An tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú) 1965


Uimhir 18 de 1965.


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1965


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957. [20 Iúil, 1965.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—