Acts of the OireachtasAchtanna an Oireachtas

2019 ActsAchtanna na 2019

Public ActsAchtanna Poiblí

NumberUimhir Hyperlinked VersionLeagan Hipearnaisc PDF
1 Local Government Act 2019
2 Hallmarking (Amendment) Act 2019
3 Personal Injuries Assessment Board (Amendment) Act 2019
4 Criminal Law (Sexual Offences) (Amendment) Act 2019
5 Data Sharing and Governance Act 2019
6 Criminal Law (Extraterritorial Jurisdiction) Act 2019
7 European Parliament Elections (Amendment) Act 2019
8 Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Act 2019
9 Sea-Fisheries (Amendment) Act 2019
10 Companies (Amendment) Act 2019
11 Parental Leave (Amendment) Act 2019 - Not yet available
12 Aircraft Noise (Dublin Airport) Regulation Act - Not yet available
13 Civil Registration Act 2019 - Not yet available
14 Residential Tenancies (Amendment) Act 2019 - Not yet available

Acts by decadeAchtanna de réir deich mbliana

Official TranslationsAistriúcháin Oifigiúla

The eISB contains electronic versions of Acts and Statutory Instruments in the official language or languages in which they were enacted or made. Where an Act was enacted in both official languages (for example an Act to amend the Constitution) both official language versions are available on the eISB. Offical translations are available at the following links - acts.ie and Houses of the Oireachtas.
Tá leaganacha leictreonacha d’Achtanna agus d'Ionstraimí Reachtúla sa teanga oifigiúil nó sna teangacha oifigiúla inar achtaíodh nó ina ndearnadh iad ar fáil ar an eISB. Sa chás gur achtaíodh Acht sna dá theanga oifigiúla (mar shampla i gcás Achta chun an Bunreacht a leasú) tá leaganacha den dá theanga oifigiúla le fáil ar an eISB. Tá aistriúcháin oifigiúla le fáil ag na naisc seo a leanas - achtanna.ie agus Tithe an Oireachtais..