An tAcht um an gCúigiú Leasú ar an mBunreacht, 1972

AN tACHT UM AN gCÚIGIÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1972


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ. [5 Eanáir, 1973]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 44 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS: