I.R. Uimh. 523/2003 -An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhuineacháin) 2003


Ordaímse, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugtar dom le halt 32(1) de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003), agus tar éis dom comhairle a fháil ón gCoimisiún Logainmneacha agus an chomhairle sin a bhreithniú, mar seo a leanas:

1.   (a)      Féadfar An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhuineacháin) 2003 a ghairm den Ordú seo.

(b)      Tagann an tOrdú seo i ngníomh ar 30 Deireadh Fómhair 2003.

2.   Dearbhaítear gurb é logainm a shonraítear ag aon uimhir tagartha i gcolún (2 den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo an leagan Gaeilge den logainm a shonraítear i mBéarla i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os comhair an uimhir tagartha sin.

3.   Tá an téacs i mBéarla den Ordú seo (seachas an Sceideal leis) leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Ordú seo.

TABLE

I, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, in exercise of the powers conferred on me by section 32 of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003), and having received and considered advice from An Coimisiún Logainmneacha, make the following order:

1.   (a)      This Order may be cited as the Placenames (Co. Monaghan) Order 2003.

(b)      This Order comes into operation on 30 October 2003.

2.   A placename specified in column (2) of the Schedule to this Order at any reference number is declared to be the Irish language version of the placename specified in column (1) of the Schedule to this Order opposite that reference number in the English language.

3.   The text in the English language of this Order (other than the schedule) is set out in the Table to this Order.

Sceideal

(Schedule)

Roinn A

(Section A)

Aonaid riaracháin

(Administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Bailte Fearainn

(Townlands)

(Tugtar an toghroinn ceantair [TRC], agus ceantar contae [CC] nuair is gá, chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The district electoral division [DED] is given, and the county district [CD] when necessary, to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

1

Acres [DED: Ballybay Rural]

Na hAcraí [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

2

Acres [DED: Sheskin]

Na hAcraí [TRC: An Seisceann]

3

Aghabog

Achadh Bog

4

Aghaboy [DED: Bellanode]

Achadh Buí [TRC: Béal Átha an Fhóid]

5

Aghaboy [DED: Emyvale]

Achadh Buí [TRC: Scairbh na gCaorach]

6

Aghaboy North

Achadh Buí Thuaidh

7

Aghaboy South

Achadh Buí Theas

8

Aghabrick

Achadh an Bhroic

9

Aghaclay

Achadh Cléithe

10

Aghaclogha

Achadh Clochach

11

Aghacloghan

Áth an Chlocháin

12

Aghaderry

Achadh Doire

13

Aghadreenan

Achadh Draighneach

14

Aghadrumcru

Achadh Dhroim Cruabhair

15

Aghadrumdoney

Achadh Dhroim Domhnaigh

16

Aghadrumkeen [DED: Aghabog]

Achadh Droma Chaoin [TRC: Achadh Bog]

17

Aghadrumkeen [DED: Dawsongrove]

Achadh Droma Chaoin [TRC: Garrán an Dásanaigh]

18

Aghafad

Achadh Fada

19

Aghafin

Achadh Fionn

20

Aghagally

Achadh Gallaigh

21

Aghagaw [DED: Scotstown]

Achadh Gá [TRC: Baile an Scotaigh]

22

Aghagaw [DED: St. Tierney]

Achadh Gá [TRC: Toghroinn Cheantair Thiarnaigh]

23

Aghaglass

Achadh Glas

24

Aghakista

Achadh an Chiste

25

Aghalaverty

Achadh Laifeartaigh

26

Aghalile

Áth Ó Líolaigh

27

Aghalisk

Achadh Loiscthe

28

Aghaliskeevan

Achadh Lios Caomháin

29

Aghalissabeagh

Achadh Leasa Beithe

30

Aghalough

Achadh Locha

31

Aghaloughan

Achadh an Locháin

32

Aghamackalinn

Achadh Mhic Giolla Eoin

33

Aghanameena

Achadh na Míne

34

Aghananimy

Achadh an Anama

35

Aghareagh

Achadh Riabhach

36

Aghareagh East

Achadh Riabhach Thoir

37

Aghareagh West

Achadh Riabhach Thiar

38

Aghatamy

Achadh an tSamhaidh

39

Aghateskin

Achadh an tSeiscinn

40

Aghavilla

Achadh an Bhile

41

Agheeshal

Achadh Íseal

42

Agheracalkill

Eachaire Collchoille

43

Agherakeltan

Eachaire Coillteán

44

Agheralane

Eachaire Leathan

45

Aghinillard

Achadh an Iolaird

46

Aghintamy

Achadh an Tamhain

47

Aghlattacru

Achadh Leachta Chraobha

48

Aghmakerr

Achadh Mhic Céir

49

Aghnaclea

Áth na Cloiche

50

Aghnacue

Achadh Mhic Aodha

51

Aghnadamph

Achadh na nDamh

52

Aghnafarcan

Achadh Farcáin

53

Aghnagap [DED: Emyvale]

Achadh na gCeap [TRC: Scairbh na gCaorach]

54

Aghnagap [DED: Rackwallace]

Achadh na gCeap [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

55

Aghnaglogh [DED: Caddagh]

Achadh na gCloch [TRC: Cadach]

56

Aghnaglogh [DED: Rackwallace]

Achadh na gCloch [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

57

Aghnaha

Eanach na hÁithe

58

Aghnahola

Achadh na hAbhla

59

Aghnahunshin

Achadh na hUinseann

60

Aghnamallagh

Achadh na Mallach

61

Aghnamard

Achadh na mBard

62

Aghnameal

Achadh Cúile Méala

63

Aghnamullen

Achadh na Muileann

64

Aghnasedagh

Achadh na Séadach

65

Aghnashalvy

Eachaire Sealbha

66

Aghnaskea

Áth na Sciadh

67

Aghnaskew [DED: Creeve]

Achadh na Sciadh [TRC: An Chraobh]

68

Aghnaskew [DED: Currin]

Achadh na Sciadh [TRC: Coirrín]

69

Aghnavar

Achadh na bhFear

70

Alkill

An Allchoill

71

Allagesh

An Log Glas

72

Alsmeed

Alsmeed

73

Altartate Glebe

Táite na hAltórach

74

Alts

Na hAillt

75

Annacatty

Eanach Gaitín

76

Annacramph [DED: Tehallan]

Eanach Creamha [TRC: Tigh Thaláin]

77

Annacroff [DED: Ballymackney]

Eanach Creamha [TRC: Baile Macnaí]

78

Annadrumman

Eanach Dromainne

79

Annagally

Eanach Gallaigh

80

Annagerril

Eanach Ghoirill

81

Annagh [DED: Clontibret]

An tEanach [TRC: Cluain Tiobrad]

82

Annagh [DED: Figullar]

An tEanach [TRC: Fiodh Dhuilliúir]

83

Annagh [DED: Scotstown]

An tEanach [TRC: Baile an Scotaigh]

84

Annaghbeg

An tEanach Beag

85

Annaghbrack

Achadh Breac

86

Annagheane

Eanach Éan

87

Annaghervy

Eanaigh Airmhígh

88

Annaghkilly

Eanach Chille

89

Annaghmartin

Eanach Mhártain

90

Annaghraw

Eanach Rátha

91

Annaghybane

Eanach Aodha Bán

92

Annaghyduff

Eanach Aodha Dubh

93

Annagleve

Áth na gCliabh

94

Annaglogh

Achadh na gCloch

95

Annagola [DED: Bellanode]

Eanaigh Ghabhla [TRC: Béal Átha an Fhóid]

96

Annagola [DED: Glaslough]

Eanaigh Ghabhla [TRC: Glasloch]

97

Annagose

Eanach Gabha

98

Annahagh [DED: Monaghan Rural]

Eanach Átha [TRC: Muineachán]

99

Annahagh [DED: Scotstown]

Eanach Átha [TRC: Baile an Scotaigh]

100

Annahagh North

Áth na hÁithe Thuaidh

101

Annahagh South

Áth na hÁithe Theas

102

Annahaia [DED: Bocks]

Achadh na hÁithe [TRC: An Bac]

103

Annahaia [DED: Carrickatee]

Achadh na hÁithe [TRC: Carraig an Tí]

104

Annahale

Eanaigh Chaoil

105

Annahean

Eanach Ian

106

Annahuby

Eanaigh Ubaigh

107

Annalittin

Eanaigh Litean

108

Annamacneill

Eanach Mhic Néill

109

Annamakiff

Eanach Mhic Dhuibh

110

Annamarran

Eanach Uí Mhearáin

111

Annaneese

Eanaigh Aonghasa

112

Annareagh North

An tEanach Riabhach Thuaidh

113

Annareagh South

An tEanach Riabhach Theas

114

Annaroe

An tEanach Rua

115

Annaseeragh

Achadh na Saothrach

116

Annaveagh

Áth na bhFiach

117

Annayalla

Eanaigh Gheala

118

Annies [DED: Currin]

Na hEanaigh [TRC: Coirrín]

119

Anny [DED: Anny]

Na hEanaigh [TRC: Na hEanaigh]

120

Anny [DED: Carrickmacross]

Na hEanaigh [TRC: Carraig Mhachaire Rois]

121

Annyalty

Eanaigh Ealta

122

Annyart

Eanach Fhearta

123

Annyeeb

Eanaigh Chíbe

124

Annyerk

Eanaigh Eirc

125

Anveyerg

An Bheitheach Dhearg

126

Arclintagh

Ard Cluainte

127

Ardaghy

Ardachadh

128

Ardaghy Kill

Ardachadh na Coille

129

Ardginny

Ard Gainimh

130

Ardkirk [DED: Broomfield]

Ard Circe [TRC: Achadh an Bhrúim]

131

Ardkirk [DED: Shanmullagh]

Ard Circe [TRC: An Seanmhullach]

132

Ardnasallem

Ard na Salm

133

Ardragh

Ardráth

134

Astrish Beg

An Easrais Bheag

135

Astrish More

An Easrais Mhór

136

Attiduff [DED: Anketell Grove]

Áit Tí Duibh [TRC: Garrán Anketell]

137

Attiduff [DED: Dawsongrove]

Áth an Tí Duibh [TRC: Garrán an Dásanaigh]

138

Aughnacloy

Áth na Cloiche

139

Aughrim Beg

Eachroim Beag

140

Aughrim More

Eachroim Mór

141

Avalbane

Abhaill Bhán

142

Avalreagh

Abhaill Riabhach

143

Balladian

Béal Átha an Daingin

144

Ballagh

An Bealach

145

Ballaghnagearn

Bealach na gCeithearn

146

Ballakelly

Béal Átha Ceallaigh

147

Ballingarry

Baile an Gharraí

148

Ballintoppan

Mullach an tSopáin

149

Ballintra

Béal Átha an tSratha

150

Ballycartlan

Bealach Cartlann

151

Ballycronog

Baile Crannóige

152

Ballygreany

Bealach Gréine

153

Ballyleck

Baile Leice

154

Ballyloughan

Baile an Locháin

155

Ballymacforban

Baile Mhic Fhearbáin

156

Ballynagarry

Baile na nGarraithe

157

Ballynahone

Baile na hAbhann

158

Ballynure

Béal Átha an Iúir

159

Ballyrush

Baile Uí Rois

160

Bannaghbane

Beannach Bhán

161

Bannaghroe

Beannach Rua

162

Barndonagh

Barr na dTamhnach

163

Barratitoppy Lower

Barr an Taoibh Tapaigh Íochtarach

164

Barratitoppy Upper

Barr an Taoibh Tapaigh Uachtarach

165

Beagh [DED: Bellatrain]

An Bheitheach [TRC: Béal Átha Tréin]

166

Beagh [DED: Carrickmacross Rural]

An Bheitheach [TRC: Carraig Mhachaire Rois (Tuath)]

167

Beagh [DED: Crossalare]

An Bheitheach [TRC: Clais Láir]

168

Beagh [DED: Drumcarrow]

An Bheitheach [TRC: Droim Chora]

169

Beagh [DED: Rackwallace]

An Bheitheach [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

170

Beagh (Kearns)

An Bheitheach (Kearns)

171

Belderg

Béal Dearg

172

Bellanagall

Béal Átha na nGall

173

Bellanaman

Bealach Neamhain

174

Billary

An Bhiolaraigh

175

Billeady

Bile Éadaí

176

Billis [DED: Glaslough]

Na Bilí [TRC: Glasloch]

177

Billises [DED: Bellanode]

Na Bilí [TRC: Béal Átha an Fhóid]

178

Binmore

An Bhinn Mhór

179

Black Island [DED: Castleblayney Rural]

An tOileán Dubh [TRC: Baile na Lorgan (Tuath)]

180

Black Island [DED: Dawsongrove]

An tOileán Dubh [TRC: Garrán an Dásanaigh]

181

Blackraw

An Ráth

182

Blittoge

Bliotóg

183

Bocks Lower

An Bac Íochtarach

184

Bocks Middle

An Bac Meánach

185

Bocks Upper

An Bac Uachtarach

186

Boraghy

Barrachadh

187

Bough

An Bhothach

188

Boughill

Bachaill

189

Boughkeel

An Bhothach Chaol

190

Bowelk

Both Bhoilc

191

Boyher

Buíochar

192

Brackagh [DED: Anketell Grove]

An Bhreacach [TRC: Garrán Anketell]

193

Brackagh [DED: Broomfield]

An Bhreacach [TRC: Achadh an Bhrúim]

194

Brackagh [DED: Cremartin]

An Bhreacach [TRC: Craobh Mhártain]

195

Brackly [DED: Bocks]

An Bhreaclaigh [TRC: An Bac]

196

Brackly [DED: Carrickatee]

An Bhreaclaigh [TRC: Carraig an Tí]

197

Braddocks

Na Bráideoga

198

Bragan

Bragán

199

Brandrum

Bréandroim

200

Bree

An Bhrí

201

Briscarnagh

An Bhrioscarnach

202

Brookvale

Brookvale

203

Bryanlitter

Bréanleitir

204

Bullogbrean

Bolg Bréan

205

Burdautien

Barr Dóiteáin

206

Cabragh [DED: Drumsnat]

An Chabrach [TRC: Droim Sneachta]

207

Cabragh [DED: Greagh]

An Chabrach [TRC: An Ghréach]

208

Caddagh

Cadach

209

Caldavnet

Cúil Damhnata

210

Calliagh

An Chailleach

211

Callowhill

Collchoill

212

Camaghy

Camachadh

213

Camla

Camloch

214

Candlefort

Lios na gCoinneal

215

Cappagh

An Cheapóg

216

Cappagh (Kilgormly)

Ceapóg Choillidh Ghormla

217

Cappog [DED: Bellanode]

An Cheapóg [TRC: Béal Átha an Fhóid]

218

Cappog [DED: Killeevan]

An Cheapóg [TRC: Cill Laobháin]

219

Capragh [DED: Donaghmoyne]

An Chabrach [TRC: Domhnach Maighean]

220

Cargaghbane

An Charraigeach Bhán

221

Cargaghdoo

An Charraigeach Dhubh

222

Cargaghlisnanarney

Carraigeach Lios na nAirne

223

Cargaghmore

An Charraigeach Mhór

224

Cargaghoge

An Charraigeach Óg

225

Cargaghramer

An Charraigeach Ramhar

226

Carn [DED: Clones Rural]

An Carn [TRC: Cluain Eois (Tuath)]

227

Carn [DED: Drumhillagh]

Na Cairn [TRC: Droim Shaileach]

228

Carn [DED: Tehallan]

An Carn [TRC: Tigh Thaláin]

229

Carnaveagh

Carn na bhFiach

230

Carnbane

An Carn Bán

231

Carney's Island

Oileán Mhic Ceithearnaigh

232

Carnowen

Carn Eoghain

233

Carnquill

Carn an Choill

234

Carnroe

An Carn Rua

235

Carolina

Corr Leannáin

236

Carrachor

An Cheathrú Chorr

237

Carrickaderry

Carraig an Doire

238

Carrickadooey

Carraig Uí Dhubhthaigh

239

Carrickagarvan

Carraig an Gharbháin

240

Carrickaldragh

Coraidh Ghalracht

241

Carrickanoran

Carraig an Fhuaráin

242

Carrickanure

Carraig an Iúir

243

Carrickartagh

Carraig Fheartach

244

Carrickashedoge

Carraig Shéideog

245

Carrickaslane

Carraig Shleáin

246

Carrickatee

Carraig an Tí

247

Carrickaveilty

Carraig an Mheilte

248

Carrickavoley

Carraig an Ghualaigh

249

Carrickinare

Carraig an Fhéir

250

Carricklane

An Charraig Leathan

251

Carrickmaclim

Carraig Mhic Fhloinn

252

Carrickmore

An Charraig Mhór

253

Carricknagoan

Carraig na nGabhann

254

Carrickykelly

Carraig Uí Cheallaigh

255

Carrigans

Na Carraigíní

256

Carrivetragh

An Cheathrú Íochtarach

257

Carrowbarra

Ceathrú Bhó Bhearach

258

Carrowbarra Island

Oileán Cheathrú Bhó Bhearach

259

Carrowhatta

Ceathrú Tháite

260

Carrowkeel

An Cheathrú Chaol

261

Carsan

Casán

262

Cashel

An Caiseal

263

Cashlan

An Caisleán

264

Cashlan East

An Caisleán Thoir

265

Cashlan West

An Caisleán Thiar

266

Castleshane Demesne

Caisleán an tSiáin

267

Cavan

An Cabhán

268

Cavanacross

Cabhán na Croise

269

Cavanagarvan

Cabhán an Gharbháin

270

Cavanageeragh

Cabhán na gCaorach

271

Cavanaguillagh

Cabhán na gCoileach

272

Cavanavally

Cabhán an Bhealaigh

273

Cavan (Cope)

An Cabhán (Cope)

274

Cavancreevy

Cabhán na Craoibhe

275

Cavanleckagh

An Cabhán Leacach

276

Cavanmore

An Cabhán Mór

277

Cavan (Moutray)

An Cabhán (Moutray)

278

Cavanreagh [DED: Currin]

An Cabhán Riabhach [TRC: Coirrín]

279

Cavanreagh [DED: Tehallan]

An Cabhán Riabhach [TRC: Tigh Thaláin]

280

Cavany

Cabhánach

281

Church Hill

Cnoc an Teampaill

282

Cladowen

An Claí Domhain

283

Clanickny

Cluain Mhaicne

284

Claraghy

Clárachadh

285

Clarderry

Clár Doire

286

Clare Oghill

Clár Eochaille

287

Clenlough

Claonloch

288

Clerran

An Cloichreán

289

Clery

Cloichrigh

290

Cloghan

An Clochán

291

Clogher

An Clochar

292

Cloghernagh [DED: Drumhillagh]

An Chlocharnach [TRC: Droim Shaileach]

293

Cloghernagh [DED: Killylough]

An Chlocharnach [TRC: Coill an Locha]

294

Cloghfin

An Chloch Fhionn

295

Cloghnart

Cloch an Fhearta

296

Cloghoge and Tievadinna

An Chlochóg agus Taobh an Duine

297

Cloghvally Lower

An Chlochbhuaile Íochtarach

298

Cloghvally Upper

An Chlochbhuaile Uachtarach

299

Clonacullen

Cluain an Choilleáin

300

Clonacullion

Cluain an Chuilinn

301

Clonamully

Cluain an Mhullaigh

302

Clonamunsha

Cluain na Minseach

303

Clonaneor

Cluain na nDeoraí

304

Clonavarn

Cluain na bhFearna

305

Clonavilla

Cluain an Bhile

306

Clonavogy [DED: Castleblayney Rural]

Cluain an Bhogaigh [TRC: Baile na Lorgan (Tuath)]

307

Clonavogy [DED: Crossalare]

Cluain an Bhogaigh [TRC: Clais Láir]

308

Clonboy

Cluain Buí

309

Cloncallick

Cluain Calga

310

Cloncaw

Cluain Catha

311

Cloncumber

Cluain Comair

312

Cloncurrin

Cluain Coirrín

313

Clondinnery

Cluain Dineara

314

Clonedergole

Cluain Eadargóil

315

Clonfad [DED: Currin]

Cluain Fada [TRC: Coirrín]

316

Clonfad [DED: Drummully]

Cluain Fada [TRC: Droim Ailí]

317

Clonisboyle

Cluain Lios Baoill

318

Clonkeady

Cluain Céide

319

Clonkeelan

Cluain Caoláin

320

Clonkeen

Cluain Caoin

321

Clonkeen (Cole)

Cluain Caoin (Cole)

322

Clonkeen (Lucas)

Cluain Caoin (Lucas)

323

Clonkirk

Cluain Ciorcaill

324

Clonleek

Cluain Liag

325

Clonlonan

Cluain Lonáin

326

Clonlura

Cluain Lobhar

327

Clonmeenan

Cluain Mionnáin

328

Clonmore

Cluain Mór

329

Clonnagore

Cluain na nGabhar

330

Clonnestin

Cluain Oistin

331

Clonoony

Cluain Uaithne

332

Clonoula

Cluain Abhla

333

Clonrye

Cluain Riabhach

334

Clonsedy

Cluain Saighde

335

Clonshanvo

Cluain Seanbhotha

336

Clontask

Cluain tSeasc

337

Clontibret

Cluain Tiobrad

338

Clontoe

Cluain Teo

339

Clontrain

Cluain Tréin

340

Clontreat

Cluain Tréad

341

Clonturk (Mason)

Cluain Toirc

342

Clontybunnia

Cluainte Buinne

343

Clontycasta

Cluainte Casta

344

Closdaw

Clais Damh

345

Clossagh Beg

An Chluasach Bheag

346

Clossagh More

An Chluasach Mhór

347

Coaghen

An Cuaichín

348

Coleman

Colmán

349

Colgagh

An Chalgach

350

Comaghy

Camachadh

351

Comertagh

Coimeartach

352

Comraghs

Na Comhracha

353

Conaghy

Conachadh

354

Concra

Conchró

355

Connabury

An Coinicéar

356

Coohey

Cuachaí

357

Coolaha

Cúil Chatha

358

Coolartragh

Cúil Artrach

359

Coolatty

Cúil Leatáite

360

Coolberrin

Cúil Bhirn

361

Coolcair

Cúil Chéire

362

Coolcollid

Cúil Challóide

363

Coolcorragh

An Chúil Chorrach

364

Cooldarragh

Cúil Darach

365

Coolderry [DED: Ballymackney]

Cúldoire [TRC: Baile Macnaí]

366

Coolderry [DED: Drumboory]

Cúl Doire [TRC: Droim Buaraí]

367

Coolderry [DED: Kiltybegs]

Cúldoire [TRC: Na Coillte Beaga]

368

Coolfore

Cúil Fobhair

369

Coolkill East [DED: Bellanode]

An Chúlchoill Thoir [TRC: Béal Átha an Fhóid]

370

Coolkill East [DED: Lisnaveane]

An Chúlchoill Thoir [TRC: Lios Suibhne]

371

Coolkill West [DED: Dawsonsgrove]

An Chúlchoill Thiar [TRC: Garrán an Dásanaigh]

372

Coolkill West [DED: Scotstown]

An Chúlchoill Thiar [TRC: Baile an Scotaigh]

373

Coolmain

Cúil Mholt

374

Coolmannan

Cúil Mhaine

375

Coolmuckbane

Cúil Mholt Bhán

376

Coolnacarte

Cúil na Ceárta

377

Coolnagrattan

Cluain na gCreatán

378

Coolnalong

Cúil na Long

379

Coolreagh

An Chloch Riabhach

380

Coolremony

Cúil re Mónaidh

381

Coolshannagh

Cúil Seannach

382

Coolskeagh

Cúil na Sceitheach

383

Cooltrim

Cluain Troim

384

Cooltrimegish

Cúil Troim Éigis

385

Coose

Cuas

386

Coraghbrack

An Currach Breac

387

Coraghy [DED: Clones Rural]

Corrachadh [TRC: Cluain Eois (Tuath)]

388

Coraghy [DED: Raferagh]

Corrachadh [TRC: Ráth Fiachrach]

389

Corbane

An Chorr Bhán

390

Corbeg

An Chorr Bheag

391

Corblonog

Corr Bhlonaige

392

Corbrack

An Chorr Bhreac

393

Corcaghan

Corr Cheachan

394

Corcaskea

Corr Sceitheach

395

Corclare

Corr Chláir

396

Corconnelly

Corr Chonaíle

397

Corcreeghagh

An Chorr Chríochach

398

Corcreeghy

An Chorr Chríochach

399

Corcrin

Corr Chrainn

400

Corcuilloge

Corr Choille Óige

401

Corcullioncrew

Corr Chuilinn Chraobha

402

Corcullionglish

Corr Chuilinn Ghlaise

403

Corcummins

Corr Chuimín

404

Corderrybane

Corrdhoire Bán

405

Corderryduff

Corrdhoire Dubh

406

Cordevlis [DED: Anny]

Corr Dhuibhlis [TRC: Na hEanaigh]

407

Cordevlis [DED: Castleshane, P: Monaghan]

Corr Dhuibhlis [TRC: Caisleán an tSiáin, P: Muineachán]

408

Cordevlis [DED: Castleshane, P: Tehallan]

Corr Dhuibhlis [TRC: Caisleán an tSiáin, P: Tigh Thaláin]

409

Cordevlis [DED: Cremartin]

Corr Dhuibhlis [TRC: Craobh Mhártain]

410

Cordevlis North

Corr Dhuibhlis Thuaidh

411

Cordevlis South

Corr Dhuibhlis Theas

412

Cordoolough

Corr Dúlocha

413

Cordressigo

An Chorr Dhriseogach

414

Cordrummans Lower

Corr Dhromainne Íochtarach

415

Cordrummans Middle

Corr Dhromainne Mheánach

416

Cordrummans Upper

Corr Dhromainne Uachtarach

417

Corduff [DED: Aghabog]

An Chorr Dhubh [TRC: Achadh Bog]

418

Corduff [DED: Drumgurra]

An Chorr Dhubh [TRC: Droim Goireadh]

419

Corduff (Kelly)

Corr Dhubh Cheallaigh

420

Corfad [DED: Anny]

An Chorr Fhada [TRC: Na hEanaigh]

421

Corfad [DED: Ballybay Rural]

An Chorr Fhada [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

422

Corfad [DED: Tullycorbet]

An Chorr Fhada [TRC: Tulaigh Charbaid]

423

Corfinlough

Corr Fionnlocha

424

Corglass

An Chorr Ghlas

425

Corgreagh

An Chorrghréach

426

Corgreenan

Corr Ghrianáin

427

Corhelshinagh

Corr Shoilseánach

428

Corhollan

Corr Chollán

429

Corkashybane

An Churchaisigh Bhán

430

Corkashyduff

An Churchaisigh Dhubh

431

Corkeeran [DED: Anny]

Corr Chaorthainn [TRC: Na hEanaigh]

432

Corkeeran [DED: Ballybay Rural]

Corr Chaorthainn [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

433

Corkeeran [DED: Dawsongrove]

Corr Chaorthainn [TRC: Garrán an Dásanaigh]

434

Corkeeran [DED: Drumboory]

Corr Chaorthainn [TRC: Droim Buaraí]

435

Corkeeran [DED: Newbliss]

Corr Chaorthainn [TRC: Cúil Darach]

436

Corkish

An Churchais

437

Corknock

Corrchnoc

438

Corlagan North

Corr Lagáin

439

Corlagan South

Corr Chlogáin

440

Corlat [DED: Corracharra]

Corr Leacht [TRC: An Chorrchora]

441

Corlat [DED: Drumhillagh]

Corr Leacht [TRC: Droim Shaileach]

442

Corlat [DED: Monaghan Rural]

Corr Leacht [TRC: Muineachán (Tuath)]

443

Corlat [DED: Sheskin]

Corr Leacht [TRC: An Seisceann]

444

Corlattallan

Corr Leacht Taláin

445

Corlattan

Corr Leachtán

446

Corlea [DED: Bocks]

An Chorr Liath [TRC: An Bac]

447

Corlea [DED: Creeve]

An Chorr Liath [TRC: An Chraobh]

448

Corlea [DED: Drumcarrow]

An Chorr Liath [TRC: Droim Chora]

449

Corlea [DED: Drumgurra]

An Chorr Liath [TRC: Droim Goireadh]

450

Corlea [DED: Tullycorbet]

An Chorr Liath [TRC: Tulaigh Charbaid]

451

Corleadargan

Corr Locha Deargáin

452

Corlealackagh

An Chorr Liath Leacach

453

Corleanamaddy

Corr Liath na Madadh

454

Corleck [DED: Bocks]

Corr Leice [TRC: An Bac]

455

Corleck [DED: Drumhillagh]

Corr Leice [TRC: Droim Shaileach]

456

Corlongford

Corr Longfoirt

457

Corlougharoe

Corr Locha Rua

458

Corlust

Corr Loiscthe

459

Corlygorm

Corr Lí Ghoirm

460

Cormeen [DED: Cormeen]

An Chorr Mhín [TRC: An Chorr Mhín]

461

Cormeen [DED: Dawsongrove]

An Chorr Mhín [TRC: Garrán an Dásanaigh]

462

Cormeen [DED: Monaghan Rural]

An Chorr Mhín [TRC: Muineachán (Tuath)]

463

Cormoy [DED: Bocks]

Corr Mhaí [TRC: An Bac]

464

Cormoy [DED: Killeevin]

Corr Mhaí [TRC: Cill Laobháin]

465

Cormoy Lower

Corr Mhaí Íochtarach

466

Cormoy Upper

Corr Mhaí Uachtarach

467

Cormurphy

Corr Mhurchaidh

468

Cornabrandy

Corr na Brannaí

469

Cornacarrow [DED: Laragh]

Corr na Cora [TRC: Láithreach]

470

Cornacarrow [DED: Loughfea]

Corr na Cora [TRC: Loch Feá]

471

Cornacreeve [DED: Emyvale

Corr na Craoibhe [TRC: Scairbh na gCaorach]

472

Cornacreeve [DED: Rackwallace]

