An tAcht Logainmneacha (Foirmeacha Gaeilge) 1973.

Léiriú.

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

folaíonn “logainm” ainm aon chúige, contae, cathrach, mórbhaile, sráidbhaile, barúntachta, paróiste nó baile fearainn, nó ainm aon ghné tíre (nádúrtha nó saorga), aon dúiche, limistéir nó áite, mar a thaispeántar sin ar léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis;

tá le “ordú logainmneacha” an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht seo.