Acht naGaeltachta, 2012

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 34 de 2012


ACHT NA GAELTACHTA, 2012


RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Míniú.

3. Rialacháin.

4. Caiteachais.

5. Aisghairm agus cúlghairm.

CUID 2

Pleanáil Teanga

6. Mínithe (Cuid 2).

7. Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.

8. Pleananna Gaeilge a chur i ngníomh i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.

9. Bailte Seirbhíse Gaeltachta.

10. Pleananna Gaeilge a chur i ngníomh i mBailte Seirbhíse Gaeltachta.

11. Líonraí Gaeilge.

12. Critéir pleanála teanga.

13. Conarthaí arna ndéanamh ag Údarás na Gaeltachta a chaomhnú.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979

14. Míniú (Cuid 3).

15. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht.

17. Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

18. Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

19. Leasú ar alt 10B den Phríomh-Acht.

20. Leasú ar alt 10C den Phríomh-Acht.

21. Leasú ar alt 20A den Phríomh-Acht.

22. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4

Ilghnéitheach

23. Leasú ar an Acht Toghcháin, 1992.

24. Leasú ar alt 19 den Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997.

25. Leasú ar alt 18 den Acht Toghcháin, 1997.

AN SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm

CUID 1

Na hAchtanna a aisghairtear

CUID 2

Na hIonstraimí Reachtúla a Chúlghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2009

2009, Uimh. 9

An tAcht Toghcháin (Leasú), 2001

2001, Uimh. 38

An tAcht Toghcháin, 1992

1992, Uimh. 23

An tAcht Toghcháin, 1997

1997, Uimh. 25

An tAcht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997

1997, Uimh. 12

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956

1956, Uimh. 21

An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) (Uimh. 2), 1999

1999, Uimh. 27

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 34 de 2012


ACHT NA GAELTACHTA, 2012


ACHT D'AINMNIÚ LIMISTÉIR PLEANÁLA TEANGA GHAELTACHTA, BAILTE SEIRBHÍSE GAELTACHTA AGUS LÍONRAÍ GAEILGE; DO LEASÚ AN ACHTA AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1956; DO LEASÚ AN ACHTA UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979; DO LEASÚ AN ACHTA TOGHCHÁIN, 1992; DO LEASÚ AN ACHTA TOGHCHÁIN, 1997; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I DTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[25 Iúil, 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: