Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

CUID 2

Orgain Stáit

Tuarascáil bhliantúil do Thithe an Oireachtais.

5.—Déanfaidh an tAire gach bliain, ag tosú an bhliain tar éis bhliain thosach feidhme an Achta seo, tuarascáil a thabhairt do gach Teach den Oireachtas maidir le hoibriú an Achta seo an bhliain roimhe sin.