An tAcht um an Deichiú Leasú ar an mBunreacht, 1987

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN DEICHIÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1987


RIAR NA nALT

Alt

1.

Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú

2.

Lua.

SCHEDULE

CUID I

CUID II

/static/images/base/harp.jpg


AN tACHT UM AN DEICHIÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1987


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ [22 Meitheamh, 1987]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: