Acts of the OireachtasAchtanna an Oireachtais

Constitutional AmendmentsLeasuithe Bunreachtúla

Hyperlinked VersionLeagan Hipearnaisc PDF
An tAcht um an Séú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2002
Twenty-Sixth Amendment of the Constitution Act, 2002