Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011

Amendment of Official Languages Act 2003.

62.— The Official Languages Act 2003 is amended—

(a) in the Irish text by substituting the following section for section 7:

“Achtanna an Oireachtais.

7.— (1) A luaithe is féidir tar éis aon Acht den Oireachtas a achtú, déanfar an téacs den chéanna a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(2) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun toirmeasc a chur ar Acht den Oireachtas a fhoilsiú ar an idirlíon in aon teanga oifigiúil amháin sula ndéanfar é a chló agus a fhoilsiú de réir an fho-ailt sin.”,

and

(b) in the English text by substituting the following section for section 7:

“Acts of the Oireachtas.

7.— (1) As soon as may be after the enactment of any Act of the Oireachtas, the text thereof shall be printed and published in each of the official languages simultaneously.

(2) Subsection (1) shall not operate to prohibit the publication on the internet of an Act of the Oireachtas in one official language only prior to its printing and publication in accordance with that subsection.”.