An tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú) 1977


Uimhir 33 de 1977


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1977


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957 GO 1975.

[20 Nollaig, 1977]

ACHTA?TEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: