Choill Bheag nó Beannchar

861

Kyleboher

Coill Bhóthair

862

Lackagh Beg

An Leacach Beag

863

Lackagh More

An Leacach Mór

864

Lackan

An Leacain

865

Lackaroe

An Leaca Rua

866

Laughil [DED: Doon]

An Leathchoill [TRC: An Dún]

867

Laughil [DED: Drumcullen]

An Leathchoill [TRC: Droim Cuilinn]

868

Laughil [DED: Gorteen, CD: Roscrea No. 2 Rural)]

An Leathchoill [TRC: An Goirtín, CC: Ros Cré (Uimh. 2 Tuath)]

869

Laurencetown

Baile Labhráis

870

Lavagh

Leamhach

871

Lavagh Beg

Leamhach Bheag

872

Leabeg [DED: Ballycumber]

An Liath Beag [TRC: Béal Átha Chomair]

873

Lea Beg [DED: Lea]

An Liath Beag [TRC: An Liath]

874

Lea More

An Liath Mór

875

Leap

Léim Uí Bhánáin

876

Lecarrow

An Leithcheathrú

877

Lecarrow Glebe or Britannia

An Leithcheathrú

878

Lehinch

An Leithinse

879

Leitra

Liataire

880

Leitrim

Liatroim

881

Lemanaghan

Liath Mancháin

882

Lenamarran

Léana Murcháin

883

Letter

Leitir

884

Lettybrook or Clooneen

An Cluainín

885

Lisclooney

Lios Cluaine

886

Lisdaly

Lios Dálaigh

887

Lisdavuck

Lios Dá Mhuc

888

Lisdermot

Lios Diarmada

889

Lisduff [DED: Drumcullen]

An Lios Dubh [TRC: Droim Cuilinn]

890

Lisduff [DED: Huntston]

An Lios Dubh [TRC: Baile Hunstain]

891

Lisduff [DED: Kilcolman]

An Lios Dubh [TRC: Cill Cholmáin]

892

Lisheen

An Lisín

893

Lismoney

Lios Maonaigh

894

Lisnageeragh

Lios na gCaorach

895

Lissanierin

Lios an Iarainn

896

Lissaniska [DED: Huntston]

Lios an Uisce [TRC: Baile Hunstain]

897

Lissanisky [DED: Clara]

Lios an Uisce [TRC: Clóirtheach]

898

Lockclose or Grange

An Ghráinseach

899

Longford

An Longfort

900

Longford Big

An Longfort Mór

901

Longford Little

An Longfort Beag

902

Loughan [DED: Dunkerrin]

Lochán [TRC: Dún Cairin]

903

Loughaun [DED: Silverbrook]

An Lochán [TRC: Abhainn Airgid]

904

Loughroe

An Loch Rua

905

Loughwheelion or Moneyadda

Loch Faoileann nó An Muine Fada

906

Lowerheath

An Fraoch Íochtarach

907

Lowerton Beg

Lúghortán Beag

908

Lowerton More

Lúghortán Mór

909

Loyer

An Ladhar

910

Lug

An Log

911

Lugamarla

Log an Mharla

912

Luganiska

Log an Uisce

913

Lugglass

An Log Glas

914

Lugmore

An Log Mór

915

Lumcloom

Lomchluain

916

Lumville

Baile Lum

917

Lurgan

An Lorgain

918

Lynally Glebe

Lainn Eala

919

Macnahanny or Ashgrove

Meacnach Eanaigh nó Garrán na bhFuinseog

920

Macnahanny or Fulough

Meacnach Eanaigh nó Fualach

921

Macoghlan's Island

Oileán Mhic Cochláin

922

Magherabane [DED: Cloghan]

An Machaire Bán [TRC: An Clochán]

923

Magherabane [DED: Letter]

An Machaire Bán [TRC: Leitir]

924

Magheramore

An Machaire Mór

925

Magheranaskeagh

Machaire na Sceach

926

Magherareagh

An Machaire Riabhach

927

Marymount

Moin Mháire

928

Meelaghans

An Maothlachán

929

Meenwaun

An Mhóin Bhán

930

Millbrook

Móin Uí Dhuinn

931

Millgrove

Doire an Mhuilinn

932

Milltown [DED: Mounterin]

Baile an Mhuilinn [TRC: Bealach an Fhothair]

933

Milltown [DED: Mountheaton]

Baile an Mhuilinn [TRC: Baile Sceanach]

934

Minus Island

Maínis

935

Moanvane

An Mhóin Bhán

936

Monasteroris

Mainistir Fheorais

937

Moneenagunnell

Móinín na gCoinneal

938

Moneenderg

An Móinín Dearg

939

Money

An Muine

940

Moneygall

Muine Gall

941

Moneyguyneen

Muine Uí Ghaibhnín

942

Moneyshingaun

Móin na Seangán

943

Moorock

Múrac

944

Mossfield

Caonachán

945

Mough or Greatwood

Magh nó An Choill Mhór

946

Mountarmstrong

Moin Armstrong

947

Mountheaton

Baile Sceanach

948

Mounthenry

Moin Anraí

949

Mountpleasant

Ceapaigh an Gharráin

950

Mountwilson

Moin Mhic Liam

951

Moyally

Maigh Eille

952

Moyclare

Maigh Cláir

953

Moynure

Maigh an Iúir

954

Moystown Demesne

Maigh Eistean

955

Mucklagh

An Muclach

956

Mucklone East

Muc-chluain Thoir

957

Mucklone West

Muc-chluain Thiar

958

Muiniagh

An Mhuineach

959

Mullaghakaraun

Mullach an Charráin

960

Mullaghakaraun Bog

Móin Mhullach an Charráin

961

Mullagharush

Mullach an Rois

962

Mullaghcrohy

Mullach Crua

963

Mullalough or Cavemount

Maol Locha

964

Mullanafawnia

Muileann na Fáine

965

Murragh

Muirbheach

966

Nadneagh

An Fheadánach

967

Nahana

Na hEanaigh

968

Newtown [DED: Cappancur]

An Baile Nua [TRC: Ceapach an Churraigh]

969

Newtown [DED: Esker]

An Baile Nua [TRC: An Eiscir]

970

Newtown [DED: Gorteen, CD: Tullamore Rural)]

An Baile Nua [TRC: An Goirtín, CC: Tulach Mhór (Tuath)]

971

Newtown [DED: Kilcumreragh]

Dúchoill [TRC: Cill Chruimthir Fhiachrach]

972

Newtown [DED: Lusmagh]

An Baile Nua [TRC: Lusmhaigh]

973

Newtown [DED: Mountheaton]

An Baile Nua [TRC: Bealach Sceanach]

974

Newtown [DED: Rahan]

An Baile Nua [TRC: Raithean]

975

Newtown [DED: Roscomroe]

An Baile Nua [TRC: Ros Chorca Mrua]

976

Noggusboy

Cnogús Buí

977

Noggusduff

Cnogús Dubh

978

Oakleypark

Baile an Mhóinín

979

Oldcroghan

Cruachán

980

Oldtown [DED: Daingean]

An Seanbhaile [TRC: An Daingean]

981

Oldtown [DED: Derrycooly]

An Seanbhaile [TRC: Doire Cúile]

982

Osierbrook

Sruthán Sailí

983

Oughter

Uachtar

984

Ouris

Cnoc an Amhrais

985

Pallas

An Phailís

986

Pallaspark

Páirc na Pailíse

987

Park [DED: Kilcormac]

An Pháirc [TRC: Cill Chormaic]

988

Park [DED: Shannon Harbour]

An Pháirc [TRC: Caladh na Sionainne]

989

Parkaree or Boherfadda

Páirc an Fhraoigh nó An Bóthar Fada

990

Parkmeen

An Pháirc Mhín

991

Parkmore

An Pháirc Mhór

992

Parkwood

An Pháirc

993

Pass

An Bealach

994

Pigeonhouse

Teach na gColúr

995

Pigeonstown

Baile Phidsean

996

Pollagh

Pollach

997

Pollaghaglass

Pollach Glas

998

Pollaghnagraigue

Pollach na Gráige

999

Pollaghoole

Pollach Chúil

1000

Pollduff

An Poll Dubh

1001

Puttaghan [DED: Kilclonfert]

An Puiteachán [TRC: Cill Chluana Fearta]

1002

Puttaghan [DED: Tullamore Rural]

An Puiteachán [TRC: Tulach Mhór (Tuath)]

1003

Rabbitburrow

An Coinicéar

1004

Raghra

Reachra

1005

Rahan Demesne

Raithean

1006

Raheen [DED: Clara]

An Ráithín [TRC: Clóirtheach]

1007

Raheen [DED: O'Dempsey]

An Ráithín [TRC: Toghroinn Cheantair Uí Dhíomasaigh]

1008

Raheenakeeran

Ráithín an Chaorthainn

1009

Raheenbeg

An Ráithín Beag

1010

Raheenduff

An Ráithín Dubh

1011

Raheenglass

An Ráithín Glas

1012

Raheenmeel

An Ráithín Maol

1013

Raheenmore

An Ráithín Mór

1014

Rashinagh

Ros Eidhneach

1015

Rath

An Ráth

1016

Rath Beg

An Ráth Beag

1017

Rathcahill

Ráth Chathail

1018

Rathcobican

Ráth Mhic Oibicín

1019

Rathdrum

Ráth Dromainne

1020

Rathenny

Ráth Eanaigh

1021

Rathfeston

Ráth Phiastúin

1022

Rathgibbon North

Ráth Giobúin Thuaidh

1023

Rathgibbon South

Ráth Giobúin Theas

1024

Rathgreedan

Ráth Críodáin

1025

Rathkeeragan

Ráth Ciaragáin

1026

Rathlihen

Ráth Lithean

1027

Rathlumber

Ráth Lumar

1028

Rathmore [DED: Edenderry Rural]

An Ráth Mór [TRC: Éadan Doire (Tuath)]

1029

Rathmore [DED: Hammerlane]

An Ráth Mór [TRC: Hammerlane]

1030

Rath More [DED: Kilcolman]

An Ráth Mór [TRC: Cill Cholmáin]

1031

Rathmount

Ráth Mhic Giolla Dhuibh

1032

Rathmoyle [DED: Ballyburly]

An Ráth Maol [TRC: Baile an Bhuirléigh]

1033

Rathmoyle [DED: Cullenwaine]

An Ráth Maol [TRC: Cúil Ó nDubháin]

1034

Rathmurragh

Ráth Murcha

1035

Rathrobin

Ráth Roibín

1036

Rathure North

Ráth Iúir Thuaidh

1037

Rathure South

Ráth Iúir Theas

1038

Rathvilla or Rathclonbrackan

Ráth Cluana Breacáin

1039

Rin

An Rinn

1040

Road

Ród

1041

Rogerstown

Baile Risteird

1042

Rooaun

An Ruán

1043

Roosk

Rúsc

1044

Roscomroe

Ros Chorca Mrua

1045

Roscore Demesne

Ros Cora

1046

Rosdrehid

Ros Droichid

1047

Rosfaraghan

Ros Faracháin

1048

Rosnagowloge or Tirinchinan

Ros na nGabhlóg nó Tír na hIníne

1049

Ross [DED: Eglish]

An Ros [TRC: An Eaglais]

1050

Ross [DED: Screggan]

An Ros [TRC: An Screagán]

1051

Rossamine

Rosa Míne

1052

Roundhill

An Chorr

1053

Rusheen

Roisín

1054

Russagh

Rúscach

1055

Russellspenn

Cró an Ruiséalaigh

1056

Rutland

Rutland

1057

Scarry

Áth na Scairbhe

1058

Sconce

An Sconsa

1059

Scorduff

An Scart Dubh

1060

Screggan

An Screagán

1061

Scrub or Pigeon Park

Páirc na gColúr

1062

Seefin

Suí Finn

1063

Shanacloon

Seanchluain

1064

Shanballynakill

Seanbhaile na Cille

1065

Shanderry

Seandoire

1066

Shanvally

An Seanbhaile

1067

Sharavogue

Searbhóg

1068

Shean

An Sián

1069

Shelbourne

Ais Láir

1070

Sheskin

An Seisceann

1071

Shinrone

Suí an Róin

1072

Silverhill

Cnoc an Airgid

1073

Skehanagh

Sceachánach

1074

Smithstown

Baile an Ghabhann

1075

Snugborough [DED: Ballincor]

Snugborough [TRC: Baile an Churraigh]

1076

Snugborough [DED: Cullenwaine]

Snugborough [TRC: Cúil Ó nDubháin]

1077

Spink

An Spinc

1078

Spollanstown

Baile Mhic Spolláin

1079

Springfield

Páirc an Tobair

1080

Springpark

Páirc an Tobair

1081

Srah [DED: Ballyburly]

An tSraith [TRC: Baile an Bhuirléigh]

1082

Srah [DED: Tullamore Rural]

An tSraith [TRC: Tulach Mhór (Tuath)]

1083

Srahanbregagh

An Sruthán Bréagach

1084

Sranure

Sraith an Iúir

1085

Stonehouse

An Teach Cloiche

1086

Stonestown

Baile na Cloiche

1087

Straduff

An tSraith Dhubh

1088

Streamstown [DED: Banagher]

Baile an tSrutháin [TRC: Beannchar]

1089

Streamstown [DED: Killyon]

Baile an tSrutháin [TRC: Cill Liaine]

1090

Tara

Teamhrach

1091

Temora

Temora

1092

Thomastown

Baile Thomáis

1093

Thomastown Demesne

Baile Thomáis

1094

Thornwell

Tobar na Sceiche

1095

Timolin

Tuaim Eolaing

1096

Tinacrannagh

Tigh na Cranncha

1097

Tinamuck East

Tigh na Muc Thoir

1098

Tinamuck South

Tigh na Muc Theas

1099

Tinamuck West

Tigh na Muc Thiar

1100

Tinnacross

Tigh na Croise

1101

Tober

An Tobar

1102

Toberdaly

Tobar Dálaigh

1103

Toberleheen

Tobar Lithín

1104

Toberronan

Tobar Rónáin

1105

Togher [DED: Croghan]

An Tóchar [TRC: Cruachán]

1106

Togher [DED: Doon]

An Tóchar [TRC: An Dún]

1107

Tonagh

Tomach

1108

Tonlemone

Tóin le Móin

1109

Toora

Teamhrach

1110

Tooreen [DED: Ballyburly]

An Torn Mór [TRC: Baile an Bhuirléigh]

1111

Tooreen [DED: Rathfeston]

An Tuairín [TRC: Ráth Phiastúin]

1112

Townparks [DED: Birr Urban]

Páirceanna an Bhaile [TRC: Biorra (Uirbeach)]

1113

Townparks [DED: Daingean]

Páirceanna an Bhaile [TRC: An Daingean]

1114

Trascan

An Treascán

1115

Tubbrid

Tiobraid

1116

Tulla and Crumlin

An Tulach agus Cromghlinn

1117

Tullaghbeg

An Tulaigh Bheag

1118

Tullamore

Tulach Mhór

1119

Tullaroe

An Tulach Rua

1120

Tully

An Tulaigh

1121

Tullybeg

An Tulaigh Bheag

1122

Tullymorerahan

Tulaigh Mhaí Raithin

1123

Tullymorerahan or Derrynanagh

Tulaigh Mhaí Raithin nó Doire an Fheá

1124

Tumbeagh

Tom Beitheach

1125

Turnersglaster

Glasdair an Tornóraigh

1126

Turraun

An Torán

1127

Urney

An Urnaí

1128

Vicarstown

Baile an Bhiocáire

1129

Walk, The

An Casán

1130

Walshisland

Inis na mBreatnach

1131

Wheery

Foíre

1132

Whigsborough

Baile na bhFuigeanna

1133

Wilton

Wilton

1134

Wood

An Choill

1135

Woodfield or Tullynisk

Tulchán na Sceach

1136

Wood of O

Coill an Ó

Caibidil 2

(Chapter 2)

Paróistí dlí

(Civil parishes)

(Tugtar an bharúntacht [Bar] chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The barony [Bar] is given to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Aghancon

Achadh Cinn Chon

2

Ardnurcher or Horseleap

Baile Átha an Urchair

3

Ballyboy

Baile Átha Buí

4

Ballyburly

Baile an Bhuirléigh

5

Ballycommon

Baile Uí Chomáin

6

Ballykean

Baile Uí Chéin

7

Ballymacwilliam

Baile Mhic Liam

8

Ballynakill

Baile na Cille

9

Birr

Biorra

10

Borrisnafarney

Buiríos na Fearna

11

Castlejordan

Caisleán Shiurdáin

12

Castletownely

Baile Caisleáin Éile

13

Clonmacnoise

Cluain Mhic Nóis

14

Clonsast

Cluain Sosta

15

Clonyhurk

Cluain Dá Thorc

16

Corbally

An Corrbhaile

17

Croghan

Cruachán

18

Cullenwaine

Cúil Ó nDubháin

19

Drumcullen

Droim Cuilinn

20

Dunkerrin

Dún Cairin

21

Durrow

Darú

22

Eglish

An Eaglais

23

Ettagh

Eiteach

24

Finglas

Fionnghlaise

25

Gallen

Gailinne

26

Geashill

Géisill

27

Kilbride [Bar: Ballycowan]

Cill Bhríde [Bar: Baile Mhic Comhainn]

28

Kilbride [Bar: Kilcoursey]

Cill Bhríde [Bar: Cill Chuairsí]

30

Kilclonfert

Cill Chluana Fearta

31

Kilcolman

Cill Cholmáin

32

Kilcomin

Cill Chuimín

33

Kilcumreragh

Cill Chruimthir Fhiachrach

34

Killaderry

Cill Rátha Dairthí

35

Killoughy

Cill Achaidh

36

Kilmanaghan

Cill Mhancháin

37

Kilmurryely

Cill Mhuire Éile

38

Kinnitty

Cionn Eitigh

39

Lemanaghan

Liath Mancháin

40

Letterluna

Leitir Lúna

41

Lusmagh

Lusmhaigh

42

Lynally

Lainn Eala

43

Monasteroris

Mainistir Fheorais

44

Rahan

Raithean

45

Reynagh

Cill Ríonaí

46

Roscomroe

Ros Chorca Mrua

47

Roscrea

Ros Cré

48

Seirkieran

Saighir Chiaráin

49

Shinrone

Suí an Róin

50

Templeharry

Teampall na hAithrí

51

Tisaran

Teach Sáráin

52

Wheery or Killagally

Foíre nó Cill Eaglaigh

Caibidil 3

(Chapter 3)

Barúntachtaí

(Baronies)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Ballyboy

Baile Átha Buí

2

Ballybritt

Baile an Bhriotaigh

3

Ballycowan

Baile Mhic Comhainn

4

Clonlisk

Cluain Leisc

5

Coolestown

Baile an Chúlaígh

6

Eglish

An Eaglais

7

Garrycastle

Garraí an Chaisleáin

8

Geashill

Géisill

9

Kilcoursey

Cill Chuairsí

10

Philipstown Lower

An Daingean Íochtarach

11

Philipstown Upper

An Daingean Uachtarach

12

Warrenstown

Baile an Bhairínigh

Caibidil 4

(Chapter 4)

Toghranna Ceantair

(District electoral divisions)

(Tugtar ceantar contae [CC] chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The county district [CD] is given to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Aghancon

Achadh Cinn Chon

2

Ballaghassaan

Bealach Asáin

3

Ballincor

Baile an Churraigh

4

Ballyburly

Baile an Bhuirléigh

5

Ballycommon

Baile Uí Chomáin

6

Ballycumber

Béal Atha Chomair

7

Ballymacwilliam

Baile Mhic Liam

8

Ballyshear

Baile Siar

9

Banagher

Beannchar

10

Barna

Bearna Chlaí Chosnaigh

11

Bawn

An Bán

12

Birr Rural

Biorra (Tuath)

13

Birr Urban

Biorra (Uirbeach)

14

Bracknagh

Breacánach

15

Broughal

Brothlach

16

Cangort

An Camghort

17

Cappancur

Ceapach an Churraigh

18

Clara

Clóirtheach

19

Cloghan

An Clochán

20

Clonbulloge

Cluain Bolg

21

Clonmacnoise

Cluain Mhic Nóis

22

Clonmore

Cluain Mór

23

Clonygowan

Cluain na nGamhan

24

Croghan

Cruachán

25

Cullenwaine

Cúil Ó nDubháin

26

Daingean

An Daingean

27

Derrinboy

An Doirín Buí

28

Derryad

Doire Fhada

29

Derrycooley

Doire Cúile

30

Doon

An Dún

31

Dromoyle

An Droim Maol

32

Drumcullen

Droim Cuilinn

33

Dunkerrin

Dún Cairin

34

Durrow

Darú

35

Edenderry Rural

Éadan Doire (Tuath)

36

Edenderry Urban

Éadan Doire (Uirbeach)

37

Eglish

An Eaglais

38

Esker

An Eiscir

39

Ettagh

Eiteach

40

Ferbane

An Féar Bán

41

Gallen

Gailinne

42

Geashill

Géisill

43

Gorteen [CD: Roscrea No. 2 Rural]

An Goirtín [CC: Ros Cré (Uimh. 2 Tuath)]

44

Gorteen [CD: Tullamore Rural]

An Goirtín [CC: Tulach Mhór (Tuath)]

45

Hammerlane

Hammerlane

46

Hinds

Sráid Uí Eidhin

47

Huntston

Baile Hunstain

48

Kilclonfert

Cill Chluana Fearta

49

Kilcolman

Cill Cholmáin

50

Kilcormac

Cill Chormaic

51

Kilcumreragh

Cill Chruimthir Fhiachrach

52

Killeigh

Cill Aichidh

53

Killooly

Coill Úllaigh

54

Killoughy

Cill Achaidh

55

Killyon

Cill Liaine

56

Kinnitty

Cionn Eitigh

57

Knockbarron

Cnoc Barrainn

58

Knockdrin

Cnoc Droinne

59

Lea

An Liath

60

Letter

Leitir

61

Lumcloon

Lomchluain

62

Lusmagh

Lusmhaigh

63

Monasteroris

Mainistir Fheorais

64

Mountbriscoe

Maol Locha

65

Mounterin

Bealach an Fhothair

66

Mountheaton

Baile Sceanach

67

Moyclare

Maigh Cláir

68

O Dempsey

Toghroinn Cheantair Uí Dhíomasaigh

69

Portarlington North

Cúil an tSúdaire Thuaidh

70

Rahan

Raithean

71

Raheenakeeran

Ráithín an Chaorthainn

72

Rathfeston

Ráth Phiastúin

73

Rathrobin

Ráth Roibín

74

Roscomroe

Ros Chorca Mrua

75

Screggan

An Screagán

76

Seirkieran

Saighir Chiaráin

75

Shannonbridge

Droichead na Sionainne

76

Shannonharbour

Caladh na Sionainne

77

Shinrone

Suí an Róin

78

Silverbrook

Abhainn Airgid

79

Srah

An tSraith

80

Templeharry

Teampall na hAithrí

81

Tinamuck

Tigh na Muc

82

Tinnycross

Tigh na Croise

83

Tulla

An Tulach

84

Tullamore Rural

Tulach Mhór (Tuath)

85

Tullamore Urban

Tulach Mhór (Uirbeach)

Roinn B

(Section B)

Ainmneacha gnéithe nach aonaid riaracháin iad

(Names of features that are not administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Lárionaid daonra agus dúichí nach dtugtar a n-ainmneacha i Roinn A

(Centres of population and districts the names of which are not given in Section A)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Belmont

An Lios Dearg

2

Blue Ball

An Phailís

3

Fivealley

An Chúirt

4

Mountbolus

Cnocán Bhólais

5

Mountlucas

Droim Cáithe

6

Portarlington

Cúil an tSúdaire

7

Rapemills

An Muileann Ráibe

8

Rhode

Ród

Caibidil 2

(Chapter 2)

Gnéithe nádurtha agus saorga

(Natural and artificial features)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Breaninch

Bréininis

2

Camcor River

An Chamchuairt

3

Clodiagh River

An Chlóideach

4

Figile River

Abhainn Fhiodh Gaibhle

5

Grand Canal

An Chanáil Mhór

6

Little Brosna River

An Bhrosnach Bheag

7

Lough Boora

Loch na Buaraí

8

Mongagh River

An Mhongach

9

Muckinish

Muicinis

10

Pallas Lough

Loch na Pailíse

11

River Barrow

An Bhearú

12

River Blackwater

An Dubhabhainn

13

River Boyne

An Bhóinn

14

River Brosna

An Bhrosnach

15

River Shannon

An tSionainn

16

Silver River [ - Clodiagh River]

Abhainn Airgid [ - An Chlóideach]

17

Silver River [ - River Brosna]

Abhainn Airgid [ - An Bhrosnach]

18

Slieve Bloom Mountains

Sliabh Bladhma

19

Yellow River

An Abhainn Bhuí

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

30 Deireadh Fómhair 2003

/images/seal.jpg

ÉAMON Ó CUÍV

Aire Gnóthaí Pobail,

Tuaithe agus Gaeltachta

Nóta Míniúcháin

(Ní chuid den Ionstraim an nóta seo ná ní ceart a mheas gur míniú dlíthiúil uirthi é.)

Dearbhaítear leis an Ordú seo na leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha Chontae Uibh Fhailí.

Explanatory Note

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

This Order declares the official Irish language version of placenames in County Offaly.