An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979


Uimhir 5 de 1979


AN tACHT UM ÚDAR?S NA GAELTACHTA, 1979


ACHT DO BHUNÚ COMHLACHT AR A dTABHARFAR ÚDAR?S NA GAELTACHTA, CHUN NA CR?CHE SIN DO DH?SCAOILEADH GHAELTARRA ÉIREANN AGUS D'AISTRIÚ FEIDHMEANNA AGUS DLITEANAIS GHAELTARRA ÉIREANN CHUN ÚDAR?S NA GAELTACHTA, DO THABHAIRT CUMHACHTA? ?IRITHE EILE D'ÚDAR?S NA GAELTACHTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHALTA? ?IRITHE D'ÚDAR?S NA GAELTACHTA A THOGHADH, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN. [19 Márta, 1979]

ACHTA?TEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: