I.R. Uimh. 521/2003 -An tOrdú Logainmneacha (Contae Lú) 2003


Ordaímse, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tugtar dom le halt 32(1) de Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Uimh. 32 de 2003), agus tar éis dom comhairle a fháil ón gCoimisiún Logainmneacha agus an chomhairle sin a bhreithniú, mar seo a leanas:

1.   (a)      Féadfar An tOrdú Logainmneacha (Contae Lú) 2003 a ghairm den Ordú seo.

(b)      Tagann an tOrdú seo i ngníomh ar 30 Deireadh Fómhair 2003.

2.   Dearbhaítear gurb é logainm a shonraítear ag aon uimhir tagartha i gcolún (2 den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo an leagan Gaeilge den logainm a shonraítear i mBéarla i gcolún (1) den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os comhair an uimhir tagartha sin.

3.   Tá an téacs i mBéarla den Ordú seo (seachas an Sceideal leis) leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an Ordú seo.

TABLE

I, ÉAMON Ó CUÍV, TD, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, in exercise of the powers conferred on me by section 32 of the Official Languages Act 2003 (No. 32 of 2003), and having received and considered advice from An Coimisiún Logainmneacha, make the following order:

1.   (a)      This Order may be cited as the Placenames (Co. Louth) Order 2003.

(b)      This Order comes into operation on 30 October 2003.

2.   A placename specified in column (2) of the Schedule to this Order at any reference number is declared to be the Irish language version of the placename specified in column (1) of the Schedule to this Order opposite that reference number in the English language.

3.   The text in the English language of this Order (other than the schedule) is set out in the Table to this Order.

 

Sceideal

(Schedule)

Roinn A

(Section A)

Aonaid riaracháin

(Administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Bailte Fearainn

(Townlands)

(Tugtar an toghroinn ceantair [TRC], agus ceantar contae [CC] nuair is gá, chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The district electoral division [DED] is given, and the county district [CD] when necessary, to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Acarreagh

An tAcra Riabhach

2

Aclint

Béal Átha Claonta

3

Adamstown

Baile Adaim

4

Aghaboys

An tÁth Buí

5

Aghameen

An tÁth Mín

6

Aghnaskeagh

Áth na Sceach

7

Allardstown [DED: Castletown]

Baile Alaird [TRC: Caisleán Dhún Dealgan]

8

Allardstown [DED: Darver]

Baile Alaird [TRC: Dairbhre]

9

Almondstown

Baile Almáin

10

Anaclog

Áth na gClog

11

Anaverna

Áth na bhFearnaí

12

Annagh

An tEanach

13

Annagh (Boltons)

Eanach an Bholtúnaigh

14

Annagh (McCanns)

Eanach Mhic Canna

15

Annaghanmoney

Eanach re Móin

16

Annaghminnan

Eanach Meannán

17

Annaghvacky

Eanach an Bhacaigh

18

Annaloughan

Áth an Locháin

19

Annies

Na hEanaigh

20

Ardagh

Ardach

21

Ardaghy

Ardachadh

22

Ardballan

Ard Bálan

23

Ardbolies

An Ardbhuailidh

24

Ardee

Baile Átha Fhirdhia

25

Ardlaraghan

Ard Rathain

26

Ardpatrick

Ard Pádraig

27

Ardtully Beg

Ardtulaigh Bheag

28

Ardtully More

Ardtulaigh Mhór

29

Arthurstown

Baile Artúir

30

Arthurstown Little

Baile Artúir Beag

31

Artnalevery

Ard na Leibhre

32

Artoney

Ard Tamhnaí

33

Ash Big

Ais Mhór

34

Ash Little

Ais Bheag

35

Athclare

Áth Cláir

36

Babeswood

Coill an Bhábaigh

37

Baggotstown

Baile an Bhagóidigh

38

Bailyland

Fearann Báille

39

Bailypark

Páirc an Bháilligh

40

Balfeddock

Baile Pheadoc

41

Balgatheran

Baile Gadráin

42

Ballabony

Bealach Boinne

43

Ballagan

Baile Lagáin

44

Ballaverty

Baile Uí Laibheartaigh

45

Ballinclare

Baile an Chláir

46

Ballinfull

Baile an Phoill

47

Ballinlough

Baile an Locha

48

Ballinloughan

Baile an Locháin

49

Ballinreask

Baile an Réisc

50

Ballinteskin

Baile an tSeiscinn

51

Ballinurd

Baile an Uird

52

Ballsgrove

Garrán Bál

53

Ballug

Baile Loig

54

Ballybailie

Áth Báilleach

55

Ballybarrack

Baile Bhalraic

56

Ballybinaby

Baile Binibe

57

Ballydonnell

Baile Dhónaill

58

Ballygooly

Bealach gCuaille

59

Ballygowan

Baile Mhic Gabhann

60

Ballymageragh

Baile Mhic Fhiachrach

61

Ballymaglane

Baile Mhic Giolla Eáin

62

Ballymakellett

Baile Mhic Eileoid

63

Ballymakenny

Baile Mhic Éinigh

64

Ballymascanlan

Baile Mhic Scanláin

65

Ballynagassan

Béal Átha na gCasán

66

Ballynagrena

Baile na Gréine

67

Ballynahattin

Baile na hAitinne

68

Ballynamaghery

Baile na Machaire

69

Ballynamony (Bradshaw)

Baile na Móna (Bradshaw)

70

Ballynamony (Murphy)

Baile na Móna (Murphy)

71

Ballyonan

Baile Uí Mhaonáin

72

Ballyoran

Baile Odhráin

73

Ballyregan

Baile Uí Réigín

74

Ballytrasna [DED: Carlingford]

An Baile Trasna [TRC: Cairlinn]

75

Ballytrasna [DED: Killanny]

An Baile Trasna [TRC: Cill Eanaigh]

76

Balregan

Baile Uí Réigín

77

Balriggan

Baile Uiginn

78

Balrobin

Baile Roibín

79

Baltrasna

An Baile Trasna

80

Baltray

Baile Trá

81

Bankerstown

Rois Bhuí

82

Banktown

Baile an Bhainc

83

Barabona

Bóthar an Bhainne

84

Barmeath

Bearna Mheá

85

Barnaveddoge

Barr na bhFeadóg

86

Barronstown

Baile Bharúin

87

Battsland

Talamh Bhait

88

Bavan

An Bábhún

89

Bawn

An Bábhún

90

Bawntaaffe

Bábhún an Táthaigh

91

Beaulieu

Béilinn

92

Begrath

Beagráth

93

Bellcotton

Láithreach Minsí

94

Bellurgan

Baile na Lorgan

95

Belpatrick

Buaile Phádraig

96

Beltichburne

Baile Tichburne

97

Benagh

An Beannach

98

Betaghstown

Baile an Bhiataigh

99

Bigsland

Baile an Bhigigh

100

Blackhall

An Halla Dubh

101

Blackstick

An Maide Dubh

102

Blakestown

Baile an Bhlácaigh

103

Bogtown

Baile an Churraigh

104

Boharnamoe

Bóthar na mBó

105

Bolies

Na Buailte

106

Boycetown

Baile Bhois

107

Braganstown

Baile Uí Bhragáin

108

Braghan

Brachán

109

Briarhill

Cnoc na nDriseog

110

Brittas

An Briotás

111

Broadlough

An Loch Leathan

112

Broughattin

Bruach Aitinne

113

Brownstown

Baile Bhrún

114

Bryanstown

Baile Bhriain

115

Burren

An Bhoirinn

116

Calga

An Cholgaigh

117

Callystown

Baile na gCailleach

118

Cambrickville

Baile na Cáimrice

119

Cangy

Ceangaí

120

Canonstown

Baile na gCanónach

121

Cappocksgreen

Faiche an Cheapógaigh

122

Cappoge

Ceapóg

123

Cardistown

Baile an Chairdinigh

124

Carnalughoge

Corr na Luchóg

125

Carnanbregagh

An Carnán Bréagach

126

Carn Beg

An Carn Beag

127

Carn More

An Carn Mór

128

Carnroe

An Carnán Rua

129

Carntown

Baile Chairnigh

130

Carranspark and Tates

Baile na dTáth

131

Carrickacreagh

Carraig an Chraoi

132

Carrickadooan

Carraig an Damháin

133

Carrickallan

Carraig Challáin

134

Carrickalust

An Charraig Loiscthe

135

Carrickaneena

Carraig an Aonaigh

136

Carrickastuck

Carraig an Stoca

137

Carrickavallan

Carraig an Bhalláin

138

Carrickbaggot

Carraig an Bhagóidigh

139

Carrickcarnan

Corr an Charnáin

140

Carrickedmond

Carraig éamainn

141

Carrickleagh

An Charraig Léith

142

Carrickmullan

Carraig Mhaoláin

143

Carricknashanagh

Carraig na Sionnach

144

Carrickrobin

Carraig Roibín

145

Carstown

Carastún

146

Cartanstown

Baile Chartan

147

Castlebellingham

Baile an Ghearlánaigh

148

Castlecarragh

An Caisleán Carrach

149

Castlelumny

An Caisleán Lomnocht

150

Castlering

Caisleán Fhraing

151

Castletate

Táite an Chaisleáin

152

Castletown [DED: Castletown]

Caisleán Dhún Dealgan [TRC: Caisleán Dhún Dealgan]

153

Castletown [DED: Mullary]

Baile an Chaisleáin [TRC: Mol Áirí]

154

Castletowncooley

Caisleán Chuaille

155

Cavan

An Cabhán

156

Cavananore

Cabhán an Óir

157

Cavanrobert

Cabhán Roibeaird

158

Chanonrock

Carraig na gCanónach

159

Charlestown

Baile an tSiarlaigh

160

Charleville

Baile an Ghleantúnaigh

161

Christianstown

Baile Christín

162

Churchtown

Baile an Teampaill

163

Cliven

Clibhín

164

Cloghanmoyle

An Clochán Maol

165

Clogher

Clochar

166

Cloghlea

An Chloch Liath

167

Clonaleenaghan

Cluain an Líonáin

168

Clonkeehan

Cluain Caocháin

169

Clonmore

Cluain Mhór

170

Cluide [DED: Ardee Rural]

Clúid na gCat [TRC: Baile Átha Fhirdhia (Tuath)]

171

Cluide [DED: Dunleer]

An Chlúid [TRC: Dún Léire]

172

Collon

Collann

173

Commons [DED: Carlingford]

An Coimín [TRC: Cairlinn]

174

Commons [DED: Dromiskin]

An Coimín [TRC: Droim Ineasclainn]

175

Commons [DED: Louth]

An Coimín [TRC: Lú]

176

Commons [DED: St. Peter's]

An Coimín [TRC: Toghroinn Cheantair Pheadair]

177

Coneyburrow

An Coinicéar

178

Cookspark

Páirc an Chócaigh

179

Cookstown

Baile an Chócaigh

180

Coolcredan

Cúil Chríodáin

181

Coole

An Chúil

182

Coolfore

Cúil Fobhair

183

Coolrath

Cúil Rátha

184

Corbollis

An Corrbhaile

185

Corcreeghagh

An Chorr Chríochach

186

Corderry

Corr an Doire

187

Cordoogan

Corr Dhúgáin

188

Corlisbane

An Corrlios Bán

189

Cornamucklagh

Corr na Muclach

190

Corracloghan

Cora an Chlocháin

191

Corradoran

Corr an Dobhráin

192

Corrakit

Corr an Chait

193

Corstown [DED: Drumcar]

Baile an Chorraigh [TRC: Droim Chora]

