Thirty-third Amendment of the Constitution Act, 2013

SCHEDULE 2

Part 1

Cúirt Achomhairc a Bhunú

Airteagal 34A

1 Bunófar an Chúirt Achomhairc dá dtagraítear i mír ii d’Airteagal 34.2 den Bhunreacht seo (“an Chúirt Achomhairc”) de réir an Airteagail seo.

2 A luaithe is féidir tar éis an tAirteagal seo a achtú, achtófar dlí lena ndéanfar socrú chun an Chúirt Achomhairc a bhunú.

3 Cuirfear de cheangal ar an Rialtas leis an dlí sin lá (“an lá bunaithe”) a cheapadh le hordú arb é an lá é a bhunófar an Chúirt Achomhairc de bhua an dlí sin; oibreoidh ordú ón Rialtas mar a dúradh chun go mbeidh an éifeacht sin leis dá bhíthin sin.

4 Déanfar an tAirteagal seo a fhágáil ar lár as gach téacs oifigiúil den Bhunreacht seo a fhoilseofar tar éis an lae bunaithe.

Part 2

Establishment of Court of Appeal

Article 34A

1 The Court of Appeal referred to in paragraph ii of Article 34.2 hereof (“the Court of Appeal”) shall be established in accordance with this Article.

2 As soon as practicable after the enactment of this Article, a law providing for the establishment of the Court of Appeal shall be enacted.

3 That law shall require the Government to appoint by order a day (“the establishment day”) on which the Court of Appeal shall be established by virtue of that law; an order of the Government as aforesaid shall operate to have that effect accordingly.

4 This Article shall be omitted from every official text of this Constitution published after the establishment day.