Corr na Craoibhe [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

473

Cornacreeve [DED: Sheskin]

Corr na Craoibhe [TRC: An Seisceann]

474

Cornacreeve [DED: Tullycorbet]

Corr na Craoibhe [TRC: Tulaigh Charbaid]

475

Cornacrew

Corr na Craoibhe

476

Cornafaghy

Corr na Faiche

477

Cornagall

Corr na nGall

478

Cornagarvoge

Corr na nGarbhóg

479

Cornagilty

Corr na gCoillte

480

Cornaglare [DED: Killynenagh]

Corr na gClár [TRC: Coill na nAonach]

481

Cornaglare [DED: Kilmore]

Corr na gClár [TRC: An Choill Mhór]

482

Cornaguillagh

Corr na gCoileach

483

Cornahawla

Corr na hAbhla

484

Cornaheive

Corr na hÉimhe

485

Cornahoe [DED: Greagh]

Corr na hUamha [TRC: An Ghréach]

486

Cornahoe [DED: Tehallan]

Corr na hUamha [TRC: Tigh Thaláin]

487

Cornahoe [DED: Tullycorbet]

Corr na hUamha [TRC: Tulaigh Charbaid

488

Cornahoe Lower

Corr na hUamha Íochtarach

489

Cornahoe Upper

Corr na hUamha Uachtarach

490

Cornalaragh

Corr na Láithreach

491

Cornalough

Corr na Locha

492

Cornamucklagh North

Corr na Muclach Thuaidh

493

Cornamucklagh South

Corr na Muclach Theas

494

Cornamucklaglass

Corr na Muclach Ghlas

495

Cornamunady

Corr na Muinide

496

Cornanagh

Corr na nEach

497

Cornanerriff

Corr na nAireamh

498

Cornanure [DED: Anketell Grove]

Corr na nIúr [TRC: Garrán Anketell]

499

Cornanure [DED: Crossalare]

Corr na nIúr [TRC: Clais Láir]

500

Cornanure [DED: Tullycorbet]

Corr na nIúr [TRC: Tulaigh Charbaid]

501

Cornapaste

Corr na Péiste

502

Cornasassonagh

Corr na Sasanach

503

Cornasleeve

Corr na Sliabh

504

Cornasoo [DED: Caddagh]

Corr na Sú [TRC: Cadach]

505

Cornasoo [DED: Drumsnat]

Corr na Sú [TRC: Droim Sneachta]

506

Cornawall [DED: Dawsongrove]

Corr na bhFál [TRC: Garrán an Dásanaigh]

507

Cornawall [DED: Drum]

Corr na bhFál [TRC: An Droim]

508

Cornawall [DED: Drumhillagh]

Corr na bhFál [TRC: Droim Shaileach]

509

Cornecassa Demesne

Corr na Ceasach

510

Corness

Corr Aonghasa

511

Corrabofin

Corr Bhó Finne

512

Corracharra

An Chorrchora

513

Corrachulter

Corr Choltair

514

Corrackan

An Carragán

515

Corracloghan

Corr an Chlocháin

516

Corracrin

Corr an Chrainn

517

Corragarry [DED: Killynenagh]

Corr Gharraí [TRC: Coill na nAonach]

518

Corragarry [DED: Lisnaveane]

Corr Gharraí [TRC: Lios Suibhne]

519

Corragarry or Sruell [DED: Broomfield]

Corr Gharraí nó Srúil [TRC: Achadh an Bhrúim]

520

Corragarta

Cora Ghearta

521

Corraghbrack

An Currach Breac

522

Corraghdown

Currach an Dúin

523

Corraghduff

An Currach Dubh

524

Corragh (Maxwell)

An Currach (Maxwell)

525

Corragore

Corr an Ghabhair

526

Corrakeen

An Currach Caoin

527

Corramegan

Corr Uí Mhiagáin

528

Corranewy

Corr an Aobha

529

Corraskea [DED: Anny]

Corr Sceitheach [TRC: Na hEanaigh]

530

Corraskea [DED: Currin]

Corr Sceitheach [TRC: Coirrín]

531

Corraskealy

Corr an Sceallaidh

532

Corrataghart

Corr an Tóchair

533

Corratanty

Corr an tSeantí

534

Corrateean

Corr an tSiáin

535

Corrateemore

Corr an Tí Móir

536

Corratrasna

Cora Trasna

537

Corravacan

Corr Bhacáin

538

Corravilla

Corr Bhile

539

Corraviller

Corr an Bhiolair

540

Corravoo

Corr Bhua

541

Corrawillin

Corr Mhuilinn

542

Correvan

Corr Riabhán

543

Corrinary [DED: Broomfield]

Corr an Aoire [TRC: Achadh an Bhrúim]

544

Corrinary [DED: Killynenagh]

Corr an Aoire [TRC: Coill na nAonach]

545

Corrinenty

Corr an Fheannta

546

Corrinshigagh [DED: Carrickmacross Rural]

An Chorr Uinseogach [TRC: Carraig Mhachaire Rois (Tuath)]

547

Corrinshigagh [DED: Kilmurry]

An Chorr Uinseogach [TRC: Cill Mhuire]

548

Corrinshigagh (Cope)

An Chorr Uinseogach (Cope)

549

Corrinshigo [DED: Carrickaslane]

An Chorr Uinseogach [TRC: Carraig Shleáin]

550

Corrinshigo [DED: Clones]

An Chorr Uinseogach [TRC: Cluain Eois]

551

Corrinshigo [DED: Killynenagh]

An Chorr Uinseogach [TRC: Coill na nAonach]

552

Corrinshigo [DED: Scotstown]

An Chorr Uinseogach [TRC: Baile an Scotaigh]

553

Corrinshigo [DED: Tullycorbet]

An Chorr Uinseogach [TRC: Tulaigh Charbaid]

554

Corrintra

Corr an tSratha

555

Corry

An Choraidh

556

Corryagan

Corr Uí Ágáin

557

Corryarbeg

Corrdhoire Beag

558

Corrybrackan

Corr Bhreacáin

559

Corrybrannan

Corr Uí Bhraonáin

560

Corryhagan

Corr Uí Eacháin

561

Corryloan

Corr Luain

562

Corsilloga

An Chorr Shaileogach

563

Cortaghart

Corr Thachairt

564

Cortannel

Corr tSinill

565

Cortober [DED: Corracharra]

Corr Tobair [TRC: An Chorrchora]

566

Cortober [DED: Drum]

Corr Tobair [TRC: An Droim]

567

Cortober [DED: Lisnaveane]

Corr Tobair [TRC: Lios Suibhne]

568

Cortober [DED: Lough Fea]

Corr an Tobair [TRC: Loch Feá]

569

Cortolvin

Corr Thí Talmhan

570

Cortreane

Corr an tSréin

571

Corvackan

Corr Bhacáin

572

Corvaghan

Corr Mheitheán

573

Corvally [DED: Raferagh]

Corr an Bhealaigh [TRC: Ráth Fiachrach]

574

Corvally [DED: Tehallan]

Corr an Bhealaigh [TRC: Tigh Thaláin]

575

Corvally [DED: Tullycorbet]

Corr an Bhealaigh [TRC: Tulaigh Charbaid]

576

Corvoam

Corr Mhadhma

577

Corvoy

Corr Mhaí

578

Corwillin

Corr Mhuilinn

579

Crappagh

An Chnapach

580

Creaghan

An Creathán

581

Creaghanroe

Crícheán Rua

582

Creeran

An Criathrán

583

Creesil

Craosail

584

Creevagh

An Chraobhach

585

Creevaghy

Craobhachadh

586

Creeve [DED: Clontibret]

An Chraobh [TRC: Cluain Tiobrad]

587

Creeve [DED: Creeve]

An Chraobh [TRC: An Chraobh]

588

Creeve [DED: Rackwallace]

An Chraobh [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

589

Creevelea [DED: Anketell Grove]

An Chraobh Liath [TRC: Garrán Anketell]

590

Creevelea [DED: Clones Rural]

An Chraobh Liath [TRC: Cluain Eois (Tuath)]

591

Creevy (Oliver)

An Chraobhaigh (Oliver)

592

Creevy (Swinburn)

An Chraobhaigh (Swinburn)

593

Creighans

Na Creatháin

594

Cremartin

Craobh Mhártain

595

Cremoyle

An Chraobh Mhaol

596

Creveadornan

Craobh an Dornáin

597

Crewmeige

Craobh Maodhóg

598

Crinkill

Críonchoill

599

Croaghan

Cruachán

600

Crockcumberland

Cnoc Comhrann

601

Crossaghy

Crois Eachaidh

602

Crossalare

Clais Láir

603

Crossbane

An Chrois Bhán

604

Crossduff

An Chrois Dhubh

605

Crosses [DED: Bellanode]

Na Crosa [TRC: Béal Átha an Fhóid]

606

Crosses [DED: Rackwallace]

Na Crosa [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

607

Crosshugh

Crois Aodha

608

Crosslea

An Chrois Liath

609

Crossmore

An Chrois Mhór

610

Crossmoyle

An Chrois Mhaol

611

Crossnacaldoo

Crois Mhic Giolla Dhuibh

612

Crossreagh

An Chrois Riabhach

613

Crover [DED: Aghabog]

Cruabhar [TRC: Achadh Bog]

614

Crover [DED: Crossalare]

Cruabhar [TRC: Clais Láir]

615

Crover [DED: Monaghan Rural]

Cruabhar [TRC: Muineachán (Tuath)]

616

Crowey

Cruail

617

Crumlin [DED: Enagh, CD: Carrickmacross]

Cromghlinn [TRC: An tEanach, CC: Carraig Mhachaire Rois]

618

Crumlin [DED: Kilmore]

Cromghlinn [TRC: An Choill Mhór]

619

Crumlin [DED: Tehallan]

Cromghlinn [TRC: Tigh Thaláin]

620

Culdaloo

Coill Fhiodh Dubh

621

Cullentraghbane

An Chuileanntrach Bhán

622

Cullentraghduff

An Chuileanntrach Dhubh

623

Cumry

Na Comraigh

624

Curkin

An Cuircín

625

Cussaboy

Cosa Buí

626

Cussee

Cois Sí

627

Darraghlan

Doire Achaidh Loinn

628

Davagh

Dabhach

629

Davagh Etra

Dabhach Íochtarach

630

Davagh Otra

Dabhach Uachtarach

631

Dawson Grove Demesne

Garrán an Dásanaigh

632

Dernacoo

Doire na Cú

633

Dernadarriff

Doire na dTarbh

634

Dernaglug

Doire na gClog

635

Dernagola

Doire na Gabhla

636

Dernahamsha

Doire na hAimse

637

Dernahatten

Doire na hAitinne

638

Dernahinch

Doire na hInse

639

Dernalosset

Doire na Losad

640

Dernamoyle

Doire na Maoile

641

Dernamuck

Doire na Muc

642

Dernaroy

Doire na Rua

643

Dernaved

Doire na bhFead

644

Derrilla

Doire Lach

645

Derrins

Na Doiríní

646

Derrintonny

Doire an tSonnaigh

647

Derry [DED: Cormeen]

Doire [TRC: An Chorr Mhín]

648

Derry [DED: Lough Fea]

Doire [TRC: Loch Feá]

649

Derry [DED: Rackwallace]

Doire [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

650

Derryallaghan

Doire Allacháin

651

Derryarrilly

Doire Oileara

652

Derryarrit

Doire Airid

653

Derryartry

Doire Artraí

654

Derrybeg

Doire Beag

655

Derrycreevy

Doire Chraobhaí

656

Derrycrossan

Doire Chrosáin

657

Derrydorraghy

Doire Dhorcha

658

Derrygassan Lower

Doire Gasan Íochtarach

659

Derrygassan Upper

Doire Gasan Uachtarach

660

Derrygola

Doire Ghabhla

661

Derrygoony

Doire Dhamhna

662

Derrygorry

Doire Ghofraidh

663

Derryhallagh [DED: Anketell Grove]

Doire Shalach [TRC: Garrán Anketell]

664

Derryhallagh [DED: Tullycorbet]

Doire Shalach [TRC: Tulaigh Charbaid]

665

Derryhee

Doire Chaoch

666

Derryhellan

Doire Shaileáin

667

Derryhoosh

Doire Chuais

668

Derryilan or Knocknamullagh

Doire Oileáin nó Cnoc na Mallach

669

Derryisland

Doire Fhialáin

670

Derrykinard [DED: Antekell Grove]

Doire Chinn Aird [TRC: Garrán Antekell]

671

Derrykinard [DED: Lisnaveane]

Doire Chinn Aird [TRC: Lios Suibhne]

672

Derrykinnigh Beg

Doire Chinn Eich Beag

673

Derrykinnigh More

Doire Chinn Eich Mór

674

Derrylavan

Doire Leamhán

675

Derrylea [DED: Clones]

Doire Liath [TRC: Cluain Eois]

676

Derrylea [DED: Emyvale]

Doire Liath [TRC: Scairbh na gCaorach]

677

Derrylea Beg

Doire Liath Beag

678

Derrylea More

Doire Liath Mór

679

Derryleedigan

Doire Laghadagáin

680

Derryleedigan (Jackson)

Doire Laghadagáin (Jackson)

681

Derryleeg

Doire Liag

682

Derryleggan

Doire an Logáin

683

Derrylevick

Doire Lamhaic

684

Derrylosset

Doire Loiste

685

Derrylusk [DED: Clones]

Doire Loiscthe [TRC: Cluain Eois]

686

Derrylusk [DED: Tullycorbet]

Doire Loiscthe [TRC: Tulaigh Charbaid]

687

Derrynagad

Doire na nGad

688

Derrynaglah

Doire na gCleath

689

Derrynagrew

Doire na gCraobh

690

Derrynahesco

Doire na hEasca

691

Derrynaloobinagh

Doire na Leamhánach

692

Derrynanamph

Doire na nDamh

693

Derrynarget

Doire an Airgid

694

Derrynascobe

Doire na Scuab

695

Derrynasell East

Doire na Saille Thoir

696

Derrynasell West

Doire na Saille Thiar

697

Derrynashallog

Doire na Sealga

698

Derryolam

Doire Ólaim

699

Derryrellan

Doire Oirealláin

700

Derryroosk

Tír Bhrochaisc

701

Derryvally

Doire Mholach

702

Derryveagh

Doire Bhoithe

703

Derryveen

Doire Mheitheán

704

Descart [DED: Lisnaveane]

Deisceart [TRC: Lios Suibhne]

705

Descart [DED: Loughfea]

Deisceart [TRC: Loch Feá]

706

Desert

An Díseart

707

Devlin

Duibhleann

708

Dian

An Daingean

709

Doagh

An Dumha

710

Doagheys

Dubhachadh

711

Donagh

Domhnach

712

Donaghmoyne

Domhnach Maighean

713

Doocharn

Dúcharn

714

Doogary

Dúdhoire

715

Doohamlat

Dúthamhlacht

716

Doohat [DED: Aghabog]

An Dútháite [TRC: Achadh Bog]

717

Doohatty [DED: Loughfea]

An Dútháite [TRC: Loch Feá]

718

Dooraa [DED: Bellatrain]

Dúráth [TRC: Béal Átha Tréin]

719

Dooraa [DED: Crossalare]

Dúráth [TRC: Clais Láir]

720

Doosky [DED: Clontibret]

Dúsceithigh [TRC: Cluain Tiobrad]

721

Doosky [DED: Drumhillagh]

Dúsceithigh [TRC: Droim Shaileach]

722

Downs

An Dún

723

Drollagh [DED: Aghabog]

Drolach [TRC: Achadh Bog]

724

Drollagh [DED: Mullyash]

Drolach [TRC: Mullaigh Aise]

725

Dromore [DED: Caddagh]

An Droim Mór [TRC: Cadach]

726

Dromore [DED: Church Hill]

An Droim Mór [TRC: Cnoc an Teampaill]

727

Dromore [DED: Clontibret]

An Droim Mór [TRC: Cluain Tiobrad]

728

Dromore [DED: Derrygorry]

An Droim Mór [TRC: Doire Ghofraidh]

729

Dromore [DED: Inishkeen]

An Droim Mór [TRC: Inis Caoin]

730

Dromore [DED: Tehallan]

An Droim Mór [TRC: Tigh Thaláin]

731

Dromore East

An Droim Mór Thoir

732

Dromore West

An Droim Mór Thiar

733

Drum

An Droim

734

Drumacaslan

Droim an Chaislín

735

Drumaclan

Droim Achaidh Lon

736

Drumacon

Droim Dhá Chon

737

Drumaconvern

Droim Achaidh Chonbheirn

738

Drumacoon

Droim Mhic Comhainn

739

Drumacreeve [DED: Aghabog]

Droim na Craoibhe [TRC: Achadh Bog]

740

Drumacreeve [DED: Drum]

Droim na Craoibhe [TRC: An Droim]

741

Drumacrib

Droim Mhic Roib

742

Drumacruttan [DED: Monaghan Rural]

Droim Achaidh Chruitín [TRC: Muineachán (Tuath)]

743

Drumacruttan [DED: Tehallan]

Droim Achaidh Chruitín [TRC: Tigh Thaláin]

744

Drumaddagorry

Droim Mhic Gofraidh

745

Drumaddarainy

Dromad Raithnigh

746

Drumagelvin [DED: Church Hill]

Droim Ghealbháin [TRC: Cnoc an Teampaill]

747

Drumagelvin [DED: Tehallan]

Droim Achaidh Ghealbháin [TRC: Tigh Thaláin]

748

Drumaghakeel

Droim Achaidh Chaoil

749

Drumakill

Droim na Coille

750

Drumaliss

Droim Eachlaisce

751

Drumalt

Droim Ealta

752

Drumanan

Droim Meannán

753

Drumanny

Droim Eanaigh

754

Drumar

Droim Áir

755

Drumard

An Droim Ard

756

Drumarrell

Droim Fhearghail

757

Drumartigan

Droim Artagáin

758

Drumary

Droim Airí

759

Drumass

Droim Meas

760

Drumate

Droim Eite

761

Drumavaddy [DED: Broomfield]

Droim an Mhadaidh [TRC: Achadh an Bhrúim]

762

Drumavaddy [DED: Killynenagh]

Droim an Mhadaidh [TRC: Coill na nAonach]

763

Drumavan

Droim an Mheáin

764

Drumaveale

Droim an Mhíl

765

Drumbanagher

Droim Beannchair

766

Drumbaragh

Droim Bearach

767

Drumbarnet

Droim Bearnait

768

Drumbear

Droim Biúir

769

Drumbenagh

Droim Beannach

770

Drumbeo

Droim Bó

771

Drumberagh

Droim Bearach

772

Drumbier

Droim Biúir

773

Drumbin

Droim Binne

774

Drumbirn

Droim Birn

775

Drumbo

Droim Bó

776

Drumboat

Droim Beota

777

Drumboory

Droim Buaraí

778

Drumborisk

Droim Bórais

779

Drumbrackan

Droim Breacáin

780

Drumbrean

Droim Bréan

781

Drumbristan

Droim Dhristin

782

Drumbroagh

Droim Bruach

783

Drumbrone

Droim Brón

784

Drumbure

Droim Biúir

785

Drumcah

Droim Chatha

786

Drumcall

Droim Chathail

787

Drumcanon

Droim Chanann

788

Drumcargy

Droim Charraige

789

Drumcarrow

Droim Chora

790

Drumcattan

Droim Chatáin

791

Drumcaw [DED: Enagh (Monaghan)]

Droim Chatha [TRC: An tAonach (Muineachán)]

792

Drumcaw [DED: Killeevan]

Droim Chatha [TRC: Cill Laobháin]

793

Drumcondra

Droim Chonrach

794

Drumconnelly

Droim Chonaíle

795

Drumcoo (Brady)

Droim Chú (Brady)

796

Drumcoo (Foster)

Droim Chú (Foster)

797

Drumcoo (Jackson)

Droim Chú (Jackson)

798

Drumcoo (Woods)

Droim Chú (Woods)

799

Drumcreeghan

Droim Chríocháin

800

Drumcrew

Droim Chraobh

801

Drumcrow

Doirín an Chró

802

Drumcru (Dickson)

Droim Chraobh (Dickson)

803

Drumcru (Renwick)

Droim Chraobh (Renwick)

804

Drumcunnion

Droim Coinín

805

Drumdart

Droim Dairte

806

Drumdesco

Droim Deisce

807

Drumdreeny

Droim Dhraighnigh

808

Drumee

Droim Aodha

809

Drumerlough Beg

Droim ar Loch Beag

810

Drumerlough More

Droim ar Loch Mór

811

Drumever

Droim Ramhar

812

Drumfaldra

Droim Fallach

813

Drumfernasky

Droim Fearnaisce

814

Drumfurrer

Droim Forair

815

Drumgaghan

Droim Dhacháin

816

Drumgallan

Droim Galláin

817

Drumganny

Droim Geanaí

818

Drumganus Lower

Droim Dhamh Íochtarach

819

Drumganus Upper

Droim Dhamh Uachtarach

820

Drumgarkin

Droim Dhearcan

821

Drumgarly

Droim Garlaí

822

Drumgarn

Droim gCarn

823

Drumgarra

Droim Dhearach

824

Drumgarran [DED: Bellanode]

Droim gCarn [TRC: Béal Átha an Fhóid]

825

Drumgarran [DED: Currin]

Droim na nGrean [TRC: Coirrín]

826

Drumgarve

An Droim Garbh

827

Drumgavny

Droim Gamhna

828

Drumgaze

Droim Géise

829

Drumgeeny [DED: Drumboory]

Droim Gaoine [TRC: Droim Buaraí]

830

Drumgeeny [DED: Enagh, CD: Carrickmacross]

Droim Géine [TRC: An tEanach, CC: Carraig Mhachaire Rois]

831

Drumgoan

Droim Dhubháin

832

Drumgoask [DED: Bellanode]

Droim Guaise [TRC: Béal Átha an Fhóid]

833

Drumgoast [DED: Clones]

Droim Guaise [TRC: Cluain Eois]

834

Drumgolat

Droim gCuallachta

835

Drumgole

Droim Gabhla

836

Drumgoole

Droim Gabhail

837

Drumgoosat

Droim Guasachta

838

Drumgoose [DED: Broomfield]

Droim Guaise [TRC: Achadh an Bhrúim]

839

Drumgor

Droim Gor

840

Drumgowna

Droim Gamhna

841

Drumgramph [DED: Drum, P:Aghabog]

Droim gCreamha [TRC: An Droim, P:Achadh Bog]

842

Drumgramph [DED: Drum, P:Currin]

Droim gCreamha [TRC: An Droim, P:Coirrín]

843

Drumgreeny

Droim Dhraighnigh

844

Drumgristin [DED: Aghabog]

Droim Dhristin [TRC: Achadh Bog]

845

Drumgristin [DED: Cremartin]

Droim Dhristin [TRC: Craobh Mhártain]

846

Drumgristin Lower

Droim Dhristin Íochtarach

847

Drumgristin Upper

Droim Dhristin Uachtarach

848

Drumgrole

Droim Dhrol

849

Drumgrone

Droim Dhraighin

850

Drumguff

Droim Dhaimh

851

Drumguill

Droim Goill

852

Drumguillew Lower

Droim gColbha Íochtarach

853

Drumguillew Upper

Droim gColbha Uachtarach

854

Drumguilly

Droim gCoille

855

Drumgurra

Droim Goireadh

856

Drumhaman

Droim Thamhain

857

Drumharriff

Droim Thairbh

858

Drumharriff North

Droim Chiorradh

859

Drumhasket

Droim Uascaid

860

Drumhawan

Droim Thamhain

861

Drumhay

Droim Chaoth

862

Drumhillagh [DED: Ballybay Rural]

Droim Shaileach [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

863

Drumhillagh [DED: Bellanode]

Droim Shaileach [TRC: Béal Átha an Fhóid]

864

Drumhillagh [DED: Creeve]

Droim Shaileach [TRC: An Chraobh]

865

Drumhillagh [DED: Currin]

Droim Shaileach [TRC: Coirrín]

866

Drumhillagh [DED: Donaghmoyne]

Droim Shaileach [TRC: Domhnach Maighean]

867

Drumhillagh [DED: Drumhillagh]

Droim Shaileach [TRC: Droim Shaileach]

868

Drumhirk [DED: Drumhillagh]

Droim Thoirc [TRC: Droim Shaileach]

869

Drumhirk [DED: Monaghan Rural]

Droim Thoirc [TRC: Muineachán (Tuath)]

870

Drumilkin

Droim Uilcín

871

Drumillard [DED: Bellatrain]

Droim Iolaird [TRC: Béal Átha Tréin]

872

Drumillard [DED: Kilmurry]

Droim Iolaird [TRC: Cill Mhuire]

873

Drumillard Big

Droim Iolaird Mór

874

Drumillard Little

Droim Iolaird Beag

875

Druminane

Droim na nÉan

876

Drumintin

Droim Fhiontain

877

Drumirril

Droim Oirill

878

Drumlandrick

Droim Bhlonaige

879

Drumlane

Droim Laighean

880

Drumlara

Droim Lára

881

Drumleek North

Droim Liag Thuaidh

882

Drumleek South

Droim Liag Theas

883

Drumleny

Droim Luíne

884

Drumlester

Droim Leastar

885

Drumlina

Droim Luíne

886

Drumlinny

Droim Loinne

887

Drumlish

Droim Lis

888

Drumlona

Droim Lóna

889

Drumlongfield

Droim Leamhchoille

890

Drumloo

Droim Lú

891

Drumlood

Droim Lút

892

Drumloo North

Droim Lú Thuaidh

893

Drumloo South

Droim Lú Theas

894

Drumloughlin

Droim Locháin

895

Drumlurg

Droim Loirge

896

Drumlusty

Droim Loiscthe

897

Drummacavoy

Droim Mhic Cúmhaí

898

Drummaconor

Droim Mhic Conchúir

899

Drummanreagh

An Dromainn Riabhach

900

Drummans

An Dromainn

901

Drummond

An Dromainn

902

Drummond [DED: Inishkeen]

An Dromainn [TRC: Inis Caoin]

903

Drummond Etra

An Dromainn Íochtarach

904

Drummond Otra

An Dromainn Uachtarach

905

Drummuck [DED: Ballybay Rural]

Droim Muc [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

906

Drummuck [DED: Castleshane]

Droim Muc [TRC: Caisleán an tSiáin]

907

Drummuck [DED: Kilmore]

Droim Muc [TRC: An Choill Mhór]

908

Drummulla

Droim Mullaigh

909

Drummullan

Droim Maoláin

910

Drummully [DED: Anketell Grove]

Droim Muilinn [TRC: Garrán Anketell]

911

Drummully [DED: St. Tierney]

Droim Mullaigh [TRC: Toghroinn Cheantair Thiarnaigh]

912

Drumnagavlin

Droim an Ghaibhlín

913

Drumnagrella

Droim na gCléireach

914

Drumnahunshin

Droim na hUinseann

915

Drumnanaliv

Droim na nDealbh

916

Drumnart

Droim an Fhearta

917

Drumneill [DED: Castleshane]

Droim Néill [TRC: Caisleán an tSiáin]

918

Drumneill [DED: Kittybegs]

Droim Néill [TRC: Na Coillte Beaga]

919

Drumnolan

Droim Nualláin

920

Drumny

Na Droimne

921

Drumod

Droim Fhuaid

922

Drumquill

Droim Choill

923

Drumreask

Droim Riasc

924

Drumreenagh [DED: Currin]

Droim Dhraighneach [TRC: Coirrín]

925

Drumreenagh [DED: Newbliss]

Droim Dhraighneach [TRC: Cúil Darach]

926

Drumrooghill

Droim Ruachaill

927

Drumroosk

Droim Rúisc

928

Drumrutagh

Droim Ruatach

929

Drumsaul

Droim Sabhaill

930

Drumscor

Droim Scar

931

Drumshannon

Droim Seanáin

932

Drumshanny

Droim Seannaigh

933

Drumsheaver

Droim Siabhra

934

Drumsheeny [DED: Drumsnat]

Droim Sionnaigh [TRC: Droim Sneachta]

935

Drumsheeny [DED: Glaslough]

Droim Síne [TRC: Glasloch]

936

Drumskelt [DED: Aghabog]

Droim Scoilte [TRC: Achadh Bog]

937

Drumskelt [DED: Anny]

Droim Scoilte [TRC: Na hEanaigh]

938

Drumslavog

Droim Sleamhóg

939

Drumsloe

Droim Slua

940

Drumswords

Droim Soird

941

Drumturk [DED: Drumboory]

Droim Thoirc [TRC: Droim Buaraí]

942

Drumturk [DED: Figullar]

Droim Thorc [TRC: Fiodh Dhuilliúir]

943

Drumummery

Droim Iomaire

944

Drumurcher

Droim Urchair

945

Dunaldron

Dún Allaráin

946

Dunanny

Dún Eanaigh

947

Dunaree

Dún an Fhraoigh

948

Dunaree Latin

Leacht Dhún an Fhraoigh

949

Dundian

Dún Daingin

950

Dundonagh

Dún Domhnaigh

951

Dundrannan

Dún Draighneáin

952

Dundrockan

Dún Drocáin

953

Dundrumman

Dún Dromann

954

Dunelty

Dún Eilte

955

Dunfelimy

Dún Feilimidh

956

Dungillick

Dún Giollaic

957

Dungonnan

Dún gCanann

958

Dunmadigan

Droim Madagáin

959

Dunmakenna

Dún Mhic Cionnaith

960

Dunmaurice

Dún Muirisc

961

Dunnaluck

Tír Liúc

962

Dunoge

Dúnóg

963

Dunraymond

Dún Réamainn

964

Dunseark

Dún Sadhairc

965

Dunsinare

Tamhsain Aichir

966

Dunsrim

Droim Srian

967

Dyan [DED: Dawsongrove]

An Daingean [TRC: Garrán an Dásanaigh]

968

Dyan [DED: Drumhillagh]

An Daingean [TRC: Droim Shaileach]

969

Edenaferkin

Éadan Tí Feirgean

970

Edenaforan

Éadan Fuaráin

971

Edenagoash

Éadan Guaise

972

Edenamo

Éadan na mBeathach

973

Edenanay

Éadan an Fheá

974

Edenaneane

Éadan na nÉan

975

Edenbrone [DED: Anny]

Éadan Brón [TRC: Na hEanaigh]

976

Edenbrone [DED: Castleshane]

Éadan Brón [TRC: Caisleán an tSiáin]

977

Edenbrone [DED: Scotstown]

Éadan Brón [TRC: Baile an Scotaigh]

978

Edenforan

Éadan Fuaráin

979

Edengilrevy

Éadan Giolla Riabhaigh

980

Eden Island

Éadan an Oileáin

981

Edenmore [DED: Killylough]

An tÉadan Mór [TRC: Coill an Locha]

982

Edenmore [DED: Shanmullagh]

An tÉadan Mór [TRC: An Seanmhullach]

983

Edergole

Eadargóil

984

Effernagh

Oifreanach

985

Eldron

Eanaigh Ealdrain

986

Ellinure

An Léana Úr

987

Elvey

Oilbhe

988

Emy

Ioma

989

Enagh [DED: Enagh, CD:Carrickmacross]

An tEanach [TRC: An tEanach, CC:Carraig Mhachaire Rois]

990

Enagh [DED: Enagh, CD: Monaghan]

An tAonach [TRC: An tAonach, CC: Muineachán]

991

Enagh [DED: Lisnaveane]

An tAonach [TRC: Lios Suibhne]

992

Ennis

An Inis

993

Errybane

An tOireadh Bán

994

Erryroe

An tOireadh Rua

995

Eshacrin

Ais an Chrainn

996

Eshcloghfin

Ais Chloiche Finne

997

Eshnaglogh

Ais na gCloch

998

Esker

An Eiscir

999

Fairfield Demesne

Lios na Spíonán

1000

Fairtahy

Na Feartacha

1001

Faltagh

Fáltach

1002

Faraghy

Farachadh

1003

Fartagorman

Feartach Ghormáin

1004

Fastry [DED: Currin]

Fastraigh [TRC: Coirrín]

1005

Fastry or Racreeghan [DED: Killynenagh]

Fastraigh nó Ráth Críocháin [TRC: Coill na nAonach]

1006

Faulkland

Faulkland

1007

Feagh

Fíoch

1008

Feahoe

Fiodh Átha hÓ

1009

Feddans

An Feadán

1010

Fedoo

Fiodh Dubh

1011

Feebaghbane

Fadhbach Bhán

1012

Feebaghduff

Fadhbach Dhubh

1013

Feebane

Fiodh Bán

1014

Feegavla

Fiodh Gaibhle

1015

Feragh

Na Feartacha

1016

Figanny

Fiodh Gainimh

1017

Figullar

Fiodh Dhuilliúir

1018

Fincarn

Fionncharn

1019

Fintully

Fionntulaigh

1020

Foremass

Formhás

1021

Formil [DED: Carrickatee]

Formaoil [TRC: Carraig an Tí]

1022

Formil [DED: Castleblayney Rural]

Formaoil [TRC: Baile na Lorgan (Tuath)]

1023

Formil [DED: Church Hill]

Formaoil [TRC: Cnoc an Teampaill]

1024

Formoyle [DED: Scotstown]

Formaoil [TRC: Baile an Scotaigh]

1025

Foxhole

Poll an tSionnaigh

1026

Freame Mount Demesne

Diméin an Daingin

1027

Fremagh

Fraochmhaigh

1028

Gallagh

Tamhlacht

1029

Gallanagh

Gallánach

1030

Garlegobban

Garraí Log Gobáin

1031

Garradevlin

Garraí Dhuibhlinne

1032

Garran [DED: Drumhillagh]

An Garrán [TRC: Droim Shaileach]

1033

Garran [DED: St. Tierney]

An Garrán [TRC: Toghroinn Cheantair Thiarnaigh]

1034

Garran Itra

An Garrán Íochtarach

1035

Garran Otra or Gibraltar

An Garrán Uachtarach

1036

Garranroe [DED: Caddagh]

An Garrán Rua [TRC: Cadach]

1037

Garranroe or Cornamucklagh [DED: Kilmurry]

An Garrán Rua nó Corr na Muclach [TRC: Cill Mhuire]

1038

Garrifly

Garbhthulaigh

1039

Garrybane

An Garraí Bán

1040

Garryduff

An Garraí Dubh

1041

Genagh

Géanach

1042

Gilford

Gaillbheart

1043

Girfin

Gairfean

1044

Glannan

An Gleannán

1045

Glasdrumman

An Ghlasdromainn

1046

Glasdrumman East

An Ghlasdromainn Thoir

1047

Glasdrumman West

An Ghlasdromainn Thiar

1048

Glasdrummond

An Ghlasdromainn

1049

Glaslough

Glasloch

1050

Glasmullagh

An Glasmhullach

1051

Glear

Gléar

1052

Glebe

An Ghléib

1053

Glen [DED: Dawsongrove]

An Gleann [TRC: Garrán an Dásanaigh]

1054

Glen [DED: Drum]

An Gleann [TRC: An Droim]

1055

Glen Beg

An Gleann Beag

1056

Glencorick

Cluain Comhraic

1057

Glenish

Gleann Ois

1058

Glen More

An Gleann Mór

1059

Glennyhorn

Cluain na hEorna

1060

Glinch

Glinsce

1061

Gola

Gabhla

1062

Gola (English)

Gabhla na Sasanach

1063

Gola (Irish)

Gabhla na nGael

1064

Golan

An Gabhlán

1065

Golanduff

An Gabhlán Dubh

1066

Golanmurphy

Gabhlán Uí Mhurchaidh

1067

Golree

Gabhalraigh

1068

Gortakeeghan

Gort an Chaocháin

1069

Gorteens

Na Gortáin

1070

Gortgranard

Gort Greancha

1071

Gorticleave

Gort an tSléibhe

1072

Gortlanna

Gort Glúna

1073

Gortmoney

Gort Muine

1074

Gortmore North

An Gort Mór Thuaidh

1075

Gortmore South

An Gort Mór Theas

1076

Gortnana [DED: Kilmore]

Gort an Fheá [TRC: An Choill Mhór]

1077

Gortnana [DED: Newbliss]

Gort na nEach [TRC: Cúil Darach]

1078

Gortnawhinny

Gort an Mhuine

1079

Graffagh

Grafach

1080

Gragarnagh

An Ghrágarnach

1081

Gransha Beg

An Ghráinseach Bheag

1082

Gransha More

An Ghráinseach Mhór

1083

Greagh [DED: Greagh]

An Ghréach [TRC: An Ghréach]

1084

Greagh [DED: Killylough]

An Ghréach [TRC: Coill an Locha]

1085

Greagh [DED: Kilmore]

An Ghréach [TRC: An Choill Mhór]

1086

Greagh [DED: Shanmullagh]

An Ghréach [TRC: An Seanmhullach]

1087

Greaghawillin (Jackson)

Gréach an Mhuilinn (Jackson)

1088

Greaghawillin (Richey)

Gréach an Mhuilinn (Richey)

1089

Greaghdrumit

Gréach Dhroma Eite

1090

Greaghdrumneesk

Gréach Dhroma Naosca

1091

Greaghglass

An Ghréach Ghlas

1092

Greaghlane

An Ghréach Leathan

1093

Greaghlatacapple

Gréach Leacht an Chapaill

1094

Greaghlone

Gréach Luain

1095

Greaghnaroog

Gréach na Ruag

1096

Greenmount

An Grianán

1097

Grig

Grig

1098

Griggy

Griogaigh

1099

Groves Lower

Gnó Íochtarach

1100

Groves Upper

Gnó Uachtarach

1101

Guardhill

Gardaill

1102

Halftate

An Leatáite

1103

Hillhall

Halla Hill

1104

Hilton Demesne

Hilton

1105

Inishammon

Inis Samháin

1106

Inishdevlin

Inis Duibhlin

1107

Inishkeen Glebe

Inis Caoin

1108

Islands

Na hOileáin

1109

Itereery

íochtar Thíre

1110

Ivyhill

Ceasach Mhóna

1111

Kednagullion

Céide na gCuileann

1112

Kednaminsha

Céide na Minseach

1113

Keeneraboy

Caonaire Buí

1114

Keenog

Caonóg

1115

Keenogbane

Caonóg Bhán

1116

Keenogduff

Caonóg Dhubh

1117

Keenoge

Caonóg

1118

Kibberidog

Ciob Roideoige

1119

Kilcorran

Coill Chorráin

1120

Kilcran

Coill Chrann

1121

Kilcreen

An Choill Chríon

1122

Kilcrow [DED: Clontibret]

Coill Chró [TRC: Cluain Tiobrad]

1123

Kilcrow [DED: Dawsongrove]

Coill Chró [TRC: Garrán an Dásanaigh]

1124

Kilcumber

Coill Chomair

1125

Kildoagh

Cúil Dabhcha

1126

Kilfahavon

Coill Fathamhain

1127

Kilgormly

Coillidh Ghormla

1128

Kilkit

Coill an Chait

1129

Killabrick

Coill an Bhroic

1130

Killakeady

Coill an Chéide

1131

Killanny

Coill Eanaigh

1132

Killark [DED: Currin]

Coill Arc [TRC: Coirrín]

1133

Killark [DED: Drumboory]

Coill Arc [TRC: Droim Buaraí]

1134

Killarue

Coill Rua

1135

Killatten

Cill Leachtáin

1136

Killeanly

Coill Éanlaithe

1137

Killeef

Coillidh Liaf

1138

Killeevan Glebe

Cill Laobháin

1139

Killina

Coill Uí Leannáin

1140

Killybern

Coillidh Bhirn

1141

Killyboley [DED: Glaslough]

Coillidh Bhuaile [TRC: Glasloch]

1142

Killyboley [DED: Inishkeen]

Coillidh Bhuaile [TRC: Inis Caoin]

1143

Killybough

Coillidh Bhoth

1144

Killybreen

Coillidh Bhriain

1145

Killybressal

Coillidh Bhreasail

1146

Killybrone

Coillidh Brón

1147

Killycard

Coillidh Chairn

1148

Killycarnan

Coill Charnáin

1149

Killycarnan North

Coillidh Charnáin Thuaidh

1150

Killycarnan South

Coillidh Charnáin Theas

1151

Killycarran

Coill Chorráin

1152

Killycoghill

Coillidh Chochaill

1153

Killyconigan [DED: Glaslough]

Coill Uí Chonnagáin [TRC: Glasloch]

1154

Killyconigan [DED: Monaghan Rural]

Coill Uí Chonnagáin [TRC: Muineachán (Tuath)]

1155

Killycooly

Coillidh Chúile

1156

Killycoonagh

Coillidh Chuanach

1157

Killycorran

Coillidh Chorráin

1158

Killycracken

Coill an Chraicinn

1159

Killycreen

An Choillidh Chríon

1160

Killycrom

Coill Bhuaile Croime

1161

Killycronaghan

Cill na Cruithneachta

1162

Killycushil

Coillidh Chaisiúir

1163

Killydonagh

Coillidh Dhonnchaidh

1164

Killydonnelly

Coillidh Dhonnaíle

1165

Killydreen

Coillidh Dhraighin

1166

Killydrutan

Coill Dhrúchtáin

1167

Killyfaragh

Coillidh Farcha

1168

Killyfargy

Coillidh Fearga

1169

Killyfuddy

Coillidh Fodaigh

1170

Killygally

Coill an Ghallaigh

1171

Killygavna

Coillidh Ghamhna

1172

Killygola

Coillidh Ghabhla

1173

Killygone

Coill Uí Ghabhann

1174

Killygorman

Coill Uí Ghormáin

1175

Killygowan

Coill an Ghabhann

1176

Killygragy

Coillidh Ghráige

1177

Killygrallan

Coillidh Ghrealláin

1178

Killyhoman

Coillidh Chomáin

1179

Killykeeragh

Coillidh Chaorach

1180

Killykeskeame

Cill Choiscéim

1181

Killylaragh

Coillidh Láithreach

1182

Killyleck (Anketell)

Coillidh Leice (Anketell)

1183

Killyleck (Lucas)

Coillidh Leice (Lucas)

1184

Killyleen

Coill an Lín

1185

Killyleg

Coillidh Loig

1186

Killyliss

Coillidh Lis

1187

Killylough

Coill an Locha

1188

Killyloughavoy

Coillidh Loch an Bhealaigh

1189

Killymarly

Coill Ó Mearlaigh

1190

Killymarran

Coill Uí Mhearáin

1191

Killymonaghan

Coillidh Mhancháin

1192

Killymurry

Coillidh Mhuirígh

1193

Killyneill

Coill Uí Néill

1194

Killynenagh

Coill na nAonach

1195

Killyrean Lower

Coillidh Raithin Íochtarach

1196

Killyrean Upper

Coillidh Raithin Uachtarach

1197

Killyreask

Coillidh Riasc

1198

Killyslavan

Coillidh Shleamháin

1199

Killytur

Coill an Toir

1200

Killyvane

Coillidh Mheathán

1201

Kilmactrasna

Coill Mhic Thrasna

1202

Kilmore East [DED: Aghabog]

An Choill Mhór Thoir [TRC: Achadh Bog]

1203

Kilmore East [DED: Scotstown]

An Choill Mhór Thoir [TRC: Baile an Scotaigh]

1204

Kilmore West [DED: Aghabog]

An Choill Mhór Thiar [TRC: Achadh Bog]

1205

Kilmore West [DED: Sheskin]

An Choill Mhór Thiar [TRC: An Seisceann]

1206

Kilmurry

Cill Mhuire

1207

Kilnaclay

Cill na Cléithe

1208

Kilnacloy

Coill na Cloiche

1209

Kilnacran

Coill na Cranncha

1210

Kilnacranfy

Coill na Cranncha

1211

Kilnadreen

Coill na nDraighean

1212

Kilnageer

Coill na gCaor

1213

Kilnagullan

Coill na gCuileann

1214

Kilnahaltar

Cill na hAltórach

1215

Kilnaharvey

Coill Chearrbhaigh

1216

Kilnamaddy [DED: Killeevan]

Coill na Madadh [TRC: Cill Laobháin]

1217

Kilnamaddy [DED: Monaghan Rural]

Coill na Madadh [TRC: Muineachán (Tuath)]

1218

Kilnamaddy [DED: Tullycorbet]

Coill na Madadh [TRC: Tulaigh Charbaid]

1219

Kiltubbrid [DED: Anketell Grove]

Cill Tiobraide [TRC: Garrán Anketell]

1220

Kiltubbrid [DED: Kilmore]

Cill Tiobraide [TRC: An Choill Mhór]

1221

Kiltybegs [DED: Glaslough]

Na Coillte Beaga [TRC: Glasloch]

1222

Kiltybegs [DED: Kiltybegs]

Na Coillte Beaga [TRC: Na Coillte Beaga]

