An tAcht na nDlí-Chleactóirí (An Ghaelige) 2008

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 12 de 2008


ACHT NA nDLÍ-CHLEACHTÓIRÍ (AN GHAEILGE) 2008


RIAR NA nALT

Alt

1. Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) a bhunú.

2. Clár na Gaeilge (An Dlí-Chumann) a bhunú.

3. Leasú ar alt 43 (díolúintí d’abhcóidí cleachtacha) den Acht Aturnaethe 1954.

4. Aisghairm.

5. Gearrtheideal agus comhlua.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Lucht Cleachtuithe Dlí (Cáilíocht) 1929

1929, Uimh. 16

An tAcht Aturnaethe 1954

1954, Uimh. 36

Na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2002

An tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994

1994, Uimh. 27

/static/images/base/harp.jpg


Uimhir 12 de 2008


ACHT NA nDLÍ-CHLEACHTÓIRÍ (AN GHAEILGE) 2008


ACHT DO DHÉANAMH ÚSÁID NÍOS FEARR NA GAEILGE AG DLÍ-CHLEACHTÓIRÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA TRÍ GHAEILGE A CHUR CHUN CINN AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÚRSAÍ STAIDÉIR AGUS MAIDIR LE CUMANN ONÓRACH ÓSTAÍ AN RÍ AGUS DLÍ-CHUMANN NA hÉIREANN DO BHUNÚ CLÁR, D’AISGHAIRM AN ACHTA LUCHT CLEACHTUITHE DLÍ (CÁILÍOCHT) 1929, DO LEASÚ AN ACHTA ATURNAETHE 1954 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[9 Iúil, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: