Companies (Amendment) Act, 1977

Consequential amendments of Act of 1963.

5.—(1) The following is hereby substituted for section 87 (1) of the Act of 1963:

“(1) A certificate under the common seal of the company or the seal kept by the company (not being a private company) by virtue of section 3 of the Companies (Amendment) Act, 1977, specifying any shares held by any member shall be prima facie evidence of the title of the member to the shares.”.

(2) The following is hereby substituted for regulation 8 of Part I of Table A in the First Schedule to the Act of 1963:

“8. Every person whose name is entered as a member in the register shall be entitled without payment to receive within 2 months after allotment or lodgement of a transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of 12½ new pence for every certificate after the first or such less sum as the directors shall from time to time determine, so, however, that in respect of a share or shares held jointly by several persons the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders. Every certificate shall be under the seal or under the official seal kept by the company by virtue of section 3 of the Companies (Amendment) Act, 1977, and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon.”.

(3) The following is hereby substituted for regulation 8 of Part I of Tábla A in the First Schedule to the Act of 1963:

“8. Gach duine a mbeidh a ainm sa chlár mar chomhalta, beidh teideal aige chun go bhfaighidh sé, gan aon íocaíocht, laistigh de 2 mhí tar éis leithroinnt nó tar éis aistriú a thaisceadh (nó laistigh de cibé tréimhse eile a fhorálfaidh coinníollacha na heisiúna), deimhniú amháin ar a scaireanna go léir nó deimhnithe éagsúla agus gach ceann acu ina dheimhniú ar scair amháin nó níos mó dá chuid, má íocann sé 12½ pingin nua ar gach deimhniú i ndiaidh an chéad cheann nó cibé suim is lú ná sin a chinnfidh na stiúrthóirí ó am go ham, sa dóigh, áfach, nach mbeidh de cheangal ar an gcuideachta, i gcás scair nó scaireanna a shealbhóidh daoine éagsúla i gcomhpháirt, níos mó ná deimhniú amháin a eisiúint, agus go mbeidh seachadadh ar dheimhniú i leith scaire do dhuine amháin de shealbhóirí comhpháirteacha éagsúla ina sheachadadh leormhaith do gach sealbhóir acu sin. Beidh gach deimhniú faoin séala nó faoin séala oifigiúil a choimeádfaidh an chuideachta de bhua alt 3 den Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1977, agus sonróidh sé na scaireanna lena mbaineann sé agus an méid a íocadh orthu.”.

(4) The words “(with the exception of regulations 24, 51, 54, 84 and 86)” are hereby deleted in regulation 1 of Part II of Table A in the First Schedule to the Act of 1963 and are hereby substituted for by the words “(with the exception of regulations 8, 24, 51, 54, 84 and 86)”.

(5) The following new regulation is added to the regulations of Part II of Table A in the First Schedule to the Act of 1963:

“10. Every person whose name is entered as a member in the register shall be entitled without payment to receive within 2 months after allotment or lodgment of a transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of 12½ new pence for every certificate after the first or such less sum as the directors shall from time to time determine, so, however, that in respect of a share or shares held jointly by several persons the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders. Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon.”

(6) The note at the end of Part II of Table A in the First Schedule to the Act of 1963 is hereby deleted and the following is hereby substituted therefor:

“Note.—Regulations 3, 4, 5 and 10 of this Part are alternative to regulations 24, 51, 54 and 8 respectively of Part I. Regulations 7 and 8 of this Part are alternative to regulations 84 and 86 of Part I.”

(7) The words “(taobh amuigh de rialacháin 24, 51, 54, 84 agus 86)” are hereby deleted in regulation 1 of Part II of Tábla A in the First Schedule to the Act of 1963 and are hereby substituted for by the words “(taobh amuigh de rialacháin 8, 24, 51, 54, 84 agus 86)”.

(8) The following new regulation is added to the regulations of Part II of Tábla A in the First Schedule to the Act of 1963:

“10. Gach duine a mbeidh a ainm sa chlár mar chomhalta, beidh teideal aige chun go bhfaighidh sé, gan aon íocaíocht, laistigh de 2 mhí tar éis leithroinnt nó tar éis aistriú a thaisceadh (nó laistigh de cibé tréimhse eile a fhorálfaidh coinníollacha na heisiúna), deimhniú amháin ar a scaireanna go léir nó deimhnithe éagsúla agus gach ceann acu ina dheimhniú ar scair amháin nó níos mó dá chuid, má íocann sé 12½ pingin nua ar gach deimhniú i ndiaidh an chéad cheann nó cibé suim is lú ná sin a chinnfidh na stiúrthóirí ó am go ham, sa dóigh, áfach, nach mbeidh de cheangal ar an gcuideachta, i gcás scair nó scaireanna a shealbhóidh daoine éagsúla i gcomhpháirt, níos mó ná deimhniú amháin a eisiúint, agus go mbeidh seachadadh ar dheimhniú i leith scaire do dhuine amháin de shealbhóirí comhpháirteacha éagsúla ina sheachadadh leormhaith do gach sealbhóir acu sin. Beidh gach deimhniú faoin séala agus sonróidh sé na scaireanna lena mbaineann sé agus an méid a íocadh orthu.”

(9) The note at the end of Part II of Tábla A in the First Schedule to the Act of 1963 is hereby deleted and the following is hereby substituted therefor:

“Nóta.—Is rialacháin mar mhalairt ar rialacháin 24, 51, 54 agus 8 faoi seach de Chuid I rialacháin 3, 4, 5 agus 10 den Chuid seo. Is rialacháin mar mhalairt ar rialacháin 84 agus 86 de Chuid I rialacháin 7 agus 8 den Chuid seo.”