An tAcht um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN SÉÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT, 2018


CLÁR AN ÁBHAIR

Alt

1. Airteagal 40 den Bhunreacht a leasú

2. Lua

AN SCEIDEAL

CUID 1

CUID 2

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN SÉÚ LEASÚ IS TRÍOCHA AR AN mBUNREACHT, 2018


Acht chun an Bunreacht a leasú.

[18 Meán Fómhair 2018]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 40 den Bhunreacht a leasú:

Achtaítear ag an Oireachtas ar an ábhar sin mar a leanas: