Expiring Laws Act, 1925

SCEIDEAL.—CUID I.

SCHEDULE.—PART I.

Achtachain a cimeadtar beo.

Enactments Continued.

Session and Chapter

Short Title

How far Continued

Amending Acts

31 & 32 Vict. c. 125.

The Parliamentary Elections Act, 1868.

So much as is continued by the Corrupt and Illegal Practices Prevention Act, 1883.

35 & 36 Vict. c. 33.

42 & 43 Vict. c. 75.

46 & 47 Vict. c. 51.

32 & 33 Vict. c. 21.

The Corrupt Practices Commission Expenses Act, 1869.

The whole Act

34 & 35 vict. c. 61.

39 & 40 Vict. c. 21

The Jurors Qualification (Ireland) Act, 1876.

The whole Act

57 & 58 Vict. c. 49.

61 & 62 Vict. c. 37.

46 & 47 Vict. c. 60.

The Labourers (Ireland) Act, 1883.

The whole Act

48 & 49 Vict. c. 72.

48 & 49 Vict. c. 77.

49 & 50 Vict. c. 59.

54 & 55 Vict. c. 48.

54 & 55 Vict. c. 71.

55 & 56 Vict. c. 7.

59 & 60 Vict. c. 53.

61 & 62 Vict. c. 37.

3 Edw. VII., c. 37.

6 Edw. VII., c. 37.

8 & 9 Geo. V. c. 20.

9 & 10 Geo. V. c. 55.

3 Edw. VII. c. 36

The Motor Car Act, 1903.

The whole Act

10 & 11 Geo. V. c. 72.

4 Edw. VII. c. 24

The Wireless Telegraphy Act, 1904.

The whole Act

6 Edw. VII. c. 13.

5 Edw. VII. c. 18.

The Unemployed Workmen Act, 1905.

The whole Act

9 Edw. VII. c. 7.

1 & 2 Geo. V. c. 55

The National Insurance Act, 1911.

Section 42

3 & 4 Geo. V. c. 37.

4 & 5 Geo. V. c. 57.

4 & 5 Geo. V. c. 81.

5 & 6 Geo. V. c. 29.

7 & 8 Geo. V. c. 62.

10 & 11 Geo. V. c. 10

No. 20 of 1923.

6 & 7 Geo. V. c. 12

The Local Government (Emergency Provisions) Act, 1916.

Sections 13, 21 and 23.

7 & 8 Geo. V. c. 14.

7 & 8 Geo. V. c. 30

The Local Government (Allotments and Land Cultivation) (Ireland) Act, 1917.

The whole Act

10 Geo. V. c. 5.

7 & 8 Geo. V. c. 42

The Workmen's Compensation (War Addition) Act, 1917.

The whole Act

9 & 10 Geo. V. c. 83.

8 & 9 Geo. V. c. 34

The Statutory Undertakings (Temporary Increase of Charges) Act, 1918.

The whole Act

10 & 11 Geo. V. c. 14.

9 & 10 Geo. V. c. 45.

The Housing (Ireland) Act, 1919 .

Section 17

9 & 10 Geo. V. c. 99

9 & 10 Geo. V. c. 92.

The Aliens Restriction (Amendment) Act, 1919.

Section 1

10 & 11 Geo. V. c. 21.

The Harbour, Docks and Piers (Temporary Increases of Charges) Act, 1920.

The whole Act

10 & 11 Geo. V. c. 57.

The Unemployment (Relief Works) Act, 1920.

The whole Act

11 & 12 Geo. V. c. 66.

The National Health Insurance (Prolongation of Insurance) Act, 1921.

The whole Act

SCEIDEAL.—CUID II.

SCHEDULE.—PART II.

Aciitactiain a cimeadtar beo.

Enactments Continued.

Uimhir agus Bliain Number and Year

Gearr-Theideal

Short Title

An méid a Cim cádtar How far Continued

Achtanna a Leasuionn é Amending Acts

Uimh. 6 de 1923.

An tAchtum Ghiúistísí Dúithche (Forálacha Sealadacha), 1923.

Ailt 5, 8, 10, 11 agus 12 (1) agus an Dara Sceideal.

No. 6. of 1923.

The District Justices (Temporary Provisions) Act, 1923 .

Sections 5 , 8 , 10 , 11 and 12 (1) and Second Schedule.

Uimh. 9 de 1923.

An tAcht um Rialtas Aitiúil (Forálacha Sealadacha), 1923.

An tAcht iomlán sa mhéid ná fuil sé athghairmthe.

No. 9 of 1923.

The Local Government (Temporary Provisions) Act, 1923 .

The whole Act so far as unrepealed.

Uimh. 16 de 1923

An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (BuanúMuirearacha) (Uimh. 2), 1923.

An tAcht iomlán ach amháin sa mhéid go mbaineann sé leis an Dundalk Harbour (Temporary Increase of Charges)Order, 1921.

No. 16 of 1923.

The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

The whole Act except so far as it relates to the Dundalk Harbour (Temporary Increase of Charges) Order 1921.

Uimh. 17 de 1924.

An tAcht um Gnóthaí Leictreachais (Buanú Eilithe), 1924.

An tAcht iomlán.

No. 17 of 1924.

The Electricity Undertakings (Continuance of Charges) Act, 1924 .

The whole Act