British-Irish Agreement (Amendment) Act, 2002

Consequential.

6.—(1) Upon and after the expiry of section 2 , references in the Act of 1999 that, pursuant to that section, were construed and had effect in accordance with the provisions of the Agreement shall be construed and have effect as references to the Council.

(2) (a) Tá an téacs i mBéarla den fho-alt seo leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

(b) Ar dhul in éag d'alt 4 agus dá éis sin, aon tagairtí i gCuid VI d'Acht 1999, ar de bhun an ailt sin a forléiríodh iad, agus a bhí éifeacht leo, de réir fhorálacha an Chomhaontaithe, forléireofar iad agus beidh éifeacht leo mar thagairtí don Chomhairle.

AN TÁBLA

(2) (a) The text in the English language of this subsection is set out in the Table to this subsection.

(b) Upon and after the expiry of section 4 , references in Part VI of the Act of 1999 that, pursuant to that section, were construed and had effect in accordance with the provisions of the Agreement shall be construed and have effect as references to the Council.

(3) Upon and after the expiry of section 5 , references in the Foyle Fisheries Act, 1952 , that, pursuant to that section, were construed and had effect in accordance with the provisions of the Agreement shall be construed and have effect as references to the Council.