An tAcht um an gCeathrú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN gCEATHRÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1992


RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagal 40.3 den Bhunreacht do leasú.

2.

Lua.

AN SCEIDEAL

Cuid I

Cuid II

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN gCEATHRÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1992


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEAS. [23 Nollaig, 1992]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 40.3 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS:

Airteagal 40.3 den Bhunreacht do leasú.

1.Leasaítear leis seo Airteagal 40.3 den Bhunreacht tríd an méid seo a leanas a chur leis díreach roimh alt 4—

(a) i bhfo-alt 3° den téacs Gaeilge, mír a bhfuil an téacs di leagtha amach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

(b) i bhfo-alt 3° den téacs Sacs-Bhéarla, mír a bhfuil an téacs di leagtha amach i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Lua.

2.(1) An Ceathrú Leasú Déag ar an mBunreacht a bhéarfar ar an leasú a dhéantar ar an mBunreacht leis an Acht seo.

(2) Féadfar an tAcht um an gCeathrú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992, a ghairm den Acht seo.

AN SCEIDEAL

Cuid I

Ní theorannóidh an fo-alt seo saoirse chun faisnéis a fháil nó a chur ar fáil sa Stát maidir le seirbhísí atá ar fáil go dleathach i stát eile ach sin faoi chuimsiú cibé coinníollacha a fhéadfar a leagan síos le dlí.

Cuid II

This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.