An tAcht um Bord na Gaeilge, 1978


Uimhir 14 de 1978


AN tACHT UM BORD NA GAEILGE, 1978*


ACHT DO BHUNÚ BORD, AR A dTABHARFAR BORD NA GAEILGE, D'FHONN AN GHAEILGE A CHUR CHUN CINN AGUS, GO hÁIRITHE, A hÚSÁID MAR THEANGA BHEO A LEATHADH I MEASC AN PHOBAIL, DO SHAINIÚ COMHDHÉANAMH, CUMHACHTAÍ AGUS DUALGAIS AN BHOIRD AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN. [28 Meitheamh, 1978]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

* Tá an tiontú oifigiúil ar an Acht seo i gcló thall.