British-Irish Agreement Act, 1999

Mínithe (Cuid VI).

25.—Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

déanfar “an Foras” a fhorléiriú de réir alt 26;

ciallaíonn “an Chomhairle” an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas nuair atá sí ag comhlíonadh feidhmeanna i ndáil leis an bhForas nó feidhmeanna de chuid an Fhorais.