An tAcht Logainmneacha (Foirmeacha Gaeilge) 1973.


Uimhir 24 de 1973.


AN tACHT LOGAINMNEACHA (FOIRMEACHA GAEILGE), 1973


ACHT Á ÚDARÚ DON AIRE AIRGEADAIS FOIRMEACHA GAEILGE LOGAINMNEACHA A SHONRÚ CHUN CRÍOCHA DLÍ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS AN NÍ RÉAMHRÁITE. [21 Samhain, 1973.]

ACHTAíTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: