An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 1987

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 5 de 1987


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1987


RIAR NA nALT

Alt

1.

Gearrtheideal agus comhlua.

2.

Leasú ar alt 23 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 5 de 1987


AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1987


ACHT DO LEASÚ AN ACHTA UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979. [30 Bealtaine, 1987]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: