An tAcht um an Aonú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992

Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú.

1.Leasaítear leis seo mar a leanas Airteagal 29.4 den Bhunreacht:

(a) aisghairfear an tríú habairt i bhfo-alt 3° d'alt 4 den téacs Gaeilge agus cuirfear isteach an téacs atá leagtha amach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

(b) aisghairfear an tríú habairt i bhfo-alt 3° d'alt 4 den téacs Sacs-Bhéarla agus cuirfear isteach an téacs atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.