Sixteenth Amendment of the Constitution Act, 1996.

/static/images/base/harp.jpg


SIXTEENTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1996


ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

1.

Amendment of Article 40 of the Constitution.

2.

Citation.


SCHEDULE

Part I

Part II

/static/images/base/harp.jpg


SIXTEENTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1996


AN ACT TO AMEND THE CONSTITUTION. [12th December, 1996]

WHEREAS by virtue of Article 46 of the Constitution any provision of the Constitution may be amended in the manner provided by that Article:

AND WHEREAS it is proposed to amend Article 40 of the Constitution:

BE IT THEREFORE ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

Amendment of Article 40 of the Constitution.

1.—Article 40 of the Constitution is hereby amended as follows:

(a) the subsection set out in Part I of the Schedule to this Act shall be added to section 4 of the Irish text,

(b) the subsection set out in Part II of the Schedule to this Act shall be added to section 4 of the English text.

Citation.

2.—(1) The amendment of the Constitution effected by this Act shall be called the Sixteenth Amendment of the Constitution.

(2) This Act may be cited as the Sixteenth Amendment of the Constitution Act, 1996.

SCHEDULE

Part I

7° Féadfar socrú a dhéanamh le dlí chun go bhféadfaidh cúirt bannaí a dhiúltú do dhuine atá cúisithe i gcion tromaí sa chás go measfar le réasún é a bheith riachtanach chun an duine sin a chosc ar chion tromaí a dhéanamh.

Part II

7° Provision may be made by law for the refusal of bail by a court to a person charged with a serious offence where it is reasonably considered necessary to prevent the commission of a serious offence by that person.