An tAcht um an Aonú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1992


RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú.

2.

Citation.


AN SCEIDEAL

Cuid I

Cuid II

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1992


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEAS. [16 Iúil, 1992]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: