Hide Nav Show Nav

Bunreacht na hÉireann | Constitution of Ireland

Bunreacht na hÉireann

Tá san áireamh na leasuithe a rinneadh ó achtaíodh an Bunreacht i 1937 suas go dtí An tAcht um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc), 2013, agus an tAcht sin san áireamh.

 

Constitution of Ireland

Amendments effected since the Constitution was enacted in 1937, up to and including the Thirty-third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013 , are included.