194

Corstown [DED: Dunleer]

Baile na Coirre [TRC: Dún Léire]

195

Cortial

Coirteail

196

Cotlerstown

Baile Chotlair

197

Courtbane

An Chúirt Bhán

198

Crossabeagh

Crosa Beithe

199

Crowmartin

Craobh Mhártain

200

Cruisetown

Baile an Chrúisigh

201

Crumlin

Cromghlinn

202

Cuillenstown

Baile Mhic Cuillin

203

Culfore

Cúil Fobhair

204

Cunnicar

An Coinicéar

205

Curraghbeg

An Currach Beag

206

Curstown

Baile an Churraigh

207

Dales

Dalas

208

Dardisrath

Ráth an Dairdisigh

209

Darver

Dairbhre

210

Dawson's-Demesne

Diméin an Dásanaigh

211

Deerpark

Páirc na bhFia

212

Dellin

Deilinn

213

Demesne

An Diméin

214

Derrycammagh

Doire Chamach

215

Derryfalone

Doire Mhaoileoin

216

Dillonstown

Baile an Díolúnaigh

217

Donaghmore

An Domhnach Mór

218

Donnellystown

Baile Uí Dhonnaíle

219

Doolargy

An Dúleargaidh

220

Dowdall's-hill

Mullach an Dúdálaigh

221

Dowdstown

Baile an Dódaigh

222

Draghanstown

Baile Dharcháin

223

Drakestown

Baile an Drácaigh

224

Dromgoolestown

Droim Gabhail

225

Dromin

Droim Ing

226

Dromiskin

Droim Ineasclainn

227

Drumad

Droim Fhada

228

Drumard

An Droim Ard

229

Drumbilla

Droim Bile

230

Drumcah

Droim Chatha

231

Drumcamill

Droim Chamhaoil

232

Drumcar

Droim Chora

233

Drumcashel

Droim Chaisil

234

Drumgonnelly

Droim Dhonnaíle

235

Drumgoolan

Droim Gualann

236

Drumgooter

Droim Gúitir

237

Drumgowna

Droim Gamhna

238

Drumgur

Droim gCorr

239

Drumin [DED: Dunleer]

An Dromainn [TRC: Dún Léire]

240

Drumin [DED: Dysart]

An Dromainn [TRC: An Díseart]

241

Drumleck

Droim Leice

242

Drummeenagh

Droimíneach

243

Drummullagh

Droim Mullaigh

244

Drumnacarra

Droim na Cora

245

Drumnasillagh

Droim na Saileach

246

Drumshallon

Droim Sealann

247

Drumsinnot

Droim Seanaid

248

Ducavan

Dúchabhán

249

Duffsfarm

Feirm Dhuibh

250

Dunany

Dún Áine

251

Dunbin Big

Dún Binne Mór

252

Dunbin Little

Dún Binne Beag

253

Dungooly

Dún gCuaille

254

Dunleer

Dún Léire

255

Dunmahon

Dún Machan

256

Duryhole

Poll an Diúraidh

257

Dysart

An Díseart

258

Earls Quarter

Ceathrú an Iarla

259

Edenagrena

Éadan na Gréine

260

Edenakill

Éadan Ceall

261

Edenaquin

Éadan na Coinne

262

Edentober

Éadan an Tobair

263

Edmondstown

Baile Éamainn

264

Emlagh

An tImleach

265

Essexford

Droim Muirbhigh

266

Fairhill

An Clochán Caol

267

Falmore

Falmair

268

Farrandreg

Fearann Dreig

269

Faughart Lower

Fochaird Íochtarach

270

Faughart Upper

Fochaird Uachtarach

271

Feede

Fíd

272

Feraghs

Na Féaracha

273

Fieldstown

Fileastún

274

Finvoy

Fionnmhaigh

275

Funshog

An Fhuinseog

276

Gainstown Upper

Baile Gháine

277

Gallagh

Gallach

278

Gallstown

Baile Ghall

279

Galroostown

Galrastún

280

Galtrimsland

Fearann Ghalatroma

281

Ganderstown

Baile Ghandair

282

Garrolagh

An Garbhlach

283

Gibstown

Baile Ghib

284

Gilbertstown [DED: Clonkeen]

Baile Ghilibeart [TRC: Cluain Caoin]

285

Gilbertstown [DED: Mansfieldstown]

Baile Ghilibeart [TRC: Baile Mhic Mháirtín]

286

Glack

An Ghlaic

287

Glaspistol

Glas Piostail

288

Glebe [DED: Ardee Rural]

An Ghléib [TRC: Baile átha Fhirdhia (Tuath)]

289

Glebe [DED: Barronstown]

An Ghléib [TRC: Baile Bharúin]

290

Glebe [DED: Clogher]

An Ghléib [TRC: Clochar]

291

Glebe [DED: Dundalk Rural]

An Ghléib [TRC: Dún Dealgan (Tuath)]

292

Glebe [DED: Monasterboice]

An Ghléib [TRC: Mainistir Bhuithe]

293

Glebe Bog

Currach na Gléibe

294

Glebe East

An Ghléib Thoir

295

Glebe South

An Ghléib Theas

296

Glebe West

An Ghléib Thiar

297

Glenmore

An Gleann Mór

298

Glydefarm

Baile úlaid

299

Gorteen

An Goirtín

300

Grange

An Ghráinseach

301

Grangebellew

Gráinseach an Dísirt

302

Grange Irish

An Ghráinseach Ghaelach

303

Grange Old

An tSeanghráinseach

304

Grattanstown

Baile an Ghratanaigh

305

Greatwood

An Choill Mhór

306

Greenbatter

An Bóthar Glas

307

Greenlane

An Bóthar Glas

308

Greenmount

Droim Chatha

309

Greenore

An Grianfort

310

Groom

An Grúm

311

Gudderstown

Baile Ghudair

312

Gunstown

Baile Gun

313

Hacklim

Eichléim

314

Haggardstown

Baile Hagaird

315

Halftate

An Leatáite

316

Hamlinstown

Baile Haimlín

317

Hammondstown

Baile Ámainn

318

Harristown [DED: Ardee Rural, CD: Ardee No 1, P: Charlestown]

Baile Anraí [TRC: Baile Átha Fhirdhia (Tuath), CC: Baile átha Fhirdhia (Uimh.1), P: Baile an tSiarlaigh]

319

Harristown [DED: Ardee Rural, CD: Ardee No 1, P: Stickillin]

Baile Anraí [TRC: Baile Átha Fhirdhia (Tuath), CC: Baile átha Fhirdhia (Uimh.1), P: Tigh Cillín]

320

Hasley

Baile Aisle

321

Haynestown

Baile Héine

322

Hill of Rath

Mullach an Rátha

323

Hitchestown

Baile Hist

324

Hoarstone

An Chloch Liath

325

Hoathstown

Baile Hót

326

Hunterstown

Baile Hunda

327

Hurlstone

Baile na Cloiche

328

Irishtown

Baile na nGael

329

Jenkinstown

Baile Sheinicín

330

Johnstown

Baile Sheoin

331

Kane

Céin

332

Kearneystown

Baile Uí Chearnaigh

333

Keerhan

An Caorán

334

Keeverstown

Baile Mhic íomhair

335

Kellystown

Baile Uí Cheallaigh

336

Kilbride

Cill Bhríde

337

Kilcroney

Cill Chróine

338

Kilcurly

Cill Choirle

339

Kilcurry

Cill an Churraigh

340

Killaconner

Cill Chonaire

341

Killally [DED: Dysart]

Cill Alaidh [TRC: An Díseart]

342

Killally [DED: Haggardstown]

Cill Alaidh [TRC: Baile Hagaird]

343

Killanny

Cill Eanaigh

344

Killartery

Cill Airtrí

345

Killeen

An Cillín

346

Killin [DED: Faughart]

Cilleán [TRC: Fochaird]

347

Killin [DED: Jenkinstown]

An Cillín [TRC: Baile Sheinicín]

348

Killincoole

Cillín Cúile

349

Killineer

Cill Ó nDaighre

350

Killyclessy

Coill an Chleasaí

351

Killycroney

Cill Chróine Bheag

352

Kilpatrick

Cill Phádraig

353

Kilsaran

Cill Sáráin

354

Kiltallaght

Cill Tamhlachta

355

Kircock

Coirceog

356

Knockaboys

An Cnoc Buí

357

Knockagh

Cnoc Each

358

Knockaleva

Cnoc an tSléibhe

359

Knockatavy

Cnoc an tSamhaidh

360

Knockatober

Cnoc an Tobair

361

Knockattin

Cnoc Aitinnne

362

Knockcor

An Cnoc Corr

363

Knockcurlan

Cnoc Urlann

364

Knockdinnin

Cnoc Doininne

365

Knocklore

Cnoc Lór

366

Knockmore

An Cnoc Mór

367

Knocknagoran

Cnoc na nGabhrán

368

Labanstown

Baile an Lábáin

369

Lacknagreagh

Leac na gCruitheach

370

Lagan

An Lagán

371

Lagavooren

Log an Mhúirín

372

Lambstown

Baile na Luan

373

Lannat

Leathnocht

374

Lawlesstown

Mullach an Laighléisigh

375

Liberties of Carlingford

Líbeartaí Chairlinn

376

Linns

Baile na Linne

377

Liscorry

Lios Curraigh

378

Lisdoo

An Lios Dubh

379

Lislea

An Lios Liath

380

Lismanus

Lios Mhánais

381

Lisnawully

Lios an Mhullaigh

382

Lisrenny

Lios Raithní

383

Listoke

Lios Dubhóige

384

Listulk

Lios Tulcha

385

Littlegrange

An Ghráinsigh Bhig

386

Littlemill

An Muileann Beag

387

Longstones

Na Clocha Fada

388

Loughanmore [DED: Jenkinstown]

An Lochán Mór [TRC: Baile Sheinicín]

389

Loughanmore [DED: Mansfieldstown]

An Lochán Mór [TRC: Baile Mhic Mháirtín]

390

Loughantarve

Loch an Tairbh

391

Loughtate

Táite an Locha

392

Louth Hall

Baile an Tallúnaigh

393

Lowrath North

An Ráth Íseal Thuaidh

394

Lowrath South

An Ráth Íseal Theas

395

Lugbriscan

Log Brioscáin

396

Lurganboy

An Lorgain Bhuí

397

Lurgankeel

An Lorgain Chaol

398

Maddoxgarden

Garraí Mhadóg

399

Maddoxland

Fearann Mhadóg

400

Maghereagh

An Machaire Riabhach

401

Maine

Maighean an Bhradáin

402

Manistown

Baile an Mhannaigh

403

Mansfieldstown

Baile Mhic Mháirtín

404

Mapastown

Baile an Mhápasaigh

405

Marlay

Baile Bhearlaí

406

Marshallrath

Ráth an Mharascalaigh

407

Marshes Lower

Na Méirsí Íochtaracha

408

Marshes Upper

Na Méirsí Uachtaracha

409

Marsh North

An Méirse Thuaidh

410

Marsh South

An Méirse Theas

411

Martinstown

Baile an Mháirtínigh

412

Mayne

An Mhaighean

413

Meaghsland

Fearann na Míoch

414

Mell

Meille

415

Mellifont

An Mhainistir Mhór

416

Mellifont Park or Louth Hill

Páirc na Mainistreach

417

Milestown

Baile Mhílis

418

Millgrange

Gráinseach an Mhuilinn

419

Millockstown

Baile Mhiológ

420

Millpark

Páirc an Mhuilinn

421

Milltown [DED: Barronstown]

Cnoc an Mhuilinn [TRC: Baile Bharúin]

422

Milltown [DED: Dromiskin]

Baile na Muileann [TRC: Droim Ineasclainn]

423

Milltown [DED: Dysart]

Baile an Mhuilinn [TRC: An Díseart]

424

Milltown [DED: Termonfeckin]

Baile an Mhuilinn [TRC: Tearmann Feichín]

425

Milltown Bog

Currach Chnoc an Mhuilinn

426

Milltown Grange

Gráinseach Bhaile na Muileann

427

Milltown Old

Seanbhaile na Muileann

428

Mitchelstown

Baile Mhistéala

429

Monascreebe

Móin na Scríbe

430

Monasterboice

Mainistir Bhuithe

431

Monavallet

Muine Bhálait

432

Moneycrockroe

Móin na gCnoc Rua

433

Moneymore

An Mhónaidh Mhór

434

Monksland

Fearann na Manach

435

Mooremount

Baile Ardach

436

Mooretown

An Lorgain

437

Moorland

An Currach

438

Morganstown

Baile na Muireagánach

439

Mosstown North

Baile Mhuiris Thuaidh

440

Mosstown South

Baile Mhuiris Theas

441

Mountaintown

Sliabh Dhún Léire

442

Mountbagnall

Moin Bhagnail

443

Mountdoyle

An Carraigín

444

Mounthamilton

Móta an Hamaltúnaigh

445

Mountrush

Muine Rois

446

Muchgrange

An Ghráinseach Mhór

447

Mucklagh

An Muclach

448

Muff

An Magh

449

Mullabane [DED: Carlingford]

An Mullach Bán [TRC: Cairlinn]

450

Mullabane [DED: Clonkeen]

An Mullach Bán [TRC: Cluain Caoin]

451

Mullabohy

Mullach na Boithe

452

Mullacapple

Mullach an Chapaill

453

Mullacloe

Mullach Cló

454

Mullacrew

Mullach Craoibhe

455

Mullacurry

Mullach Curraigh

456

Mulladrillen

Mullach Drislinn

457

Mullagharlin

Mullaigh Chairlinn

458

Mullaghattin [DED: Jenkinstown]

Mullach Aitinne [TRC: Baile Sheinicín]

459

Mullaghattin [DED: Rathcor]

Mullach Aitinne [TRC: An Ráth Corr]

460

Mullameelan

Mullach Maoláin

461

Mullamore

An Mullach Mór

462

Mullanstown

Baile Mhoilin

463

Mullatee

Mullach an tSí

464

Mullavally

Mullach an Bhaile

465

Mullincross

Muileann Cros

466

Navan

Nabhainn

467

Newhall

An Halla Nua

468

Newhouse

An Niús

469

Newragh

An Iúrach

470

Newrath [DED: Dromiskin]

An Iúrach [TRC: Droim Ineasclainn]

471

Newrath [DED: Louth]

An Ráth Nua [TRC: Lú]

472

Newtown [DED: Castlering]

An Baile Úr [TRC: Caisleán Fhraing]

473

Newtown [DED: Killanny]

An Baile Úr [TRC: Cill Eanaigh]

474

Newtown [DED: St. Lawrence Gate]

An Baile Nua [TRC: Geata San Labhráis]

475

Newtown [DED: Termonfeckin]

Baile Nua an Tearmainn [TRC: Tearmann Feichín]

476

Newtownbabe

Baile Nua an Bhábaigh

477

Newtownbalregan

Baile Nua Dealgan

478

Newtowndarver

Baile Nua Dhairbhreach

479

Newtownfane

Baile Nua Áth Féan

480

Newtown Knockaleva

Baile Nua Chnoc an tSléibhe

481

Newtown Monasterboice

Baile Nua Mhainistir Bhuithe

482

Newtownstalaban

Tigh Líobáin

483

Nicholastown [DED: Dysart]

Baile Niocóil [TRC: An Díseart]

484

Nicholastown [DED: Tallanstown]

Baile Niocóil [TRC: Baile an Tallúnaigh]

485

Oaktate

Táite na Daraí

486

Oberstown

Baile an Oibricigh

487

Paddock

An Peadac

488

Painestown [DED: Dromin]

Baile Phaghain [TRC: Droim Ing]

489

Painestown [DED: Dysart]

Baile Phaghain [TRC: An Díseart]

490

Palmersland

Talamh Falmaireach

491

Parsonstown

Baile an Phearsúin

492

Paughanstown

Baile Phochain

493

Pepperstown

Baile an Phiobaraigh

494

Petestown

Baile Pheití

495

Philibenstown

Baile na bhFilibíneach

496

Philipstown [DED: Barronstown]

Baile Philib [TRC: Baile Bharúin]

497

Philipstown [DED: Dunleer]

Baile Philib [TRC: Dún Léire]

498

Philipstown [DED: St. Peter's]

Baile Philib [TRC: Toghroinn Cheantair Pheadair]

499

Philipstown [DED: Tallanstown]

Baile Philib [TRC: Baile an Tallúnaigh]

500

Piedmont

Baile Mhic Dhónaill

501

Piperstown

Baile an Phiobaraigh

502

Plaster [DED: Ballymacscanlan]

Plástar [TRC: Baile Mhic Scanláin]

503

Plaster [DED: Barronstown]

Plástar [TRC: Baile Bharúin]

504

Plunketsland

Talamh Pluincéadach

505

Plunketsland

Fearann an Phluincéadaigh

506

Point

An Pointe

507

Pollbrock

Poll Broc

508

Port

An Port

509

Priest-town

Baile an tSagairt

510

Primatepark

Talamh an Phríomháidh

511

Priorland

Baile an Phrióra

512

Priorstate

Dúiche na mBráthar

513

Priorstown

Baile an Phrióra

514

Proleek

Proilíg

515

Proleek Acres

Acraí Phroilíg

516

Puckstown

Poll an Phúca

517

Purcellstown

Baile Phursáid

518

Rahanna

Ráth Eanchú

519

Rampark

Páirc an Reithin

520

Raskeagh

Ráth Sciach

521

Rassan

Rosán

522

Rath [DED: Haggardstown]

An Ráth [TRC: Baile Hagaird]

523

Rath [DED: Rathcor]

An Ráth [TRC: An Ráth Corr]

524

Rathbody

Ráth Bodaigh

525

Rathbrist

An Ráth Bhriste

526

Rathcassan

Ráth Chasáin

527

Rathcoole

Ráth Cúil

528

Rathcor

An Ráth Corr

529

Rathdaniel

Ráth Dónaill

530

Rathdrumin

Ráth Droma Nao

531

Rathduff

An Ráth Dubh

532

Rathescar Middle

Ráth Eascair Láir

533

Rathescar North

Ráth Eascair Thuaidh

534

Rathescar South

Ráth Eascair Theas

535

Rathgeenan

Ráth Gaoinean

536

Rathgory [DED: Ardee Urban]

Ráth Guaire [TRC: Baile Átha Fhirdhia (Uirbeach)]

537

Rathgory [DED: Mullary]

Ráth Ghuaire [TRC: Mol Áirí]

538

Rathiddy

Ráth Aidí

539

Rath Lower

An Ráth Íochtarach

540

Rathlust

An Ráth Loiscthe

541

Rathmore

An Ráth Mór

542

Rathmullan

Ráth Maoláin

543

Rathneestin

Ráth Nístin

544

Rathneety

Ráth an Fhaoitigh

545

Rathory

Ráth óraí

546

Rathroal

Ráth Róil

547

Ravanny

Ráth Mhaonaigh

548

Ravel

Rábháil

549

Ravensdale Park

Gleann na bhFiach

550

Reaghstown

Baile an Riabhaigh

551

Redbog

An Currach Rua

552

Redcow

Lios Bhaile Uí Réigín

553

Reynoldstown

Baile Raghnaill

554

Richardstown

Baile Risteaird

555

Richard Taaffe's Holding

Páirc an tSéipéil

556

Rinkinstown

Baile Raincín

557

Riverstown

Baile na hAbhna

558

Roche

Dún Gall

559

Rock

An Charraig

560

Rockmarshall

Carraig an Mharascalaigh

561

Roestown

Baile Ró

562

Rogerstown

Baile Mhic Ruairí

563

Rokeby

Rokeby

564

Roodstown

Baile an Rútaigh

565

Rootate

Táite Rú

566

Rosslough

Ros Locha

567

Rossmakay

Ros Mhic Eathach

568

Roxborough

An Chlochbhuaile

569

Salterstown

Baile an tSalainn

570

Sandfield

Achadh an Ghainimh

571

Scogganstown

Baile Scogan

572

Seecrin

Suí Croinn

573

Shamrockhill

Cnoc na Seamar

574

Shanlis

An Seanlios

575

Shanmullagh

An Seanmhullach

576

Sheelagh

Saileogach

577

Sheepgrange

Gráinseach na gCaorach

578

Sheepwalk

Clochán na gCaorach

579

Shortstone East

An Chloch Ghearr Uachtarach

580

Shortstone West

An Chloch Ghearr Íochtarach

581

Silloge

An tSaileog

582

Simonstown

Baile Shíomóin

583

Skeaghmore

An Sceitheog Mhór

584

Skibbolmore

An Scioból Mór

585

Slieve

An Mhuinchille

586

Slieveboy

An Sliabh Buí

587

Slievenaglogh

Sliabh na gCloch

588

Smarmore

Smearamair

589

Spellickanee

Speilg an Fhiaigh

590

Sportsman's Hall

Halla na Croiche

591

Stabannan

Tigh Beannáin

592

Stephenstown

Baile Lias

593

Stickillin

Tigh Cillín

594

Stifyans

Tigh Phaghain

595

Stirue

Tigh Rú

596

Stonehouse

Stónús

597

Stonetown Lower

Baile na Cloiche Íochtarach

598

Stonetown Upper

Baile na Cloiche Uachtarach

599

Stonylane

Bóthar na gCloch

600

Stormanstown

Baile an Aird

601

Stranacarry

Srath na Coradh

602

Streamstown

Baile an tSrutháin

603

Stumpa

An Stumpa

604

Summerhill

Mullach Oscair

605

Swinestown

Baile Mhac Suibhne

606

Tankardsrock

Carraig an Tancardaigh

607

Tatebane

An Táite Bán

608

Tateetra

An Táite Íochtarach

609

Tatnadarra

Táite na Darach

610

Tattyboys

An Táite Buí

611

Tattynaskeagh or Thornfield

Táite na Sceach

612

Tawnamore

An Tamhnach Mhór

613

Templetown

Baile an Teampaill

614

Termonfeckin

Tearmann Feichín

615

Thomastown [DED: Castletown]

Baile Thomáis [TRC: Caisleán Dhún Dealgan]

616

Thomastown [DED: Tallanstown]

Baile Thomáis [TRC: Baile an Tallúnaigh]

617

Timullen

Tigh an Mhuilinn

618

Tinure

Tigh an Iúir

619

Toberdoney

Tobar Domhnaigh

620

Togher

An Tóchar

621

Toomes

Na Toim

622

Toprass

Taparán

623

Townleyhall

Halla an Toinlígh

624

Townparks [DED: Ardee Rural]

Páirceanna an Bhaile [TRC: Baile átha Fhirdhia (Tuath)]

625

Townparks [DED: Dundalk]

Páirceanna an Bhaile [TRC: Dún Dealgan]

626

Townrath

An Túnráth

627

Treagh

Tré

628

Trean

An Trian

629

Tullagee

Tulach Ghaoith

630

Tullaghomeath

Tulach Ó Méith

631

Tullakeel

Tulaigh Chaoille

632

Tully [DED: Clonkeen]

An Tulaigh [TRC: Cluain Caoin]

633

Tully [DED: Killanny]

An Tulaigh [TRC: Cill Eanaigh]

634

Tullyallen

Tulaigh Álainn

635

Tullyard

Tulaigh Ard

636

Tullycahan

Tulaigh Chatháin

637

Tullydonnell

Tulaigh Dhónaill

638

Tullydrum

Tulaigh Dhroma

639

Tullyeskar

Tulaigh an Choscair

640

Tullygowan

Tulaigh Ghabhann

641

Tullyraine

Tulaigh Raithin

642

Twenties

Na Fichidí

643

Verdonstown

Baile an Bheardúnaigh

644

Walshestown

Baile an Bhailsigh

645

Walterstown

Baile Bháiltéir

646

Whitecross

An Chrois Bhán

647

Whitemill

An Muileann Bán

648

Whiterath

Baile an Rátha

649

Whiteriver

An Abhainn Bhán

650

Whitestown

Baile an Fhaoitigh

651

Williamstown

Baile Liam

652

Willistown

Baile Bhuilí

653

Willville

An Corrbhaile

654

Windmill [DED: Dunleer]

An Muileann Gaoithe [TRC: Dún Léire]

655

Windmill [DED: Dysart]

An Muileann Gaoithe [TRC: An Díseart]

656

Woodhouse

Baile na Coilleadh

657

Woodland

Talamh na Coille

658

Woodtown

Baile na Coilleadh

659

Wottonstown

Baile an Bhótúnaigh

660

Wyanstown

Baile Mhiain

661

Yellowbatter

An Bóthar Buí

 

Caibidil 2

(Chapter 2)

Paróistí dlí

(Civil parishes)

(Tugtar an bharúntacht [Bar] chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The barony [Bar] is given to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Ardee

Baile Átha Fhirdhia

2

Ballybarrack

Baile Bhalraic

3

Ballyboys

Baile Átha Buí

4

Ballymakenny

Baile Mhic Éinigh

5

Ballymascanlan

Baile Mhic Scanláin

6

Barronstown

Baile Bharúin

7

Beaulieu

Béilinn

8

Cappoge

Ceapóg

9

Carlingford

Cairlinn

10

Carrickbaggot

Carraig an Bhagóidigh

11

Castletown

Caisleán Dhún Dealgan

12

Charlestown

Baile an tSiarlaigh

13

Clogher

Clochar

14

Clonkeehan

Cluain Caocháin

15

Clonkeen

Cluain Caoin

16

Clonmore

Cluain Mhór

17

Collon

Collann

18

Colp

Colpa

19

Creggan

An Creagán

20

Darver

Dairbhre

21

Donore

Dún Uabhair

22

Dromin

Droim Ing

23

Dromiskin

Droim Ineasclainn

24

Drumcar

Droim Chora

25

Drumshallon

Droim Sealann

26

Dunany

Dún Áine

27

Dunbin

Dún Binne

28

Dundalk

Dún Dealgan

29

Dunleer

Dún Léire

30

Dysart

An Díseart

31

Faughart

Fochaird

32

Gernonstown

Baile an Ghearlánaigh

33

Haggardstown

Baile Hagaird

34

Haynestown

Baile Héine

35

Inishkeen

Inis Caoin

36

Jonesborough

Baile an Chláir

37

Kane

Céin

38

Kildemock

Cill Modhíomóg

39

Killanny

Cill Eanaigh

40

Killincoole

Cillín Cúile

41

Kilsaran

Cill Sáráin

42

Louth

43

Mansfieldstown

Baile Mhic Mháirtín

44

Mapastown

Baile an Mhápasaigh

45

Marlestown

Bhaile Bhearlaí

46

Mayne

An Mhaighean

47

Monasterboice

Mainistir Bhuithe

48

Mosstown

Baile Mhuiris

49

Mullary

Mol Áirí

50

Parsonstown

Baile an Phearsúin

51

Philipstown [Bar: Ardee]

Baile Philib [Bar: Baile Átha Fhirdhia]

52

Philipstown [Bar: Dundalk Upper]

Baile Philib [Bar: Dún Dealgan Uachtarach]

53

Philipstown [Bar: Ferrard]

Baile Philib [Bar: Fir Arda]

54

Port

An Port

55

Rathdrumin

Ráth Droma Nao

56

Richardstown

Baile Risteaird

57

Roche

Dún Gall

58

St. Mary's

Paróiste Mhuire

59

St. Peter's

Paróiste Pheadair

60

Salterstown

Baile an tSalainn

61

Shanlis

An Seanlios

62

Smarmore

Smearamair

63

Stabannan

Tigh Beannáin

64

Stickillin

Tigh Cillín

65

Tallanstown

Baile an Tallúnaigh

66

Termonfeckin

Tearmann Feichín

67

Tullyallen

Tulaigh Álainn

 

Caibidil 3

(Chapter 3)

Barúntachtaí

(Baronies)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Ardee

Baile Átha Fhirdhia

2

Drogheda

Droichead Átha

3

Duleek Lower

Damhliag Íochtarach

4

Dundalk Lower

Dún Dealgan Íochtarach

5

Dundalk Upper

Dún Dealgan Uachtarach

6

Ferrard

Fir Arda

7

Louth

 

Caibidil 4

(Chapter 4)

Toghranna Ceantair

(District electoral divisions)

(Tugtar ceantar contae [CC] chun idirdhealú idir logainmneacha den litriú céanna)

(The county district [CD] is given to distinguish placenames with the same spelling)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Ardee Rural

Baile Átha Fhirdhia (Tuath)

2

Ardee Urban

Baile Átha Fhirdhia (Uirbeach)

3

Ballymascanlan

Baile Mhic Scanláin

4

Barronstown

Baile Bharúin

5

Carlingford

Cairlinn

6

Castlebellingham

Baile an Ghearlánaigh

7

Castlering

Caisleán Fhraing

8

Castletown

Caisleán Dhún Dealgan

9

Clogher

Clochar

10

Clonkeen

Cluain Caoin

11

Collon

Collann

12

Creggan Upper

An Creagán Uachtarach

13

Darver

Dairbhre

14

Dromin

Droim Ing

15

Dromiskin

Droim Ineasclainn

16

Drumcar

Droim Chora

17

Drummullagh

Droim Mullaigh

18

Dundalk Rural

Dún Dealgan (Tuath)

19

Dundalk Urban No 1

Dún Dealgan (Uirbeach Uimh.1)

20

Dundalk Urban No 1 2 3 4

Dún Dealgan (Uirbeach Uimh.1 2 3 4)

21

Dundalk Urban No 2

Dún Dealgan (Uirbeach Uimh.2)

22

Dundalk Urban No 3

Dún Dealgan (Uirbeach Uimh.3)

23

Dundalk Urban No 4

Dún Dealgan (Uirbeach Uimh.4)

24

Dunleer

Dún Léire

25

Dysart

An Díseart

26

Fair Gate

Geata Shráid an Aonaigh

27

Faughart

Fochaird

28

Greenore

An Grianfort

29

Haggardstown

Baile Hagaird

30

Jenkinstown

Baile Sheinicín

31

Killanny

Cill Eanaigh

32

Louth

33

Mansfieldstown

Baile Mhic Mháirtín

34

Monasterboice

Mainistir Bhuithe

35

Mullary

Mol Áirí

36

Rathcor

An Ráth Corr

37

Ravensdale

Gleann na bhFiach

38

St. Laurence Gate

Geata San Labhráis

39

St. Mary's

Toghroinn Cheantair Mhuire

40

St. Peter's

Toghroinn Cheantair Pheadair

41

Stabannan

Tigh Beannáin

42

Tallanstown

Baile an Tallúnaigh

43

Termonfeckin

Tearmann Feichín

44

West Gate

Geata Shráid na gCapall

 

Roinn B

(Section B)

Ainmneacha gnéithe nach aonaid riaracháin iad

(Names of features that are not administrative units)

Caibidil 1

(Chapter 1)

Lárionaid daonra agus dúichí nach dtugtar a n-ainmneacha i Roinn A

(Centres of population and districts the names of which are not given in Section A)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Annagassan

Áth na gCasán

2

Ballapousta

Bealach Púiste

3

Blackrock

Na Creagacha Dubha

4

Boharboy

An Bóthar Buí

5

Clogherhead

Ceann Chlochair

6

Cooley

Cuaille

7

Flurrybridge

Droichead Gallaigh

8

Hackballscross

Crois an Mhaoir

9

Knockbridge

Droichead an Chnoic

10

Lordship

An Tiarnas

11

Lurgangreen

Faiche na Lorgan

12

Omeath

Ó Méith

13

Port Oriel

Port Oirialla

14

Readypenny

Cillín Cúile

15

Riverstown

Baile Nua

16

Yellowbatter Park

Páirc an Bhóthair Bhuí

 

Caibidil 2

(Chapter 2)

Gnéithe nádurtha agus saorga

(Natural and artificial features)

Colún 1

Colún 2

Béarla

Gaeilge

(Column 1

English language)

(Column 2

Irish language)

1

Bar, The

An Barra

2

Ben Rock, The

Carraig na Binne

3

Big River (Piedmont or Castletown River)

Glais Chroinn

4

Carlingford Lough

Loch Cairlinn

5

Carlingford Mountain

Sliabh Feá

6

Carnawaddy

Carn an Mhadaidh

7

Carrabane

An Cheathrú Bhán

8

Carrickrawer

An Chreig Ramhar

9

Castlecoo Hill

Cnoc Chaisleán Có

10

Castletown River

Abhainn Chaisleán Dhún Dealgan

11

Cats Hill

Mullaigh an Chait

12

Clogher Head

Ceann Chlochair

13

Croghan

An Cruachán

14

Dee River

An Níth

15

Dunany Point

Rinn Dhún Áine

16

Dundalk Bay

Cuan Dhún Dealgan

17

Fane River

Abhainn Átha Féan

18

Feede Mountain

Fíd

19

Flurry River

Glais Ghallaigh

20

Giles Quay

Cé Giles

21

Glyde River

An Casán

22

Greenore Point

Rinn an Ghrianfoirt

23

Kildemock Church

Cill Modhíomóg

24

Knockdillon

Cnoc an Díolúnaigh

25

Lagan River

An Casán

26

Long Woman's Grave, The

Uaigh na Mná Móire

27

Mattock River

An Mháiteog

28

Mullaghash

Mullaigh Ais

29

Mullaghdoo

An Mullach Dubh

30

Mullaghroe

An Mullach Rua

31

Mullaghusker

Mullach Coscair

32

Nessmore

An tEas Mór

33

Newry River

An Rí

34

River Boyne

An Bhóinn

35

Roche Castle

Dún Gall

36

Slieve Foye

Sliabh Feá

37

Soldiers Point

Pointe an tSaighdiúra

38

White Mountain

An Sliabh Bán

39

White River

An Abhainn Bhán

40

Windy Gap, The

Bearna na Gaoithe

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

30 Deireadh Fómhair 2003

/images/seal.jpg

ÉAMON Ó CUÍV

Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Nóta Míniúcháin

(Ni chuid den Ionstraim an nóta seo ná ní ceart a mheas gur míniú dlíthiúil uirthi é.)

Dearbhaítear leis an Ordú seo na leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha Chontae Lú.

Explanatory Note

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

This Order declares the official Irish language version of placenames in County Louth.