Acts of the OireachtasAchtanna an Oireachtais

Constitutional AmendmentsLeasuithe Bunreachtúla

Hyperlinked VersionLeagan Hipearnaisc PDF
An tAcht um an Deichiú Leasú ar an mBunreacht, 1987
Tenth Amendment of the Constitution Act, 1987.