S.I. No. 253/2018 - Gaeltacht Act 2012 (Designation of Gaeltacht Language Planning Areas) Order 2018. [Official Translation]


Notice of the making of this Statutory Instrument was published in

“Iris Oifigiúil” of 20th July, 2018.

I, JOE MCHUGH, Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, in exercise of the powers conferred on me by section 7 (2) of the Gaeltacht Act 2012 (No. 34 of 2012) (as adapted by the Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2017 ( S.I. No 350 of 2017 )) and the Culture, Heritage and the Gaeltacht (Delegation of Ministerial Functions) Order 2017 ( S.I. No. 641 of 2017 ), hereby order as follows:

1. This Order may be cited as the Gaeltacht Act 2012 (Designation of Gaeltacht Language Planning Areas) Order 2018.

2. The areas specified in the Schedule are each designated to be a Gaeltacht Language Planning Area for the purposes of section 7 (2) of the Gaeltacht Act 2012 (No. 34 of 2012).

SCHEDULE

Language Planning Areas: Múscraí, Co. Cork

(1) The following electoral division areas: Doire Fhínín, Gort na Tiobratan, An Sliabh Riabhach, Na hUláin and Ceann Droma.

(2) That part of the electoral division area of Béal Átha an Ghaorthaidh (Ceantar Tuaithe Dhún Mánmhaí) in County Cork which consists of the following townlands: An Barr Garbh, Caolmhagh Beag, Caolmhagh Mór, Carraig na Muc, An Chlochbhuaile, Cornaire, Doire Mhic Coirnín, Doire Uí Ríordáin Thuaidh, Doirín na Coise, Doirín Dún Aodha, Gaorthadh na Péice, An Inse Bheag, Inse an Osaidh, Inse idir Dhá Aill, An Inse Mhór, Oileán Eidhneach Thiar, Oileán Eidhneach Thoir and An Tuairín Dubh.

(3) That part of the electoral division area of Béal Átha an Ghaorthaidh (Ceantar Tuaithe Mhaigh Chromtha) in County Cork which consists of the following townlands: An Charraig, An Charraig Bhán, Carraig na Damhaire, Ceapaigh na Mine, Céim Chorrbhuaile, An Chill Mhór, An Com Dorcha, Na Curraithe, Doire na Buairce, Doire an Chladaigh, Doire an Longaigh, Drom an Ailigh, Goirtín na Coille, Goirtín Eoghain, An Goirtín Fliuch, Gort Luachra, Gort an Phludaigh, Ladhar na Gaoithe, An Leaca Bhán, An Meall Mór, Ros an Locha, An Screathan Mór and Tuairín Leathard.

(4) That part of the electoral division area of Cill na Martra in County Cork which consists of the following townlands: Baile Uí Bhuaigh, Cathair Céirín, Coill Fuinseann, Inse na hAmhraí, Pruchas, Brachán, Cluain Clod, An Chúil Cham, Drom an Gharraí, Drom Óinigh, An Drom Réidh, Dún Dea-radhairc, An Seantóir, An Cnoc Rua, Páirc an Oileáin and Seanbhaile Sheáin.

(5) That part of the electoral division area of Claonrátha in County Cork which consists of the following townlands: Cathair na Cáithe, Claonráth Theas, Claonráth Thuaidh, Com an Leadhbáin, Doire an Aonaigh, Doire Ghiolla Fhinn, Eachros, Gort na Móna, Mill Mearáin and Ráth Ghaiscígh.

/images/ls

GIVEN under my hand,

12 July 2018.

JOE MCHUGH,

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.