Thirty-third Amendment of the Constitution Act, 2013

SCHEDULE 1

Part 1

2 Beidh ar na Cúirteanna sin:

i Cúirteanna Céadchéime;

ii Cúirt Achomhairc; agus

iii Cúirt Achomhairc Dheiridh.

Part 2

2 The Courts shall comprise:

i Courts of First Instance;

ii a Court of Appeal; and

iii a Court of Final Appeal.