Hide Nav Show Nav

Bunreacht na hÉireann | Constitution of Ireland

Bunreacht na hÉireann

Eolas tábhachtach d'úsáideoirí

Is ionann téacs an Bhunreachta mar atá foilsithe ar eISB, an téacs réamhráiteach agus liosta na nAchtanna leasúcháin san áireamh, agus an téacs atá san eagrán clóite is déanaí d'eagrán móréilimh an Bhunreachta.

 

Níl na leasuithe a dhéantar leis an Acht um an gCeathrí Leasí is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Písta) 2015, a shínigh an tUachtarán ar an 29 Línasa 2015, curtha san áireamh sa téacs seo fós.

 

 

 

Constitution of Ireland

Important note for users

The text of the Constitution published on the eISB, including the introductory text and the list of amending Acts, reflects the most recently printed version of the popular edition.

 

The amendments effected by the Thirty-Fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Act 2015, which was signed by the President on the 29th August 2015, have not yet been incorporated into this text.