An tAcht um an Seachtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1997

An tAcht um an Seachtú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1997

Seventeenth Amendment of the Constitution Act, 1997


/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1997


RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagal 28 den Bhunreacht a leasú.

2.

Lua.

AN SCEIDEAL

Cuid I

Cuid II

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1997


ACHT CHUN AN BUNREACHT A LEASÚ. [14 Samhain, 1997]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 28 den Bhunreacht a leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: