S.I. No. 147/1978 - Statistics (Census of Production) Order, 1978.


S.I. No. 147 of 1978.

STATISTICS (CENSUS OF PRODUCTION) ORDER, 1978.

I, SEÁN Ó LOINSIGH, Taoiseach, in pursuance of the powers conferred on me by section 16 (1) of the Statistics Act, 1926 (No. 12 of 1926), and the Statistics Acts, 1926 and 1946 (Transfer of Ministerial Functions) Order, 1949 ( S.I. No. 142 of 1949 ), hereby order as follows:

1. This Order may be cited as the Statistics (Census of Production) Order, 1978.

2. The Interpretation Act, 1937 (No. 38 of 1937), applies to this Order.

3. This Order applies to each enterprise whose only or principal activity is of a kind carried on in the industries, trades and businesses specified in Part I of the Schedule hereto and in which twenty or more persons were employed in the week ended 17 September, 1977.

4. Statistics (in this Order referred to as "the statistics") relating to the enterprises to which this Order applies shall be collected in the year 1978 of the several matters set out in Part II of the Schedule hereto.

5. The form to be used in the collection of the statistics shall be the form set out in Part III of the Schedule hereto.

6. The person by whom returns are to be made and information is to be given, for the purpose of the statistics, in respect of any enterprise to which this Order applies, shall be the person by whom the enterprise is carried on, and on whom a sufficient requisition under section 8 (1) of the Statistics Act, 1926 (No. 12 of 1926), is made.

SCHEDULE.

PART I.

INDUSTRIES, TRADES AND BUSINESSES.

Energy

Prospecting or exploration for and extraction of coal, turf, oil and natural gas (including the preparation of sites), mineral oil refining and the generation, transmission and distribution of electric energy, manufacture of gas in Gas Works.

Non-Energy Producing Minerals

Prospecting or exploration for and extraction and processing of non-energy producing minerals and derived products (including the preparation of sites).

Manufacturing Industries

The mechanical or chemical transformation of inorganic or organic substances into new products, together with associated repair work and the assembly of component parts of manufactured products.

PART II.

The subject matter for this Part relates (save where the context otherwise requires) to the year 1977.

INFORMATION, RETURNS AND PARTICULARS.

The particulars specified in this Part are required to be furnished for each enterprise to which this Order applies.

No. 1—The address of each establishment in the enterprise and a description of the type of activity carried on.

No. 2—Changes in Fixed Capital Assets during the year:—

( a ) Increases in Fixed Capital Assets, distinguishing separately:—

(i) Cost of purchased plant, machinery and equipment (excluding vehicles) installed.

(ii) Cost of vehicles purchased.

(iii) Cost of work carried out by firm's own staff on plant, machinery and equipment, buildings (including extensions and substantial alterations) and other construction work.

(iv) Cost of work carried out by contractors on buildings (including extensions and substantial alternations) and other construction work.

(v) Cost of buildings (other than those at (iii) and (iv)) purchased.

(vi) Cost of land acquired.

(vii) Cost of other fixed capital assets.

( b ) Decreases in Fixed Capital Assets during the year, distinguishing separately:—

(i) Value of sales of plant, machinery and equipment.

(ii) Value of sales of vehicles.

(iii) Value of sales of buildings.

(iv) Value of sales of land.

(v) Value of sales of other fixed capital assets.

No. 3—Stocks and Work in Progress:—

The value at the beginning and end of year of (a) stocks of materials, (b) work in progress, (c) stocks of finished goods produced by the enterprise ready for sale, and (d) stocks of goods purchased for resale without further processing.

No.4.—Particulars of Turnover distinguishing separately:—

( a ) Total amount invoiced to customers in respect of—

(i) goods produced and sold,

(ii) industrial services provided.

( b ) Value of purchased goods merchanted or factored.

( c ) Any other elements of turnover.

No. 5—Particulars of Purchases distinguishing separately:—

( a ) Cost of materials and fuels.

( b ) Cost of all industrial services received.

( c ) Cost of goods merchanted or factored.

No. 6—Particulars of Cost of Non-Industrial Services distinguishing separately:—

( a ) Hire of plant, machinery, equipment etc.

( b ) Rents paid on premises.

( c ) Insurance premiums paid on plant and premises.

( d ) Bank charges.

( e ) All other non-industrial services.

No. 7—Particulars of Taxes on Turnover and Indirect Taxes distinguishing separately:—

( a ) Total amount of Value-Added Tax invoiced to customers.

( b ) Amount of any other consumption taxes paid or payable.

( c ) Amount of any other indirect taxes paid or payable.

No. 8—Particulars of Taxes on Inputs distinguishing separately:—

( a ) Amount of Value-Added Tax deductible on purchases of materials, fuels etc.

( b ) Amount of Value-Added Tax deductible on purchases of fixed capital assets.

No. 9—Particulars of Operating Subsidies:—

Amount received from State funds or institutions of the European Communities as operating subsidies.

No. 10—Employment and Earnings:—

( a ) Number of persons actually at work or on holidays or on sick leave with pay during the pay week ended 17 September, 1977, or nearest representative date, distinguishing the following categories and showing numbers of males and females separately:—

(i) Proprietors and unpaid members of family working in the business,

(ii) Managerial, technical and other salaried staff,

(iii) Clerical and other office staff.

(iv) Basic supervisiory staff.

(v) Industrial workers, other than apprentices and outside piece-workers.

(vi) Apprentices.

(vii) Outside piece-workers.

(b) Total amount of salaries, wages and earnings paid during the year to each of the categories of employees mentioned in No. 10 (a) (ii) to (vii).

No. 11—Other labour costs

The amount of charges or costs paid by the enterprise in the year in respect of all employees for—

( a ) Employers' contributions under the Social Welfare Acts, 1952 to 1977, and the Redundancy Payments Acts, 1967 to 1973.

( b ) Redundancy payments.

( c ) Payments under the Industrial Training Act, 1967 .

( d ) Employers' contributions to superannuation funds and other pension schemes.

( e ) Payments of pensions or retirement benefits other than those paid out of the superannuation funds.

( f ) Cost of any benefits in kind supplied to employees or the corresponding payments in lieu.

( g ) Other costs of a social nature.

PART III.

Form to be used in the collection of the statistics—

Foirm A—Móráireamh ar Tháirgeadh Tionscail, 1977.

Form A—Census of Industrial Production, 1977.

GIVEN under my Official Seal, this 30th day of May, 1978.

SEÁN Ó LOINSIGH,

Taoiseach.

EXPLANATORY NOTE.

The purpose of this Instrument is to enable a statutory Census of Industrial Production to be taken relating to the year 1977, to define its scope and to require that returns be furnished to the Central Statistics Office covering all enterprises in respect of which the prescribed forms have been issued.

SEOL AN FHOIRM SEO AR AIS GO LUATH DO THOIL. IS DIOMAILT AMA AGUS AIRGID NÓTAÍ MEABHRAITHE.

Uimh. Thagartha

...............................................

NACE

...............................................

...............................................

FAOI RÚN

An Phríomh-Oifig Staidrimh,

Bóthair Átha Fhirdiaidh,

Teileafón Uimh.: (01)977702

Rath Maonas

nó (01)977144 (Folínte 66, 76, nó 78)

Baile Átha Claith 6.

Bealtaine, 1978

MÓRÁIREAMH AR THÁIRGEADH TIONSCAIL, 1977

FOIRM A

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil ceangal ort de réir an Ordaithe Staidrimh (Móráireamh ar Tháirgead), 1978, a rinneadh faoi na hAchtanna Staidrimh, 1926 agus 1946, an fhoirm seo a líonadh agus í a chur ar ais go dtí an Phríomh-Oifig Staidrimh an 30 Meitheamh, 1978, ar a dhéanaí. Aon duine a bhfuil ceangal air tuairisceán a thabhairt agus nach gcomhlíonfaidh ceanglais an Ordaithe dlífear na pionóis atá ordaithe in Alt 7 den Acht Staitistíochta, 1926, a chur air.

Coimeádfar faoi rún daingean an t-eolas a thabharfaidh tú. Faoi fhorálachana nAchtanna Staidrimh, 1926 agus 1946, ní cead sonraí ar bith léireodh gnó aon duine nó aon ghnóthais a fhoilsiú ná a nochtadh gan toiliú i scríbhinn ón duine sin nó ó úinéir an ghnóthais sin.

Iarrtar ort aird speisialta a thabhairt ar na Treoracha Ginearálta atáleis seo agus ar na nótaí atá ar fud foirme seo: léigh go cúramach iad sula bhreagróidh tú na ceisteanna. Má bhíonn sé deacair ort an fhoirm seo a líonadh scríobh go dtí an Oifig seo ag an seoladh thuasluaite. Mura féidir leat tuairisceán a thabhairt laistigh den tréimhse a shonraítear is ceart duit scéala a chur isteach láithreadh ag insint an dáta a bheidh an fhoirm líonta. In aon chomhfhreagras faoin bhfoirm seo luaigh i gcónaí an uimhir thagartha a luaitear thuas. Gheobhaidh tú cóip eile den fhoirm seo le haghaidh do chuid cuntas féin má iarann tú í.

T. P. Ó LUINNEACHÁIN,

Stiúrthóir.

NÍ MÓR AN FHOIRM SEO A LÍONADH AGUS A CHUR SA PHOST AN 30 MEITHEAMH, 1978 AR A DHÉANAÍ.

SONRAÍ AN GHÓTHAIS.

1. Ainm Trádála .................................................... (Teileafón Uimh...................................)

2. Seoladh Ceann-Oifige ............................................................ ...........................................

3. Inis anseo (nó ar leathán páipéir ar leithligh) gach foras a thuairiscítear sa tuairisceán seo. Inis, go hachomhair, i gColún (2) an gníomhaíocht tionscail (e.g. mianadóireacht, coirealacht, monarú, táirgeadh fuinnimh), dáileadh, fiorgníocht, etc. príomh-ghníomhaíocht an fhorais.

Seoladh

An cineál gníomh-aíochta a dhéantar

Le húsáid sa Príomh-Oifig Staidrimh

(1)

(2)

(3)

BLIAIN AN TUAIRISCEÁIN.

Leis an mbliain féilire, 1977, is cóir do do thuairisceán baint a bheith aige, ach muran ionann do bhliain chuntasaíochta sin agat is gaire chomhréire don bhliain féilire. Leis an tréimhse chéanna dhá mhí dhéag is cóir a bhainfeadh na figiúirí bliaintúla a thabharfaidh tú i ranna uile an tuairisceáin seo.

Baineann an tuairiscéan seo leis an tréimhse ó ....................... 197 ....................... go dtí .......................................... 197 ......................

(1)—ATHRUITHE AR BHUANSÓCMHAINNÍ CAIPTIÚLA AN BHLIAIN SIN.

Scríobh anseo luach na méaduithe i rith na bliana ar shócmhainní ábhartha an ghnóthais. (Léigh an treoir (5).)

Ceannach nó méaduithe i rith na bliana

£

Díolachán i rith na bliana

£

Earnáil na Buansócmhainne Caipitiúla

(1) Gléasra, innealra, agus, trealamh a ceannaíodh agus a feistíodh (léigh, freisin, (3) (a) thíos)

...............................

(2) Feithiclí:—

(a) Feithiclí paisnéirí

...............................

...........................

(b) Na feithiclí eile uile

...............................

...........................

(3) Obair a rinne d'fhoireann féin :—

(a) Gléasra agus innealra a rinneadh agus a feistíoch

...............................

/images/si157y78p0004.gif

(b) Fiorgnimh a rinneadh (lena n-áirítear méaduithe agus mór-athruithe)

...............................

(c) Foirgníocht eile (lena n-áiritear bóithre, forbairt mianach agus obair uile de ghné innealtóireachta sibhialaí)

...............................

....................... †

(4) Obair a rinne conraitheoirí:—

(a) Foirgnimh

...............................

(b) Foirgníocht eile

...............................

(5) Foirgneamh a ceannaíodh

...............................

(6)Talamh (gan foirgneamh air)

...............................

............................

(7) Na buansócmhainní uile eile

...............................

............................

An tIomlán      £

...............................

............................

* Áirigh an gléasra, an t-innealra agus an trealamh uile a díoladh.

† Áirigh na foirgnimh uile a díoladh.

(2)—STOIC AGUS OBAIR ATÁ Á DÉANAMH.

Is ceart go mbeadh gach a mbaineann leis an ngóthas ar áireamh san luachanna a luafar anseo (Léigh an treoir (5).)

An Earnáil

Luach-£

Tús na bliana

Deireadh na bliana

(a) Stoic amhábhar, breoslaí, etc. . .  . .

....................................

........................................

(b) Obair atá a déanamh  . .  . . . .

....................................

........................................

(c) Stoic d'earraí críochnaithe a rinne an gnóthas agus atá réidh le díol . . . .

......................................

........................................

(d) Stoic d'erraí a ceannaíodh le hath-dhlol gan tuilleadh proiseála . .  . . . .

....................................

........................................

An tIomlán   . . . .  . .  £

....................................

........................................

(3)—LÁIMHDEACHAS.

Is é an glanluach díolacháin an luach is ceart a lua anseo i leith earraí a díoladh. (Léigh an treoir (5).)

Itim

Luach (gan Cáin Bhreisluacha a áireamh)

£

(a) Méideanna a shon rasc do ghnóthas do chustaiméirí i leith díolachán erraí a tháirg do ghnóthas

..........................................

(b) Méideanna a shon rasc do ghnóthas i leith na seirbhísí uile a rinne do ghnóthas do dhaoine eile (e.g. obair a rinneadh ar coimisiún nó ar chonradh, deisiúcháin agus cothabháil, taighde, etc.)

..........................................

(c) Luach earraí a mharsantaigh nó d'fhactóir do ghnóthas (i.e. earraí a díoladh mar a ceannaíodh iad, gan phróisiú)

..........................................

(d) Aon mhíreanna eile láimhdeachais (e.g. méideanna a fuarthas mar chíos, táillí ceadúnais, ríchíosanna, díolacháin ceaintín, etc.)

..........................................

Láimhdeachas Iomlán . .  . .  . . . . . . . . . . £

..........................................

(4)—CEANNACH

Is é an costas is ceart a lua ansei glan-chostas ar ceannaíodh i rith na bliana cibé acu á úsáideadh nó nár úsáideadh, a díoladh nó nár díoladh iad i rith na bliana. (Léigh an treoir (5).)

Itim

Costas (gan Cáin Bhreisluacha inasbhainte a áireamh)

£

(a) Costas ábhar agus breoslaí a cheannaigh do ghnóthas (lenan-áirítear amhábhair, pacáistiú, breoslaí, ábhar le foirgnimh innealra, etc. a dheisiú agus míon-uirlisí nach n-áirítear mar cuid de shócmhainní caipitiúla).     . . . .  . . . .

..........................................

(b) Costas na seirbhísí uile a sholáthraigh daoine eile do do ghnóthas (e.g. obair a rinneádh ar coimisiún nó ar chonradh, deisiúchán agus cothabháil, taighde, etc.)  . .  . . . . . .  . .

..........................................

(c) Costas earraí a marsantaíodh nó a factóiríodh (i.e. earra a ceannaíodh le hathdhíol gan phróisiú ag do ghnóthas) . .  . . . .

..........................................

An Ceannach Iomlán . .  . .  . . . . . . . . . . £

..........................................

(5)—COSTAS SEIRBHÍSÍ NEAMHTHIONSCALACHA A SHOLÁTHARIGH DAOINE EILE DO DO GHNÓTHAS.

Itim

Costas (gan Cáin Bhreisluacha a áireamh)

£

(a) Fruiliú gléasra, innealra, trealaimh, feithiclí, etc. . . . .  . . . .

..........................................

(b) Cíos áitreabh (ná háirigh cíos ar fhoirgnimh chónaí)  . . . .  . .

..........................................

(c) Préimheanna árachais a íocadh ar ghléasra agus ar áitribh

..........................................

(d) Muirir bhainc (gan muirir úis a áireamh) . .  . . . .

..........................................

(e) Costas na seirbhísí neamhthionscalacha uile eile (is den ítim seo costas fearach costas i ndáil le iniúchóireacht, dlí, sainchomhairle, postas, fógraíocht, clódóireacht, páipéarachas, iompar, ionadaíocht, taisteal, aíocht agus costas dá shamhail)

Costas iomlám seirbhísi neamhthionscalacha . . . . . . . . . . £

..........................................

(6)—CÁNACHA INDRÍEACHA.

Itim

An méid

£

(A) Cánacha ar Láimhdeachas etc.

..................

(a) An méid Cánach Breisluacha a shonrasc do ghnóthas dá chustaiméirí . .. .  . .

....................

(b) Cánacha tomhaltais eile (má b;ann) a díioc do ghnóthas nó is iníoctha aige (e.g. cánacha máil) . .  . .   . .

....................

(c) An méid cánacha indíreacha eile a d'íoc do ghnóthas nó is iníoctha aige (Áirigh cánacha feithiclí, dleachtanna stampa, rátaí, táillí, ceadúnais, tobhaigh, etc. Ná háirigh dleachtanna allmhairrí . . . .

.....................

Iomlán na gcánacha ar láimhdeachas, etc. . . . . . . . . £

.....................

£

(B) Cánacha ar Inchur

(a) An méid Cánach Breisluacha is inasbhainte ag do ghnóthas i leith ábhair, breoslaí, etc., a ceannaíodh . .  . .  . .  ..  . .

.....................

(b) An méid Cánach Breisluacha is inasbhainte ag do ghnóthas i leith buansócmhainní caipitúla a ceannaíodh  . .  . .  .. . .

.....................

Iomlán na Cánach Breisluacha is inasbhainte . .  ..  . .  £

.....................

£

(7)—FÓIRDHEONTAIS OIBRÍOCHTA.

Méideanna a fuair do ghnóthas as cistí Stáit nó ó fhorais de chuid n gComhphobal Eorpach mar fhóirdheontais oibríochta . .  . .  . .  . .

.....................

(8)—FOSTAÍOCHT AGUS TUARASTAL AGUS PÁ A ÍOCADH.

Scríobh, i gcolú (2) thíos, an uimhir daoine a bhí ag obair sa ghnóthas, go hiomlán, an tseachtain phá dar chríoch 17 Meán Fómharir, 1977 (nó an tsearchtain phá is gaire di).Scríobh i gcolún (3) an méid tuillimh a íocadh i rith na bliana le gach earnáil fostaí.(Léigh treoir (5.))

Earnáil

An líon daoine a bhí fruilithe an tseachtain dar chríoch 17 Meán Fómhair, 1977

An méid iomlán tuarastail, pá agus tuillimh a íocadh i rith na Bliana

(1)

(2)

(3)

Fireannaigh

Baineannaigh

Iomlán

£

Foireann Riaracháin, Cléireachais agus Teicníochta, etc.:

........................

........................

....................

.................................

(a) Dílseanaigh agus daoine de teaghlach a oibríonn sa ghnó gan íocaíocht

........................

........................

....................

.................................

(b) Foireann bainistíochta, teicníochta agus foireann tuarastail eile   . .  

........................

........................

....................

.................................

(c) Foireann cléireachais agus foireann eile oifige

........................

........................

....................

.................................

(d) Foireann bhunaidh maoirseachta . .  . . 

........................

........................

....................

.................................

Oibrithe tionscail:

(e) Na hoibrithe tionscail uile gan printísigh ná tascoibrithe lasmuigh a áireamh . . . .  

........................

........................

....................

.................................

(f) Printísigh . .  . .  . .

........................

........................

....................

.................................

(g) Tascoibrithe lasmuigh

........................

........................

....................

.................................

Iomláin (a) go (g)

........................

........................

....................

£ .............................

(9)—COSTAIS EILE SAOTHAIR

Scríobh anseo na muirir éigeantacha agus na muirir shaorálacha uile a d'íoch an gnóthas i leith na n-itimía luaitear (Léigh treoir (5)).

Itim

An méid

£

(a) Oibleagáidí dlíthiúla:—

(i) Ranníoca fostóra faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus faoi na hAchtanna um Iocaíochtaí Iomarcaíochta. .  . .  . .

.............................

(ii) Íocaíochtaí cnapshuime a íocadh lúode lacáistí a fuarthas. . . . . .

.............................

(iii) Íocaíochtaí lúide fáltais faoin Acht Oiliúna Tionscail, 1967 . .. . ..

.............................

(b) Oibleagáidí saorálacha nó oibleagáidí conartha:—

(iv) Ranníocaí fostóra le Cistí Aoisliúntas nó le scéimeanna pinsean eile

. .  . .   . .  . .  . .  . .  .  . . .

.............................

(v) Íocaíochtaí pinsean nó sochar scoir (má b'ann) seachas na cinn a íocadh as na Cistí . .  . .  . .  . .  . .  . .

.............................

(vi) Costas sochar comhchineáil a soláthraíodh do fostaithe . . . .  . .

.............................

(vii) Costais eile saothair thar ceann fostaithe agus a gcleithiúnaithe (áirigh préimheanna árachais thráchtála agus íocaíochtaí forlíontacha i ndáil le tinneas, míchumas, tionóiscí, etc. fóirdheontais i leith costas reatha ceaintín, saoráidí sóisialacha agus spóirt, etc.) . .  . .  . .

.............................

An tIomlán   . .  . .  . .  . .  . .  . .

£

DEIMHNIÚ.

Dearbháim leis seo go bhfuil an t-eolas atá sa tuairisceán seo iomlán agus cruinn de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim.

Siniú.......................................

Dáta ....................197

(Tuairisc—Uinéir, Stiúrthóir, Cuntasóir, etc.)