1223

Kilvey

Coill Bheithigh

1224

Kinallybane

Cionn Ailí Bán

1225

Kinallyduff

Cionn Ailí Dubh

1226

Kinard

Cionn Aird

1227

Kincorragh

Cionn Cora

1228

Kinduff

Cionn Dubh

1229

Kingorry

Cionn Garbhaí

1230

Kinnagin

Cionn Cuincil

1231

Kinturk

Cionn Torc

1232

Knappagh

An Chnapach

1233

Knockabeany

Cnoc an Bhéine

1234

Knockaconny

Cnoc an Chonnaidh

1235

Knockacullion

Cnoc an Chuilinn

1236

Knockacunnier

Cnoc Conaire

1237

Knockakirwan

Cnoc Chiarabháin

1238

Knockanearla

Cnoc an Iarla

1239

Knockaphubble

Cnoc an Phubaill

1240

Knockatallan

Cnoc an tSalainn

1241

Knockaturly

Cnoc an Tuirléim

1242

Knockavolis

Cnoc Bhoth Loiscthe

1243

Knockballyroney

Cnoc Bhaile Uí Ruanaidh

1244

Knockboy

An Cnoc Buí

1245

Knockconan

Cnoc Coinín

1246

Knockcor [DED: Aghabog]

An Cnoc Corr [TRC: Achadh Bog]

1247

Knockcor [DED: Killylough]

An Cnoc Corr [TRC: Coill an Locha]

1248

Knockinure

Cnoc an Iúir

1249

Knocknacarney

Cnoc na Cairne

1250

Knocknacran East

Cnoc na Cranncha Thoir

1251

Knocknacran West

Cnoc na Cranncha Thiar

1252

Knocknagarnaman

Cnoc na gCearnamán

1253

Knocknageeha

Cnoc na Gaoithe

1254

Knocknagrat

Cnoc na gCreat

1255

Knocknagrave

Cnoc na gCnámh

1256

Knocknalun

Cnoc na Lon

1257

Knocknamaddy

Cnoc na Madadh

1258

Knocknaneen

Cnoc na nÉan

1259

Knocknasave

Cnoc na Sabh

1260

Knockreagh

An Cnoc Riabhach

1261

Knockreagh Lower

An Cnoc Riabhach Íochtarach

1262

Knockreagh Upper

An Cnoc Riabhach Uachtarach

1263

Knockroe

An Cnoc Rua

1264

Knockronaghan

Cnoc Chruithneacháin

1265

Knocks East

An Cnoc Thoir

1266

Knocks West

An Cnoc Thiar

1267

Lackafin

Leaca Fionna

1268

Lackagh

Leacach

1269

Lackan

An Leacán

1270

Lacklom

An Leac Lom

1271

Lagan

An Lagán

1272

Lannat

Leathnocht

1273

Lantaur

Lann Tura

1274

Lappan

An Lapán

1275

Laragh [DED: Ballybay Rural]

An Láithreach [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

1276

Laragh [DED: Bocks]

An Láithreach [TRC: An Bac]

1277

Laragh [DED: Laragh]

Láithreach [TRC: Láithreach]

1278

Largy

An Leargaidh

1279

Latgallan

Leacht Uí Chathaláin

1280

Latgee

Leacht Gaoithe

1281

Latinalbany

Leacht an Albanaigh

1282

Latlorcan

Leacht Lorcáin

1283

Latnakelly

Leacht na Caillí

1284

Latnamard

Leacht na mBard

1285

Latroe

An Leacht Rua

1286

Lattacrom

An Leachta Crom

1287

Lattacrossan

Leachta Chrosáin

1288

Lattigar

An Leachta Gearr

1289

Latton

Leatón

1290

Lattonfasky

Leatón Foscaidh

1291

Lattylanigan

Leacht Uí Fhlannagáin

1292

Lavagilduff

Leamhaigh an Ghiolla Dhuibh

1293

Leagh [DED: Anny]

Leamhaigh [TRC: Na hEanaigh]

1294

Leagh [DED: Monaghan Rural]

Na Liathacha [TRC: Muineachán (Tuath)]

1295

Leck

An Leac

1296

Lecklevera

Leac Leibhre

1297

Leeg

An Líg

1298

Leek

Liagaigh

1299

Legacurry [DED: Enagh]

Log an Choire [TRC: An tAonach]

1300

Legacurry [DED: Tullycorbet]

Log an Choire [TRC: Tulaigh Charbaid]

1301

Legarhill

Liagar

1302

Legghimore

Na Leachta Móra

1303

Legnacreeve

Log na Craoibhe

1304

Legnakelly

Log na Caillí

1305

Leitrim [DED: Loughfea]

Liatroim [TRC: Loch Feá

1306

Leitrim [DED: Tehallan]

Liatroim [TRC: Tigh Thaláin]

1307

Lemgare

An Léim Ghearr

1308

Lenagh

Leanach

1309

Lennaght

Leathnocht

1310

Lennan

An Líonán

1311

Leonard's Island

Oileán Lionaird

1312

Leons Beg

Leamhain Bheag

1313

Leonsgarve or Leons (McKenna)

Leamhain Gharbh nó Leamhain (McKenna)

1314

Letgonnelly

Leacht Dhonnaíle

1315

Letloonigan

Leacht Lonagáin

1316

Letteragh

Leitir Riabhach

1317

Letterbane

Leitir Bán

1318

Lisabuck

Lios Oboc

1319

Lisacullion

Lios an Chuilinn

1320

Lisaginny

Lios na Gainimhe

1321

Lisagore

Lios an Ghabhair

1322

Lisalea

Lios an Léith

1323

Lisanisk

Lios an Uisce

1324

Lisaquill

Lios an Choill

1325

Lisarearke

Lios an Radhairc

1326

Lisarrilly

Lios Fhearaíle

1327

Lisatillister

Lios an tSeileastair

1328

Lisavargy

Lios Bhearga

1329

Lisbane

An Lios Bán

1330

Lisboy

An Lios Buí

1331

Lisbrannan

Lios Braonáin

1332

Liscarnan

Lios an Charnáin

1333

Liscarney

Lios Carnaí

1334

Liscat

Lios Cat

1335

Lisconduff

Lios Con Duibh

1336

Liscorran

Lios Corráin

1337

Liscumasky

Lios Cumascaigh

1338

Lisdarragh

Lios Darach

1339

Lisdonny

Lios Domhnaigh

1340

Lisdoonan

Lios Dúnáin

1341

Lisdrumcleve

Lios Dhroim Cliabh

1342

Lisdrumdoagh

Lios Dhroim Dabhach

1343

Lisdrumgormly

Lios Dúin Ghormaíle

1344

Lisdrumturk

Lios Dhroim Thoirc

1345

Lisduff

An Lios Dubh

1346

Liseenan

Lios Fhíonáin

1347

Liseggerton

Lios Éigeartáin

1348

Lisgall [DED: Donaghmoyne]

Lios Cathail [TRC: Domhnach Maighean]

1349

Lisgall [DED: St. Tierney]

Lios Gall [TRC: Toghroinn Cheantair Thiarnaigh]

1350

Lisgillan

Lios Cuileannáin

1351

Lisglassan

Lios Glasáin

1352

Lisgoagh

Lios Cuach

1353

Lisgorran

Lios Corráin

1354

Lisgrew

Lios Gníomha

1355

Lisinan

Lios Fhíonáin

1356

Lisinisky

Lios an Uisce

1357

Lisirril

Lios Oirill

1358

Liskeabrick

Lios Céibric

1359

Liskenna

Lios Geanach

1360

Lislanly

Lios Fhlannaíle

1361

Lislannan

Lios Leannáin

1362

Lislea [DED: Currin]

An Lios Liath [TRC: Coirrín]

1363

Lislea [DED: Drum]

An Lios Liath [TRC: An Droim]

1364

Lisleitrim

Lios Liatroma

1365

Lislongfield

Lios Leamhchoille

1366

Lislynchahan

Lios Uinseogáin

1367

Lismacrerk

Lios Mhic Oirc

1368

Lismagonway

Lios Ó gConnmhaigh

1369

Lismagunshin

Lios Mac Uinseann

1370

Lismeagh

Lios Míoch

1371

Lismenan

Lios Mianáin

1372

Lisnaclea

Lios na Cléithe

1373

Lisnadarragh

Lios na Darach

1374

Lisnafeddaly

Lios na Feadaíle

1375

Lisnafinelly

Lios na Fionaíle

1376

Lisnagalliagh

Lios na gCailleach

1377

Lisnagore

Lios na nGabhar

1378

Lisnagreeve

Lios na gCraobh

1379

Lisnaguiveragh

Lios na gCuibhreach

1380

Lisnagunnion

Lios na gCoincheann

1381

Lisnakeeny

Lios na Caoine

1382

Lisnakelly

Lios na Caillí

1383

Lisnalee [DED: Currin]

Lios na Lao [TRC: Coirrín]

1384

Lisnalee [DED: Monaghan Rural]

Lios na Lao [TRC: Muineachán (Tuath)]

1385

Lisnalong

Lios na Long

1386

Lisnamacka

Lios na Meacan

1387

Lisnamoyle Etra

Lios na Maoile Íochtarach

1388

Lisnamoyle Otra

Lios na Maoile Uachtarach

1389

Lisnanore

Lios na nDeoraí

1390

Lisnaroe Far

Lios na Rua Íochtarach

1391

Lisnaroe Near

Lios na Rua

1392

Lisnashannagh [DED: Ballymackney]

Lios na Seannach [TRC: Baile Macnaí]

1393

Lisnashannagh [DED: Kilmore]

Lios na Seannach [TRC: An Choill Mhór]

1394

Lisnaveane [DED: Caddagh]

Lios na Meathán [TRC: Cadach]

1395

Lisnaveane [DED: Lisnaveane]

Lios Suibhne [TRC: Lios Suibhne]

1396

Lisoarty

Lios Robhartaigh

1397

Lisquigny

Lios na Cuigne

1398

Lisroosky

Lios Rúscaí

1399

Lissaraw

Lios an Rátha

1400

Lisseagh

Lios Fhéich

1401

Listellan

Lios Teileáin

1402

Listinny

Lios Tine

1403

Listraheagny

Lios Rátha Éignigh

1404

Listroar

Lios Treabhair

1405

Longfield [DED: Church Hill]

Leamhchoill [TRC: Cnoc an Teampaill]

1406

Longfield [DED: Clones Rural]

Leamhchoill [TRC: Cluain Eois (Tuath)]

1407

Longfield Etra

Leamhchoill Íochtarach

1408

Longfield Otra

Leamhchoill Uachtarach

1409

Looart

Lúghort

1410

Losset [DED: Caddagh]

An Losaid [TRC: Cadach]

1411

Losset [DED: Enagh]

An Losaid [TRC: An tEanach]

1412

Losset [DED: Lisnaveane]

Na Loiste [TRC: Lios Suibhne]

1413

Lossets [DED: Carrickmacross Rural]

Na Loiste [TRC: Carraige Mhachaire Rois (Tuath)]

1414

Loughbrattoge

Loch Bratóige

1415

Loughoony

Loch Uaithne

1416

Lowertown

An Baile Íochtarach

1417

Loyst

Na Loiste

1418

Luppan

Lopán

1419

Lurgachamlough

Lorga Chamlocha

1420

Lurganboy [DED: Carrickaslane]

An Lorgain Bhuí [TRC: Carraig Shleáin]

1421

Lurganboy [DED: Killynenagh]

An Lorgain Bhuí [TRC: Coill na nAonach]

1422

Lurganboys [DED: Donaghmoyne]

An Lorgain Bhuí [TRC: Domhnach Maighean]

1423

Lurganearly

Lorga an Iarla

1424

Lurgangreen

Lorgain Dhraighneach

1425

Lurganmore

An Lorgain Mhór

1426

Lurgans

An Lorgain

1427

Magheraboy

An Machaire Buí

1428

Magheranure

Machaire an Iúir

1429

Magherarny

Machaire Airne

1430

Magherashaghry

Machaire Shéafra

1431

Maghernacloy

Machaire na Cloiche

1432

Maghernaharny

Machaire an Charnáin

1433

Maghernakelly

Machaire na Coille

1434

Maghernakill

Machaire na Cille

1435

Magheross

Machaire Rois

1436

Maghery

An Machaire

1437

Maghon

An Meitheán

1438

Magoney

Maigh Gamhnaí

1439

Mason Lodge

Lóiste Mhásúin

1440

Milligan

Milleogáin

1441

Milltown

Baile an Mhuilinn

1442

Miskish Beg

Mioscais Bheag

1443

Miskish More

Mioscais Mhór

1444

Modeese

Maigh Dís

1445

Mokeeran

Maigh Chéirín

1446

Momony

Maigh Mónann

1447

Monage

Maigh nOis

1448

Monagor

An Muine Gearr

1449

Monalia

Maigh Náille

1450

Monaltybane

Muinilte Bán

1451

Monaltyduff

Muinilte Dubh

1452

Monanagirr

Muine na nGiorria

1453

Monanny

Maigh nEanaigh

1454

Monantin

Móin Fhiontain

1455

Money

An Muine

1456

Moneyvolan

Muine Bheoláin

1457

Monintin

Móin Fhiontain

1458

Monmurry

Muine Mhuirígh

1459

Monneill

An Mhuinchille

1460

Monyglen

Bun an Ghleanna

1461

Monygorbet

Maigh na gCarbad

1462

Moraghy

Maigh Rátha

1463

Mount Anketell

Moin Anketell

1464

Mountcarmel

Achadh an Toir

1465

Mountain Lodge Demesne

Formaoil

1466

Moy [DED: Church Hill]

An Mhaigh [TRC: Cnoc an Teampaill

1467

Moy [DED: Derrygorry]

An Mhaigh [TRC: Doire Ghofraidh]

1468

Moy Etra

An Mhaigh Íochtarach

1469

Moyle Beg

An Mhaoil Bheag

1470

Moyle More

An Mhaoil Mhór

1471

Moylemuck

Maoil Mhuc

1472

Moyles [DED: Kiltybegs]

An Mhaoil [TRC: Na Coillte Beaga]

1473

Moyles [DED: Rackwallace]

Na Maola [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

1474

Moylough

Maigh Locha

1475

Moy Otra

An Mhaigh Uachtarach

1476

Moysnaght

Maigh Shneachta

1477

Mucker

Mucair

1478

Mucklagh

An Muclach

1479

Muff

An Magh

1480

Muldrumman

An Mhaoldromainn

1481

Mullabrack

An Mullach Breac

1482

Mullabrack (Scott)

An Mullach Breac (Scott)

1483

Mullabrack (Shaw)

An Mullach Breac (Shaw)

1484

Mullabryan

Mullach Bhriain

1485

Mulladermot

Mullach Dhiarmada

1486

Mulladuff

An Mullach Dubh

1487

Mullagarry

Mullach Garraí

1488

Mullaghadun

Mullach an Dúin

1489

Mullaghanee

Mullach an Fhéich

1490

Mullaghbane

An Mullach Bán

1491

Mullaghboy [DED: Emyvale]

An Mullach Buí [TRC: Scairbh na gCaorach]

1492

Mullaghboy [DED: Newbliss]

An Mullach Buí [TRC: Cúil Darach]

1493

Mullaghcor

Mullach Chorráin

1494

Mullaghcroghery [DED: Drumgurra]

Mullach an Chrochaire [TRC: Droim Goireadh

1495

Mullaghcroghery [DED: Monaghan Rural]

Mullach an Chrochaire [TRC: Muineachán (Tuath)]

1496

Mullaghduff [DED: Carrickaslane]

An Mullach Dubh [TRC: Carraig Shleáin]

1497

Mullaghduff [DED: Glaslough]

An Mullach Dubh [TRC: Glasloch]

1498

Mullaghgarve

An Mullach Garbh

1499

Mullaghgreenan

Mullach Grianáin

1500

Mullaghinshigo

An Mullach Uinseogach

1501

Mullaghmacateer

Mullach Mhic an tSaoir

1502

Mullaghmatt

Mullach Meata

1503

Mullaghmeen

An Mullach Mín

1504

Mullaghmonaghan

Mullach Mhuineacháin

1505

Mullaghmore [DED: Aghabog]

An Mullach Mór [TRC: Achadh Bog]

1506

Mullaghmore [DED: Derrygorry]

An Mullach Mór [TRC: Doire Ghofraidh]

1507

Mullaghmore [DED: Rackwallace]

An Mullach Mór [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

1508

Mullaghmore East

An Mullach Mór Thoir

1509

Mullaghmore North

An Mullach Mór Thuaidh

1510

Mullaghmore West

An Mullach Mór Thiar

1511

Mullaghnahegny

Mullach Éignigh

1512

Mullagh Otra

An Mullach Uachtarach

1513

Mullaghpeak

Mullach Péice

1514

Mullaghrafferty

Mullach Laifeartaigh

1515

Mullaghselsana

Mullach Soilseánach

1516

Mullaghunshinagh

An Mullach Uinseannach

1517

Mullaglassan

Mullach Glasáin

1518

Mullaliss

Mullach Lis

1519

Mullaloughan

Mullach an Locháin

1520

Mullamurphy

Mullach Uí Mhurchaidh

1521

Mullan [DED: Figullar]

An Muileann [TRC: Fiodh Dhuilliúir]

1522

Mullan [DED: Tullycorbet]

An Mullán [TRC: Tulaigh Charbaid]

1523

Mullanabattog

Mullach na Báiteoige

1524

Mullanacask

Mullach na Cásca

1525

Mullanacloy

Muileann na Cloiche

1526

Mullanacross [DED: Derrygorry]

Mullach na Croise [TRC: Doire Ghofraidh]

1527

Mullanacross [DED: Drumsnat]

Mullach na Croise [TRC: Droim Sneachta]

1528

Mullanafinnog

Mullach Meitheánach

1529

Mullanagore

Mullach na nGabhar

1530

Mullanamoy

Mullach Maí

1531

Mullananallog

Mullach na nDealg

1532

Mullananalt

Mullach na nAllt

1533

Mullanarockan

Mullaigh na Rocán

1534

Mullanarry

Mullach an Fharaidh

1535

Mullanarycortannel

Mullach an Fharaidh Thoir

1536

Mullanary Glebe

Mullach an Fharaidh

1537

Mullanavannog [DED: Donaghmoyne]

Mullach na bhFeannóg [TRC: Domhnach Maighean

1538

Mullanavannog [DED: Drumsnat]

Mullach na bhFeannóg [TRC: Droim Sneachta]

1539

Mullandavagh

Mullaigh na Dabhcha

1540

Mullanderg

Mullach Dearg

1541

Mullanlary

Mullach Chloichrí

1542

Mullans

Na Mulláin

1543

Mullantimore

Mullach an Tí Móir

1544

Mullantlavan

Mullach an tSleamháin

1545

Mullantornan

Mullach an Tornáin

1546

Mullatigorry

Mullach Tí Gofraidh

1547

Mullatishaughlin

Mullaigh Thí Seachlainn

1548

Mullyash

Mullaigh Aise

1549

Mullycrock

Mullach Cnoic

1550

Mullyera [DED: Scotstown

Mullach Ara [TRC: Baile an Scotaigh

1551

Mullyera [DED: Tedavnet]

Mullaigh Ara [TRC: Tigh Damhnata]

1552

Mullyjordan

Mullach Shiurdáin

1553

Mullyknock

Mullach an Chnoic

1554

Mullylusty

Mullach Loiste

1555

Mullymagaraghan

Mullaigh Mhic Garacháin

1556

Mullynahinch

Mullaigh na hInse

1557

Mullynure

Mullach an Iúir

1558

Mullyore

Mullach Odhar

1559

Munnilly

An Mhuinchille

1560

Nafarty

Na Fearta

1561

Naghill

Cnámhchoill

1562

Nart [DED: Caddagh]

Lios an Fhearta [TRC: Cadach]

1563

Nart [DED: Clones]

An Fhearta [TRC: Cluain Eois]

1564

Newbliss [DED: Newbliss]

Cúil Darach [TRC: Cúil Darach]

1565

Newgrove

Muineachán Dubh

1566

Nook

Ráth Gualann

1567

Nure Beg [DED: Lough Fea, P:Killanny]

An tIúr Beag [TRC: Loch Feá, P:Cill Eanaigh]

1568

Nure Beg [DED: Lough Fea, P:Magheracloone]

An tIúr Beag [TRC: Loch Feá, P:Machaire Cluana]

1569

Nure More [DED: Ballymackney]

An tIúr Mór [TRC: Baile Macnaí]

1570

Nure More [DED: Loughfea]

An tIúr Mór [TRC: Loch Feá]

1571

Oghill [DED: Cremartin]

Eochaill [TRC: Craobh Mhártain]

1572

Oghill [DED: Kiltybegs]

Eochaill [TRC: Na Coillte Beaga]

1573

Onomy

Omna

1574

Oram

Eoroim

1575

Ouvry

Aimhréidh

1576

Peast

Péist

1577

Point

An Pointe

1578

Portinaghy

Port an Achaidh

1579

Pullans

Na Polláin

1580

Pullis

An Phailís

1581

Quiglough

Coigealach

1582

Rabows

An Ráth

1583

Racaulfield

Ráth Cathmhaoil

1584

Rackwallace

Ráth Mhic Mhalais

1585

Raconnell

Ráth Conaill

1586

Radeerpark

Páirc na bhFianna

1587

Radeery

Ráth Doighre

1588

Radrum

Ráth Droma

1589

Radrumskean

Ráth Droma Scine

1590

Rafeenan

Ráth Fíonáin

1591

Raferagh

Ráth Fiachrach

1592

Raflacony

Ráth Flacana

1593

Rahans [DED: Donaghmoyne]

Raithnigh [TRC: Domhnach Maighean]

1594

Rahans [DED: Loughfea]

Raithnigh [TRC: Loch Feá]

1595

Rakean

Ráth Céin

1596

Rakeeragh [DED: Carrickmacross Rural]

Ráth Caorach [TRC: Carraig Mhachaire Rois (Tuath)]

1597

Rakeeragh [DED: Lisnaveane]

Ráth Caorach [TRC: Lios Suibhne]

1598

Rakeeragh [DED: Rackwallace]

Ráth Caorach [TRC: Ráth Mhic Mhalais]

1599

Rakeevan

Ráth Caomháin

1600

Rakelly

Ráth Ceallaigh

1601

Ralaghan

Ráth Lachan

1602

Ramanny

Ráth Manaigh

1603

Ramoy

Ráth Maí

1604

Rarutagh

Ráth Ruatach

1605

Rateerbane

Ráth Thír Bhán

1606

Rathmore

An Ráth Mór

1607

Rausker

Gamhscair

1608

Raw

An Ráth

1609

Rebane

An Ráith Bhán

1610

Reduff

An Ráith Dhubh

1611

Roo

An Rú

1612

Roosky [DED: Drumsnat]

Rúscaigh [TRC: Droim Sneachta]

1613

Roosky [DED: Killeevan]

Rúscaigh [TRC: Cill Laobháin]

1614

Roosky [DED: Monaghan Rural]

Rúscaigh [TRC: Muineachán (Tuath)]

1615

Roranna

Ruaranna

1616

Rosefield

Páirc na Rós

1617

Rossarrell

Ros Oirill

1618

Rossdreenagh

Ros Draighneach

1619

Rossnaglogh East

Ros na gCloch Thoir

1620

Rossnaglogh West

Ros na gCloch Thiar

1621

Rossollus

Ros Solas

1622

Rough Hill

An Cnoc Garbh

1623

Sandhills

Cnoc an Ghainimh

1624

Scalkill

Scallchoill

1625

Scarnageeragh or Emyvale

Scairbh na gCaorach

1626

Scarvy

Scairbhigh

1627

Searkin

Sadhaircín

1628

Seaveagh

Suí Bheac

1629

Seeola

Suí Eola

1630

Selloo

Suí Lú

1631

Shanco [DED: Anketell Grove]

An Seanchuach [TRC: Garrán Anketell]

1632

Shanco [DED: Drumgurra]

An Seanchuach [TRC: Droim Goireadh]

1633

Shanco [DED: Killeevan]

An Seanchuach [TRC: Cill Laobháin]

1634

Shancobane

An Seanchuach Bán

1635

Shancoduff

An Seanchuach Dubh

1636

Shane

An Sián

1637

Shanemullagh

An Seanmhullach

1638

Shankill [DED: Corracharra

An tSeanchoill [TRC: An Chorrchora]

1639

Shankill [DED: St. Tierney]

An tSeanchoill [TRC: Toghroinn Cheantair Thiarnaigh]

1640

Shanmullagh [DED: Ballymackney

An Seanmhullach [TRC: Baile Macnaí]

1641

Shanmullagh [DED: Castleshane]

An Seanmhullach [TRC: Caisleán an tSiáin]

1642

Shanmullagh [DED: Shanmullagh]

An Seanmhullach [TRC: An Seanmhullach]

1643

Shanmullagh [DED: Tullycorbet]

An Seanmhullach [TRC: Tulaigh Charbaid]

1644

Shanmullagh North

An Seanmhullach Thuaidh

1645

Shanmullagh South

An Seanmhullach Theas

1646

Shanrah

An Seanráth

1647

Shanroe

An Seanrú

1648

Shantonagh [DED: Ballybay Rural]

An tSeantamhnach [TRC: Béal Átha Beithe (Tuath)]

1649

Shantonagh [DED: Bellatrain

Seantonnach [TRC: Béal Átha Tréin]

1650

Shantony

An tSeantamhnaigh

1651

Shee

1652

Sheetrim [DED: Bellanode]

Síotroim [TRC: Béal Átha an Fhóid]

1653

Sheetrim [DED: Cremartin]

Síotroim [TRC: Craobh Mhártain]

1654

Sheetrim [DED: Monaghan Rural

Síotroim [TRC: Muineachán (Tuath)]

1655

Shelvins

Na Sealbha

1656

Sheskin

An Seisceann

1657

Sillis

Sailis

1658

Skeachorn

Sceith Theorann

1659

Skeagarvey

Sceith Ghairbhíth

1660

Skeagh

Sceitheach

1661

Skeatry

Scéatraigh

1662

Skerrick East

Sceirig Thoir

1663

Skerrick West

Sceirig Thiar

1664

Skerrymore

An Sceiridh Mhór

1665

Skervan

Scearbhán

1666

Skinnagin [DED: Enagh, CD: Monaghan]

Sceith na gCeann [TRC: An tAonach, CC: Muineachán]

1667

Skinnagin [DED: Tehallan]

Sceith na gCeann [TRC: Tigh Thaláin]

1668

Skinnahergna

Sceith na hAirgne

1669

Slieveroe

An Sliabh Rua

1670

Sogher

Sochar

1671

Sra

An Srath

1672

Srananny

Srian Eanaigh

1673

Sreenty

Na Srianta

1674

Sruveel

An tSraith Mhaol

1675

Straclevan

Srath an Chliabháin

1676

Stracrunnion

Srath Croinnín

1677

Stradeen

An Sráidín

1678

Straghan or Cornasore

Corr na Srathra

1679

Stramackilroy

Srath Mhic Giolla Rua

1680

Stramore

An Srath Mór

1681

Stranagarvagh

Srath na gCearrbhach

1682

Stranatona

Srath na Tóna

1683

Stranoodan

Sraith Nuadáin

1684

Streanduff

An Srian Dubh

1685

Tamlat [DED: Anketell Grove]

Tamhlacht [TRC: Garrán Anketell]

1686

Tamlat [DED: Anny]

Tamhlacht [TRC: Na hEanaigh]

1687

Tamlat [DED: Monaghan Rural]

Tamhlacht [TRC: Muineachán (Tuath)]

1688

Tamlat [DED: Tehallan]

Tamhlacht [TRC: Tigh Thaláin]

1689

Tanderagee

Tóin re Gaoith

1690

Tanderageebane

Tóin re Gaoith Bhán

1691

Tanderageebrack

Tóin re Gaoith Bhreac

1692

Tanmacnally

Tamhnach Mhic an Fhailígh

1693

Taplagh

Taplach

1694

Tassan

An tEasán

1695

Tattincake

Táite an Chaca

1696

Tattindonagh

Táite na dTamhnach

1697

Tattintlieve [DED: Caddagh]

Táite an tSléibhe [TRC: Cadach]

1698

Tattintlieve [DED: Mullyash]

Táite an tSléibhe [TRC: Mullaigh Aise]

1699

Tattyboy

An Táite Buí

1700

Tattybrack

An Táite Breac

1701

Tattygare [DED: Bellanode]

An Táite Gearr [TRC: Béal Átha an Fhóid]

1702

Tattygare [DED: Castleblayney Rural]

An Táite Gearr [TRC: Baile na Lorgan]

1703

Tattygare [DED: Dawsongrove]

An Táite Gearr [TRC: Garrán an Dásanaigh]

1704

Tattynagall

Táite na nGall

1705

Tattyreagh North

An Táite Riabhach Thuaidh

1706

Tattyreagh South

An Táite Riabhach Theas

1707

Tavanagh

An Tamhnach

1708

Tavanaskea

Taobh na Sceitheach

1709

Tedavnet

Tigh Damhnata

1710

Teehill

Cnoc an Tí

1711

Teer

Tír

1712

Telaydan [DED: Bellanode]

Tigh Léadáin [TRC: Béal Átha an Fhóid]

1713

Telaydan [DED: Glaslough]

Tigh Léadáin [TRC: Glasloch]

1714

Templetate [DED: St. Tierney]

Táite an Teampaill [TRC: Toghroinn Cheantair Thiarnaigh]

1715

Templetate [DED: Tehallan]

Táite an Teampaill [TRC: Tigh Thaláin]

1716

Teraverty

Tír Raifeartaigh

1717

Terrycaffe

Tír Chabha

1718

Terrygeely

Tír Mhic Caollaí

1719

Terrygreeghan

Tír Uí Ghréacháin

1720

Terrytole

Tír Tuathail

1721

Tetoppa

An Taobh Tapach

1722

Thornhill

Cnoc na Sceiche

1723

Tievaleny

Taobh an Léana

1724

Tinary

Tamhnaigh Airí

1725

Tiragarvan

Tír an Gharbháin

1726

Tiramoan

Tír re Móin

1727

Tirardan

Tír Ardáin

1728

Tiravera

Tír Ramhar

1729

Tiravray

Tír Bhreithimh

1730

Tircooney

Tír Chuanna

1731

Tiredigan

Tír Roideagáin

1732

Tireran

Tír Earáin

1733

Tirfinnog

Tír Fheannóg

1734

Tirkeenan

Tír Chianáin

1735

Tirmacmoe

Tír Mhic Mhó

1736

Tirmadown

Tír Mhic Dhubháin

1737

Tirnadrola

Tír na Drolaí

1738

Tirnahinch Far

Tír Choininse Íochtarach

1739

Tirnahinch Near

Tír Choininse

1740

Tirnamona

Tír Ó Mónáin

1741

Tirnaneill

Tír Ní Néill

1742

Tirnaskea North

Tír na Sceiche Thuaidh

1743

Tirnaskea South

Tír na Sceiche Theas

1744

Tiromedan

Tír Amadán

1745

Togan

Tógán

1746

Tomany

Tomnaigh

1747

Tomiska

Tuaim Uisce

1748

Tomogrow

Tomóg Rua

1749

Tonagh [DED: Annayalla]

An Tamhnach [TRC: Eanaigh Gheala]

1750

Tonagh [DED: Lisnaveane]

An Tamhnach [TRC: Lios Suibhne]

1751

Tonagimsy

Tamhnaigh Dhíomasaigh

1752

Tonaneeve

Tamhnaigh na Naomh

1753

Tonintlieve

Tamhnaigh an tSléibhe

1754

Toniscoffy

Tamhnaigh Scafaí

1755

Tonnagh

An tEanach

1756

Tonyclea

Tamhnaigh Chléithe

1757

Tonycoogan

Tamhnaigh Uí Chuagáin

1758

Tonyellida

Tamhnach Oilealla

1759

Tonyfinnigan

Tamhnaigh Uí Fhionnagáin

1760

Tonyfohanan

Tamhnaigh Fhothannáin

1761

Tonygarvey

Tamhnaigh Uí Ghairbhíth

1762

Tonyglassan [DED: Cremartin]

Tamhnaigh Ghlasáin [TRC: Craobh Mhártain]

1763

Tonyglassan [DED: Greagh]

Tamhnaigh Ghlasáin [TRC: An Ghréach]

1764

Tonyhamigan

Tamhnaigh Uí Chonnagáin

1765

Tonynumery

Tamhnaigh an Iomaire

1766

Tonyscallan

Tamhnaigh Scalláin

1767

Tonyshandeny

Tamhnaigh Sheanduine

1768

Tonysillogagh

Tamhnaigh Shaileogach

1769

Tonystackan

Tamhnaigh Stacán

1770

Tonytallagh

Tamhain tSaileach

1771

Tooa

Tuath

1772

Toome [DED: Broomfield]

Tuaim [TRC: Achadh an Bhrúim]

1773

Toome [DED: Cremartin]

Tuaim [TRC: Craobh Mhártain]

1774

Tossy

Ceathrú an tSosaidh

1775

Tray

Baile an tSratha

1776

Trostan

Trostán

1777

Tuckmilltate

Táite Mhuileann an Úcaire

1778

Tullaghaloyst

Tulaigh Loiste

1779

Tullaghan

An Tulachán

1780

Tullanacrunat

Tulaigh na Cruithneachta

1781

Tullanacrunat North

Tulaigh na Cruithneachta Thuaidh

1782

Tullanacrunat South

Tulaigh na Cruithneachta Theas

1783

Tulleevin

Tulaigh Aoibhinn

1784

Tullinearly

Tulaigh an Iarla

1785

Tullintlisny

Tulaigh an tSlisnigh

1786

Tullintrat

Tulaigh an tSneachta

1787

Tully [DED: Emyvale]

An Tulaigh [TRC: Scairbh na gCaorach]

1788

Tully [DED: Monaghan Rural]

An Tulaigh [TRC: Muineachán (Tuath)]

1789

Tully [DED: Tedavnet]

An Tulaigh [TRC: Tigh Damhnata]

1790

Tullyallen

Tulaigh Álainn

1791

Tullyard [DED: Anketell Grove]

An Tulaigh Ard [TRC: Garrán Anketell]

1792

Tullyard [DED: Drum]

An Tulaigh Ard [TRC: An Droim]

1793

Tullyard [DED: Monaghan Rural]

An Tulaigh Ard [TRC: Muineachán (Tuath)]

1794

Tullybryan

Tulaigh Bhriain

1795

Tullybuck

Tulaigh Bhoic

1796

Tullycaghny

Tulaigh Mhic Eacháin

1797

Tullycallick

Tulaigh Challóg

1798

Tullycarragh

Tulaigh Charrach

1799

Tullycollive

Tulaigh Cholbha

1800

Tullycoora

Tulaigh Chumhra

1801

Tullycroman

Tulaigh Chromáin

1802

Tullycumasky

Tulaigh Chumascaigh

1803

Tullygillen

Tulaigh Ghiolláin

1804

Tullyglass

Tulaigh Ghlais

1805

Tullygony [DED: Tedavnet]

Tulaigh Ghamhna [TRC: Tigh Damhnata]

1806

Tullygony [DED: Tehallan]

Tulaigh Dhomhnaigh [TRC: Tigh Thaláin]

1807

Tullygrimes

An Tulaigh (Grimes)

1808

Tullyharnet

Tulaigh Tharnocht

1809

Tullyhirm

An Tulaigh Thirim

1810

Tullyhumphry

Tulaigh Iomchra

1811

Tullykenny

Tulaigh Choinne

1812

Tullyleer

Tulaigh Mhaoilir

1813

Tullylish

Tulaigh Loiscthe

1814

Tullylone

Tamhnaigh Luain

1815

Tullylougherny [DED: Crossalare]

Tulaigh Luacharnaí [TRC: Clais Láir]

1816

Tullylougherny [DED: Enagh, CD: Monaghan]

Tulaigh Luacharnaí [TRC: An tAonach, CC: Muineachán]

1817

Tullymackilmartin

Tamhnaigh Mhic Giolla Mhártain

1818

Tullynacross

Tulaigh na Croise

1819

Tullynageer

Tulaigh na gCaor

1820

Tullynagrow

Tulaigh na gCnó

1821

Tullynahattina

Tulaigh na hAitinne

1822

Tullynahinnera

Tulaigh na hInneora

1823

Tullynamalra [DED: Carrickaslane]

Tulaigh na Malradh [TRC: Carraig Shleáin]

1824

Tullynamalra [DED: Laragh]

Tulaigh na Malradh [TRC: Láithreach]

1825

Tullynample

Tamhnaigh Leamhchoille

1826

Tullynanegish

Tulaigh an Éigis

1827

Tullynanure

Tulaigh na nIúr

1828

Tullynarney

Tulaigh na nAirne

1829

Tullynaskeagh East

Tulaigh na Sceach Thoir

1830

Tullynaskeagh West

Tulaigh na Sceach Thiar

1831

Tullyrahan [DED: Church Hill]

Tulaigh Raithin [TRC: Cnoc an Teampaill]

1832

Tullyrain [DED: Bellatrain]

Tulaigh Raithin [TRC: Béal Átha Tréin]

1833

Tullyreas

Tulaigh Riasc

1834

Tullyree

Tulaigh Fhraoigh

1835

Tullyshelferty

Tulaigh na Siolfartaí

1836

Tullyskerry

Tulaigh Sceire

1837

Tullyvanus

Tulaigh Mhánais

1838

Tullyvaragh Lower

Tulaigh Bhanrach Íochtarach

1839

Tullyvaragh Upper

Tulaigh Bhanrach Uachtarach

1840

Tullyvin

Tulaigh Bhinn

1841

Tullyvogy

Tulaigh Bhogaigh

1842

Ture

An tIúr

1843

Tusker

Tuaisceart

1844

Ullinagh

An Uilleannach

1845

Ummerafree

An tIomaire Fraoigh

1846

Unshinagh

Uinseannach

1847

Urbalkirk

Iorball Circe

1848

Urcher

An tUrchar

1849

Urlish

Uirlis

1850

White Island

An tEanach Bán

 

Caibidil 2

(Chapter 2)

Paróistí dlí

(Civil parishes)

(Tugtar an bharúntacht [Bar] chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The barony [Bar] is given to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

1

Aghabog

Achadh Bog

2

Aghnamullen

Achadh na Muileann

3

Ballybay

Béal Átha Beithe

4

Clones

Cluain Eois

5

Clontibret

Cluain Tiobrad

6

Currin

Coirrín

7

Donagh

Domhnach

8

Donaghmoyne

Domhnach Maighean

9

Drummully

Droim Ailí

10

Drumsnat

Droim Sneachta

11

Ematris

Ioma Fhastraí

12

Errigal Trough

Aireagal

13

Inishkeen

Inis Caoin

14

Killanny

Cill Eanaigh

15

Killeevan

Cill Laobháin

16

Kilmore

An Chill Mhór

17

Magheracloone

Machaire Cluana

18

Magheross

Machaire Rois

19

Monaghan

Muineachán

20

Muckno

Mucnú

21

Tedavnet

Tigh Damhnata

22

Tehallan

Tigh Thaláin

23

Tullycorbet

Tulaigh Charbaid

 

Caibidil 3

(Chapter 3)

Barúntachtaí

(Baronies)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

1

Cremorne

Críoch Mhúrn

2

Dartree

Dartraí

3

Farney

Fearnaigh

4

Monaghan

Muineachán

5

Trough

An Triúcha

 

Caibidil 4

(Chapter 4)

Toghroinn[illegible] Ceantair

(District electoral divisions)

(Tugtar ceantar contae [CC] chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The county district [CD] is given to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

1

Aghabog

Achadh Bog

2

Anketell Grove

Garrán Anketell

3

Annayalla

Eanaigh Gheala

4

Anny

Na hEanaigh

5

Ballybay Rural

Béal Átha Beithe (Tuath)

6

Ballybay Urban

Béal Átha Beithe (Uirbeach)

7

Ballymackney

Baile Macnaí

8

Bellanode

Béal Átha an Fhóid

9

Bellatrain

Béal Átha Tréin

10

Bocks

An Bac

11

Bragan

Bragán

12

Broomfield

Achadh an Bhrúim

13

Caddagh

Cadach

14

Carrickaslane

Carraig Shleáin

15

Carrickatee

Carraig an Tí

16

Carrickmacross Rural

Carraig Mhachaire Rois (Tuath)

17

Carrickmacross Urban

Carraig Mhachaire Rois (Uirbeach)

18

Castleblayney Rural

Baile na Lorgan (Tuath)

19

Castleblayney Urban

Baile na Lorgan (Uirbeach)

20

Castleshane

Caisleán an tSiáin

21

Church Hill

Cnoc an Teampaill

22

Clones

Cluain Eois

23

Clones Rural

Cluain Eois (Tuath)

24

Clones Urban

Cluain Eois (Uirbeach)

25

Clontibret

Cluain Tiobrad

26

Cormeen

An Chorr Mhín

27

Corracharra

An Chorrchora

28

Creeve

An Chraobh

29

Cremartin

Craobh Mhártain

30

Crossalare

Clais Láir

31

Currin

Coirrín

32

Dawsongrove

Garrán an Dásanaigh

33

Derrygorry

Doire Ghofraidh

34

Donaghmoyne

Domhnach Maighean

35

Drum

An Droim

36

Drumboory

Droim Buaraí

37

Drumcarrow

Droim Chora

38

Drumgurra

Droim Goireadh

39

Drumhillagh

Droim Shaileach

40

Drummully

Droim Ailí

41

Drumsnat

Droim Sneachta

42

Emyvale

Scairbh na gCaorach

43

Enagh [CD: Carrickmacross]

An tEanach [CC: Carraig Mhachaire Rois]

44

Enagh [CD: Monaghan]

An tAonach [CC: Muineachán]

45

Figullar

Fiodh Dhuilliúir

46

Glaslough

Glasloch

47

Greagh

An Ghréach

48

Inishkeen

Inis Caoin

49

Killeevan

Cill Laobháin

50

Killylough

Coill an Locha

51

Killynenagh

Coill na nAonach

52

Kilmore

An Choill Mhór

53

Kilmurry

Cill Mhuire

54

Kiltybegs

Na Coillte Beaga

55

Laragh

Láithreach

56

Lisnaveane

Lios Suibhne

57

Loughfea

Loch Feá

58

Monaghan Rural

Muineachán (Tuath)

59

Monaghan Urban

Muineachán (Uirbeach)

60

Mullyash

Mullaigh Aise

61

Newbliss

Cúil Darach

62

Rackwallace

Ráth Mhic Mhalais

63

Raferagh

Ráth Fiachrach

64

Scotstown

Baile an Scotaigh

65

Shanmullagh

An Seanmhullach

66

Sheskin

An Seisceann

67

St Tierney

Toghroinn Cheantair Thiarnaigh

68

Tedavnet

Tigh Damhnata

69

Tehallan

Tigh Thaláin

70

Tullycorbet

Tulaigh Charbaid

 

Roinn B

(Section B)

Ainmneacha gnéithe nach aonaid riaracháin iad

(Names of features that are not administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Lárionaid daonra agus dúichí nach dtugtar a n-ainmneacha i Roinn A

(Centres of population and districts the names of which are not given in Section A)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

1

Annalore

Áth an Lobhair

2

Carrickmacross

Carraig Mhachaire Rois

3

Carrickroe

An Charraig Rua

4

Castleblayney

Baile na Lorgan

5

Dartrey

Dartraí

6

Rockcorry

Buíochar

7

Scotshouse

Teach an Scotaigh

8

Smithborough

Na Mullaí

9

Swan's Cross Roads

An Droim Mór

10

Three Mile House

Teach na dTrí Mhíle

 

Caibidil 2

(Chapter 2)

Gnéithe nádurtha agus saorga

(Natural and artificial features)

Colún 1

Béarla

(Column 1

English language)

Colún 2

Gaeilge

(Column 2

Irish language)

1

Cor River, The

Abhainn na Coirre

2

County Water

Abhainn an Chontae

3

Dromore River

Abhainn an Droma Mhóir

4

Fane River

Abhainn Átha Féan

5

Finn River

An Fhinn

6

Lough Avaghon

Loch an Mheitheáin

7

Lough Egish

Loch Éigis

8

Loughmorne

Loch Morn

9

Mountain Water

Abhainn an tSléibhe

10

Muckno Lake

Loch Mhucnú

11

River Blackwater

An Abhainn Mhór

12

River Lagan

An Lagán

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

30 Deireadh Fómhair 2003

/images/seal.jpg

ÉAMON Ó CUÍV

Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Nóta Míniúcháin

(Ní chuid den Ionstraim an nóta seo ná ní ceart a mheas gur míniú dlíthiúil uirthi é.)

Dearbhaítear leis an Ordú seo na leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha Chontae Mhuineacháin.

Explanatory Note

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

This Order declares the official Irish language version of placenames in County Monaghan.