An tAcht um an gCeathrú Leasú Déag ar an mBunreacht, 1992

Airteagal 40.3 den Bhunreacht do leasú.

1.Leasaítear leis seo Airteagal 40.3 den Bhunreacht tríd an méid seo a leanas a chur leis díreach roimh alt 4—

(a) i bhfo-alt 3° den téacs Gaeilge, mír a bhfuil an téacs di leagtha amach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

(b) i bhfo-alt 3° den téacs Sacs-Bhéarla, mír a bhfuil an téacs di leagtha amach i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.